Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 41331
   


Автор запитання: Олег із міста: Суми :: Запитання: 42618  
Олег запитує:
Реферат Правові засади бюджетного контролю. Дякую за роботу.
Наша відповідь:
Доброго дня, Олеже! Відповідь на Ваш запит див. під № 42622. Крім того, перегляньте додаткову літературу:
Гетманець О. П. Правове регулювання бюджетного контролю в Україні [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / О. П. Гетманець ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2009. - 33 с. - Режим доступу: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/1560/aref_Hetmanets_2009.pdf?sequence=2&isAllowed=y.
Піхотський В. Організаційно-правові засади створення єдиної системи державного фінансового контролю [Електронний ресурс] / В. Піхотський // Економічний часопис-ХХІ. - 2014 . - № 11-12. – С. 57-60. – Режим доступу: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=151033.
Росоляк О. Б. Конституційно-правові засади бюджетної політики сучасної України [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.02 / О.Б. Росоляк. – Київ, 2010. – 243 с. – Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/917/1/Росоляк Оксана Богданівна кафедра КАФП.pdf.
Теремцова О. М. Правові засади здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства в Україні [Електронний ресурс] / О. М. Теремцова // Європейські перспективи. - 2013. - № 3. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=evpe_2013_3_13.
Чубенко А. Г. Теоретико-правові засади фінансування системи цивільного захисту [Електронний ресурс] : автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.07 / А. Г. Чубенко. – Київ, 2012. – 136 с. - Режим доступу: https://mydisser.com/dfiles/82821863.doc.

.: Розділ: Інше :: 29.11.2018 16.17.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: с. Червоне :: Запитання: 42582  
Анастасія запитує:
Доброго ранку! Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію на тему: "Моделювання вечірніх суконь" Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Анастасіє. Радимо скористатися наступними джерелами інформації:
Беляева Г. Н. Вечерние, выпускные и свадебные платья / Г. Н.Беляева. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2001. - 286 с. - (Рукодельница).

Бланк А.Ф. Практическая книга по моделированию женской одежды / А. Ф. Бланк, З. М. Фолина. – М.: Легпромбытиздат, 1992.

Булатова Е. Б. Конструктивное моделирование одежды / Е. Б. Булатова, М.Н. Евсеева. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 273 с.

Волкотруб И. Т. Основы художественного конструирования / И. Т.Волкотруб. – Київ: Вища школа, 1982. – 148 с.

Гайдук Л. М. Сучасні технології моделювання і художнього оздоблення одягу : навч. посіб. / Л. М. Гайдук, І. В. Васильєва. – Київ: КНУТД, 2008. – 132 с.

Горина Г. С. Моделирование формы одежды / Г. С. Горина. - М. : Легкая и пищевая промышленность, 1981. - 183 с.

Єжова О. В. Конструювання одягу: курс лекцій / О. В. Єжова. – Кіровоград: КОД, 2009. – 168 с.

Єрмилова В. В. Моделирование и художественное оформление одежды: учеб. пособие / В. В. Єрмилова, Д. Ю. Єрмилова. – 4- е изд., исправл. и дополн. - М.: Академія, 2010. – 224 с.

Кочесова Л. В. Конструирование женской одежды : учеб. для нач. проф. Образования / Л. В. Кочесова. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 304 с.

Маслюченко Д. А. Коструювання і моделювання сучасного жіночого одягу / Д. А. Маслюченко. - Київ : Техніка, 1981. - 148 с. : іл.

Моделирование, конструирование и технология корсетных изделий / ред. В. И. Крюкова. - М. : Легкая индустрия, 1971. - 152 с.

Пухальська А. П. Конструювання одягу : практич. посіб. / А. П. Пухальська. – Київ: Вища школа, 2009. - 207 с.

Янчевская С.Я. Конструирование одежды: учебник / Е.А. Янчевская. - 2-е изд., исправл. – М.: Академия, 2010. – 384 с.

