Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 41393
   


Автор запитання: Василь із міста: Ужгород :: Запитання: 41475  
Василь запитує:
Будь-ласка,надішліть літературу на дипломну роботу на тему: "Рекреаційні ресурси Великоберезнянського району".Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Василю!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. відповіді – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за номером запитання – 35614, 39963.
2. Андріанова Т. В. Філотрофні конідіальні гриби регіонального ландшафтного парку "Стужиця" (Українські Карпати)/ Т. В. Андріанова // Укр. ботан. журн. - 1999. - 56, № 1. - С. 57-64.
3. Башта А.- Т. В. Видова різноманітність, особливості поширення та проблеми охорони кажанів (Chiroptera) Ужанського НПП [Електронний ресурс] / А.- Т. В. Башта, Н. П. Коваль // Наукові записки Державного природознавчого музею. - 2012. - Вип. 28. - С. 85-108. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzdpm_2012_28_11.
4. Болотні екосистеми регіону Східних Карпат в межах України : монографія / А. А. Ковальчук, Л. М. Фельбаба-Клушина, Н. Є. Ковальчук, І. М. Горбань, Л. І. Горбань. - Ужгород : Ліра, 2006. - 228 c.
5. Гірна А. Я. Епігеобіонтні павуки Ужанського національного природного парку [Електронний ресурс] / А. Я. Гірна, Ю. В. Канарський, Н. П. Коваль // Наукові записки Державного природознавчого музею. - 2015. - Вип. 31. - С. 131-140. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzdpm_2015_31_17.
6. Геряк Ю. М. Лускокрилі надродини Noctuoidea (Lepidoptera, Insecta) Ужанського національного природного парку [Електронний ресурс] / Ю. М. Геряк, Ю. В. Канарський, Н. П. Коваль // Наукові записки Державного природознавчого музею. - 2013. - Вип. 29. - С. 19-32. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzdpm_2013_29_6.
7. Данилюк К. М. Флора регіонального ландшафтного парку "Надсянський" та її зміни [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / К. М. Данилюк ; Ін-т ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України. - Київ, 2010. - 19 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10DKMTIZ.zip.
8. Заєць М. В. Роль Ужанського Національного природного парку у збереженні пралісових екосистем [Електронний ресурс] / М. В. Заєць // Вісник Національного транспортного університету. - 2011. - № 22. - С. 165-172. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vntu_2011_22_25.
9. Кваковська І. М. Флора Ужанського національного природного парку, її аналіз та охорона : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / І. М. Кваковська ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного. - Київ, 2012. - 20 c.
10. Коваль Н. Кіт лісовий (Felis silvestris) в Ужанському національному природному парку (Східні Карпати) [Електронний ресурс] / Н. Коваль // Праці Теріологічної Школи. - 2017. - Т. 15. - С. 105–110. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prtheirs_2017_15_14.
11. Крічфалушій В. В. Раритетні види рослин Ужанського національного природного парку [Електронний ресурс] / В. В. Крічфалушій, І. М. Лесьо // Український ботанічний журнал. - 2004. - Т. 61, № 1. - С. 27-35. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UBJ_2004_61_1_6.
12. Кричевська Д. А. Ландшафтно-екологічні засади територіально-функціональної організації гірських біосферних резерватів (на прикладі української частини міжнародного біосферного резервата "Східні Карпати") [Електронний ресурс] : автореф. дис... канд. геогр. наук / Д. А. Кричевська ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. - Львів, 2007. - 20 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07kdarsk.zip.
13. Кулачковський Р. І. Напівавтоматизована делімітація просторового каркаса природних морфогенних геоекосистем околиць біосферного резервату "Східні Карпати" / Р. І. Кулачковський, І. С. Круглов // Геодез., картогр. і аерофотознімання : укр. міжвід. наук.-техн. зб. - 2008. - Вип. 70. - С. 51-57.
14. Куртяк Ф. Батрахофауна Ужанського національного природного парку / Ф. Куртяк, Л. Крулько // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол.. - 2010. - Вип. 53. - С. 133-142.
15. Манько А. Проблеми та перспективи туристичного бізнесу Великоберезнянського району Закарпатської області [Електронний ресурс] / А. Манько, О. Кушнірчук-Ставнича // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. - 2012. - Вип. 29(1). - С. 100-109. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mv_2012_29(1)__16.
16. Омельчук О. С. Заплавні фітосистеми у структурі річково-долинних коридорів екомережі Закарпаття : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / О. С. Омельчук ; Держ. акад. післядиплом. освіти та упр. - Київ, 2016. - 20 c.
17. Пандяк І. Становлення та розвиток туристських притулків у Східних Карпатах в австро-угорський та польський періоди[Електронний ресурс] / І. Пандяк // Вісник Львівського університету. Серія : Географічна. - 2013. - Вип. 42. - С. 274-282. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Geograf_2013_42_32.
18. Пірогов М. Епілітна ліхенобіота хребта Полонина Буковська (Ужанський національний природний парк) [Електронний ресурс] / М. Пірогов, І. Кваковська, Т. Мизюк // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. - 2014. - Вип. 67. - С. 73-82. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_biol_2014_67_10.
19. Різноманітність і сучасний стан вивчення ентомофауни Ужанського національного природного парку [Електронний ресурс] / Ю. В. Канарський, Н. П. Коваль, Ю. М. Геряк, В. О. Копач // Наукові основи збереження біотичної різноманітності. - 2012. - Т. 3(10), № 1. - С. 151-168. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nozbr_2012_3(10)_1_12.
20. Симканич О. І. Радіоекологічне та геохімічне дослідження донних відкладів малих річок територій національних природних парків "Ужанський" та "Синевир" [Електронний ресурс] / О. І. Симканич, С. М. Сухарев, В. Т. Маслюк // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Хімія. - 2014. - Вип. 2. - С. 70-77. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuchem_2014_2_18.
21. Симканич О. І. Фоновий моніторинг вмісту важких металів та радіонуклідів у ґрунтах національних природних парків "Ужанський" та "Синевир" [Електронний ресурс] / О. І. Симканич, С. М. Сухарев, В. Т. Маслюк // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. : Хімія. - 2013. - № 1. - С. 71-77. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuchem_2013_1_17.
22. Стойко С. М. Польсько-словацько-український біосферний резерват "Східні Карпати": його роль у збереженні природної та історико-культурної спадщини Лемківщини і Бойківщини / С. М. Стойко // Соц.-екон. дослідж. в перехід. період. Україна в ХХІ ст.: концеп. та моделі екон. розв.: Щорічник наук. пр. - 2001. - Вип. 23. - С. 465-472.

