Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 41649
   


Автор запитання: Катерина із міста: Переяслав :: Запитання: 42565  
Катерина запитує:
Доброго дня. Допоможіть знайти інформацію по темі: "Інноваційні технології навчання географії у профільних класах".
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Перегляньте наступні джерела:
Даценко Л. Геоінформаційні системи і технології : [програма курсу за вибором "Основи геоінформаційних систем і технологій" (для організації профільного навчання в старших класах загальноосвітніх навч. закладів)] / Л. Даценко, В. Остроух // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шк. світ). - 2013. - № 19. - С. 16-24.
Корнєєв В. Інноваційні підходи до навчання географії / В. Корнєєв // Географія та основи економіки в школі. — 2009. — № 7?8. — С. 21-25.
Назаренко Т. Г. Організація навчальної діяльності старшокласників у профільних географічних класах : [грунтовний аналіз переліку методів навчання, що можуть застосуватися в процесі навчальної діяльності на уроках географії в старших класах] / Т. Г. Назаренко // Географія та економіка в сучасній шк. - 2012. - № 6. - С. 38-43.
Топузов О. Науково-методичні підходи до організації навчання вчителів географії для професійної діяльності в умовах профільної школи : теорія й методологія освіти / О. Топузов, Т. Назаренко // Рідна школа. - 2012. - № 10. - С. 3-7.
Уроки географії профільного рівня : [навчальні прийоми для засвоєння знань] // Географія та економіка в рідній школі. - 2015. - № 4. - С. 20-27.
Концепція навчання географії України в основній та старшій школі [Електронний ресурс] / заг. ред. О. М. Топузова, О. Ф. Надтоки. – Режим доступу: http://undip.org.ua/upload/iblock/399/2017-kontseptsiya-geo-ukrayiny-_n.pdf.
Назаренко Т. Г. Методика навчання географії в профільній школі : теорія і практика : моногр. [Електронний ресурс] / Т. Г. Назаренко ; Ін-т педагогіки ; Нац. академія педагог. наук України. - Київ : Педагогічна думка, 2013. –380 с. - Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/9886/1/Nazarenko_монографія.Методика_навчання_географії_в_профільній_школі.pdf.
Профільне навчання в умовах реформування шкільної географічної освіти. Проблеми організації профільного навчання географії [Електронний ресурс] // Студопедия : ваша школопедия : [веб-сайт]. – Режим доступу: https://studopedia.ru/19_70025_profilne-navchannya-v-umovah-reformuvannya-shkilnoi-geografichnoi-osviti-problemi-organizatsii-profilnogo-navchannya-geografii.html.
Профільне навчання географії як один із напрямів інноваційної діяльності загальноосвітньої школи [Електронний ресурс] // Проблеми викладання географії у школі : конспект лекцій / укл. С. М. Кирилюк. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т, 2011. – 124 с. – Режим доступу: https://collectedpapers.com.ua/problems_teaching_geography_schools/7-1-profilne-navchannya-geografiyi-yak-odin-iz-napryamiv-innovacijnoyi-diyalnosti-zagalnoosvitnoyi-shkoli.
Яковлева В. А. Використання інноваційних технологій у процесі вивчення соціально-економічної географії світу [Електронний ресурс] / В. А. Яковлева // Вісник Нац. ун-ту оборони України. – 2012. - 4 (29). – С. 125-128. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vnaou_2012_4_27.pdf.

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 16.11.2018 13.55.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ніна із міста: Вишневе :: Запитання: 42544  
Ніна запитує:
Допоможіть знайти літеатуру з теми "Урок географії у профільних класах"
Наша відповідь:
Доброго дня,Ніно! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 42474.

