Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 41163
   


Автор запитання: Антон із міста: Київ :: Запитання: 43137  
Антон запитує:
Допоможіть знайти літературу про туркменського поета Махтумкулі
Наша відповідь:
Доброго дня, Антоне! Перегляньте наступні джерела:
Бахревский В. А. Шахир : повесть / В. А. Бахревский ; рис. И. Ушакова. - Москва : Дет. литература, 1980. - 192 с. - [Про Махтумкулі, для сред. та ст. віку].
Вамбери А. Путешествие по Средней Азии / А. Вамбери. - 2-е изд. - Москва, 1874. - XIV, [2], 383 с., 11 л.
Великий поет великого народу : до 290-річчя з дня народження Махтумкулі / упор. та пер. укр. мовою О. А. Кононенка. — Донецьк : ТОВ «Вольф», 2014.
Зырин А. Великий поэт, мыслитель, патриот / А. Зырин, М. Овезгельдыев // Махтумкули. Стихотворения. – Ленинград : Советский писатель, 1984. – С. 5-46. – (Библиотека поэта).
Касьянова О. "Як і Тарас Шевченко, він є генієм усього людства" / О. Касьянова // Літ. Україна. - 2014. - 28 серп. - С. 13, 15.
Качуровський І. Нарис компаративної метрики. – Мюнхен: Український Вільний Університет, 1985. – 119 с. – (Серія: Підручники, ч. 8).
Кримський А. Ю. Тюрки, їх мови та літератури / А. Ю. Кримський // Вибрані сходознавчі праці : в 5 т. – Т. ІІІ : Тюркологія. – Київ : Стилос, 2010. – С. 89-203.
Мовчан П. Співучі лінії пісків / П. Мовчан // Махтумкулі. Поезії. – Київ, 2014 . – С. 5-30.
Мовчан П. Співучі лінії пісків / П. Мовчан // Махтумкулі. Поезії. - Київ : Книга, 2006. - С. 5-30.
Москаленко М. Поетичний заповіт туркменського генія : від перекладача // Всесвіт. – 2005. – № 6. – С. 109-110.
Нурыев А. Арминий Вамбери о Махтумкули / Ата Нурыев // Махтумкули Фраги и общечеловеческие культурные ценности : матер. Междунар. научн. конф., 14-16 мая 2014 г., г. Ашхабад. – Ашхабад : Ылым, 2014. – С. 66.
Остапец Н. С. Традиции восточной классической поэзии в творчестве Махтумкули / Н. С. Остапец // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2005.- №11-12. - С. 2-8.
Улугбердиєв А. Махтумкулі / А. Улугбердиєв // Укр. рад. енциклопедія : у 12 т. / гол. ред. М. П. Бажан ; редкол.: О. К. Антонов та ін. — 2-ге вид. — Т. 6. — Київ : Головна редакція УРЕ, 1981. — С. 414.
Шпорта Я. Слово про Махтум-Кулі // Шпорта Я. Незакінчений зошит: Лірика. Балади. Поеми. - Київ, 1972.
Махтумкули [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.cultin.ru/writers-makhtumkuli.
Махтумкули [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.wikiwand.com/ru/Махтумкули.
Аширов А. К 290-летию Махтумкули Фраги [Електронний ресурс] / А. Аширов // Turkmenistan.ru : [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : www.turkmenistan.ru/ru/articles/39578.html. — Назва з екрану.
Васьків М. Версифікаційні особливості поезії Махтумкулі [Електронний ресурс] / М. Васьків // Слово і час. — 2014. — № 12. — С. 58-645. — Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/150299/11-Vaskiv.pdf?sequence=1.
Васьків М. С. Рецепція творчості Маґтимґули Пираґи в Україні [Електронний ресурс] / М. Васьків // The World of the Orient. — 2015. — № 1. — С. 65-83. — Режим доступу: http://oriental-world.org.ua/sites/default/files/Archive/2015/1/10.pdf.
Васьків М. Маґтимґули Пираґи (Махтумкулі Фрагі) : літературний портрет [Електронний ресурс] / М. Васьків. — Київ : АВІАЗ, 2018. — 148 с. — Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/24934/6/M_Vaskiv_Monogr_2018_IG_.pdf.
Васьків М. Поет і епоха: Маґтимґули Пираґи (Махтумкулі Фрагі) [Електронний ресурс] / М. Васьків // Вісник Запорізького національного університету. — 2015. — № 1. — С. 23-37. — Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vznu_fi_2015_1_5.pdf.
Бібліотека імені Махтумкулі (Київ) [Електронний ресурс] // Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Бібліотека_імені_Махтумкулі_(Київ).
Музеї та музейні експозиції публічних бібліотек Києва [Електронний ресурс] : презентація / упоряд. О. І. Романюк, О. Р. Дудок ; Публічна бібліотека імені Лесі Українки для дорослих м. Києва. — Режим доступу: https://ru.calameo.com/books/0006936387e949ff8bb4b.
MEDENIYET: 290-летие великого туркменського поэта [веб-сайт]. — Електронні текстові дані. — Режим доступу: https://web.archive.org/web/20140503230413/http://medeniyet.gov.tm/index.php/ru/magtymguly-ru.
Ротова Н. В. Г. Сковорода и Махтумкули: общие мотивы творчества [Електронний ресурс] / Н. В. Ротова // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер.: Літературознавство. — 2012. — Вип. 3(2). — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nzl_2012_3(2)__20.