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 15.12.2017 20.53.21 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: дмитро із міста: листровий :: Запитання: 41360  
дмитро запитує:
Доброго дня. Прошу допомогти з матеріалами для написання роботи за темою:Лісові ресурси України: проблеми використання, відтворення та охорони на прикладі святошинського лісництва. Дякую за допомогу. Гарного дня
Наша відповідь:
Дмитре, добрий день! Для вас підібрано такі джерела інформації:

Бліннікова, О. В. Еколого-економічні аспекти відтворення лісових ресурсів регіону / О. В. Бліннікова // АгроСвіт. - 2010. - № 9. - С. 10-13

Бойко, Микола Миколайович. Лісові ресурБліннікова, О. В.Еколого-економічні аспекти відтворення лісових ресурсів регіону / О. В. Бліннікова // АгроСвіт. - 2010. - № 9. - С. 10-13

Бойко, Микола Миколайович. Лісові ресурси: ефективність їх використання й відтворення [Текст] / М. М. Бойко, В. П. Мікловда. - Ужгород : Карпати, 1994. - 139 с. - Бібліогр.: с. 135-137.

Борейко, Володимир Євгенович.Гордість заповідної Київщини [Текст]. Вип.4 / Володимир Євгенович Борейко, В.І. Мельник, В.М. Грищенко, О.Г. Листопад. - К. : Київський еколого-культурний центр, 1997. - 128 с. - (Охорона дикої природи).

Генсірук, Степан Антонович.Ліси України [Текст] : наукове видання / С. А. Генсірук ; від. ред.: П. С. Погребняк, В. І. Чопик ; АН України, Львівський лісотехнічний ін-т ім. акад. П.С.Погребняка. - К. : Наукова думка, 1992. - 408 с.

