Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 39731
   


Автор запитання: Юля із міста: Мукачево :: Запитання: 41700  
Юля запитує:
Добрий День! Можете допомогти із пошуком літератури на таке питання (якщо можна, то з посиланнями): 1. "Характеристика особливостей господарської діяльності сільськогосподарських підприємств у сфері тваринництва та їх вплив на облікову політику" Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела (зверніть увагу на списки літератури в кінці статей):
відповіді – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання - 30705, 32385, 37157.
Григор’єва Х. Правові питання надання державної підтримки суб’єктам господарювання у галузі тваринництва [Електронний ресурс] / Х. Григор’єва // Підприємництво, господарство і право. - 2016. - № 7. - С. 66-71. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2016_7_12.
Клименко О. П. Внутрішній контроль поточних біологічних активів тваринництва на сільськогосподарських підприємствах [Електронний ресурс] / О. П. Клименко // Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний університет". Економічні науки. - 2013. - Вип. 152. - С. 268-274. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkaue_2013_152_41.
Мадзігон В. Підприємницька діяльність у сільському господарстві рослинництва та тваринництва [Електронний ресурс] / В. Мадзігон // Молодь і ринок. - 2011. - № 11. - С. 24-29. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2011_11_8.
Мервенецька В. Облікова політика сільськогосподарських підприємств щодо біологічних активів [Електронний ресурс] / В. Мервенецька // Бухгалтерський облік і аудит. - 2015. - № 8-9. - С. 52-57. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boau_2015_8-9_9.
Мирончук З. П. Особливості організації обліку поточних біологічних активів тваринництва, стан і перспективи розвитку [Електронний ресурс] / З. П. Мирончук, Р. П. Андрушко, О. В. Лиса // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Серія : Економіка. - 2014. - Т. 243, Вип. 231. - С. 67-72. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchduec_2014_243_231_12.
Науменко О. А. Виробництво тваринницької продукції у господарствах різних категорій України [Електронний ресурс] / О. А. Науменко, Є. З. Петруша, С. А. Нагорний, В. А. Марченко // Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів. - 2014. - № 2. - С. 13-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tcalk_2014_2_4.
Науменко О. А. Матеріально-технічна база і виробництво продукції тваринництва у фермерських господарствах [Електронний ресурс] / О. А. Науменко, Є. З. Петруша, С. А. Нагорній // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. - 2014. - Вип. 144. - С. 97-102. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhdtusg_2014_144_20.
Одарченко А. Економічне обґрунтування впровадження в практику господарської діяльності нових методів оцінки якості продукції тваринництва [Електронний ресурс] / А. Одарченко, Д. Одарченко, Є. Гасай // Схід. - 2015. - № 1. - С. 33-37. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Skhid_2015_1_7.
Приходько І. П. Порядок документального оформлення та обліку виробництва продукції тваринництва [Електронний ресурс] / І. П. Приходько // Агросвіт. - 2013. - № 9. - С. 6-8. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2013_9_3.
Соколова А. О. Особисті селянські господарства як стабілізуюча ланка у виробництві продукції тваринництва Волинської області [Електронний ресурс] / А. О. Соколова, Н. П. Голій // Продуктивність агропромислового виробництва. економічні науки. - 2013. - Вип. 24. - С. 52-58. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pav_2013_24_10.
Суворова Н. І. Об’єкти обліку витрат тваринництва в системі бухгалтерського обліку аграрних формувань [Електронний ресурс] / Н. І. Суворова // Облік і фінанси. - 2012. - № 3. - С. 72-76. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_2012_3_15.
Сус Ю. Ю. Особливості державного регулювання виробництва продукції тваринництва в особистих селянських господарствах України [Електронний ресурс] / Ю. Ю. Сус // Продуктивність агропромислового виробництва. економічні науки. - 2014. - Вип. 25. - С. 13-27. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pav_2014_25_5.
Трачова Д. М. Облікове забезпечення управління витратами галузі тваринництва [Електронний ресурс] / Д. М. Трачова // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). - 2013. - № 2(5). - С. 270-276. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znptdau_2013_2(5)__37.
Усюк Т. В. Моделювання процесів відтворення галузі тваринництва у сільському господарстві [Електронний ресурс] / Т. В. Усюк // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). - 2013. - № 3. - С. 189-193. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znptdau_2013_3_42.
Черненко Д. С. Розвиток тваринництва в особистих селянських господарствах [Електронний ресурс] / Д. С. Черненко // Економіка АПК. - 2016. - № 3. - С. 88-91. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2016_3_15.
Яців С. Ф. Державна підтримка розвитку тваринництва в господарствах населення [Електронний ресурс] / С. Ф. Яців // Агросвіт. - 2013. - № 19. - С. 21-25. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2013_19_6.
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:K2gFa22JomIJ:bookss.co.ua/book_oblik-v-galuzyah-ekonomiki-konspekt-lekcij_761/3_rozdil-1.-osoblivosti-obliku-v-silskomu-gospodarstvi &cd=4&hl=uk&ct=clnk&gl=ua&client=firefox-b
http://www.m.nayka.com.ua/?op=1&j=efektyvna-ekonomika&s=ua&z=2555
http://magazine.faaf.org.ua/osoblivosti-auditu-potochnih-biologichnih-aktiviv-ta-aktualni-pitannya-yogo-udoskonalennya.html
http://magazine.faaf.org.ua/noviy-oblik-silskogospodarskoi-diyalnosti-ta-oblikova-politika-pidpriemstva.html