.: Розділ: Література :: 23.05.2019 10.01.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аня із міста: Ужгород :: Запитання: 43129  
Аня запитує:
Добрий день, порадьте, будь ласка, літературу до теми "Образ Марусі Чурай в українській літературі"
Наша відповідь:
1. Топська, Неллі.
Дівчина-легенда - К. : Альфа, 2016. - 47,[1] с. : іл., портр. - ISBN 978-966-97580-5-7

Чурай, Маруся про неї


2. Ручай, Ганна.
Маруся Чурай і я : оповідання про життя Марусі Чурай. - К. : Зелений пес : Гамазин, 2016. - 45,[2] с. : іл. - (Сер. "12 балів. Історія України"). - ISBN 978-966-1515-49-8

3. Луняк, Євген.
Минувшина України в романтичних історіях / Євген Луняк. - К. : Книга, 2011. - 707 с. - Бібліогр.: с. 702-705. - ISBN 978-966-8314-63-6

4. Зима, Василь
Убивство Марусі Чурай : (Вставна новела з роману "Гра в піжмурки") // Літературна Україна. - 2003. - 23 січня. - С. 4

5. Степаненко, Михайло.
Коло Марусі Чурай // Сучасність. - 2006. - № 11-12. - С. 130-139. - Бібліогр.: 35 назв.

6. Отрошенко, Ю.
Пісні Марусі Чурай і Сучасність // Українська культура. - 2007. - № 6. - С. 36-38 : фото

7. Клюєва, Оксана.
Народ шукає в геніях себе... Образ Марусі Чурай за текстами творів художньої літератури [Текст] // Українська мова та література. - 2014. - № 7 (квітень). - С. 45-47

8. Фіщенко-Савицька, Н. В.
Маруся Чурай - символ нездоланої України / Н. В. Фіщенко-Савицька // Все для вчителя. - 2015. - № 10. - С. 29-31

9. Степаненко, Михайло.
Маруся Чурай: фантом чи реальність / Михайло Степаненко // Українське слово. - 2017. - № 37 (вересень). - С. 10-11 ; Українське слово. - 2017. - № 38 (вересень). - С. 11

10. Завалькевич, Т. Д.
Жіноча доля: Маруся Чурай у творчості Ліни Костенко / Т. Д. Завалькевич // Шкільна бібліотека. - 2018. - № 4. - С. 5-8 : ілюстр.

11.Рудяченко, Олександр.
Маруся Чурай: скласти хоч пізній вінець / Олександр Рудяченко // Дзеркало тижня. - 2018. - 11-17 серпня. - С. 11 : фото