Голуб, О.Регіональні особливості лісокористування в Україні / О.Голуб // Регіональна економіка. - 2002. - № 1. - С. 197-204

Гоцуляк, В. Д. Пріорітети лісової політики України [Текст] / В. Д. Гоцуляк // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 2. - С. 160-163 : табл.

Грінченко Валерій.Ліс - поняття багатозначне // Урядовий кур'єр. - 2006.- 11 жовт. - С.11.

Дребот, О. І.Теоретико-методологічні основи функціонування лісового комплексу [Текст] / О. І. Дребот // Агроекологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. - 2011. - № 3. - С. 12-17. - Бібліогр. назв 19.

Дребот О. І. Ліси та лісівництво в Україні: стан і економічні наслідки землекористування у дзеркалі часу / О. І. Дребот, А. М. Бобко // Економіка України. - 2015. - № 1. - С. 82-94.

Дубас, Р. Г.Удосконалення фінансово-економічного механізму у лісоресурсній сфері України / Р. Г. Дубас // Економіка АПК. - 2012. - № 2. - С. 66-69. - Бібліогр. в підрядк. прим.

Дубас, Р. Г.Сутність еколого-економічної оцінки лісових ресурсів [Текст] / Р. Г. Дубас // АгроСвіт : Науково-практичний журнал. - 2012. - № 1. - С. 11-14. - Бібліогр. назв 13

Замула, Х. П. Сучасний стан ведення лісового господарства в Україні [Текст] / Х. П. Замула // АгроСвіт. - 2013. - № 19. - С. 54-59 : рис. - Бібліогр. назв 8

Карпук, А. І.Напрями вдосконалення системи ринкового регулювання лісокористування / А. І. Карпук // Економіка АПК. - 2011. - № 11. - С. 9-14. - Бібліогр. в прим.

Киндюк, Б. В. Рецепція норм "Положення про збереження лісів" 1888 р. у законі "Про ліси УРСР" 1923 р. [Текст] / Б. В. Киндюк // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : Серія "Право". - 2011. Вип.157. - С. 9-17

Коваль Я. В. Економічна (грошова) оцінка природних ресурсів лісового фонду України: теорія, методологія, методика : Моногр. / Я. В. Коваль, І. Я. Антоненко; НАН України. Рада по вивч. продукт. сил України. - К., 2004. - 163 c. - Бібліогр.: с. 152-153.

Лицур І.М. Територіальна організація лісового комплексу України в умовах трансформації продуктивних сил: автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.0 / І.М. Лицур ; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України. — К., 2010. — 39 с.

Полякова, Любов.Ліси без кордонів [Текст] / Любов Полякова // Лісовий і мисливський журнал : Громадсько-публіцистичний часопис. - 2015. - № 4. - С. 8-10 : кол. фотогр.

Про додаткові заходи щодо розвитку лісового господарства : Указ Президента України, 7 лют. 2004 р. // Урядовий кур'єр. - 2004.- 12 лют. - С.21.

Савчин, Володимир. Значний потенціал [Текст] = Сучасні технології лісовпорядкування для лісового господарства / Володимир Савчин, Євген Громадський // Лісовий і мисливський журнал : Громадсько-публіцистичний часопис. - 2016. - № 2. - С. 11-13 : рис.

Строчинський А. А. Таксація зелених насаджень на території міста Києва: теорія та практика : монографія / А. А. Строчинський, В. В. Миронюк. - Корсунь-Шевченківський : В. М. Гавришенко, 2013. - 178 c. - Бібліогр.: с. 115-128

Толчанова, Зоя Олексіївна. Інноваційні підходи до підвищення ефективності використання лісових ресурсів регіону [Текст] / З. О. Толчанова // Регіональна бізнес-економіка та управління. - 2010. - № 3. - С. 69-74

Туганова, Діана. Використання лісових ресурсів [Текст] / Діана Туганова // Вісник. Право знати все про податки і збори. - 2017. - № 28. - С. 25-26. - Бібліогр. в кінці ст.

Фурдичко, О. І.Еколого-економічна оцінка лісових земель як особливого ресурсу ноосфери [Текст] / О. І. Фурдичко, К. А. Артюшок // АгроСвіт : Науково-практичний журнал. - 2012. - № 2. - С. 2-6. - Бібліогр. назв 16

Фурдичко, О. І. Лісова політика України - справа не відомча, а загальнонародна : екологічна політика // Екологічний вісник. - 2016. - № 11-12. - С. 21-23.

