Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 41163
   


Автор запитання: Віталій із міста: Ужгород :: Запитання: 37682  
Віталій запитує:
Доброго дня. Допоможіть мені, будь ласка, підібрати матеріали для написання курсової роботи на тему "Асиметричні криптографічні системи"
Наша відповідь:

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 11.11.2015 10.52.12 :.
.: Миколаївська центральна бібліотека для дітей ім. Ш.Кобера і В.Хоменко :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Влад із міста: Ужгород :: Запитання: 37658  
Влад запитує:
Доброго вечора!Допоможіть мені, будь ласка, підібрати матеріали для написання курсової роботи на тему "Управління криптографічними ключами"
Наша відповідь:
Пропонуємо таку інформацію:
Баричев С.Г, Серов Р.Е. Основы современной криптографии: Учебное пособие. - М.: Горячая линия - Телеком, 2002.
Бауэр Ф. Расшифрованные секреты. — М. : Мир, 2007. — 550 с.
Брассар Ж. Современная криптология. — М. : Полимед, 1999. — 176 с.
Березін Б.В., Дорошкевіч П.В. Цифровий підпис на основі традиційної криптографії // Захист інформації, вип.2., М .: МП "Ірбіс-II", 1992.
Вербіцький О. В. Вступ до криптології. — Л. : ВНТЛ, 1998. — 248 с А.Ю.Вінокуров. ДСТУ не простий .., а дуже простий, М., Монітор.-1995 N1.
ВінокуровА.Ю. Ще раз про ГОСТ., М., Монітор.-1995 N5.
Вінокуров А.Ю. Алгоритм шифрування ГОСТ 28147-89, його використання та реалізація для комп'ютерів платформи Intel x86., Рукопис, 1997.
Вінокуров А.Ю. Як влаштований блоковий шифр ?, Рукопис, 1995.
Діффі У. Перші десять років криптографії з відкритим ключем. / Пер. з англ. / М., Мир, ТІІЕР.-1988.-т.76.-N5.
Земор Ж.. Курс криптографии. — Ижевск : РХД, 2006. — 256 с.
Єсін В. І. Безпека інформаційних систем і технологій : навчаль
ний посібник [для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямами підготовки «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»] / В. І. Єсін, О. О. Кузнецов, Л. С. Сорока. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 632 с.
Мао В. Современная криптография. — М. : Диалектика, 2005. — 768 с.
Мафтік С., "Механізми захисту в мережах ЕОМ", вид. Світ, 1993.
Основы криптографии. / Алферов А.П., Зубов А.Ю., Кузьмин А.С., Черемушкин А.В М.: Гелиос АРВ, 2001. 479 с.
Сингх С. Книга шифров. Тайная история шифров и их расшифровки. М.: Аст, Астрель, 2006. 447 с.
Смід М.Е., Бранстед Д.К. Стандарт шифрування даних: минуле і майбутнє. / Пер. з англ. / М., Мир, ТІІЕР.-1988.-т.76.-N5.
Системи обробки інформації. Захист криптографічний. Алгоритм криптографічного перетворення ГОСТ 28147-89, М., Держстандарт, 1989.
Тилборг ван Х.К.А. Основы криптологии. Профессиональное руководство и интерактивный учебник. — М.: Мир, 2006, стр. 471,
Фергюсон Н., Шнайер Б. Практическая криптография. — М. : Диалектика, 2004. — 431 с.
Шнайер Б. Прикладная криптография. — М. : Триумф, 2002. — 816 с.
Шнайер Б. Секреты и ложь. — СПб. : Питер, 2003. — 368 с.
Шнайер Б. Прикладная криптография. Протоколы, алгоритмы, исходные тексты на языке Си. М.: Триумф, 2003. 806 с.
Ященко В. В. Введение в криптографию. — М. : МЦНМО, 2012. — 352 с.