12. https://www.ukrlib.com.ua/tvory/printit.php?tid=7580

13. http://ukrclassic.com.ua/katalog/k/kostenko-lina/2583-obraz-marusi-churaj

14. https://otherreferats.allbest.ru/literature/00081877_0.html

15. http://litopys.org.ua/heroes/hero09.htm

.: Розділ: Література :: 19.05.2019 12.18.30 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Інна із міста: Київ :: Запитання: 43121  
Інна запитує:
Допоможіть знайти літературу за темою " Байрон Дж. Г. Мазепа". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Інно! Перегляньте наступні джерела:
Абаїмов В. А. Волелюбністю України народжений / В. А. Абаїмов, Л. И. Толстенко // Все для вчителя. - 2011. - № 13-14. - С. 21-23.
Англійський поет-романтик : 22 січня - 230 років від дня народження Джорджа Байрона // Шкільна бібліотека. - 2018. - № 1. - С. 30.
Бондаренко, Л. Л. Образ Мазепи у творах світової літератури : 9-й клас : "пропоную так..." / Л. Л. Бондаренко // Зарубіжна література в школі. - 2018. - № 23-24. - С. 77-79.
Братко В. О. "Українська" тема. Поема Джорджа Гордона Байрона "Мазепа", її історична основа та романтичний міф : риси романтичного героя в образі Мазепи (9 клас) / В. О. Братко // Зарубіжна література в школах України. - 2007. - № 8. - С. 19-23.
Бушакова О. Образ Івана Мазепи в мистецтві західноєвропейського романтизму / О. Бушакова, Ю. Бевзун // Всесвітня література в сучасній школі. - 2017. - № 3. - С. 38-42.
Давиденко Г. Й. Історія зарубіжної літератури ХІХ – поч. ХХ ст. : навч. пос. / Г. Й. Давиденко, О. М. Чайка. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 400 с.
Джордж Байрон. Думки прозою : 22 січня 2018 року виповнюється 230 років від дня народження англійського поета-романтика Джорджа Гордона Байрона (1788-1824) // Всесвітня література в сучасній школі. - 2018. - № 1. - 2-а с. обкл.
Дзера О. Біблійне підгрунтя в містерії "Каїн" / О. Дзера // Слово і час. - 1999. - № 3. - С.76-79.
Дніпровська С. Він жив для Англії і світу / С. Дніпровська // Зарубіжна література (Шкільний світ). - 2009. - № 5-6. - С. 3-6.
Донцов Д. Гетьман Мазепа в західноєвропейській літературі / Д. Донцов // Дивослово. - 1994. - № 7. - С.5-9.
Ковалевська О. Постать Івана Мазепи в художній літературі ХVII-XX cт. / О. Ковалевська // Історія України (Шкільний світ). - 2001. - № 27-28. - С.1-4.
Ковтун Ж. В. "Відважний дух, тверда рука..." : Образ І.Мазепи в поемі Байрона "Мазепа". 9 кл. / Ж. В. Ковтун // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2002. - № 2. - С.8-9.
Конкурс "Яскраве світло класики та сучасної літератури" // Зарубіжна література в школах України. - 2016. - № 6. - С. 28-39. - Бібліогр.: с. 32, 35.
Кудлей О. Українська тема у річищі художньо-естетичних пошуків лорда Байрона / О. Кудлей // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. - 2009. - Вип.4. - С .104-107
Мацапура В. І. Героїчна особистість у творах різнонаціональних літератур : Образ Мазепи у творах Дж.Байрона, В.Гюго, К.Рилєєва, О.Пушкіна, В.Сосюри / В. І. Мацапура // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2004.- №10. - С.37-40.
Мацапура В. І. Героїчна особистість у творах різнонаціональних літератур : Образ Мазепи у творах Дж.Байрона, В.Гюго, К.Рилєєва, О.Пушкина, В.Сосюри / В. І. Мацапура // Тема. - 2005.- №1-2. - С. 58-66.
Мішуков О. В. Віддзеркалення історичної постаті гетьмана Мазепи в Європейській літературі : Взаємозв'язки літератур / О. В. Мішуков // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 1999. - № 12. - С.55-56.
Морозов П. О. Мазепа / П. О. Морозов // Байрон, Джордж Гордон. [Полное собрание сочинений Байрона]. - СПб., 1905 . - С. 111-116.
Моруа А. Від автора / А. Моруа // Моруа А. Байрон. - Київ, 1981. - С. 3-6.
Наливайко Д. С. Поема "Мазепа" в контексті творчості Байрона і європейського романтизму / Д. С. Наливайко // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2004.- № 4. - С.2-9.