Моделювання вечірнього плаття // https://shii-sama.at.ua/publ/rizne/modeljuvannja_vechirnogo_plattja/38-1-0-1953

Моделювання та пошиття коктельного сукні // http://ua-referat.com/Моделювання_та_пошиття_коктельного_сукні

Сукні: викрійки, моделі, пошиття // https://burdastyle.ua/models/zhinocha-moda/sukni/

.: Розділ: Інше :: 21.11.2018 11.55.04 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Іванна із міста: М.Долина :: Запитання: 42538  
Іванна запитує:
Доброго вечора,шукаю інформацію по темі:"Розвиток мовлення молодших школярів засобами дієслівної синоніміки на уроках української мови в 3 класі"
Наша відповідь:
Доброго дня, Іванно!Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Батраченко І. Зазирнути в майбутнє або Антиципація в дошкільному віці / І. Батраченко, Т. Кубриченко, В. Коваленко // Дошкільне виховання. — 2010. — № 5. — С. 5-7.
Бібліотека : [ігри-аплікації, вірші, логічні задачі, малюнки, казки] // Мамине сонечко. — 2015. — № 7. — С. 1-24, 2-4-а с. обкл.
Вишник О. Розвиток мовлення учнів 1-2 класів на засадах взаємодії різних видів мовленнєвої діяльності / О. Вишник // Початкова школа. — 2011. — № 5. — С. 6-8.
Гайдаєнко В. Варіативне календарне планування логопедичної роботи в середній групі : Вашій увазі пропонується варіативне календарне планування роботи з розвитку мовлення дітей п'ятого року життя з фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення / В. Гайдаєнко // Дитячий садок (Шкільний світ). — 2006. — № 46. — С.1-15.
Гордієнко О. Словникова робота на уроках української мови в початковій школі / О. Гордієнко, Т. Шевчук // Педагогічна Житомирщина, 2008. — № 1. — С. 22–25.
Джемула Г. Прислів'я вчить, як на світі жить : літературна студія : [життєві ситуації в прислів'ях та малюнках] / Г. Джемула ; мал. Л. Горошко // Джміль. — 2013. — № 2. — С. 2-5.
Дзвіночок : [швидкомовки, загадки, ребуси, кросворд] / мал. К. Шалварова // Малятко. — 2015. — № 10. — С. 14-15.
Дмітрієнко О. Як досягти чіткої вимови? Допоможе фольклор! : семінар-практикум для педагогів / О. Дмітрієнко // Дошкільне виховання. — 2016. — № 8. — С. 22-24.
Дубовик С. Розвиток діалогічного мовлення школярів на уроках української мови / С. Дубовик // Початкова школа. — 2002. — № 7. — С. 19-22.
Замелюк М. Сучасний вихователь — креативна особистість / М. Замелюк // Дошкільне виховання. — 2013. — № 10. — С. 13-15.
Крикун М. Роль слова в розвитку зв'язного мовлення молодших школярів / М. Крикун // Початкова школа. — 2003. — № 11. — С. 27-35.
Макаренко Л. Розвиток мовлення учнів молодших класів спеціальної школи на уроках курсу "Я і Україна" : корекційна педагогіка : [для дітей з вадами розумового розвитку : методичні поради, розробки уроків] / Л. Макаренко, І. Бугло, Н. Островська // Початкове навчання та виховання. — 2012. — № 12. — С. 16-31.
Мовчун А. Запрошуємо у світ літературних термінів / А. Мовчун // Початкова школа. –2003. — № 10. — С. 35-38.
Монке О. Літературна спадщина Василя Сухомлинського дітям / О. Монке // Шкільна бібліотека плюс. — 2011. — № 19. — С. 12-16.
Нотатник учителя : [добірка матеріалів] / упоряд. С. Шевчук // Розкажіть онуку. — 2015. — № 10. — С. 5-14.
Омеляненко А. Розповіді-роздуми за моделями : розвиток мовлення / А. Омеляненко // Дошкільне виховання. — 2010. — № 3. — С. 8-11.
Павленко Л. Як слово мовиться (Урок мовного етикету в 2 класі) / Л. Павленко // Початкова школа. — 2003. — № 10. — С. 14-15.
Пенькова О. Розвиток мовлення у дітей : Наукові дослідження / О. Пенькова // Психолог (Шкільний світ). — 2005. — № 42. — С.5-7.
Рідош О. Пригоди на стежині доброти : інтегроване заняття для середньої групи / О. Рідош // Палітра педагога. — 2012. — № 4. — С. 14-15.
Розвиток мовлення // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2008. — № 16. — Вкладка. — С. 1-16.
Симоненко Т. Виховувати мовну культуру з дитинства / Т. Симоненко // Початкова школа. — 2000. — № 8. — С. 44-45.