*****************************************************************************

Лекція 1. Основні поняття кріптології. – Режим доступу: http://lib.mdpu.org.ua/e-book/kruptologiya/lect1.html

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 9.11.2015 21.26.53 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Йолана із міста: Кременчук :: Запитання: 37608  
Йолана запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, підібрати інформацію до курсової роботи на тему: "Веб-сервіс для редагування аудіо-даних". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Йолана!
На жаль, основна інформація, що знаходиться, стосується програмного забезпечення редагування аудіо, а не онлайн ресурсів.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Аудіоредактор
Аудіоредактор або звуковий редактор
https://uk.wikipedia.org/wiki/Конвертування_аудіо-,_відеоінформації
Конвертування аудіо-, відеоінформації
http://lifevinet.ru/inetservices/otredakt-video-audio.html
Как отредактировать видео и аудио в Интернете
http://softnews.pp.ua/tag/mp3/
Новини програмного забезпечення
http://free-progs.org.ua/ua/audio/sozdanie-i-redaktirovanie
Створення та редагування аудіо файлів
http://progi.pp.ua/category/audio/
Найкращі програми для розпізнавання музики: чия то пісня?
http://mp3cut.foxcom.su/audio-splitter-joiner
Самый необходимый функционал для простейшей обработки аудио (обрезка, склейка и конвертация музыки, мелодий, песен, звуков) реализован в рамках одной онлайн программы.
Успіхів у подальшому пошуку!
На все добре!

