Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 38526
   


Автор запитання: Інна із міста: Київ :: Запитання: 40486  
Інна запитує:
Доброго дня, порадьте будь ласка матеріали до курсової на тему: Фразеологізми у романі М.Стельмаха „Чотири броди”.
Наша відповідь:
Шановна Інна! Ми Вам пропонуємо відсилки на сайти. А для більш повного пошуку зверніться, будь ласка, до бібліотеки і попрацюйте з літературою.

1.https://mydisser.com/ua/catalog/view/312/862/20919.html

2.http://allref.com.ua/uk/skachaty/frazeologizmi_v_romani_m_stelmaha_chotiri_brodi

3.http://uareferat.com/rus/details/13151/

4.http://ukraine-diplom.com/lit/16018-zasobi-zbagachennya-movnoyi-viraznosti-u-romani-m-stelmaxa-chotiri-brodi.html

5.http://www.studfiles.ru/preview/5252453/page:16/

.: Розділ: Мовознавство :: 24.03.2017 16.46.25 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Київ :: Запитання: 40484  
Марія запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти літературу на тему "Поезія Ліни Костенко"
Наша відповідь:
Доброго дня, Маріє!
Пропонуємо Вам переглянути відповіді: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання - 20547, 21436, 20042, 18058, 19367, 20379, 21436, 27615, 31143, 36417, 36549, 33087, 33787, 35695, 36288, 37688, 38561, 38590, 38597.

.: Розділ: Література :: 23.03.2017 19.40.50 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: олег із міста: львів :: Запитання: 40481  
олег запитує:
Морально-етичний ідеал римського стоїка
Наша відповідь:
Олеже, добрий день! За вашим запитом підібрано такі джерела інформації:

Гайденко П.П.Этика стоиков| позднеантичный идеал мудреца [Текст] / Гайденко П.П. // История западноевропейской философии| Учеб.пособие.-. - М., 1998.-. - С.57-59.

Гусев, Д. А. Античный скептицизм в перспективе эволюции философии науки и становления морали современного общества [Текст] / Д. А. Гусев // Вестник Московского университета. Сер. 7, Философия : Научный журнал. - 2011. - № 5. - С. 83-97

Джохадзе , Давид Викторович.Диалектика эллинистического периода [Текст] : научное издание / Д. В. Джохадзе . - Москва : Высшая школа, 1979. - 127 с.

Дьяченко, Николай Васильевич. Римские стоики: Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий : опыт прочтения / Николай Дьяченко. — Харьков : Савчук О. О., 2014. — 154 с.

Кравченко, П.Щастя як загальна мета людського життя в античній етиці стоїцизму [Текст] / П. Кравченко, С. Москаленко // Філософські обрії. Вип.19. - К. : Б. в., 2008. - С. 196-211

Лосев, А.Ф.Поздние стоики // Римские стоики. - М., 1995. - С.364-385.

Лосев А.Ф.Эллинистически-римская эстетика // Лосев А.Ф.Юбилейн. собр. соч.: в 9 т. Т. 9. М.: Мысль, 2010. 703 с.

Попов, В. Ю. Космологія тотожності у філософії стоїків / В. Ю. Попов // Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки : Наук. вісник: зб. наук. праць. Вип. 45 (№ 3) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова, Українська АН ; [голов. ред. В. М. Вашкевич]. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. - С . 244-248.

Сапов, В. О стоиках и стоицизме // Римские стоики. - М., 1995. - С.5-12.

Северенчук А. М. Сутність етичного ідеалу стоїків (атараксії) в умовах сучасних викликів історії / А. М. Северенчук // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка-2010" [Текст] : зб. матеріалів ХІІ Всеукр. студ. наук. конф., 21-22 квітня 2010 р., м. Черкаси. Серія Гуманітарні науки / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2010. - - С. 131-132

Сенека, Луцій Анней. Моральні листи до Луцилія / Луцій Анней Сенека ; [пер. з латини А. Содомора ; передм. та примітки А. Содомора]. — Л. : Апріорі, 2011. — 323 с.