.: Розділ: Інше :: 10.11.2018 20.48.07 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Рівне :: Запитання: 42500  
Наталія запитує:
Доброго вечора. Допоможіть, будь ласка, з пошуком наукових праць (статей, монографій, підручників і т.п.), в котрих йдеться про грунтовий покрив (грунти, якісний стан грунту, вміст у грунті елементів живлення, параметри грунту, агрофізичний стан, біологічні властивості грунтів, рН, гумус, вапнування грунтів і т.п.) за останні 5 років. Щиро дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Аналіз екологічного стану грунтового покриву та умов вирощування лікарських рослин на територіях агросфери / Н. М. Рідей, В. П. Строкаль, Ю. В. Рибалко, Д. Л. Шофолов // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва. Серія ”Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів” / Харківський нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х., 2013. — № 1. — С. 218-225.
Аніскевич Л. В. Оцінка просторової неоднорідності грунтового покриву рівнинного Лісостепу / Л. В. Аніскевич, В. М. Стародубцев // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2015. — Вип. 226 С. 115-123.
Биндич Т. Досвід геостатистичного моделювання неоднорідності грунтового покриву Степової зони / Т. Биндич // Роль науки у підвищенні технологічного рівня і ефективності АПК України : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 15-16 трав. 2014 р. Україна, м. Тернопіль. — Тернопіль, 2014. — Ч. 1 С. 27-30.
Биндич Т. Ю. Використання ГІС-технологій для аналізу неоднорідності локальних структур грунтового покриву у степовій зоні / Т. Ю. Биндич // Агрохімія і ґрунтознавство : міжвід. темат. наук. зб. — Харків, 2013. — Вип. 80 С. 17-26.
Величко В. А. Грунтовий покрив Українського Полісся як зонально обумовлений природний комплекс, його діагностика та класифікація [Текст] : автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.03 / В. А. Величко ; Інститут грунтознавства та агрохімії ім. О.Н.Соколовського УААН. - Х., 1999. - 20 с
Веселова О. А.Рельєф та грунтовий покрив Північного Причорномор’я: дослідження еколого-геоморфологічних аспектів / О. А. Веселова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні науки / Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2017. — Вип. 7 С. 117-126.
Гаськевич В. Характеристика структури грунтового покриву Пасмового Побужжя / В. Гаськевич, О. Гаськевич // Вісник Львівського університету. Серія географічна : зб. наук. пр. / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Львів, 2013. — Вип. 44 С. 62-70.
Грунтовий покрив і використання земель в Україні [Text] : лекції / В. М. Стародубцев [та ін.]. - Київ : Нора-прінт, 2000. - 97 с.
Довгань Т. В. Деградаційні процеси грунтового покриву Смілянського району Черкаської області / Т. В. Довгань // Сучасні проблеми геології : зб. наук. пр., присвяч. 155-річчю з дня народж. акад. П. А. Тутковського. — Київ, 2013. — С. 80-82.
Жанталай П. І. Умови грунтоутворення, грунти і грунтовий покрив басейну Куяльницького лиману / П. І. Жанталай, Г. М. Шихалєєва, Г. М. Кірюшкіна // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ”Природно-ресурсний потенціал Куяльницького та Хаджибейського лиманів, території міжлимання: сучасний стан, перспективи розвитку” : 18-20 листоп. 2015 р., Україна, м. Одеса. — Одеса, 2015. — С. 47-50.
Концепція екологічного нормування допустимого антропогенного навантаження на грунтовий покрив [Текст] / УААН, Національний науковий центр "Інститут грунтознавства та агрохімії ім. О.Н.Соколовського" ; розроб. В. В. Сергєєв [та ін.] ; ред. С. А. Балюк, М. І. Ромащенко. - Київ : Аграрна наука, 2004. - 35 с.
Кочик Г. М. Механізми управління агроландшафтами зони Полісся в умовах деградації грунтового покриву та досягнення цілей екологічно збалансованого землекористування / Г. М. Кочик, А. О. Мельничук, Г. А. Кучер // Агропромислове виробництво Полісся / Ін-т сіл. госп-ва Полісся НААН України. — Житомир, 2017. — Вип. 10 С. 46-52.
Наумовська О. І.Екологічний аналіз стану грунтового покриву в умовах локального забруднення за утворення несанкціонованих сміттєзвалищ / О. І. Наумовська // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2015. — Вип. 214 С. 200-206.
Польова І. С. Сучасний стан грунтового покриву Новотроїцького району як результат антропогенного перетворення / І. С. Польова // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції ”Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення” : 5-6 жовт. 2017 р. — Херсон, 2017. — С. 197-199.
Стецюк В. В. Рельєф та грунтовий покрив Північного Причорномор’я: еколого-геоморфологічний аспект / В. В. Стецюк, О. А. Веселова // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції ”Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення” : 5-6 жовт. 2017 р. — Херсон, 2017. — С. 254-257.
Трішина Г. Г. Оцінка стану екологічної безпеки грунтового покриву Кривбасу під час експлуатації нафтоперекачувальної станції ”Широке” ПАТ ”Укртранснафта” / Г. Г. Трішина, І. П. Антонік // Вісник Криворізького національного університету : зб. наук. пр. / Криворіз. нац. ун-т. — Кривий Ріг, 2012. — Вип. 32 С. 127-132.