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 3.11.2015 10.28.14 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Назарій із міста: Київ :: Запитання: 37600  
Назарій запитує:
Добрий день, бібліотекарю! Прошу надати доступну інформацію за темою: "Організація інформаційного процесу управління на основі нових інформаційних технологій"
Наша відповідь:
Доброго дня, Назарію! Ознайомтеся з наданою інформацією:
Боцула М. П. Новий метод та інформаційна технологія обробки даних для управління якістю електронних навчальних курсів [Електронний ресурс] / М. П. Боцула, І. А. Моргун // Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія. - 2014. - № 3. - С. 25-33. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Itki_2014_3_6.pdf
Бродська А. О. Використання інформаційних технологій в управлінні проектами підприємств [Електронний ресурс] / А. О. Бродська // Управління розвитком складних систем. - 2013. - Вип. 13. - С. 8-11. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Urss_2013_13_4.pdf
Бурлаков М. В. Про шляхи впровадження нової інформаційної технології автоматизації управління дискретними процесами [Електронний ресурс] / М. В. Бурлаков, В. І. Павленко // Наукові нотатки. - 2009. - Вип. 26. - С. 15-21. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nn_2009_26_7.pdf
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ РИЗИКАМИ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ/ М.О. Левченко
Використання інформаційних технологій в системах управління . – Режим доступу:
http://ua-referat.com/Використання_інформаційних_технологій_в_системах_управління
Інформаційне забезпечення в процесі управління . – Режим доступу:
http://www.refine.org.ua/pageid-3073-1.html
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ/ Полонська Л.А., Рожкова Н.О. . – Режим доступу:
http://www.rusnauka.com/6_PNI_2014/Economics/6_160893.doc.htm
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ – ЗАСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ . – Режим доступу:
file:///C:/Documents and Settings/bibliograf3/Мои документы/Downloads/Kitonv_2013_11_32.pdf
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ (IT) В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ . – Режим доступу:
http://referat-ok.com.ua/informatika/informaciini-tehnologiji-it-v-upravlinni-pidprijemstvom-gotelno-restorannogo-biznesu
Інформаційні технології в управлінні . – Режим доступу:
http://pidruchniki.com/16351026/informatika/informatsiyni_tehnologiyi_upravlinni
інформаційні технології . – Режим доступу:
http://dfcbkm.ucoz.com/
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС В УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІКОЮ ЯК ОБ'ЄКТ АВТОМАТИЗАЦІЇ . – Режим доступу:
http://knowledge.allbest.ru/management/3c0b65625a2bd78b4c43b89421306c27_0.html
Найдюк С. В. Використання новітніх інформаційних технологій у процесі прийняття управлінських рішень [Електронний ресурс] / С. В. Найдюк. // Демократичне врядування. - 2013. - Вип. 12. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/DeVr_2013_12_31.pdf
ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ В ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ/ Т.В. Бочуля . – Режим доступу:
http://duep.edu/uploads/vidavnitstvo14/evrovektor2-15-13/6469.pdf
Руднєва В. Публічна дипломатія: теоретичні основи застосування нової інформаційно-комунікаційної технології в державному управлінні [Електронний ресурс] / В. Руднєва // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2012. - Вип. 1. - С. 147-153. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnadu_2012_1_18.pdf
Серьогіна Н. Сучасні вимоги щодо забезпечення запровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в органах державного управління [Електронний ресурс] / Н. Серьогіна. // Публічне адміністрування: теорія та практика. - 2014. - Вип. 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Patp_2014_2_17.pdf
Сучасні інформаційні технології. . – Режим доступу:
http://it-tehnolog.com/statti/suchasni-informatsiyni-tehnologiyi
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ І ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЕКОНОМІЦІ ТА УПРАВЛІННІ: МЕЗО- ТА МІКРОРІВЕНЬ/ Шевчук І.Б., Васьків О.М. . – Режим доступу:
Тітова О. П. Особливості та переваги використання новітніх інформаційних технологій в управлінні агрохолдингу "Укрлендфармінг" [Електронний ресурс] / О. П. Тітова // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. - 2012. - № 2(2). - С. 90-96. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vzhnau_2012_2(2)__12.pdf
Уведення до інформаційних систем в управлінні організацією . – Режим доступу:
http://moodle.nati.org.ua/mod/book/tool/print/index.php?id=2307
Божко Е. В.Краудсорсинг - инновционная технология управления бизнесом / Е. В. Божко, А. Э. Евтюшина // Вісн. Міжнародного Слов’янського університету. Харків. Сер.: Економічні науки. — 2014. — Т. 16, № 3. — С. 42-47.
Здійснено концептуалізацію і аналіз краудсорсинга як інноваційної технології управління бізнесом. На основ іаналізу світової статистики досліджено обсяг фінансування краудсорсингових проектів у світі та кількість учасників подібних проектів за 2009-2012 роки
Веревченко А.П. , Горчаков В.В. Іванов І.В., Голодова О.В. Інформаційні ресурси для прийняття рішень. - К.: Ділова книга, 2004.
Гірняк К. М.Інноваційні технології в управлінні кадровим потенціалом підприємства [Електронний ресурс] / К. М. Гірняк // Глобальні та національні проблеми економіки. — 2015. — берез. (Вип. 4). — С. 130-132. Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/4-2015/28.pdf (25.08.2015 ). – Назва з екрану.— Розглядаються різноманітні сучасні технології з пошуку та підбору висококваліфікованого та конкурентоспроможного персоналу, можливість ефективного їх застосування у практиці вітчизняного менеджменту. Наголошено, що в сучасних умовах триває процес розвитку та оновлення концепції управління персоналом, при цьому удосконалюються як системи управління персоналом, так і методи та інструменти, що використовуються. Доведено необхідність зростання людського чинника, яке призвело до виникнення потреби у різнобічній якісній та кількісній оцінці якостей претендента. Тому класичний підбір персоналу відходить на другий план, а новітні технології витісняють попередні. Рекрутингові та хедхантингові послуги отримують все більше розповсюдження та оволодівають новими сегментами українського ринку
Вінник ОксанаІнноваційні управлінські технології: проблеми правового забезпечення / Оксана Вінник // Юрид. Україна. — 2011. — № 9. — С. 74-78.
Використання нових управлінських технологій у відносинах державно-приватного партнерства та шляхи удосконалення правового регулювання зазначених відносин

Гайфуллін Б.М., Обухів І.А. Автоматизовані системи управління підприємством. - К.: Юрінком Інтер-фейс-Прес, 2005.
Гжещук ВладіславУправління загальноосвітніми навчальними закладами з використанням новітніх педагогічних технологій в управлінні освітою / Владіслав Гжещук // Молодь і ринок. — 2013. — № 9 (104). — С. 165-170. Досліджується актуальна проблема використання новітніх педагогічних технологій в управлінні навчальним процесом системи безправної освіти та підготовки менеджерів до освітньої діяльності в сучасних умовах ринкової економіки

