Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 42720
   


Автор запитання: Марія із міста: Тернопіль :: Запитання: 44607  
Марія запитує:
Добрий день! Допоможіть з літературою про постать Богдана Лепкого в українській літературі. Дякую
Наша відповідь:
Добрий день, Марія! Радимо Вам опрацювати наступні джерела інформації:
Білик Н. Богдан Лепкий: життя і діяльність / Н. Білик. — Тернопіль : Джура, 2001. — 172 с.
Білик-Лиса Н. Богдан Лепкий у духовному відродженні українського народу / Н. Білик-Лиса ; Тернопільський держ. педагогічний ун-т ім. В.Гнатюка, Інститут національного відродження України. — Публікація XXXIII(спільне вид. 16). Наукове вид., вип. 18. — Т. : Збруч, 1999. — 144 с. — (Серія історична, число 6).
Вальнюк Б. Поетика історичної романістики Богдана Лепкого: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Б. Вальнюк ; Прикарпат. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 1998. — 18 с.
Василишин О. Богдан Лепкий у рецепції Уласа Самчука [Електронний ресурс] / О. Василишин, Р. Дубровський // Studia methodologica. — 2017. — Вип. 44. — С. 119-122. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/studmethod_2017_44_15.
Джафарова С. Богдан Лепкий та Іван Франко: історія взаємин [Електронний ресурс] / С. Джафарова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Літературознавство. — 2012. — № 36. — С. 54-61. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUl_2012_36_13.
Зушман М. Богдан Лепкий в духовній історії України як літературознавець та популяризатор українського письменства [Електронний ресурс] / М. Зушман // Питання літературознавства. — 2003. — Вип. 10. — С. 158-159. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2003_10_37.
Костюк С. Богдан Лепкий у малярстві: фонди Тернопільського обласного краєзнавчого музею [Електронний ресурс] / С. Костюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Літературознавство. — 2012. — № 36. — С. 76-77. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUl_2012_36_18.
Мочернюк Н. Богдан Лепкий як митець-універсаліст у новій літературознавчій рецепції [Електронний ресурс] / Н. Мочернюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Літературознавство. - 2013. — № 37. — С. 385-390. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUl_2013_37_37.
Нахлік Є. Лепкий про ідейні шукання та особистість П. Куліша [Електронний ресурс] / Є. Нахлік // Парадигма. — 1998. — Вип. 1. — С. 135-148. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/paradig_1998_1_17.
Сипко Л. Богдан Лепкий і Федір Сологуб: типологічні паралелі [Електронний ресурс] / Л. Сипко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Літературознавство. — 2012. — № 36. — С. 248-254. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUl_2012_36_59.

.: Розділ: Література :: 13.08.2020 14.19.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ярослава із міста: Ніжин :: Запитання: 44603  
Ярослава запитує:
Доброго дня! Підберіть літературу про збірку Р. Лубківського "Ключові слова". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ярослава! Перегляньте наступні джерела:
Лубківський Р. М. Ключові слова: поезії, переклади, переспіви / Р. М. Лубківський; худ. І. Остафійчук. — Львів: СПОЛОМ, 2015. — 184 с.
Лубківський Р. Ключові слова : [вибрана поезія] / Р. Лубківський // Укр. літ. газета. – 2014. – 29 серп. – С. 4-5.
Спогади про Володимира Лучука / Р. Лубківський, О. Лупій, І. Денисюк [та ін.] // Дзвін. – 2014. – № 8. – С. 120–138.
Гумницька Н. Народжений з любові до Слова й Вітчизни. Мудрість від Романа Лубківського [Електронний ресурс] / Н. Гумницька // Кримська світлиця. – 2020. – 13 липня. – Режим доступу: http://svitlytsia.crimea.ua/index.php?section=article&artID=16257.
Дроздовський Д. «Ключові слова» Романа Лубківського [Електронний ресурс] / Д. Дроздовський // Слово Просвіти. – 2015. – 18 червня. – Режим доступу: http://slovoprosvity.org/2015/06/18/klyuchovi-slova-romana-lubkivskogo/.
Павленко М. Текст, ради якого – варто… [Електронний ресурс] / М. Павленко // Укр. літ. газета. – 2015. – 9 грудня. – Режим доступу: https://litgazeta.com.ua/reviews/tekst-rady-yakogo-varto/.
Різник Л. Ключові слова Романа Лубківського [Електронний ресурс] / Л. Різник // День. – 2017. – 4 серпня. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/ukrayinci-chytayte/klyuchovi-slova-romana-lubkyvskogo.