Хвойні ліси України [Текст] / Укр. науково-дослідний ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. - К. : Урожай, 1976. - 112 с.

Червонний, А. Є. Санітарний стан дубових лісосмуг Київщини [Текст] / А.Є. Червонний // Науковий вiсник Нацiонального аграрного унiверситету. - 1998. - Вип. 7. - С. 134-139.

Шершун, М. Х. Лісогосподарський комплекс України у контексті інтеграційний процесів та впровадження лісівничо-господарських заходів щодо оптимізації агротехніки вирощування лісових насаджень [Текст] / М. Х. Шершун // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільськогосподарські науки : присв'ячується 30-річчю створення Вінницького національного аграрного університету / Міністерство аграрної політики та продовольства України. - Вінниця, 2012. - Вип. 4, № 63. - С. 148-157 : табл.

Щербак, К. О.Стан та використання земель рекреаційного призначення як складової екомережі в умовах Київщини [Текст] / К. О. Щербак // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. - 2012. - Вип. 177, ч. 4. - С. 256-261

Київське обласне та по м. Києві управління лісового та мисливського госодарства
http://www.kyivlis.gov.ua/pro_nas.html

ЛІСОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 13.04.1994, в останній чинній редакції від 3 вересня 2017 року.
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3852-12

Лісове господарство України
http://lesovod.blogspot.com/2015/12/blog-post_20.html

Москаль Д. "Білі плями" на карті Святошинського лісопаркового господарства
http://kiev.pravda.com.ua/columns/4ff589029fb87/

Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2015 році
https://drive.google.com/uc?id=0Bx-9OHEvLyD6a1hBVlVkeXhGTlk&export=download

Об'єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення міста Києва
http://ukrainaincognita.com/ru/pam039yatky-pryrody/obekty-pryrodno-zapovidnogo-fondu-zagalnoderzhavnogo-znachennya-mista-kyeva

Природно-заповідний фонд Київської області / Василюк О., Костюшин В., Норенко К., Плига А., Прекрасна Є., Коломицев Г., Фатікова М.
http://necu.org.ua/wp-content/uploads/2012_v1_PZF_Kyiv_web1.pdf

Регіональна доповідь ПРО СТАН НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ у 2016 році
https://menr.gov.ua/files/docs/Reg.report/ДОПОВІДЬ Київська 2016.pdf

Святошинське лісництво
https://uk.wikipedia.org/wiki/Святошинське_лісництво

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 22.11.2017 10.26.42 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Ужгород :: Запитання: 41341  
Оксана запитує:
Доброго вечора, будь ласка допоможіть підібрати інформацію про памятки природи та архітектури Ужгородщини. Дякую.
Наша відповідь:
Оксано, добрий день! Для вас підібрано такі джерела інформації:

Вечерський, Віктор. Замки Закарпаття // Українська культура. - 2014. - № 5. - С. 22-27.

Вечерський, Віктор Васильович. Українські дерев'яні храми [Текст] - Київ : Наш час, 2007. - 271 с. : іл. ; 20 см. - (Невідома Україна).

Гамор Федір.Бережімо перлини Карпат // Урядовий кур'єр. - 2004.- 1 груд. - С.5.

Гетьман, Володимир.Можливості туристичної діяльності Національного природного парку Синевир : Туризм // Географія та основи економіки в школі. - 2005.- №6. - С.42-43.

Гетьман, Володимир. Екотуристичними стежками Ужанського національного природного парку // Науковий світ. - 2011. - № 7. - С. 20-21.

Горшкова, Марія. "Рахів - містечко-рекордсмен" : чим вабить туристів "центр Європи" у Закарпатті : подорожі // День. - 2017. - 4-5 серп. - С. 9.

Гусар Ю. С. Чернівці. Вулицями старого міста / Юхим Гусар. — Чернівці: Місто, 2008. — 120 с.

Гусар Ю., Палій В. Священний курган край села (Меморіал пам'яті воїнам, які загинули під час Ставчанської битви 1739 року) / Юхим Гусар, Валерій Палій. — Чернівці: Місто, 2009. — 32 с.: іл.