Наливайко Д. С. Поема "Мазепа" в контексті творчості Байрона і європейського романтизму / Д. С. Наливайко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2006.- № 6. - С. 14-21.
Наливайко Д. С. Поема Джорджа Байрона "Мазепа" у контексті європейського романтизму : літературознав. дослідж. / Д. С. Наливайко. - Київ : Веселка, 2006. - 30 с. - (Урок літератури).
Наливайко Д. С. Поема Джорджа Байрона "Мазепа" у контексті європейського романтизму : літературознав. дослідж. / Д. С. Наливайко. - 2-е вид. - Київ : Веселка, 2009. - 30 с. : 1 портр. - (Урок літератури).
Наливайко Д. С. Україна очима Заходу / Д. С. Наливайко ; передм. М. М. Сулими. - Київ : Грамота, 2008. - 782 с. : 1 портр. - (Бібліотека Шевченківського комітету).
Нетреб'юк З. М. Матеріали до вивчення творчості Дж. Байрона / З. М. Нетреб'юк // Зарубіжна література в школах України. - 2009. - № 2 . - С. 41-42.
Новосад Н. Вивчення поетичної "мазепіани" засобами компаративу : урок-портрет / Н. Новосад // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2008. - № 1. - С. 52-56.
Остапчук В. В. Образ Мазепи у світовій літературі : Урок-зіставлення / В. В. Остапчук // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 1998. - № 7. - С. 28-30.
Павличко С. Байрон: нарис життя і творчості / С. Павличко. – Київ : Дніпро, 1989. - 189 с.
Пашняк Т. Поема Дж. Г. Байрона "Мазепа" архетипні характеристики інтертекстуальності / Т. Пашняк // Київська старовина. - 2004.- №4. - С. 86-96.
Свенціцька О. Історична постать чи романтичний герой? : урок за поемою Дж. Байрона "Мазепа" / О. Свенціцька // Всесвітня література в сучасній школі. - 2012. - № 7-8. - С. 54-56.
Соколюк О. Біографія Байрона на тлі доби / О. Соколюк, Л. Крайнюк // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2009. - № 4. - С. 11-14.
Сорока І. Кросенс як засіб розвитку логічного і неординарного творчого мислення учнів на уроках зарубіжної літератури / І. Сорока // Зарубіжна література в школах України. - 2017. - № 1. - С. 46-57. - Вебліогр.: с. 57.
Сутула О. Система уроків з вивчення творчості Байрона / О. Сутула // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2014. - № 4. - С. 20-30.
Сюндюков І. Сліпий закон долі : Гетьман Мазепа - романтичний герой поеми Байрона / І. Сюндюков // День. - 2006.- 25 берез. - С. 7.
Тарасова О. Жінки у житті Івана Мазепи: міф і реальність / О. Тарасова // Дніпро. - 2001. - № 9-10. - С.129-132.
Фатєєв С. Риси руссоізму в зображенні дитинство у творах Байрона та Пушкіна / С. Фатєєв // Сучасні літературознавчі студії. - Київ, 2005. - С. 139-144.
Филонов М. М. Книга в жизни великих людей / М. М. Филонов // Мир библиографии. - 2005.- №4. - С. 59-71.
Хроменко І. Біографічний аналіз художнього твору. Заняття № 6 / І. Хроменко // Зарубіжна література в школах України. - 2012. - № 10. - С. 7-12. - Продовж. Початок № 5, № 6, № 7-8, № 9, 2012.
Хроменко І. Дистанційний навчальний тренінг "Шляхи аналізу художнього твору, адаптовані до шкільної практики" / І. Хроменко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2013. - № 7-8. - С. 2-56. - Бібліогр.: с. 13, 43, 49, 56. - Вебліогр.: с. 43, 49.
Хроменко І. Стилістичний аналіз художнього твору. Заняття № 7 / І. Хроменко // Зарубіжна література в школах України. - 2012. - № 11. - С. 5-11. - Продовж. Початок № 5, № 6, № 7-8, № 9, № 10, 2012.
Чорна І. Ю. Риси романтичного героя в поемі Дж. Байрона "Мазепа". Художнє осмислення постаті українського гетьмана в творах О. Пушкіна та В. Сосюри / І. Ю. Чорна // Зарубіжна література в школах України. - 2011. - № 11. - С. 48-54.
Юсипович І. "Моя душа, мов птах прип'ятий..." (Дж. Н. Г. Байрон) : [цикл уроків за творчістю Байрона] / І. Юсипович // Зарубіжна література (Шкільний світ). - 2012. - № 24. - С. 13-19.