.: Розділ: Література :: 12.08.2020 16.35.36 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Яна із міста: Ніжин :: Запитання: 44598  
Яна запитує:
Доброго дня! Підкажіть літературу про міфи та легенди Великобританії. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Яно! Перегляньте наступні джерела (зверніть увагу на списки літератури в кінці статей):
Горбачевська І. I. Артуріана [Електронний ресурс] / І. I. Горбачевська // Питання літературознавства. - 2000. - Вип. 7. - С. 138-144. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2000_7_15.
Горбачевська І. І. Проблема влади в артуріані [Електронний ресурс] / І. І. Горбачевська // Питання літературознавства. - 2003. - Вип. 10. - С. 153-155. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2003_10_35.
Давиденко Г. Й. Історія зарубіжної літератури середніх віків та доби Відродження : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Г. Й. Давиденко, В. Л. Акуленко. - Київ : Центр учбової літ., 2007. - 247 с.
Давиденко Г. Й. Історія зарубіжної літератури ХVII-XVIII століття : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Г. Й. Давиденко, М. О. Величко ; Глухівський держ. педагог. ун-т ім. С. М. Сєргєєва-Ценського. - 2-ге вид., перероб. та доп. - Київ : Центр учбової літ., 2009. - 289 с.
Казакевич Г. М. Кельти: традиційна культура та соціальні інститути / Г. М. Казакевич. - Київ : Фітосоціоцентр, 2006. - 260 с.
Проценко Ю. В. Специфіка англійської літературної казки про тварин (XIX ст.) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Ю. В. Проценко ; Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. - Сімферополь, 2010. - 20 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10pyvkts.zip
.
Рассоха І. М. Язичництво народів Європи / І. М. Рассоха. - Харків : Ранок : Веста, 2002. - 144 с. : іл. - (Міфи та релігії народів світу).
Садовник-Чучвага Н. В. Вербалізація концептуального сегменту сімейно-родинні стосунки як складової концептосфери чоловічого роду британських міфопоетичних текстів (на матеріалі давньоанглійської героїчної поезії та сучасних британських творах жанру фентезі) [Електронний ресурс] / Н. В. Садовник-Чучвага // Наук. записки [Нац. ун-у "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. - 2011. - Вип. 19. - С. 342-346. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2011_19_55.
Садовник-Чучвага Н. В. Реконструкція концептосфери чоловічого роду епічного фентезі / Н. В. Садовник-Чучвага // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. - 2009. - Вип. 49. - С. 202-206.
Толчеєва Т. С. Сигніфікативні артефакти як структури знакової репрезентації етномовної свідомості : [монографія] / Т. С. Толчеєва ; Київ. нац. лінгв. ун-т. - Київ, 2009. - 286 c.
Швець Я. Концептуальна репрезентація прецедентних особистостей у дискурсі Артуріани / Я. Швець // Лінгв. студії : зб. наук. пр. - 2012. - Вип. 25. - С. 171-175.

.: Розділ: Література :: 12.08.2020 06.32.47 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Кривий Ріг :: Запитання: 44597  
Софія запитує:
Добрий день! Допоможіть підібрати літературу за темою : Проблема конфлікту й характеру в драматургії. Дякую за розуміння.
Наша відповідь:
Софіє, добрий день! Раді допомогти. Скористайтеся такими джерелами інформації:

Антофійчук В. Художній конфлікт в українській драматургії 1990 –2010-х років [Електронний ресурс] / В. Антофійчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Літературознавство. - 2012. - № 35. - С. 439-442. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUl_2012_35_40

