Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 41331
   


Автор запитання: Валерія із міста: м.Одеса :: Запитання: 43168  
Валерія запитує:
Добрий вечір.Знайдіть будь ласка літературу до реферату на тему:»Риси поетики повісті Грінченка Під тихими вербами».
Наша відповідь:
Доброго дня, Валеріє!
За Ваши запитом пропонуємо наступний перелік:
1. Історія української літератури XIX ст. (70-90-ті роки) [Текст] : у 2-х кн.: підручник для вузів. Кн. 1 / Ред. О.Д. Гнідан. - К. : Вища школа, 2002. - 575 с.
2. Винник К. В. Символіка назв повістей Б. Грінченка „Серед темної ночі” та „Під тихими вербами” / К. В. Винник, Д. М. Ніколаєнко // Вісн. Запоріз. нац. ун-ту. Філолог. науки. –2005. –№ 1. –С. 31-34.
3. Голобородько Я. Інтелектуал, письменник, науковець: життя й аспекти творчої діяльності Бориса Грінченка / Я.Голобородько // Українська література в загальноосвітній школі. –2005. – № 10. – С.4-7.
4. Єременко О. Трансформація художніх засобів інформаційної компресії в малій прозі Б.Грінченка / О.Єременко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2008. – № 3. – С.16-18.
5. Єсипенко Д. Історія створення повісті Бориса Грінченка "Під тихими вербами" [Електронний ресурс] / Д. Єсипенко // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. – 2011. – Вип. 26. – С. 46-49. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuufilol_2011_26_12
6. Єсипенко Д. Повість Бориса Грінченка "Під тихими вербами":історія створення, перші публікації [Електронний ресурс] / Д. Єсипенко // Сіверянський літопис. – 2012. – № 3-4. – С. 146-160.- Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sl_2012_3-4_18
7. Єсипенко Д. У пошуках авторського тексту: до історії видання повістей Бориса Грінченка "Серед темної ночі" та "Під тихими вербами" 1910 року [Електронний ресурс] / Д. Єсипенко // Актуальні проблеми української літератури і фольклору. – 2012. – Вип. 17. – С. 96-105. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apulf_2012_17_14
8. Животенко-Піанків, А. Педагогічно-просвітницька праця Бориса Грінченка [Текст] / А. Животенко-Піанків ; ред. Н. Мельник-Дзюбшина. - К. : Просвіта, 1999. - 176 с
9. Коломієць, Н. Є. Своєрідність художнього вираження соціально-психологічних аспектів особистості в поезії та малій прозі Б. Д. Грінченка / Н. Є. Коломієць // Вісн. ЗДУ. Філолог. науки. – 2000. – № 1. – С. 84-90.
10. Кузьменко, В. Вагомий здобуток у царині грінченкознавства : рецензія / В. Кузьменко // Слово і час. – 2016. – N 7. – С.123-126.
11. Омельченко С. В. Засіб відображення світогляду персонажів у дилогії Б. Д. Грінченка „Серед темної ночі”, „Під тихими вербами” / С. В. Омельченко // Грінченкознавчі студії : тези виступів на наук. конф. молодих вчен. та студ. – Красний Луч, 1995. – С. 19–20.
12. Павленко Н. В. Вивчення творчості Б. Д. Грінченка в сучасній школі / Н. В. Павленко // Творча спадщина Бориса Грінченка й українська національна ідея : матеріали Всеукр. наук. конф. до 145-ої річниці з дня народж. Бориса Грінченка / ред. кол.: Гавриш Н. В., Глуховцева К. Д., Горошкіна О. М. та ін. – Луганськ, 2008. – С. 318–323.
13. Погрібний, А. Г. Борис Грінченко [Текст] : нарис життя і творчості / А. Г. Погрібний ; ред. С. С. Герейло. – К. : Дніпро, 1988. – 270 с.
14. Рильський М.Т. Дві повісті Бориса Грінченка // Рильський М. Статті про літературу. – К., 1980.
15. Творча спадщина Бориса Грінченка й українська національна ідея : матеріали Всеукр. наук. конф. до 145-ої річниці з дня народж. Бориса Грінченка / ред. кол.: Гавриш Н. В., Глуховцева К. Д., Горошкіна О. М. та ін. – Луганськ : [СПД Рєзніков В. С.], 2008. – 363 с.
16. Хропко П. Дилогія Бориса Грінченка з життя села // Диво слово. - 1998. - № 3. - С. 33-37.
**************
http://shron1.chtyvo.org.ua/Yesypenko_Dmytro/Povisti_Borysa_Hrinchenka_Sered_temnoi_nochi_ta_Pid_tykhymy_verbamy_istoriia_tekstiv_i_teksty_v_isto.pdf
ЄСИПЕНКО Д. ПОВІСТІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА «СЕРЕД ТЕМНОЇ НОЧІ» та «ПІД ТИХИМИ ВЕРБАМИ»: історія текстів і тексти в історії
http://lib.knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2017/03/kobuzhcha_boris-grinchenko.pdf
Кобижча Н. І. Культурницька діяльність Бориса Грінченка: світоглядний аспект : монографія / Н. І. Кобижча. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. – 204 с. (Репрезентації української ментальності в художній творчості Б. Грінченка. – С. 104)
http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2005/2005-fil-1.pdf
Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Філологічні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2005. – 242 с. (ВИННИК К.В., НІКОЛАЄНКО В.М. СИМВОЛІКА НАЗВ ПОВІСТЕЙ Б.ГРІНЧЕНКА „СЕРЕД ТЕМНОЇ НОЧІ” ТА „ПІД ТИХИМИ ВЕРБАМИ” . – С. 31)
Успіхів!