Зегрюк МиколаІнноваційні технології в управлінській діяльності / Микола Зегрюк // Директор школи. Шкільний світ. — 2013. — № 2. — С. 13-17. Практичною філософією управління в сучасному світі є всебічне керування якістю (TQM — Total Quality Management). Його головна ідея полягає в тому, що для досягнення високої якості результату своєї діяльності організація повинна постійно працювати над якістю процесу діяльності в цілому та якістю своїх окремих структурних елементів. Зростання якості визначається за ступенем реалізації очікувань усіх безпосередньо зацікавлених сторін
Граубаров В.А. Інформаційні технології для менеджерів. - М.: Фінанси і статистика, 2005.
Ігнатьєва Д.В., Максимов М.М. Дослідження систем управління. -М.: ЮНИТИ, 2003. 157с
Зінченко Діна ЄгорівнаУправлінські інноваційні технології / Діна Єгорівна Зінченко // Директор школи. Шкільний світ. — 2014. — № 1. — С. 40-69. Викладено авторську модель стратегії розвитку школи
Камінський, Олег Євгенович. Нові інформаційні технології в управлінні багатофункціональними об"єктами (на прикладі системи управління вищим учбовим закладом) [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.03.03 / Камінський Олег Євгенович ; Київський національний економічний ун-т. - К., 1997. - 23 с.
Клюс Ю. І.Застосування інформаційних технологій в корпоративному управлінні інноваціями / Ю. І. Клюс // Вісн. Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля. — 2014. — № 8. — С. 61-65. Розглянуто типи технологій, що забезпечують функціональні рішення в галузі управління інноваціями
Коротке Е.М. Дослідження систем управління. М.: декла, 2003.176с
Костров А.В. Основи інформаційного менеджменту. - М.: Фінанси і статистика, 2004.
Максимцов М.М., Ігнатьєва О. В. Дослідження систем управління .- М.: ЮНИТИ, 2000.157с
Матвєєв М.І., Трубілін І.Т., Лойко В.І., Барановський Т.П. Автоматизовані інформаційні технології в економіці. - М.: Фінанси і статистика, 2005.
Мішин В.М. Дослідження систем управління. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.527с
Моделювання процесів в економіці та управлінні проектами з використанням нових інформаційних технологій [Текст] : монографія. - Харків : ХНУРЕ, 2015. - 245 с.
Мухін В.І., Сичов В.І. Дослідження систем управління. - М.: ДЕКА, 2000.581с
Нові інформаційні технології в вирішенні проблем виробництва, екології, освіти, управління та права [Текст] : зб. наук. пр.: За результатами симпозіуму 16-19 квітня 2003р., м. Хмельницький / голов. ред. М. Є. Скиба ; Технологічний ун-т Поділля. - Хмельницький : [б.в.], 2003. - 168 с.: рис. - Бібліогр.: в кінці ст.
Проблеми економіки та управління / ред.: Й. М. Петрович. - Л., 2000. - 320 с. - (Вісн. Держ. ун-ту "Львів. політехніка"; N 391). - укp. - рус. Розглянуто актуальні питання економіки, зокрема, інвестиційного забезпечення розвитку її регіонального сектора, формування конкурентної стратегії підприємств, впровадження інноваційних процесів за сучасних умов, визначення перспектив розвитку грошово-кредитної політики України. Проаналізовано проблеми функціонування підприємств у нестабільному середовищі, застосування нових технологій в інформаційних системах менеджменту, використання маркетинг
Рогожин СВ. Дослідження систем управління. - М.: 1999.
Ржепішевська В. В.Аутсорсинг як інноваційна кадрова технологія управління бізнесом / В. В. Ржепішевська // Економіка і регіон. — 2015. — № 1. — С. 62-67.
Обгрунтування доцільності використання аутсорсингових схем в управлінні бізесом в Україні на основі використання кадрового аутсорсингу на прикладі автодорожнього підприємства
Рогоза М. Є.Забезпечення високого рівня операційної діяльності у системах управління на основі інформаційно-технологічного сервісного підходу / М. Є. Рогоза, Є. І. Івченко, В. І. Божко // Вісн. екон. науки України. — 2015. — № 1. — С. 125-127.
Ромашко, Сергій. Інформаційні технології в державному управлінні [Текст] : навч. посіб. / С. Ромашко [и др.] ; Львівський регіональний ін-т держ. управління Національної академії держ. управління при Президентові України. - Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2007. - 264 с. - (Серія "Бібліотека магістра"). - Бібліогр.: с. 244
Сапельніков, Леонід Віталійович. Прийняття управлінських рішень при формуванні місцевих бюджетів на підставі нових інформаційних технологій [Текст] : дис...канд. наук з держ. управління: 25.00.04 / Сапельніков Леонід Віталійович ; Донецька держ. академія управління. - Донецьк, 2002. - 191 арк. - арк. 172-188
Скрипкін К.Г. Економічна ефективність інформаційних систем. - М.: ДМК Пресс, 2005.
Солодуха О. В.Управлінський консалтинг як засіб поширення інноваційних технологій / О. В. Солодуха // Наука й економіка. — 2012. — Вип. 4, Т. 1. — С. 122-125. Розглянуто ідеї активізації поширення інноваційних технологій в господарчому комплексі за посередництвом інституту управлінського консалтингу
Суслов О. П. Програмно-цільове управління: аспекти моделювання / О. П. Суслов, В. А. Вишневська. - К. : Знання, 1998. - 115 c. - Бібліогр.: 72 назв. - укp. Розглядаються питання побудови цільових комплексних програм на основі методів сітьового моделювання, теорії графів і нових інформаційних технологій. Викладені підходи до відбору проблем програмно-цільового управління. На основі структуризації цілей управління економічними системами, упорядкування заходів програми за цільовою ознакою і перетворення ієрархічної системи цілей управління в направлений граф побудована просторово-часова модель програмно-цільового управління і розроблений алгоритм її реалізації. Описано інформаційне забезпечення автоматизованої системи програмно-цільового управління.