Божук А. Конфлікт конкурентних ідентичностей у драматургії Степана Васильченка [Електронний ресурс] / А. Божук // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. - 2014. - Вип. 60(2). - С. 238-249. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_fil_2014_60(2)__30

Вірченко Т. І. Історичний зміст конфліктів драматургії "двотисячників" (на матеріалі фарс-пародії В. Герасимчука "Вибори біля панелі") [Електронний ресурс] / Т. І. Вірченко // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Сер. : Філологія. Літературознавство. - 2010. - Т. 141, Вип. 128. - С. 14-18. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdufl_2010_141_128_5

Вірченко Т. Специфічність художнього конфлікту як ознака манери драматурга в переходову добу [Електронний ресурс] / Т. Вірченко // Філологічні семінари. - 2011. - Вип. 15. - С. 75-84. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fils_2011_15_12

Вірченко Т. І. Стильові типології художніх конфліктів української драматургії 1990–2010 років [Електронний ресурс] / Т. І. Вірченко // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Філологія. - 2012. - Вип. 6. - С. 7-16. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_2012_6_3

Гаджилова Г. О. Українська драма 60-х років ХІХ століття: конфлікт матеріального й інтелектуального [Електронний ресурс] / Г. О. Гаджилова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Філологічні науки. - 2014. - Вип. 3. - С. 309-316. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpufn_2014_3_41

Гайдаш А. В. Особливості міжпоколіннєвого конфлікту в американській драматургії другої половини ХХ — початку ХХІ століття (на матеріалі п’єс Х. Фута, П. Джоунса та С.Е. Гурджиса) [Електронний ресурс] / А. В. Гайдаш // Studia philologica. - 2019. - Вип. 13. - С. 98-105. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stfil_2019_13_16

Досвід кохання і критика чистого розуму: Валер'ян Підмогильний: тексти та конфлікт інтерпретацій / ред.: О. Галета. - К. : Факт, 2003. - 431 c. - (Літ. проект "Текст контекст". Знак. літ. доробки та навколо них).

Дяків Ю. О. Художня специфіка творення драматичного конфлікту у п’єсі "Учень диявола" Бернарда Шоу [Електронний ресурс] / Ю. О. Дяків // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. - 2013. - Вип. 36. - С. 132-134. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2013_36_42

Журавкова Ю. О. Прихована конфліктність протистояння "протагоніст?антагоніст" в опері Дж. Менотті "Мартінова брехня" як основа музичної драматургії твору [Електронний ресурс] / Ю. О. Журавкова // Київське музикознавство. - 2017. - Вип. 55. - С. 277-290. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kmuz_2017_55_27

"З його духа печаттю..." : Шевченкознав. студії / ред.: Є. М. Прісовський; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. - О. : Астропринт, 2004. - 152 c. - укp.

Зимомря М. Сучасна драматургія крізь оптику художнього конфлікту [Електронний ресурс] / М. Зимомря, М. Ткачук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Літературознавство. - 2012. - № 35. - С. 460-463. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUl_2012_35_43
Зощук Н. Антропологічний вектор драматургічного конфлікту в п’єсі А. Мердок та сценічному співавторстві Дж. Б. Прістлі "Слуги та сніг” [Електронний ресурс] / Н. Зощук // Питання літературознавства. - 2010. - Вип. 79. - С. 124-129. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2010_79_18

Канівець І. А. Роль драматургічного конфлікту в побудові різних версій кінопроекту [Електронний ресурс] / І. А. Канівець // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. - 2015. - Вип. 34. - С. 301-307. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apitphk_2015_34_39

Конєва Т. Проблема конфлікту й характеру в драматургії Г. Ібсена [Електронний ресурс] / Т. Конєва, І. Тимінська // Філологічні науки. - 2017. - Вип. 27. - С. 14-20. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fil_Nauk_2017_27_4

Кудрявцев, Михайло. Ідеї, конфлікти, характери... [Текст] : фрагменти з історії укр. новітньої драматургії / М. Кудрявцев ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - Кам'янець-Подільський : [б.в.], 1995. - 173 с.