Западная Украина : Закарпатская область // Позакласний час. - 2007.- №4. - С.143-152.

Єсюк, Людмила. Незвичайні пам'ятники України : мистецький калейдоскоп // Шкільний світ. - 2014. - № 19. - С. 24-32. - Продовж. Початок № 18,2014.

Івченко Андрій.Закарпаття : Україно, земле моя // Географія та основи економіки в школі. - 2005.- №5. - С.55.

Історичні пам'ятки Ужгорода: Візантийський стиль на Закарпатті.Горянська ротонда [Текст] / За мат. сайту www.uzhgorod.net.ua // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2007. - № 7. - 16 (Внесок 37).

Історичні подорожі Україною. Закарпаття : мукачівський замок "Паланок" // Історія України (Шкільний світ). - 2009. - № 11. - Вкладка. - С. 1-16.

Каднічанський, Дмитро.Скансени України :[етнографічні музеї просто неба] // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2010. - № 16. - С. 3-8.

Кожолянко, Георгій Костянтинович. Народознавство Буковини. Народна архітектура [Текст] : навч. посіб. / Г. К. Кожолянко ; Чернівецький держ. ун-т ім. Юрія Федьковича, Буковинське етнографічне товариство. - Чернівці : Рута, 2000. - 112 с.: іл.

Крупеня, Вікторія. Рушаймо в похід? : [подорож до Закарпаття - таємничої Боржавської полонини] // Однокласник. - 2010. - № 5. - С. 30-31.

Мазуренко, О. До витоків Ужа : природно-заповідний фонд // Екологічний вісник. - 2013. - № 5. - С. 15-18.

Мацюк, О. Замки і фортеці Західної України : Оборонні споруди Закарпаття / О. Мацюк // Хроніка-2000. - 2011. - Вип. 2 (88): Україна-Угорщина, ч. 1. - С. 251-261. - (Х-ХІІІ ст.)

Нариси історії Закарпаття [Текст]. Т. 1. З найдавніших часів до 1918 року / Ужгород. держ. ун-т, Ін-т Карпатознавства, Т-во охорони пам'яток історії та культури, Закарпат. обл. орг. ; відп. ред. і керівник авт. кол. І. М. Гранчак. - Ужгород : Закарпатське обл. упр. по пресі, 1993. - 436 с.

Про створення національного природного парку "Зачарований край" : Указ Президента України, 21 трав. 2009 р. // Урядовий кур'єр. - 2009. - 3 черв. - С. 10-11.

Сележан, Йосип. Сакральна архітектура Буковини / Й. Сележан // Історія релігій в Україні : Науковий щорічник 2004 рік. Кн. 2 / Ін-т релігієзнавства, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол. В. Гаюк [та ін.]. - Львів : Логос, 2004. - С .518-524.

Сирохман, Михайло. Дерев'яні церкви Закарпаття [Текст] / Михайло Сирохман // Пам'ятки України: історія та. - 2016. - N 4. - С. 4-7 : кол. іл.

Сирохман, М. Край унікальних дерев'яних церков [] / М. Сирохман // Особняк. - 2005. - № 2. - С. 22-37.

"Скільки в них мого поту, праці і грошей!." [Текст] : із передмови академіка, професора Миколи Мушинки до книги світлин Флоріана Заплетала // Пам'ятки України: історія та культура. - 2016. - N 4. - С. 78-79
Флоріан Заплетал: релікти Закарпаття [Текст] // Пам'ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал. - 2016. - N 4. - С. 76-77

Чучко М. К. Буковинська дерев'яна культова архітектура XVII - XIX ст. (до проблеми взаємовпливів народних традицій та церковних канонів) : Автореф. дис... канд. іст. наук : 07.00.05 / М. К. Чучко; НАН України. Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. - К., 2000. - 19 c. - укp.

Швець, Микола. Замки, палаци і фортеці України // Географія та основи економіки в школі. - 2008. - № 7-8. - С. 60-64.

Шимон, Юрій. Історичні подорожі Україною. Закарпаття : Закарпаття з давніх часів до XV ст. // Історія України (Шкільний світ). - 2009. - № 6. - Вкладка. - С. 1-16.