Янкович О. В. Матеріали до факультативу "Романтизм у контексті світового літературного процесу" : (світова та українська література) / О. В. Янкович, І. Д. Ханчук // Зарубіжна література в школах України. - 2011. - № 10. - С. 51-54. - Продовж. Початок № 6, № 7-8, № 9, 2011.
Янкович О. В. Матеріали до факультативу "Романтизм у контексті світового літературного процесу" : (світова та українська література). Заняття № 5 : Відгомін байронівських образів в українській літературі: Т. Шевченко, П. Куліш, харківська школа романтиків, І. Франко, В. Сосюра / О. В. Янкович, І. Д. Ханчук // Зарубіжна література в школах України. - 2011. - № 11. - С. 44-47. - Продовж. Початок № 6, № 7-8, № 9, № 10, 2011.
Янкович О. В. Факультативний курс "Романтизм у контексті світового літературного процесу" для учнів загальноосвітніх навчальних закладів у контексті допрофільної гуманітарної підготовки : 9 клас : [матеріали до факультативу] / О. В. Янкович, І. Д. Ханчук // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2012. - № 2. - С. 2-40.
"Українська" та "східна" теми у творчості Дж. Г. Байрона: "Мазепа", цикл "Східні поеми". Роман у віршах "Дон Жуан" [Електронний ресурс] // Навчальні матеріали онлайн : [веб-сайт]. – Електронні тестові дані. – Режим доступу: https://pidruchniki.com/12811121/literatura/tvorchosti_bayrona_mazepa_tsikl_shidni_poemi.
https://cyberleninka.ru/article/n/obraz-tsivilizatsii-v-poeme-d-g-bayrona-don-zhuan-mifologicheskiy-aspekt.
Вечірко О. Дж. Г. Байрон і Україна [Електронний ресурс] / О. Вечірко // Наук. записки. Сер.: Філологічні науки. – Вип. 145. – С. 372-376. – Режим доступу: 1/Дж. Г. Байрон і Україна.pdf.
Горбонос О. В. Україна як складова авторського світообразу поеми Дж. Г. Байрона «Мазепа»: синхронно-художній аспект [Електронний ресурс] / О. В. Горбонос, О. Ю. Ващенко // Вісник Дніпропетровського ун-ту імені Альберта Нобеля. Серія: Філологічні науки. – 2013. - № 2 (6). – С. 113-117. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vduepf_2013_2_15.pdf.
Дуденко Н. И. Д. Г.Байрон. Поема «Мазепа», її історична основа та романтичний міф. Риси романтичного героя в образі Мазепи [Електронний ресурс] / Н. И.Дуденко // Зарубіжна література в школах України. - Режим доступу: http://zl.kiev.ua/konkursi/roboti-uchasnik-v-poperednogo-konkursu/d-g-bairon-poema-mazepa-storichna-osnova-ta-romantichniim-f-risi-romantichnogo-geroja-v-obraz-mazepi.html.
Жилина Н. П. «Исключительный герой» в поэме Дж. Г. Байрона «Мазепа» [Електронний ресурс] / Н. П. Жилина // Вестник Балтийского федерального ун-та им. И. Канта. Серия: Филология, педагогика, психология. – 2012. – Вып. 8. – С. 118-128. – Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/v/isklyuchitelnyy-geroy-v-poeme-dzh-g-bayrona-mazepa.
Жилина Н. П. Мифологема пути в поэме Дж. Г. Байрона «Мазепа» [Електронний ресурс] / Н. П. Жилина // Вестник Балтийского федерального ун-та им. И. Канта. Серия: Филология, педагогика, психология. – 2016. – № 2. – С. 36-40. – Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/v/mifologema-puti-v-poeme-dzh-g-bayrona-mazepa.
Михайленко Е. Н. Образ цивилизации в поэме Д. Г. Байрона «Дон Жуан»: мифологический аспект [Електронний ресурс] / Е. Н. Михайленко // Вестник Башкирского ун-та. 2017 . – Т. 22. - № 2. – С. 472-475. – Режим доступу:
Михальська Н. О. Джордж Гордон Байрон. Поема « Мазепа» : конспект уроку із зарубіжної літератури [Електронний ресурс] / Н. О. Михальська // Всеосвіта : [веб-сайт]. – Електронні тестові дані. – Режим доступу: https://vseosvita.ua/library/konspekt-uroku-iz-zarubiznoi-literaturi-dzordz-gordon-bajron-poema-mazepa-15300.html. – Назва з екрану.
Юрчук О. Гетьман Іван Мазепа: імперський дискурс у літературі [Електронний ресурс] / О. Юрчук. - Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/6924/l/% D0% 9E% D0% BB% B5% D0% BD% D0% B0% 20% D0% AE% Dl% 80% Dl% 87% Dl% 83% D0.PDF.