Михида С. Слідами його експериментів: Змістові домінанти та поетика конфлікту в драматургії Володимира Винниченка : Моногр. / С. Михида. - Кіровоград : Центр.-Укр. вид-во, 2002. - 189 c. - Бібліогр.: 105 назв. - укp.

Новіков В. Б. Драматургія як образ соціального конфлікту [Електронний ресурс] / В. Б. Новіков // Культура і мистецтво у сучасному світі. - 2010. - Вип. 11. - С. 249-258. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kmss_2010_11_35

Оладько Т. В. Особливості поетики драм Володимира Винниченка в контексті загальних тенденцій епізації у драматургії ХІХ - початку ХХ століття / Т. В. Оладько // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. - 2009. - Вип. 46. - С. 203-208. - Бібліогр.: 17 назв. - укp.

Паскевич, Наталія Мирославівна. Специфіка та структура конфлікту у драматургії Володимира Винниченка в контексті "нової драми" кінця ХІХ - початку ХХ століття [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.01.05 / Паскевич Наталія Мирославівна ; Тернопільський держ. педагогічний ун-т ім. В.Гнатюка. - Т., 1999. - 205 арк. - арк. 192-205

Работяга Г. І. Композиційні та світоглядні особливості драматичного конфлікту у п’єсі Б.-М. Кольтеса "Битва негра з собаками" [Електронний ресурс] / Г. І. Работяга // Від бароко до постмодернізму. - 2013. - Вип. 17(2). - С. 168-172. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vbdp_2013_17(2)__32

Семак, Оксана Іванівна. Драматургія української діаспори першої половини ХХ століття: система конфліктів і характерів [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Семак Оксана Іванівна ; Прикарпатський національний ун-т ім. Василя Стефаника. - Івано-Франківськ, 2009. - 20 с.

Семак О. Жанр комедії у драматургії Іларіона Чолгана: дискурсія конфліктів і характерів [Електронний ресурс] / О. Семак // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. - 2012. - Вип. 27. - С. 125-128. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuufilol_2012_27_27

Семак О.І. Реконструкція жанрових ознак драматичних творів з історичним та соціально-побутовим конфліктом (на матеріалах творів Семена Ковбеля, Олега Лугового, Василя Бабієнка, Дмитра Гункевича, Т. Устенка-Гармаша) [Електронний ресурс] / О.І. Семак // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Літературознавство. - 2015. - № 42. - С. 185-190. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUl_2015_42_35

Солодовник Т. В. Соціальне буття і випробування української людини (за історичними драмами Б.Грінченка) / Т. В. Солодовник // Філол. науки: Зб. наук. пр. - Суми, 1999. - С. 160-169. - Бібліогр.: 8 назв. - укp.
Ткалич А. М. Конфлікт у сучасній українській жіночій драматургії [Електронний ресурс] / А. М. Ткалич // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. - 2012. - № 4. - С. 199-201. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_fi_2012_4_44

Хороб С. І. Українська драматургія: крізь виміри часу (теоретичні та історико-літературні аспекти драми) : Зб. ст. / С. І. Хороб; Прикарпат. ун-т ім. В.Стефаника. Ін-т українознав. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 1999. - 200 c. - укp.

Юган Н. Л. Фантастика та фантасмагорія в сучасній українській драматургії (конфлікт та персонаж) [Електронний ресурс] / Н. Л. Юган // Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Філологічні науки. - 2019. - № 1. - С. 202–215. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduepf_2019_1_23

.: Розділ: Література :: 11.08.2020 10.41.30 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віка із міста: Київ :: Запитання: 44596  
Віка запитує:
Мене цікавить книжка О.Крушинської Дністер. Чи можливо буде з нею у вашій бібліотеці працювати?
Наша відповідь:
Доброго дня, Віко! Нажаль, даного видання немає у Національній бібліотеці України для дітей. Про книгу та її придбання звертайтесь за гіперпосиланням: http://www.derev.org.ua/knyzhky/dnister_t1.htm.

.: Розділ: Література :: 11.08.2020 09.56.16 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.120967 seconds