Шимон, Юрій.Історичні подорожі Україною. Закарпаття : Закарпаття у XVI-XVIII ст.// Історія України (Шкільний світ). - 2009. - № 7. - Вкладка. - С. 1-16.

Шимон, Юрій.Історичні подорожі Україною. Закарпаття : Закарпаття наприкінці XVIII-на початку XX століття // Історія України (Шкільний світ). - 2009. - № 9. - Вкладка. - С. 1-16.

Шкіря, Наталія.Водоспади Закарпаття // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2013. - № 4. - Шкільний туризм. - 2013. - Вип. 2. - С. 17.

Шимон, Юрій.Історичні подорожі Україною. Закарпаття : Закарпаття наприкінці XVIII-на початку XX століття // Історія України (Шкільний світ). - 2009. - № 10. - Вкладка. - С. 1-16. - Бібліогр.: с. 16.

Шкіря, Наталія.Закарпаття - маленька Швейцарія // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2011. - № 32. - Шкільний туризм. - 2011. - Вип. 8. - С. 12-14.

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 18.11.2017 20.20.18 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Херсон :: Запитання: 41220  
Ірина запитує:
Використання Компютерних технологій на урооках географії.
Наша відповідь:

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 30.10.2017 10.23.30 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вова із міста: Рівне :: Запитання: 40933  
Вова запитує:
Допоможіть будь ласка у пошуку літератури до наукової роботи за темою "Історія агроекологічних досліджень поліських ландшафтів ".Буду вдячний за Вашу відповідь!
Наша відповідь:
Добридень, Вово! Для вас підібрані такі джерела інформації:

Агроекологічне районування (методичні рекомендації) / В.В. Коніщук, Т.М. Єгорова,Н.Б. Мельник; наук. ред. О.І. Фурдичко. — К.:ТОВ «ДІА», 2014. — 44 с.

Василенко М.Г. Агроекологічне обґрунтування застосування нових вітчизняних добрив і регуляторів росту рослин в агроекосистемах Лісостепу і Полісся України: автореф. ... дис. д-ра с.-г. наук / М.Г. Василенко. — К., 2015. — 50 с.

Ведення сільськогосподарського виробництва на територіях, забруднених внаслідок Чорнобильської аварії, у віддалений період: Методичні рекомендації / За заг. ред. акад. Б.С. Прістера.— К.: Атіка-Н, 2007. — 196 с.

Гаськевич В. Г. Теоретичні основи і прикладні аспекти деградації ґрунтів Малого Полісся: дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геогр. наук: 11.00.05 / В. Г. Гась-кевич. – Львів, 2010. – 851 с.

Дідух М.І., Славов В.П.Особливості радіоактивного забруднення агроекосистем Полісся України у віддалений період після аварії на ЧАЕС // Агроекологічний журнал. – 2016. – № 1. – С.51-58.

Єгорова Т.М. Досвід детальних ландшафтно-геохімічних досліджень Житомирського Полісся / Т.М. Єгорова // Вісник Київського університету. — 2000. — Вип. 17. — С. 40–45. — (Сер.: Геологія).

Єгорова, Т. М. Еколого-геохімічні засади оцінювання агроландшафтів України [Текст] / Т. М. Єгорова // Вісник аграрної науки : наук.-теорет. журн. - 2015. - N 2. - С. 57-61 : табл. - Бібліогр. в кінці ст.

Єгорова Т.М. Наукові основи еколого-геохімічних процесів в агроландшафтах України: автореф. дис. … д-ра с.-г. наук: 03.00.16 / Т.М. Єгорова. — К., 2015. — 47 с.

Єгорова Т.М. Синергізм 137Cs і дисбалансу поживних мікроелементів у агроландшафтах Полісся України // Агроекологічний журнал. – 2017. – № 2. – С. 59-64.

Єгорова Т.М. ЕКОЛОГО-ГЕОХІМІЧНІ ПРОЦЕСИ ФУНКЦІОНУВАННЯ АГРОЛАНДШАФТІВ // АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ . - 2014 - № 4. – С. 28-32.

Єгорова Т.М. До питання розвитку екологічної геохімії України / Т.М. Єгорова // Геолог України. — 2004. — № 1. — С. 13–15.