.: Розділ: Зоологія. Тваринництво :: 21.02.2018 13.54.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталя із міста: Київ :: Запитання: 41699  
Наталя запитує:
Творчість Дмитра Яворницького.Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталю!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. Василенко Н. Є. До історії написання автобіографічного роману-хроніки Д. І. Яворницького "За чужий гріх" [Електронний ресурс] / Н. Є. Василенко // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті. - 2010. - Вип. 8. - С. 152-161. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nuippp_2010_8_17.
2. Єкшов В. В. Шевченкіана в творчості Д. І. Яворницького (до питання дослідження джерельної бази)[Електронний ресурс] / В. В. Єкшов // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті. - 2010. - Вип. 8. - С. 134-142. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nuippp_2010_8_15.
3. Майборода Н. Г. Лексика художніх творів Д. Яворницького: семантична структура та стилістичні функції[Електронний ресурс] / Н. Г. Майборода // Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. - 2011. - Вип. 6. - С. 634-640. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhSt_2011_6_94.
4. Майборода Н. Г. Опис природи у художніх творах Д. І. Яворницького як компонент етнолінгвістичної картини світу [Електронний ресурс] / Н. Г. Майборода // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Мовознавство. - 2008. - Т. 16, вип. 14. - С. 166-172. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdumo_2008_16_14_31.
5. Майборода Н. Г. Стилістичні функції біблеїзмів у творчості Дмитра Яворницького [Електронний ресурс] / Н. Г. Майборода // Дослідження з лексикології і граматики української мови. - 2012. - Вип. 12. - С. 87-94. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dlgum_2012_12_13.
6. Поповський А. М. Діалектизми в поетичній збірці Д. Яворницького "Вечірні зорі" [Електронний ресурс] / А. М. Поповський // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. - 2012. - № 3. - С. 247-251. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_fi_2012_3_43.
7. Поповський А. Живомовні елементи в поетичній збірці Д. І. Яворницького "Вечірні зорі" [Електронний ресурс] / А. Поповський // Волинь - Житомирщина. - 2013. - № 24. - С. 260-266. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vg_2013_24_30.
8. Світленко C. І. "Свої" і "чужі" символи історичної пам’яті у світогляді та творчій спадщині Д. І.Яворницького [Електронний ресурс] / C. І. Світленко // Харківський історіографічний збірник. - 2016. - Вип. 15. - С. 103-113. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/khiz_2016_15_12.
9. Сміянова О. А. Т. Г. Шевченко і Д. І. Яворницький: порівняльний аналіз поетичної творчості[Електронний ресурс] / О. А. Сміянова // Придніпров’я: історико-краєзнавчі дослідження. - 2014. - Вип. 12. - С. 84-91. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Prikd_2014_12_12.