.: Розділ: Література :: 8.06.2019 19.58.22 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Надія із міста: Кропивницький :: Запитання: 43163  
Надія запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на тему "Притчовість повісті Ю.Винничука "Місце для дракона"". Щиро вдячна.
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо переглянути наступні посилання:
1. Семків Р. А. Бурлеск і пародія у творчості Юрія Винничука - http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/8354/Semkiv_Burlesk_i_parodiia.pdf
2. Потупемкць В. В. Психологізм та феєричність у творчості Юрія Винничука - http://libgonchar.org/images/stories/DocS/2016/vini4uk_ved.pdf
3. Лубенець І. Культурна сутність чорного гумору у формі його прояву в прозі Ю. Винничука - http://ukrconf.fl.kpi.ua/wp-content/uploads/2015/11/Лубенець-Ілля.pdf
4. Філологія та лінгводидактика в умовах євроінтеграції: матеріали конференції. С. – 104 - http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx/Матеріали конференції 25.10.18.pdf?id=3a5fff3b-83e5-494c-8186-f2494d293d46

.: Розділ: Література :: 3.06.2019 22.31.59 :.
.: Одеська Центральна міська бібліотека для дорослих ім. І. Я. Франка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Полтава :: Запитання: 43155  
Ірина запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка, знайти матеріал для аналізу твору Остапа Вишні "Письменники" та Ліни Костенко "По сей день Посейдон посідає свій трон" (Тема, ідея, проблематика, герої). Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо переглянути наступні посилання:
1. О. Вишня «Письменники» - https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=13693
2. Аналіз творчості О. Вишні - http://ukrlitra.com/tvory/tvory-ukrainskoiu/120-motyvy-analiz-tvorchosti-ostap-vyshnia
3. Вивчаємо О. Вишню - http://statelic.kiev.ua/вивчаємо-остапа-вишню/
4. Драгомерецька А. В. Метеоніми як спосіб поетичної реалізації мовної картини світу у творчості Ліни Костенко - http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Npkpnu_fil_2012_31_18.pdf
5. Л. Костенко Річка Геракліта - http://shron1.chtyvo.org.ua/Kostenko_Lina/Richka_Heraklita.pdf
6. Вона як хліб: на пошану творчості Ліни Костенко - http://slovoprosvity.org/pdf/bsp/bsp4.pdf
7. Дячок С. О. Твори Павла Тичини як інтертекст у поезіях Ліни Костекно - http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Ltkpfil_2016_82_16.pdf
8. Будячекно А. Д. Особливості функціонування кольоролексики в сучасній поезії - http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/bitstream/0564/2630/1/БУДЯЧЕНКО А. Д._Магістерська робота_2018.pdf
9. Аналіз тексту - https://vimk-spl.jimdo.com/app/download/9167560382/ukr.lit.-10-11.-riven-standartu.pdf?t=1536083194

.: Розділ: Література :: 30.05.2019 11.55.34 :.
.: Одеська Центральна міська бібліотека для дорослих ім. І. Я. Франка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталя із міста: Київ :: Запитання: 43148  
Наталя запитує:
Що почитати влітку дітям 5-6 класів?
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталя! Перегляньте наступні видання для дитячого читання:
Умілому читачеві: рекомендаційний покажчик літератури для читачів-учнів 5-6 класів [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.chl.kiev.ua/mbm/Book/View/137#page/1/mode/2up.
Рекомендовані списки літератури для читання // Національна бібліотека України для дітей : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://www.chl.kiev.ua/Default.aspx?id=6642.
Приємного читання!