.: Розділ: Література :: 16.05.2019 14.27.43 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валерія із міста: Місто Одеса :: Запитання: 43116  
Валерія запитує:
Доброго дня.Допоможіть будь-ласка знайти літератури на питання:»Поетика у повісті «Хмари» Івана Нечуя-Левицького
Наша відповідь:
Доброго дня, Валерія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Амбіцька А. Архетипи в художньому світі Івана Нечуя-Левицького / А. Амбіцька // Дивослово. – 2011. – № 9. – С. 53-57.
Баган О. Стиль реалізму в літературі: ідеологія, естетичні засади, поетика / О. Баган // Дивослово. – 2015. – № 11. – С. 47-56. – Продовж. Початок № 10, 2015.
Вакула О. Літературні диктанти / О. Вакула // Українська мова та література (Шкільний світ). – 2012. – № 23-24. – С. 41-45.
Жуковська Г."Пишу те, що бачив і що знаю, а чого не знаю, за те не берусь" : життєві та творчі імперативи Івана Нечуя-Левицького / Г. Жуковська // Нечуй-Левицький, Іван Семенович. Вибрані твори. – Київ : 2012. – С. 5-25.
Зборовська Н. Український світ у творчості Нечуя-Левицького: гендерний підхід / Н. Зборовська / Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2000. – № 5. – С. 54-64.
Зінченко Н. «Він був… виключно українським письменником… для української нації»: Іван Франко про ідеологічні твори Івана Нечуя-Левицького [Електронний ресурс] / Н. Зінченко // Українське літературознавство. – 2014. – Вип. 78. – С. 187-193. – Режим доступу: http://institutes.lnu.edu.ua/franko/wp-content/uploads/sites/7/ukr-literaturoznavstvo/78_2014/20_N_ZINCHENKO.pdf
Зінченко Н. Повість "Хмари" І.Нечуя-Левицького на уроках позакласного читання / Н. Зінченко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2003.- 4. – С.29-33.
Кошовий О. (Кониський О. (Коли ж виясниться?) За проводом повісті «Хмари» Нечуя-Левицького) / О. Кошовий // Правда. – 1875. – № 19. – С. 768-774.
Кошовий О. (Кониський О. (Коли ж виясниться?) За проводом повісті «Хмари» Нечуя-Левицького) / О. Кошовий // Правда. – 1875. – № 20. – С. 807-813.
Лавров Д."Який дивний старий город!" : Київ у житті і творчості І.С.Нечуя-Левицького / Д. Лавров // Людина і світ. – 1994.- 10. – С.29-34.
Олексієнко Г. Активне навчання у сучасній школі : [І. Нечуй-Левицький] / Г. Олексієнко // Українська мова і література в школах України. – 2014. – № 10. – С. 30-32.
Панченко В. Дві повісті Івана Нечуя-Левицького : "Хмари", "Кайдашева сім'я" / В. Панченко // Дивослово. – 2003.- 8. – С.10-15.
Погребенник В. Образ Києва в літературі ХІХ століття / В. Погребенник // Визвольний шлях. – 2002. – № 5. – С. 99-109.
Приходько І. Історична тема на сторінках української класики : [творчість І. Нечуя-Левицького] / І. Приходько // Історія та правознавство. – 2015. – № 16-18. – С. 5-14.
Приходько І. Тема України і національної зради у творчості І. Нечуя-Левицького / І. Приходько // Дивослово. – 2001. – № 3. – С.48-54.
Святовець В."Непотрібні" подробиці : художня деталь у повістях І.С.Нечуя-Левицького / В. Святовець // Українська культура. – 2003. 11-12. – С.34-35.
Тематика, жанрові форми прози І. Нечуя-Левицького [Електронний ресурс] // StudFiles : [веб-сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://studfiles.net/preview/5253377/page:13/. – Назва з екрана.
Хмари Іван Нечуй-Левицький [Електронний ресурс] // Мислене древо: [веб-сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://www.myslenedrevo.com.ua/uk/Lit/N/Nechyj-LevyckyI/Prose/Xmary.html. – Назва з екрана.
Шевчук В. Про "захмарених" героїв Івана Нечуя-Левицького, а також закон про тенденцію художнього твору і його мистецьку повновартність / В. Шевчук // Нечуй-Левицький І. Хмари. – Київ : 1993. – С.5-12.