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 11.11.2018 23.38.58 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Назар із міста: Київ :: Запитання: 42535  
Назар запитує:
Доброго дня.Мене цікавить література на тему:Заповідні території в системі раціонального природокористування. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Використання природоохоронних об'єктів у рекреаційній діяльності
http://tourlib.net/statti_ukr/novykova4.htm
Рекреаційна діяльність у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду (с. 168).
http://univer.nuczu.edu.ua/tmp_metod/2637/Navchal'nij_posibnik.PDF
Форми природоохоронної діяльності (с.207)
https://www.researchgate.net/profile/Andrey_Kovalchuk/publication/263810553_Zapovidna_sprava_Conservation_biology_In_Ukrainian/links/0a85e53bf32081be14000000/Zapovidna-sprava-Conservation-biology-In-Ukrainian.pdf
Особливості використання територій та об'єктів ПЗФ України
https://pidruchniki.com/1103091452734/pravo/osoblivosti_vikoristannya_teritoriy_obyektiv_pzf_ukrayini
Форми використання об’єктів ПЗФ різних категорій
https://www.cuspu.edu.ua/images/conf-2017-04/s4/4-Федонюк_СТАТТЯ.pdf
Основні засади забезпечення організації наукових досліджень на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду
http://skole.org.ua/zakon_pzf05.html
https://studopedia.com.ua/1_23668_vidi-vikoristannya-teritoriy-ta-obiektiv-prirodno-zapovidnogo-fondu.html
http://www.zgia.zp.ua/gazeta/visnik_50_231.pdf
http://www.novaecologia.org/voeco-1166.html
Положення про еколого-освітню діяльність заповідників і національних природних парків України
http://dnistercanyon.pp.ua/index.php/uk/administration/regulatory-framework/84-polozhennia-pro-ekoloho-osvitniu-diialnist-zapovidnykiv-i-natsionalnykh-pryrodnykh-parkiv-ukrainy
http://ishchenkov.vk.vntu.edu.ua/file/9aac554cb20cecd8f3b1604f95c76240.pdf
http://pryroda.in.ua/lystopad/files/2015/02/analizpzf022015.pdf
http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Zemleustriy/article/viewFile/6539/6411

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 10.11.2018 17.48.43 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Мукачево :: Запитання: 42517  
Оксана запитує:
Екскурсійна діяльність в Закарпатській області:передумови,стан,перспективи розвитку.
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Гарагонич В. Мистецький туризм на Закарпатті: здобутки і перспективи (с.10); Данилюк Розвиток та використання потенцалу історико-культурної спадщини Закарпаття (с.32); Пеняк П. Археологічні пам’ятки Закарпаття як один із видів історико-культурних рекреаційних ресурсів (с.94); Кочан В., Крон К. Позиціювання малих міст Закарпаття як центрів міжнародного туризму (с.160-164) Лендєл С. Особливості організації екскурсійної діяльності в Закарпатській області (с.165, с.169)
http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/12925/1/konf_uzhgorod2017.pdf
Напрями ефективного залучення фортифікаційних споруд Закарпатської області як туристичних об’єктів
https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/10/029_655_Simochko.pdf
http://eehb.dspu.edu.ua/article/view/101043/96482
Бренд території міста в контексті стратегічного управління сферою туризму
http://www.msu.edu.ua/visn/wp-content/uploads/2018/01/2-8-2-2017-20.pdf
Напрямки розвитку інфраструктури ринку туристичних послуг регіону
http://www.msu.edu.ua/visn/wp-content/uploads/2018/06/1-9-1-2018-16.pdf
http://www.msu.edu.ua/visn/wp-content/uploads/2018/06/1-9-1-2018-19.pdf
Актуальні проблеми розвитку туристично-рекреційного комплексу регіону
http://www.msu.edu.ua/visn/wp-content/uploads/2018/06/1-9-1-2018-19.pdf
Історія становлення і перспективи розвитку рекреційно – туристичної зони Закарпатської області
http://dspu.edu.ua/ehbull/wp-content/uploads/2016/12/jrn-2017-02-17.pdf
Роль та місце екскурсійної діяльності в розвитку релігійного туризму на Закарпатті
http://nltu.edu.ua/nv/Archive/2013/23_16/124_Mil.pdf
http://tourlib.net/statti_ukr/siltur6.htm
http://lgdc.org.ua/sites/default/files/library/2_lytvyn_prezentaciya_karpatskyy-forum-4_1.pdf