.: Розділ: Література :: 28.05.2019 15.05.18 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Антон із міста: Київ :: Запитання: 43137  
Антон запитує:
Допоможіть знайти літературу про туркменського поета Махтумкулі
Наша відповідь:
Доброго дня, Антоне! Перегляньте наступні джерела:
Бахревский В. А. Шахир : повесть / В. А. Бахревский ; рис. И. Ушакова. - Москва : Дет. литература, 1980. - 192 с. - [Про Махтумкулі, для сред. та ст. віку].
Вамбери А. Путешествие по Средней Азии / А. Вамбери. - 2-е изд. - Москва, 1874. - XIV, [2], 383 с., 11 л.
Великий поет великого народу : до 290-річчя з дня народження Махтумкулі / упор. та пер. укр. мовою О. А. Кононенка. — Донецьк : ТОВ «Вольф», 2014.
Зырин А. Великий поэт, мыслитель, патриот / А. Зырин, М. Овезгельдыев // Махтумкули. Стихотворения. – Ленинград : Советский писатель, 1984. – С. 5-46. – (Библиотека поэта).
Касьянова О. "Як і Тарас Шевченко, він є генієм усього людства" / О. Касьянова // Літ. Україна. - 2014. - 28 серп. - С. 13, 15.
Качуровський І. Нарис компаративної метрики. – Мюнхен: Український Вільний Університет, 1985. – 119 с. – (Серія: Підручники, ч. 8).
Кримський А. Ю. Тюрки, їх мови та літератури / А. Ю. Кримський // Вибрані сходознавчі праці : в 5 т. – Т. ІІІ : Тюркологія. – Київ : Стилос, 2010. – С. 89-203.
Мовчан П. Співучі лінії пісків / П. Мовчан // Махтумкулі. Поезії. – Київ, 2014 . – С. 5-30.
Мовчан П. Співучі лінії пісків / П. Мовчан // Махтумкулі. Поезії. - Київ : Книга, 2006. - С. 5-30.
Москаленко М. Поетичний заповіт туркменського генія : від перекладача // Всесвіт. – 2005. – № 6. – С. 109-110.
Нурыев А. Арминий Вамбери о Махтумкули / Ата Нурыев // Махтумкули Фраги и общечеловеческие культурные ценности : матер. Междунар. научн. конф., 14-16 мая 2014 г., г. Ашхабад. – Ашхабад : Ылым, 2014. – С. 66.
Остапец Н. С. Традиции восточной классической поэзии в творчестве Махтумкули / Н. С. Остапец // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2005.- №11-12. - С. 2-8.
Улугбердиєв А. Махтумкулі / А. Улугбердиєв // Укр. рад. енциклопедія : у 12 т. / гол. ред. М. П. Бажан ; редкол.: О. К. Антонов та ін. — 2-ге вид. — Т. 6. — Київ : Головна редакція УРЕ, 1981. — С. 414.
Шпорта Я. Слово про Махтум-Кулі // Шпорта Я. Незакінчений зошит: Лірика. Балади. Поеми. - Київ, 1972.
Махтумкули [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.cultin.ru/writers-makhtumkuli.
Махтумкули [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.wikiwand.com/ru/Махтумкули.
Аширов А. К 290-летию Махтумкули Фраги [Електронний ресурс] / А. Аширов // Turkmenistan.ru : [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : www.turkmenistan.ru/ru/articles/39578.html. — Назва з екрану.
Васьків М. Версифікаційні особливості поезії Махтумкулі [Електронний ресурс] / М. Васьків // Слово і час. — 2014. — № 12. — С. 58-645. — Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/150299/11-Vaskiv.pdf?sequence=1.
Васьків М. С. Рецепція творчості Маґтимґули Пираґи в Україні [Електронний ресурс] / М. Васьків // The World of the Orient. — 2015. — № 1. — С. 65-83. — Режим доступу: http://oriental-world.org.ua/sites/default/files/Archive/2015/1/10.pdf.
Васьків М. Маґтимґули Пираґи (Махтумкулі Фрагі) : літературний портрет [Електронний ресурс] / М. Васьків. — Київ : АВІАЗ, 2018. — 148 с. — Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/24934/6/M_Vaskiv_Monogr_2018_IG_.pdf.
Васьків М. Поет і епоха: Маґтимґули Пираґи (Махтумкулі Фрагі) [Електронний ресурс] / М. Васьків // Вісник Запорізького національного університету. — 2015. — № 1. — С. 23-37. — Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vznu_fi_2015_1_5.pdf.
Бібліотека імені Махтумкулі (Київ) [Електронний ресурс] // Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Бібліотека_імені_Махтумкулі_(Київ).
Музеї та музейні експозиції публічних бібліотек Києва [Електронний ресурс] : презентація / упоряд. О. І. Романюк, О. Р. Дудок ; Публічна бібліотека імені Лесі Українки для дорослих м. Києва. — Режим доступу: https://ru.calameo.com/books/0006936387e949ff8bb4b.
MEDENIYET: 290-летие великого туркменського поэта [веб-сайт]. — Електронні текстові дані. — Режим доступу: https://web.archive.org/web/20140503230413/http://medeniyet.gov.tm/index.php/ru/magtymguly-ru.
Ротова Н. В. Г. Сковорода и Махтумкули: общие мотивы творчества [Електронний ресурс] / Н. В. Ротова // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер.: Літературознавство. — 2012. — Вип. 3(2). — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nzl_2012_3(2)__20.

.: Розділ: Література :: 23.05.2019 10.01.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.897838 seconds