.: Розділ: Література :: 14.05.2019 13.03.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Людмила із міста: Київ :: Запитання: 43112  
Людмила запитує:
Допоможіть знайти літературу за темою "Данте А. Божественна комедія". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Людмило! Перегляньте наступні джерела:
Адлер М. Дж. Як прочитати книгу : класич. посіб. із розумного читання / М. Дж. Адлер, Ч. ван Дорен ; пер. з англ. І. Дубей та В. Зайця. - Київ : Видавнича група КМ-БУКС, 2018. - 453, [1] c.
Алексєєнко О. "Божественна комедія" Данте / О. Алексєєнко // Всесвітня літ. в сучасній школі. - 2018. - № 8. - С. 37-41.
Алексєєнко О. Б. "Божественна комедія" Данте Аліг'єрі / О. Б. Алексєєнко // Данте Аліг'єрі. Божественна комедія. - Київ, 2013. - С. 3-20.
Алексєєнко О. Б. "Божественна комедія" Данте Аліг'єрі, або Слово, що подолало час : літературознав. дослідж. / О. Б. Алексєєнко ; на обкл. портр. Д. Аліг'єрі роботи В. Касіяна ; ред. Д. С. Андрухів. - Київ : Веселка, 2005. - 29 с. - (Урок літератури).
Бойко Л. Ф. Позакласний захід "Літературний ярмарок" / Л. Ф. Бойко, І. В. Корсунова // Зарубіжна літ. в школі. - 2012. - № 6. - С. 38-39.
Болдирєва В. Віковічна повість кожного : духовний і моральний сенс подорожі до Пекла героя поеми Данте Аліг'єрі "Божественна комедія" / В. Болдирєва // Світова літ. (Шк. світ). - 2013. - № 3. - С. 27-30.
Брюсов В. "Данте - мандрівник у потойбічному світі" / В. Брюсов ; Переклад і адаптація Н.Кадоб'янської // Зарубіжна література (Шк. світ). - 1999. – 10 , берез. - С.6.
В 83.3(4УКР)/К 75 Кочур Г. П. Література та переклад : дослідж. Рецензії. Літ. портр. Інтерв'ю. Т. 2 / Г. П. Кочур ; упоряд. А. та М. Кочури ; авт. вступ. сл. І. Дзюба, Р. Зорівчак ; прим. С. Стріха. - Київ : Смолоскип, 2008. - 1171 с. : портр.
Вількос Г. С. Що значить бути людиною : урок за поемою Данте "Божественна комедія" / Г. С. Вількос // Всесвітня літ. та к-ра в навчальних закладах України. - 2007. - № 8. - С. 20-22.
Гавришко Г. І. Збірка Данте "Нове життя" і поезія "нового солодкого стилю" : Конспект уроку / Г. І. Гавришко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 1999. - 11. - С.37-39.
Герсон І. Подорож разом із Данте : [розробка уроку по творчості Данте у формі гри] / І. Герсон // Світова літ. (Шк. світ). - 2013. - № 3. - С. 31-32.
Готові домашні завдання : 9 кл. : розв'яз. вправ та завдань до основ. шк. підруч. / Н. Г. Андріяшевська [и др.]. - Харків : Торсінг, 2002. - 503 с. - (Б-чка школяра "Ранець").
Гузь О. Орієнтовне поурочне планування для 10 класу : уроки № 24-35 / О. Гузь // Зарубіжна літ. в школах України. - 2018. - № 10. - С. 5-42.
Гузь О. У пошуках "правоти путі" : сенс подорожі героя поеми Данте Аліг'єрі "Божественна комедія" до подтойбічного світу, 9 клас / О. Гузь // Зарубіжна література (Шкільний світ). - 2007. - № 45. - С. 3-12.
Данте А. Божественная комедия / пер. с итал. В. Г. Маранцмана.- М. : Классикс Стиль, 2003.- 240 с. / А. Данте // Рец.: Махов А. Новое прочтение Данте // Книжное обозрение. - 2003.- 3 нояб. - С.7.
Державин К. Творение Данте / К. Державин // Данте А. Божественная комедия. - М., 1982. - С.7-13.
Драч І. Дантове безмежжя / І. Драч // Данте А. Vita nova. - Київ, 1965. - С. 111-126.
Зражевська Н. Бачення світу в поемі Данте Аліг'єрі "Божественна комедія" : 8-й клас / Н. Зражевська // Світова літ. (Шк. світ). - 2015. - № 11-12. - С. 44-50.
Илюшин А. А. Поэт и его творение / А. А. Илюшин // Данте А. Божественная комедия. - М., 1988. - С. 5-20.
Іваненко З. М. Система інтерактивних уроків з вивчення "Божественної комедії" Данте Аліг'єрі : 8 клас / З. М. Іваненко // Зарубіжна літ. в школах України. - 2010. - № 2. - С. 2-6. - Бібліогр.: с. 6.
Ірклій О. Ю. "Божественна комедія". Духовний і моральний сенс подорожі героя : (урок-практикум дослідницького характеру) / О. Ю. Ірклій // Все для вчителя. - 2010. - № 15. - С. 45-48.
Кадоб'янська Н. На відстані семи століть / Н. Кадоб'янська // Зарубіжна літ. (Шк. світ). - 1999. – 10 (122), берез. - С.1, 3, 6-8.
Китова С. Про Дантове і Шевченкове пекло / С. Китова // Укр. мова й літ. в середніх шк.., гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2001. - 3. - С.54-62.
Конкурс "На крилах зарубіжної літератури" : [роботи учасників] // Зарубіжна література в школах України. - 2017. - № 2. - 3-я с. обкл.
Курбатов С. Попутник вічності : до 700-ї річниці початку публікації "Божественної комедії" Данте / С. Курбатов // Дзеркало тижня. - 2007. - 8-14 верес. - С. 21.
Мандельштам О. Розмова про Данте / О. Мандельштам ; пер. І. Мойсеїв // Зарубіжна літ. (Шк. світ). - 1997. - 39(55). - С.7.
Маслова А. Читацькі новини : (грудень-2015) : огляд / А. Маслова // Шк. бібліотечно-інформаційний центр. Бібліотечна робота. - 2015. - № 12. - С. 5-7.
Міляновська Н. Р. Зарубіжна література : 9 кл. : посіб.-хрестоматія. Ч. 1 / Н. Р. Міляновська. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2006. - 543 с.
Ніколенко О. Вивчення поеми Данте Аліг'єрі "Божественная комедія" в 9 класі / О. Ніколенко // Всесвітня літ. та к-ра в навч. закладах України. - 2001. - 6. - С.12-25.