.: Розділ: Інше :: 1.11.2018 22.54.49 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Мирослава із міста: Львів :: Запитання: 42471  
Мирослава запитує:
Допоможіть знайти матеріал на тему:«Аналіз лідерства та удосконалення використання впливу, влади та наслідування у керівництві організацією»
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Сергеєва Л. М. Лідерство
http://umo.edu.ua/images/content/depozitar/navichki_pracevlasht/liderstvo.pdf
Вплив лідерства на реалізацію та підтримання змін в організації
http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/8144/1/21.pdf
Сучасні стратегічні моделі типів керівництва та лідерства в організації
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/11/113.pdf
Роль лідерства в системі управління персоналом на підприємстві
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/echp_2013_3_7.pdf
Лідерство як якісна характеристика особистості чи інституції
http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2013/11/2010-3-3.pdf
Психологічні механізми ефективного управлінського впливу
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Navch_Posybniky/b4647cee-d048-4c17-b3ee-9bced537fe28.pdf
Лідерство і керівництво в організації
https://pidruchniki.com/19240701/psihologiya/liderstvo_kerivnitstvo_organizatsiyi
https://pidruchniki.com/1842112058998/menedzhment/liderstvo_organizatsiyi
https://posibnyky.vntu.edu.ua/ps_v_org/index.html
Форми влади і впливу
http://library.if.ua/book/3/421.html
http://dn.khnu.km.ua/dn/k_default.aspx?M=k0298&T=05_1&lng=1&st=0
http://infotour.in.ua/meskon16.htm
Удосконалення соціально-психологічного клімату на промисловому підприємстві
http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/6_2017/06.pdf
Удосконалення стилів керівництва в управлінні персоналом підприємства
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5952

.: Розділ: Інше :: 25.10.2018 19.19.14 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.149984 seconds