.: Розділ: Література :: 21.02.2018 09.42.55 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: м. Кам'янець-Подільський :: Запитання: 41698  
Оксана запитує:
Добрий день, мені потрібна інформація до курсової роботи "Бібліотека і концепція національного виховання громадян України". Завчасно дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Оксано.
Радимо ознайомитися із відповідями на запитання довідки № 31154, 41609 та джерелами інформації:

Бібліотека в освітньому просторі. Національно-патріотичне виховання в бібліотеках ВЗО Хмельниччини [Електронний ресурс] : інформ. бюл. для працівників бібліотек ВНЗ ІІІ - IV рівнів акредитації державної форми власності Хмельницької області. №19 / редкол.: О. О. Мацей, С. А. Молчанова , О. О. Костюк ; гол. ред. О. Б. Айвазян. - Хмельницький : ХНУ, 2015. - 74 с.; Режим доступу: http://lib.khnu.km.ua/about_library/metodob/Buleten19/buleten19.htm

Виховні заходи. Національно-патріотичне виховання / [О. Боярчук та ін. ; упоряд. Н. Чиренко]. - Київ : Шкільний світ, 2015. - 187 с. : іл.

Дитяча бібліотека - соціокультурний інститут виховання і духовного розвитку особистості : консультація / Держ. закл. "Нац. б-ка України для дітей" ; [авт.-уклад.: Н. І. Безручко, О. В. Безручко ; ред. Н. М. Скоморовська]. - Київ : [б. в.], 2011. - 24 с. - Бібліогр.: с. 23-24.
Лупіка Л. Сучасні аспекти культурно-просвітницької та виховної роботи бібліотек вищих навчальних закладів / Л. Лупіка // Бібліотечний форум України. - 2012. - №2. - С.22-24.

Національно-патріотичне виховання в бібліотеках: метод. реком. / КЗ "РОМЦ БКР"; уклад. Л. В. Гріщенко; ред. Л. В. Воскобійник - Черкаси: [б. в.], 2015. - 16 с.; Режим доступу: https://www.slideshare.net/Oks123/ss-53105503

Патріотичне виховання у шкільних бібліотеках: методи та підходи : метод. реком. - Київ : [б. в.], 2017. - 90 с.

Роль дитячої бібліотеки у системі полікультурного виховання : консультація / Держ. закл. "Нац. б-ка України для дітей" ; [уклад. Ю. В. Осадча ; ред. О. А. Решетняк]. - Київ : [б. в.], 2011. - 12 с.

Савенко Л. Роль юнацької бібліотеки у вихованні толерантності й духовності молоді / Лариса Савенко // Бібліотечний форум України. - 2013. - №4. - С. 23-25.

Сопова Т. Ціннісні орієнтири молоді в бібліотечних координатах / Т. Сопова // Бібліотечний форум України. - 2013. - №1. - С. 27-31.

Цимбалюк С.Я. Роль бібліотеки як інформаційного ресурсу у формуванні культури і духовності особистості / С. Я. Цимбалюк // Бібліотеки та інформаційні ресурси у сучасному світі науки, освіти та культури. - 2013. - С.161-167.

Чорна І. В. Роль бібліотеки у розвитку національної свідомості учнів : творчість та інновації в бібліотеці / І. В. Чорна // Шкільна бібліотека. - 2015. - № 8. - С. 17-19.

Бібліотека - платформа для національно-патріотичного виховання підлітків та молоді // http://vollibr.org.ua/index.php/home-2/14-sample-data-articles/485-biblioteka-platforma-dlya-natsionalno-patriotichnogo-vikhovannya-pidlitkiv

Мій дім - моя країна : метод. реком. з питань національно-патріотичного виховання дітей // http://odb.km.ua/?dep=38&w=show_dpage&dep_up=615&dep_cur=616&dpage_id=157

Патріотичне виховання у бібліотеці: традиції минулого і сучасного досвіду : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
директорів обласних бібліотек для дітей 28-30 жовтня 2015 // http://www.chl.kiev.ua/metodu/Матеріали конференції.pdf