Сербін, О.Концептуальне представлення предметності тріади з позиції класифікації наук стоїків / О. Сербін // Вісник Книжкової палати. - 2010. - № 1. - С. 39 - 42.

Степанова, А. С.Полибий и стоики [Текст] / А.С. Степанова // Вестник древней истории. - 2005. - №4. - С. 158-173.

Степанова, А. С. Философия Древней Стои / [Пер. с греч. А.С.Степанова]. — Спб. : Алетейя : KN, 1995. — 227 с. — (Античная библиотека. Исследования / [Руководитель сер. Абышко О.Л.]).

Меленко, С. Г.Стоїцизм: феноменологічно-правовий аналіз [Текст] / С. Г. Меленко // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. / Чернівецький університет. - Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2013. - Вип. 644 : Правознавство. - С. 26-30.

Елліністично-римська філософія: стоїцизм, скептицизм, епікуреїзм
https://daviscountydaycare.com/zagalna-flosofya/281-ellnstichno-rimska-flosofya-stoczizm-skepticzizm-epkurezm-.html

Етика стоїків
http://ibib.ltd.ua/etika-stoikov-28046.html

Етика стоїцизму
http://referat.niv.ru/view/referat-philosophy/21/20508.htm

Етика стоїцизму
http://pidruchniki.com/1048030439703/etika_ta_estetika/etika_stoyitsizmu

Кремень В. 3.2.4. СВІТОГЛЯДНІ ІДЕАЛИ РИМСЬКИХ МИСЛИТЕЛІВ
http://studentbooks.com.ua/content/view/1364/53/1/1/

Кочеров С.Н.Римский стоицизм как соединение этической теории и моральной практики
http://iphras.ru/uplfile/root/biblio/em/em_16_1/31–45.pdf

Мовчан В. Етичні школи доби еллінізму
http://ellib.org.ua/pages-6957.html

Морально-етична система стоїцизму
http://www.etica.in.ua/moral-no-etichna-sistema-stoyitsizmu/

Содомора Андрій. На дорозі до самого себе
http://ae-lib.org.ua/texts/sodomora__seneca__ua.htm

Стоїцизм як етичне вчення античного Риму.
http://osvita.ua/vnz/reports/culture/30410/

Этика стоиков
http://studopedia.ru/1_18225_etika-stoikov.html

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 23.03.2017 08.23.11 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марічка із міста: Миколаїв :: Запитання: 40480  
Марічка запитує:
Доброго вечора, допоможіть будь ласка знайти книги, праці про проблему закритості суспільства
Наша відповідь:
Доброго дня, Марічко. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
http://psychologis.com.ua/zakrytoe_i_otkrytoe_obschestvo.htm
http://lib.chdu.edu.ua/pdf/posibnuku/307/29.pdf
http://www.ipiend.gov.ua/uploads/nz/nz_62/yatsura_vidrkytist.pdf
http://stud.com.ua/39207/sotsiologiya/sotsialna_mobilnist
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Totalitaryzm
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Npchdupol_2012_204_192_23.pdf
http://um.co.ua/13/13-8/13-81740.html
http://www.ipiend.gov.ua/uploads/nz/nz_62/yatsura_vidrkytist.pdf
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.com.ua&sl=uk&sp=nmt4&u=http://ukr-socium.org.ua/Arhiv/Stati/2.2009/Pages%20from%20141-153.pdf&usg=ALkJrhhlmBpTQEbSBRyhngCHHpI44vwLhQ
http://www.etica.in.ua/printsip-kolektivizmu-ta-jogo-znachennya/
https://visnyk.zu.edu.ua/Articles/77/7.pdf
https://books.google.com.ua/books?id=ks1RT6uM3YAC&pg=PA67&lpg=PA67&dq=Анрі Бергсон закрите суспільство&source=bl&ots=P5kOqWzXFd&sig=dffoHrR8i33hIYjAC1dOwS_LYfc&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwiU0sOJvOzSAhUGEJoKHfYyCKY4FBDoAQgeMAE#v=onepage&q=Анрі Бергсон закрите суспільство&f=false
http://society.polbu.ru/dobrenkov_histsociology/ch45_all.html
http://iphlib.ru/greenstone3/library/collection/newphilenc/document/HASH985e3a252c08647b945098