Ніколенко О. М. Провісник Відродження : Данте. "Божественна комедія". 8 кл. / О. М. Ніколенко // Зарубіжна літ. в навч. закладах. - 1999. - 2. - С.16-23.
Островська Г. О. Філософсько-художній синтез середньовічної культури у поемі "Божественна комедія" Данте, її алегоричний зміст : (матеріали до вивчення творчості Данте) / Г. О. Островська // Зарубіжна літ.а в школах України. - 2011. - № 11. - С. 34-37.
Первак О. Орієнтовне планування уроків зарубіжної літератури : методика, пошук, досвід: завтра - на урок / О. Первак // Всесвітня літ. в школах України. - 2018. - № 7-8. - С. 66-92.
Пустовойтова В. Г. Данте Аліг'єрі. "Божественна комедія" / В. Г. Пустовойтова // Все для вчителя. - 2012. - № 9-10. - С. 61-62.
Скляренко О. Вивчення творчості Данте у картках : Систематизація та узагальнення знань / О. Скляренко // Зарубіжна літ. (Шк. світ). - 2005.- № 38, жовт. - С. 6-8.
Смовська І. Ю. Франческо Петрарка - видатний італійський поет-гуманіст. Оспівування кохання в "Книзі пісень" / І. Ю. Смовська // Зарубіжна літ. в школі. - 2012. - № 3. - С. 19-24.
Соловей Т. Г. "Он снежный лебедь, он и дух орлиный, и весь очерчен огненным резцом" : система уроков по "Божественной комедии" Данте Алигьери / Т. Г. Соловей // Рус. словесность в шк.. Украины. - 2007. - № 4. - С. 41-51.
Столій І. Л. Зарубіжна література : довідник / І. Л. Столій ; Укр. центр оцінювання якості освіти. - Харків : Факт, 2008. - 110 с. - (Серія журналу "Вісник ТІМО").
Стріха М. Данте Аліг'єрі та його "Божественна комедія" / М. Стріха // Зарубіжна літ. в навч. закладах. - 1996. - 5-6. - С. 41-45.
Стріха М. Дантеана на тлі портрета доби / М. Стріха // Зарубіжна літ. (Шк. світ). - 2005.- №38, жовт. - С. 9-11.
Теплинский М. В. Литература : 9 кл. / М. В. Теплинский, Ю. И. Султанов. - Київ ; Ірпінь : Перун, 2005. - 448 с.
Угрин О. П. Графічні схеми як засіб пізнання Дантової моделі Всесвіту : Урок-екскурсія за "Божественною комедією" Данте / О. П. Угрин // Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України. - 1997. - 9. - С.28-33.
Усі письменники і народна творчість : довідник / Н. І. Черсунова [и др.]. - Київ : Майстер-клас, 2007-2008. - 863 с.
Фокіна Т. Д. "Він - Данте. Йому тільки тисяча літ" : конспект уроку з вивчення поеми Данте "Божественна комедія" : 8 клас / Т. Д. Фокіна // Зарубіжна літ. в шк.. України. - 2011. - № 1. - С. 49-50.
Хроменко І. Стилістичний аналіз художнього твору. Заняття № 7 / І. Хроменко // Зарубіжна літ. в школах України. - 2012. - № 11. - С. 5-11. - Продовж. Початок № 5, № 6, № 7-8, № 9, № 10, 2012.
Цвейг С. Собор - усесвіт / С. Цвейг // Зарубіжна літ. (Шк. світ). - 1997. - 39(55). - С.6.
Шалагінов Б. Б. "Божественна комедія" / Б. Б. Шалагінов // Всесвітня літ. та культура в навч. закладах України. - 2004.- 4. - С.8-11.
Шалагінов Б. Б. Данте Аліг'єрі (1265-1321) / Б. Б. Шалагінов // Всесвітня літ. та к-ра в навч. закладах України. - 2002. - 11. - С.50-54.
Шалагінов Б. Б. Данте Аліг'єрі та його шедевр "Божественна комедія" / Б. Б. Шалагінов // Зарубіжна літ. в школах України. - 2006.- №10. - С.8-12.
Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література : Захід. Європа від античності до початку 19 ст.: підруч. для 9 кл. / Б. Б. Шалагінов. - К. : Вежа, 1999. - 298 с. : іл.
Янкович О. В. "Чорний вітер" і "блакитне сяйво" : урок порівняльного лінгвістичного аналізу тексту за поемою Данте Аліг'єрі. 8 клас / О. В. Янкович // Зарубіжна літ. в шк.. України. - 2009.- № 1. - С. 47-49.
Божко С. Визначено лауреата премії імені Максима Рильського / С. Божко // Урядовий кур'єр. - 2015. - 21 берез. - С. 3. – Режим доступу: https://ukurier.gov.ua/uk/news/viznacheno-laureata-premiyi-imeni-maksima-rilskogo/.
Данте Алигьери. Божественная комедія. – Режим доступу: http://lib.ru/POEZIQ/DANTE/comedy.txt_with-big-pictures.html.
Козлик І. В. Світова література доби Середньовіччя та епохи Відродження («Картина світу». Естетика. Поетика) : навчальний посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / Ігор Володимирович Козлик. — Івано-Франківськ : СИМФОНІЯ форте, 2011. — 344, [1] с.: іл. — Режим доступу: http://kozlyk.pu.if.ua/depart/ihor.kozlyk/resource/file/pdf/ Світова література Середньовіччя та Відродження - 2011.pdf.
Ніколенко О. М. Зарубіжна література (профільний рівень) : підруч. для 10 кл. закл. за- гальн. середн. освіти / О. М. Ніколенко, О. В. Орлова, Н. О. Любарець. — К. : Грамота, 2018. — 208 с. : іл. – Режим доступу: https://www.xn--1000-83dma3a1c7b6a8s.xn--j1amh/wp-content/uploads/2018/10/Zar_lit_prof_10_kl_2018.pdf.
Сюндюков І. Франко про Данте : генії: бесіда віч-на-віч / І. Сюндюков // День. - 2003.- 22 лют. - С.5. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/istoriya-i-ya/franko-pro-dante.
Україна. Кабінет Міністрів. Про присудження Премії Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського : розпорядження Кабінету Міністрів України, 17 черв. 2015 р. // Урядовий кур'єр. - 2015. - 26 черв. - С. 4. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 624-2015-р.

.: Розділ: Література :: 13.05.2019 12.26.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.028749 seconds