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 6.11.2018 10.43.56 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Переяслав :: Запитання: 42477  
Катерина запитує:
Доброго дня. Можете знайти літературу по темі "Профільне навчання географії у європейських країнах"
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерина! Перегляньте наступні джерела:
Дидактика географії [Електронний ресурс] : моногр. / В. М. Самойленко, О. М. Топузов, Л. П. Вішнікова та ін. – Київ : Ніка-Центр, 2013. – 570 с. – Режим доступу: http://www.geo.univ.kiev.ua/images/doc_file/navch_lit/Samojlenko_dydaktyka.pdf.
Назаренко Т. Г. Методика навчання географії в профільній школі : теорія і практика [Електронний ресурс] : моногр. / Т. Г. Назаренко ; Ін-т педагогіки Нац. академії педагог. наук України. – Київ : Педагог. думка, 2013. – 380 с. - Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/9886/1/Nazarenko_монографія.Методика_навчання_географії_в_профільній_школі.pdf.
Профільне навчання географії як один із напрямів інноваційної діяльності [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://collectedpapers.com.ua/problems_teaching_geography_schools/7-1-profilne-navchannya-geografiyi-yak-odin-iz-napryamiv-innovacijnoyi-diyalnosti-zagalnoosvitnoyi-shkoli.
Структура і зміст шкільної освіти у країнах Європи [Електронний ресурс] // Навч. матеріали онлайн : [веб-сайт]. – Електронні дані. - Режим доступу: https://pidruchniki.com/18760415/pedagogika/struktura_zmist_shkilnoyi_osviti_krayinah_yevropi. - Назва з екрану.
Самойленко В. М. Географічні інформаційні системи та технології : підручник / В. М. Самойленко – Київ : Ніка-Центр, 2010. – 448 с.
Сушик Л. Використання комп’ютерних та мультимедійних засобів на уроках географії / Л. Сушик // Географія та основи економіки в шк. – 2008. – № 9. – С.9-11.
Топузов О. М. Методика навчання географії материків і океанів : навч.-метод. посіб. для вчителів географії та студентів педагог. вищих навч. закладів / О. М. Топузов, О. Ф. Надтока, Т. Г. Назаренко та ін. – Київ : ДНВП "Картографія", 2011. – 128 с.
Топузов О. М. Проблемне навчання географії в школі: теорія і практика : моногр / О. М. Топузов. – Київ : Фенікс, 2007. – 304 с.
Топузов О. М. Профільне навчання географії / О. М. Топузов, Т. Г. Назаренко // Географія. – 2010. – № 15-16. – С.37-41.
Фаріон Л. Навчальна ігрова діяльність на уроках географії / Л. Фаріон // Географія та основи економіки в шк. – 2011. – № 7-8. – С.16-23.
Чащина В.О. Використання тестів із застосуванням інформаційно-комукаційних технологій на уроках географії / В.О. Чащина // Географія. – 2011. – № 2. – С. 8-11.
Чорноус О. Методика створення електронних підручників / О. Чорноус, Т. Якушина // Географія та основи економіки в шк. – 2011. – № 3. – С.13–15.
Чумак О.А. До питання класифікації методів навчання / О.А. Чумак // Географія. – 2009. – № 24. – С.2-3.
Шипко Н. Географія як профільний предмет : тестові завдання з географії : 10-11-ті класи / Н. Шипко // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шк. світ). - 2018. - № 8. - С. 26-40.
Шуканова А. Концептуальні підходи до структурування економічних знань у шкільних курсах географії / А. Шуканова // Географія та основи економіки в шк. – 2008. – № 11-12. – С. 2-8.

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 26.10.2018 14.57.03 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.737429 seconds