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 1.11.2015 22.39.01 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Надія із міста: Херсон :: Запитання: 37598  
Надія запитує:
Доброго вечора! Прошу допомоги. Які сьогодні є програми АБІС? Потрібні: їх назви, розробник, контактна адреса, технічні засоби та операційні системи, мова програмування, ціна, функції (АРМи),які електронні ресурси дозволяє створювати. Прошу електронні ресурси або прямо тут коротеньку інформацію. Дуже дякую за вашу роботу.
Наша відповідь:
Доброго дня, Надіє!
Ми вже відповідали на подібні запитання раніше. Див. відповідь – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – 23596, 24098, 30795, 30844, 30848, 31530.
Додатково пропонуємо переглянути:
Кунанець Н. Е. Упровадження автоматизованої бібліотечної системи "ALEF” у Львівській національній науковій бібліотеці України імені В.Стефаника [Електронний ресурс] / Н. Е. Кунанець // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2010. - № 1. - С. 25-33. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bdi_2010_1_6.pdf.
Мельник Р. В. АБІС "ТАИС”, як допомога при проведенні судово-балістичних досліджень [Електронний ресурс] / Р. В. Мельник // Криминалистика и судебная экспертиза. - 2013. - Вып. 58(1). - С. 267-275. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/krise_2013_58(1)__35.pdf.
Самохвалова О. Впровадження АБІС Absotheque Unicode в університетській бібліотеці [Електронний ресурс] / О. Самохвалова // Бібліотечний вісник. - 2013. - № 3. - С. 22-26. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bv_2013_3_7.pdf.
Фісенко Л. Автоматизована бібліотечно-інформаційна система Національної бібліотеки Білорусі [Електронний ресурс] / Л. Фісенко // Бібліотечний вісник. - 2008. - № 2. - С. 24-26. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bv_2008_2_7.pdf.
http://library.ridne.net/taxonomy/term/8/0

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 1.11.2015 19.00.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.220502 seconds