.: Розділ: Соціологія :: 22.03.2017 19.34.51 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталя із міста: Копичинці :: Запитання: 40479  
Наталя запитує:
Допоможіть написати реферат з Психології Вищої Школи на тему " Формування у студентів-першокурсників уміння вчитися самостійно "
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталю!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Ажиппо О. Роль кафедри в організації самостійної роботи студентів ВНЗ [Електронний ресурс] / О. Ажиппо // Молодь і ринок. - 2015. - № 2. - С. 16-21. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2015_2_5.
Бугрій А. С. Самостійна робота як засіб активізації навчальної діяльності студентів / А. С. Бугрій // Педагогіка вищ. та серед. шк. : зб. наук. пр. - 2011. - Вип. 31. - С. 216-231.
Вінніченко Н. В. Методичні засади організації самостійної роботи майбутніх економістів у процесі навчання вищої математики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Н. В. Вінніченко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2013. - 24 c.
Волкова О. Г. Соціально-психологічна адаптація першокурсників як умова забезпечення особистісно-професійного розвитку студентів [Електронний ресурс] / О. Г. Волкова, Т. В. Жванія // Засоби навчальной та науково-дослідної роботи. - 2012. - Вип. 37. - С. 48-54. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_zntndr_2012_37_9.
Гуменюк О. Г. Психолого-педагогічні аспекти адаптації першокурсників до умов навчання у вищому навчальному закладі [Електронний ресурс] / О. Г. Гуменюк // Університетські наукові записки. - 2012. - № 2. - С. 395-402. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2012_2_56.
Захарчук-Дуке О. О. Роль підручника в період адаптації студента-першокурсника [Електронний ресурс] / О. О. Захарчук-Дуке // Педагогічна освіта: теорія і практика. - 2011. - Вип. 9. - С. 47-51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2011_9_9.
Ибрагимова Г. Т. О некоторых элементах, повышающих активность работы первокусрсника на лекции [Електронний ресурс] / Г. Т. Ибрагимова // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. - 2013. - № 40-41. - С. 121-127. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pipo_2013_40-41_21.
Махомета Т. М. Самостійна робота першокурсників при вивченні аналітичної геометрії [Електронний ресурс] / Т. М. Махомета // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 3 : Фізика і математика у вищій і середній школі. - 2011. - Вип. 8. - С. 75-80. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_3_2011_8_13.
Москалець М. М. Формування умінь самоконтролю навчальної діяльності студентів першокурсників економічного профілю : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 / М. М. Москалець ; МОНМС України, Криворіз. пед. ін-т ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т". - Кривий Ріг, 2012. - 20 c.
Погрібна О. О. Підготовка до контрольних заходів як вид самостійної роботи студентів-першокурсників (на прикладі курсу "Технологія і методи збору інформації") / О. О. Погрібна // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. Пед. науки. - 2010. - Вип. 189, ч. 2. - С. 75-82.
Сиротинська І. Д. Особливості організації самостійної роботи студентів-першокурсників медичного університету: труднощі та шляхи їх вирішення [Електронний ресурс] / І. Д. Сиротинська // Медична освіта. - 2013. - № 3. - С. 87-90. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mosv_2013_3_25.
Творун О. В. Формування навичок самоосвіти у першокурсників ВТНЗ / О. В. Творун // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. Пед. науки. - 2010. - Вип. 189, ч. 1. - С. 114-117.
Улановська-Циба Н. А. Комплексний підхід до організації самостійної роботи студентів-першокурсників в контексті Болонського процесу [Електронний ресурс] / Н. А. Улановська-Циба, С. І. Дубінін, А. В. Ваценко // Український морфологічний альманах. - 2011. - Т. 9, № 3(D). - С. 60-62. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Umora_2011_9_3(D)__21.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 22.03.2017 19.34.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.869944 seconds