Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41319
   


Автор запитання: Олена із міста: Одеса :: Запитання: 43292  
Олена запитує:
Допоможуть будь ласка знайти зразки документація асистента вчителя в початковому класі( зразки заповненого річного плану, графік роботи, журнал щоденного обліку часу, журнал спостережень). Дуже дякую вам!!
Наша відповідь:
Добрий день, Олено! На жаль, це все що вдалось знайти у доступних нам джерелах:
Асистент учителя в інклюзивному класі: навчально-методичний посібник / Н. М. Дятленко, Н. З. Софій, О. В. Мартинчук, Ю. М. Найда ; [під заг. ред.: М. Ф. Войцехівський, Н. М. Дятленко, Н. З. Софій] ; М-во освіти і науки України, Київ. Ун-т ім. Б. Грінченка, Ін-т після диплом. пед. освіти, Всеукр. Фонд «Крок за кроком». — Київ : Плеяди, 2015. – 171 с. : іл., табл.
Документи асистента вчителя щодо роботи з учнями з особливими освітніми потребами [Електронний ресурс] // Педрада: портал освітян України : [веб-сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://www.pedrada.com.ua/article/1187-dokumenti-asistenta-vchitelya-shchodo-roboti-z-uchnyami-z-osoblivimi-osvtnmi-potrebami. — Назва з екрану.
Інклюзивна освіта [Електронний ресурс] // Блог асистента вчителя Пісної О. В. : [веб-сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://incluzivnaosvita.blogspot.com/p/blog-page_23.html. — Назва з екрану.
Інклюзивна освіта: зразки документів [Електронний ресурс] // На урок : [веб-сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://naurok.com.ua/inklyuzivna-osvita-zrazki-dokumentiv-56490.html. — Назва з екрану.
Інформаційний портал [Електронний ресурс] // D-Grand : [веб-сайт]. — Електрон. дані. – Режим доступу: http://d-grand.com/inforaciiny-portal/dokumentatsiia-asistenta-vchitelia-shchodo-roboti-z-uchniami-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami. — Назва з екрану.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 13.08.2019 17.21.30 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Стас із міста: Київ :: Запитання: 43291  
Стас запитує:
Допоможіть знайти літературу за темою"Криптографічні системи захисту інформації". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Стас! Перегляньте наступні джерела:
Бабаш А. В. Криптография / А. В. Бабаш, Г. П. Шанкин. - М. : ООО Издательство "Солон-Р", 2002. - 511с. - (Серия книг "Аспекты защиты").
Богуш В. М. Криптографічні застосування елементарної теорії чисел : навч. посіб. / В. М. Богуш, В. А. Мухачов ; Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. - Київ : ДУІКТ, 2006. - 126с.
Варецький Я. Ю. Математична модель та метод біометричного захисту в криптографічних системах : автореф. дис... канд. техн. наук: 01.05.02 / Я. Ю. Варецький ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів, 2006. – 19 с.
Горбенко І. Д. Захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах : навч. посіб. для студ. спец. "Комп'ютерні науки", "Комп'ютена інженерія", "Прикладна математика", "Інформаційна безпека" вищ. навч. закл. / І. Д. Горбенко, Т. О. Гріненко ; Харків. нац.. ун-т радіоелектроніки. - Харків : ХНУРЕ, 2004. - Ч. 1 : Криптографічний захист інформації. - 368с.
Грездов Г. Г. Современные методы криптографической защиты информации: (обзор по материалам открытой печати) / Г. Г. Грездов. - Киев, 2002. - 31с.
Ємець В. Сучасна криптографія : основні поняття / В. Ємець, А. Мельник, Р. Попович. - Львів : БаК, 2003. - 144с. - (Захист інформації в комп'ютерних та телекомунікаційних мережах).
Захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах : навч. посіб. для студ. - Ч. 1. Криптографічний захист інформації / І. Д. Горбенко, Т. О. Гріненко ; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. – Харків, 2004. - 368 с.
Комп'ютерна криптологія : підруч. / В. К. Задірака, О. С. Олексюк ; Терноп. акад. нар. госп-ва, НАН України. Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. - Київ, 2002. - 504 с.
Криптографічні методи та засоби шифрування інформації на основі рекурентних послідовностей : моногр. / Ю. Є. Яремчук. – Вінниця : Кн.-Вега, 2002. - 135 с.
Левин М. Криптография без секретов : руководство пользователя / М. Левин. - М. : ЗАО "Новый издательский дом", 2005. - 315с.
Мао Венбо. Современная криптографія : теория и практика / Д. А. Клюшин (пер. с англ. и ред.) / Мао Венбо. - М. ; СПб. ; Киев : Издат. дом "Вильямс", 2005. - 763с.
Основы криптографии : учеб. пособ. для студ. вузов, обучающихся по группе спец. в области информ. безопасности / А. П. Алферов, А. Ю. Зубов, А. С. Кузьмин, А. В. Черемушкин. - М. : Гелиос АРВ, 2001. - 480с.
Криптографічний захист даних [Електронний ресурс] // Stud.com.ua : [веб-сайт]. – Електронні текстові дані. - Режим доступу: https://stud.com.ua/84353/ekonomika/kriptografichniy_zahist_danih. – Назва з екрану.
Страхарчук А. Я. Криптографічний захист інформації і системи розподілу ключів [Електронний ресурс] // Інформаційні системи і технології в банках : навч/ посіб. / А. Я. Страхарчук, В. П. Страхарчук. — Київ : УБС НБУ: Знання, 2010. —
Режим доступу: https://pidruchniki.com/15070412/bankivska_sprava/kriptografichniy_zahist_informatsiyi_sistemi_rozpodilu_klyuchiv.