Краснов В.П., Курбет Т.В., Корбут М.Б.,Бойко О.Л. Розподіл 137Cs у лісових екосистемах Полісся України// Агроекологічний журнал. – 2016. – № 1. – С. 82-87.

Ландін В.П. Радіаційно-екологічні проблеми відновлення сільськогосподарського виробництва в Українському Поліссі // Агроекологічний журнал. – 2016. – № 1. – С. 88- 93.

Мельничук А.О., Нетреба Ю.А., Кочик Г.М.Оцінка сучасної радіологічної ситуації на луках Житомирської області // Агроекологічний журнал. – 2016. – № 1. – С.100-106.

Методика суцільного ґрунтово-агрохімічногомоніторингу сільськогосподарських угідь України / За ред. О.О. Созінова, Б.С. Прістера. — К.:КНД, 1994. — 160 с.

Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Полісся та Лісостепу України / за ред.М.В. Зубця. — К.: Логос, 2004. — 775 с.

Науменко А.С., Макарчук О.В.,Костенко О.В. Радіологічний стан сільськогосподарських угідь Українського Полісся // Агроекологічний журнал. – 2016. – № 1. – С.107-111.

Осипчук С. О. Еколого-економічна модель сталого розвитку землекористування України на середньострокову перспективу / С. О. Осипчук // Землеустрій і кадастр. – 2005. – № 1. – С. 45–61.

Павлюк Н. М. Сірі лісові ґрунти Опілля: монографія / Н. М. Павлюк, В. Г. Гаськевич. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 322 с.

Позняк С. П. Ґрунтознавство і географія ґрунтів: підручник: У 2 ч. Ч. 2. / С. П. Поз-няк. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 286 с.

Прикладная радиоэкология леса / В.П. Краснов, А.А. Орлов, В.П. Ландин и др. — Житомир: Полісся, 2007. — 680 с.

Райчук Л.А., Гриник О.І.Стан та проблеми аграрного виробництва на радіоактивно забруднених територіях Київського Полісся // Агроекологічний журнал. – 2016. – № 1. – С.121-126.

Регіональні геохімічні дослідження ґрунтів України в рамках міжнародного проекту з геохімічного картування сільськогосподарських та пасовищних земель Європи (GEMAS) / В.Р. Клос,М. Бірке, Е.Я. Жовинський та ін. // Пошукова та екологічна геохімія. — 2012. — № 1. —С. 51–67.

Сучасний стан і перспективи ефективного використання земельних ресурсів Житомирської області : зб. статей науково-практичної конференції. – Житомир, 2016. – 221 с.

Соціально-екологічні чинники споживчої поведінки населення на радіоактивно забруднених територіях Полісся / Д.П. Качур, П.В. Замостян, Г.П. Паньковська та ін. // Агроекологічний журнал. — 2010. — С. 106–110. — (Спецвипуск).

Філіпенко, А. Б. Агроекологічні комплекси Західного Полісся / А. Б. Філіпенко // Екологічний вісник. - 2010. - № 3. - С. 22-23. - Бібліогр. с. 23 (6 назв)

Фурдичко О.І. Агроекологія: монографія /О.І. Фурдичко. — К.: Аграр. наука, 2014. — 400 с.

Фурдичко О.І. Роль агроекології у формуванні збалансованої агросфери //Агроекологічний журнал. – 2017. – № 2. – С. 7-13.

Химин М. Природно-заповідний фонд Волинської області / М. Химин, В. Тутейко, О. Грицай. — Луцьк.: Ініціал, 1999. — 48 с.

Чертко М.К., Карпиченко О.О.,Жумар П.В. Ландшафтно-геохімічний стан вироблених торфовищ Білоруського Полісся, їх оптимізація та раціональне використання // Агроекологічний журнал. – 2017. – № 2. –83-88.

Чмель, О. П.Лізиметричні дослідження в агроекологічній оцінці технологій вирощування сільськогосподарських культур Полісся [Текст] / О. П. Чмель // Вісник аграрної науки : наук.-теорет. журн. - 2014. - N 10. - С. 76-79 : табл.

Чоботько Г.М. Радіоекологічний моніторинг селітебних територій в регіоні Українського Полісся // Агроекологічний журнал. – 2016. – № 1. – С.145-151.

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 4.09.2017 09.02.26 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.100939 seconds