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 21.02.2018 09.16.03 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: Київ :: Запитання: 41697  
Марина запитує:
Допоможіть підібрати список літератури до дипломної роботи за темою "Святослав Караванський як мовознавець і громадсько-літературний діяч" Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Марино!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела (зверніть увагу на списки літератури в кінці статей):
1. відповідь – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання - 41691.
2. Караванський С. Святослав Караванський та Іван Дзюба про національні відносини в СРСР/ С. Караванський, І. Дзюба // Тисяча років української суспільно-політичної думки. Т.VІІІ : 40-ві - 80-ті роки ХХ ст. / упоряд. і примітки Т. Гунчака, Р. Сольчаника. – Київ, 2001. - С. 215-225.
3. Каширіна І. В. Перекладацька концепція С. Караванського у світлі постколоніальних досліджень [Електронний ресурс] / І. В. Каширіна // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. - 2015. - Вип. 59. - С. 86-89. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2015_59_32.
4. Каширіна І. В. Переклади С. Караванського як текстотворчість: особливості поетики перекладача [Електронний ресурс] / І. В. Каширіна // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. - 2016. - Вип. 61. - С. 307-310. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2016_61_116.
5. Каширіна І. В. Творчість С. Караванського в національно-культурному контексті українського художнього перекладу [Електронний ресурс] / І. В. Каширіна // Мовні і концептуальні картини світу. - 2014. - Вип. 50 (1). - С. 345-353. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mikks_2014_50(1)__52.
6. Лозинський А. Пам’яті Святослава Караванського (1926-2016) / А. Лозинський // Березіль. — 2017. — № 1/3. — С. 146-148.
7. Міжнародний біографічний словник дисидентів країн Центральної та Східної Європи й колишнього СРСР. Т. 1, ч. 1 : Україна / Харківська правозахисна група ; уклад. Є. Захаров, В. Овсієнко. - Харків : Права людини, 2006. - 516 с.
8. Пащенко В. М. Слово і контекст : навч. посіб. / В. М. Пащенко, В. М. Бережняк ; Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 1999. - 100 c.
9. Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф., 5 груд. 2013 р., Рівне / ред.: Ю. Л. Бошицький, О. В. Чернецька, С. Я. Українець; Ін-т інновац. технологій і змісту освіти, НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Київ. ун-т права. - Рівне : О. Зень, 2013. - 337 c.
10. Ткаченко О. Ще раз про мову і правопис : відповідь Святославові Караванському / О. Ткаченко // Березіль. — 2011. — № 9/10. — С. 186-191.
11. Українська Громадська Група сприяння виконанню Гельсінкських угод : в 4 т. Т. 1 : Особистості / [ред. Л. Богораз та ін. ; упоряд.: Є. Захаров, В. Овсієнко] / Харків. правозахисна група. - [2-е вид., випр. та допов.]. - Харків : Права людини, 2016. - 207 с.
12. Южакова О. І. "Російсько-український словник складної лексики" С. Караванського як етап на шляху до національного відродження [Електронний ресурс] / О. І. Южакова // Записки з українського мовознавства. - 2017. - Вип. 24 (2). - С. 93-102. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/zukm_2017_24(2)__14.
13. Електронна бібліотека "Україніка". КАРАВАНСЬКИЙ СВЯТОСЛАВ ЙОСИПОВИЧ. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=ATHEC&P21DBN=ATHEC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=ath_pers&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=ZPA=&S21COLORTERMS=0&S21STR=0000002675#person.