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 13.08.2019 08.59.56 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Андрій із міста: Київ :: Запитання: 43290  
Андрій запитує:
Мене цікавлять книги Е.Бесков у вашій бібліотеці. Буду вдячний за допомогу
Наша відповідь:
Доброго дня, Андрію! Перегляньте наступні джерела:
Бесков Э. Черничный дедка : пересказ со швед. / Э. Бесков ; рис. авт. - М. : Гос. издательство, 1921. - 17 с.
Лесовички / текст Р. К. ; [рис. Э. Бесков]. - М. : Издание И.Кнебель, [1918?]. - 10 с.
Петино новое платье / картинки Э. Бесков. - М. : Красная новь, 1924 (М. : Красный Пролетарий). - 16 с.

.: Розділ: Література :: 13.08.2019 08.21.19 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Соломія із міста: Київ :: Запитання: 43289  
Соломія запитує:
Добрий день! Чи є фонді бібліотеки книга Скуратівський В. Місяцелік:український народний календар - Київ, 1993. Заздалегідь вдячна.
Наша відповідь:
Добрий день, Соломіє! У фонді Національної бібліотеки України для дітей є книга Скуратівський В. Місяцелік: український народний календар / В. Скуратівський; худож. Є.Сендзюк; іл. підібрав і сист. Ю.Белічко. - Київ : Мистецтво, 1993. - 207 с.: іл.
Чекаємо вас за адресою: вулиця Я. Корчака 60, щоденно, окрім суботи.

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 12.08.2019 10.10.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Надітичі :: Запитання: 43288  
Марія запитує:
Добрий день. Буду дуже вдячна, якщо допоможете знайти лекції, практичні чи тестові завдання на тему: "Директор ДНЗ. Статут ДНЗ, його характеристика".
Наша відповідь:
Доброго дня, Марія! Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Коляско Т. Діяльність керівників шкіл щодо сприяння успішній адаптації молодих педагогів до професійної діяльності / Т. Коляско // Практика управління закладом освіти. — 2009. — № 10. — С. 29-38.
Королюк С. В. До проблеми розвитку управлінської культури сучасного директора школи / С. В. Королюк // Управління школою. — 2004. — № 19-21 (57-59). — С. 6-8.
Павловський Б. Орієнтовна річна циклограма управлінської діяльності адміністрації загальноосвітнього навчального закладу / Б. Павловський // Практика управління закладом освіти. – 2009. - № 8. – С. 23-31.
Примірний Статут дошкільного навчального закладу // Дошкільне виховання. — 2003. — № 7. — С. 22-27.
Примірний Статут дошкільного навчального закладу // Інформаційний збірник МОН України. — 2003. — № 9. — С. 14-18.
Свирида Л. Використання технологій менеджменту та маркетингу в управлінні навчальним закладом / Л. Свирида, О. Майдебура // Практика управління закладом освіти. — 2009. — № 12. — С. 17-22.
Складові іміджу сучасного закладу освіти // Початкова школа. — 2000. — № 7. — С. 51-54.
Чикало О. Планування роботи дошкільного навчального закладу / О. Чикала // Практика управління закладом освіти. — 2009. — № 5. — С. 5-16.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 11.08.2019 13.27.00 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.641041 seconds