.: Розділ: Мовознавство :: 20.02.2018 18.43.58 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Люда із міста: Київ :: Запитання: 41696  
Люда запитує:
Доброго дня. Мені потрібна інформація (електронна) з теми стосовно законодавства США (будь якого). Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня,Людо!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. Безлюдний О. І. До питання законодавчої підтримки сім’ї в США [Електронний ресурс] / О. І. Безлюдний // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія. - 2012. - Вип. 38. - С. 339-344. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_pp_2012_38_80.
2. Бєлєнький В. П. Кіберзлочини за законодавством США [Електронний ресурс] / В. П. Бєлєнький // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. - 2015. - Вип. 17(2). - С. 91-93. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2015_17(2)__25.
3. Бєлєнький В. П. Порівнянність понять, що характеризують предмети порівняння у кримінальному законодавстві Великобританії, США та України [Електронний ресурс] / В. П. Бєлєнький // Право і суспільство. - 2015. - № 4(3). - С. 168-173. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2015_4(3)__30.
4. Бібік І.С. Порівняльно-правовий аналіз злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку в кримінальному законодавстві України та США [Електронний ресурс] / І.С. Бібік, Л. М. Кулик // Південноукраїнський правничий часопис. - 2014. - № 4. - С. 66-68. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pupch_2014_4_19.
5. Вороніна Н. В. Особливості страхування військовослужбовців (military personnel insurance) за законодавством України та США [Електронний ресурс] / Н. В. Вороніна // Молодий вчений. - 2017. - № 6. - С. 102-105. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_6_23.
6. Горян Е. В. Імплементація договорів Світової організації інтелектуальної власності у сфері Інтернету в національне законодавство (досвід США) [Електронний ресурс] / Е. В. Горян, К. В. Горян // Інформація і право. - 2012. - № 1. - С. 40-45. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Infpr_2012_1_7.
7. Довжанин В. М. Правове регулювання запобігання та протидії корупції за законодавством США [Електронний ресурс] / В. М. Довжанин // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. - 2015. - Вип. 13(1). - С. 102-106. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2015_13(1)__28.
8. Каменський Д. В. Призначення покарань за федеральні економічні злочини в США: від законодавчої формалізації до судової дискреції [Електронний ресурс] / Д. В. Каменський // Часопис Київського університету права. - 2015. - № 4. - С. 266-270. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2015_4_62.
9. Каплинський О. В. Законодавча основа науково-технологічного та інноваційного лідерства США [Електронний ресурс] / О. В. Каплинський, В. П. Соловйов // Наука та наукознавство. - 2017. - № 1. - С. 92-104. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NNZ_2017_1_9.
10. Коблан А. Запровадження патріотичного закону та зміни імміграційного законодавства в США після 11 вересня 2001 року (2001 – 2004 рр.) [Електронний ресурс] / А. Коблан // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Історичні науки. - 2010. - Вип. 13. - С. 160-168. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_i_2010_13_20.
11. Коваленко Р. Законодавче регулювання фінансування передвиборної агітації на виборах президентів США й України [Електронний ресурс] / Р. Коваленко // Юридичний вісник. - 2015. - № 3. - С. 265-269. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urid_2015_3_44.
12. Петраускас О. О. Історичний контекст антидискримінаційного законодавства США за часів президентства Дж. Кеннеді та Л.Джонсон [Електронний ресурс] / О. О. Петраускас // Проблеми міжнародних відносин. - 2015. - Вип. 10-11. - С. 403-417. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pmv_2015_10-11_31.
13. Полянський Є. Ю. Актуальні проблеми призначення покарань у кримінально-правовій доктрині та законодавстві США [Електронний ресурс] / Є. Ю. Полянський // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія". - 2010. - Т. 9. - С. 407-415. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nponyua_2010_9_42.
14. Романько П. С. Протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: порівняльний аналіз законодавства європейських країн та США [Електронний ресурс] / П. С. Романько // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. - 2014. - Вип. 28(3). - С. 106-110. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2014_28(3)__28.
15. Ружицька Є. О. Права споживачів у контексті українського та європейського законодавства й законодавства США [Електронний ресурс] / Є. О. Ружицька // Альманах міжнародного права. - 2014. - Вип. 6. - С. 133-139. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/amp_2014_6_18.
16. Сахарук Т. В. Загальні засади призначення покарання за законодавством України та США: порівняльний аналіз на прикладі відмивання грошових коштів [Електронний ресурс] / Т. В. Сахарук // Право і Безпека. - 2003. - Т. 2, № 2. - С. 131-135. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2003_2_2_33.

.: Розділ: Держава і право :: 20.02.2018 16.36.05 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.730179 seconds