Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41319
   


Автор запитання: Марія із міста: Івано-Франківськ :: Запитання: 42207  
Марія запитує:
Доброго дня! допоможіть, будь ласка, з підбором літератури для магістерської роботи... 1) Специфіка психоаналітичної філософії: теоретико-методологічний аспект. 2) Філософія людини З. Фройда. 3) Теорія людини у аналітичній психології К. Юнга. 4) Осмислення підстав людського буття у творчості Ж. Лакана і Е. Фромма. Дякую:)
Наша відповідь:
Доброго дня, Маріє!
Для Вас пропонуємо такі матеріали:
1. Буслинський, В. А. Історія філософії [Текст] : навчальний посібник / В. А. Буслинський. - Львів : Новий світ-2000, 2007. - 220 с. - (Вища освіта в Україні).
2. Лейбин, В. М. Фрейд, психоанализ и современная западная философия [Текст] / В. М. Лейбин. - М. : Политиздат, 1990.
3. Маркузе, Г. Структура інстинктів і суспільство. Філософське дослідження вчення Зиґмунда Фройда [Текст] / Г. Маркузе ; пер. з нім. О. Юдін. - К. : Ніка-Центр, 2010. - 248 с.
4. Рьод, В Шлях філософії: XIX-XX століття [Текст] : посібник / В. Рьод ; пер. з нім.: М. Д. Култаєва, В. М. Терлецький ; пер. с нім В. Кебуладзе. - К. : Дух і Літера, 2010. - 366 с. - (Сучасна гуманітарна бібліотека).
5. Фрейд, З. Психология бессознательного [Текст] / З. Фрейд ; ред. М. Г. Ярошевский. - Санкт-Петербург ; Москва ; Харьков : Питер, 2002. - 400 с. - (Мастера психологии)
6. Фрейд, З. Лекции по введению в психоанализ [Текст] : сб. / З Фрейд. - М. : Апрель-Пресс, 2001. - 528 с. - (Психологическая коллекция).
7. Фрейд, З. По ту сторону принципа удовольствия [Текст] / З. Фрейд. - Харьков ; М. : Фолио, АСТ, 2001. - 624 с. - (Вершины человеческой мысли).
8. Фрейд, З. Основной инстинкт [Текст] / З. Фрейд ; ред. П. С. Гуревич. - М. : Олимп, 1997. - 656 с. - (Классики зарубежной психологии).
9. Фромм, Э.Душа человека [Текст] : Перевод / Э. Фромм. - М. : Республика, 1992. - 430 с. - (Мыслители XX века).
10. Фромм, Э. Психоанализ и этика [Текст] / Э. Фромм. - М. : Республика, 1993. - 415 с.
11. Хамітов,Н. Історія філософії. Проблема людини та її меж [Текст] : навч. посібник зі словником / Н. Хамітов, Л. Гармаш, С. Крилова ; ред. Н. Хамітов. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : КНТ. - [Б. м.] : Центр навчальної літератури, 2006. - 296 с.
12. Человек как философская проблема [Текст] : Восток-Запад / ред. Н. С. Кирабаев. - М. : Издательство УДН, 1991. - 279 с.
13. Щукін, Є. О Основні напрямки сучасної філософії: феноменологія, психоаналіз, екзистенціалізм, герменевтика, структуралізм, постструктуралізм [Текст] : навч. посібник / Є. О. Щукін, О. В. Патлайчук, І. Є. Чугуєва. - Миколаїв : НУК, 2009. - 116 с.
14. Юнг К.Г. Бог и бессознательное [Текст] / К. Г. Юнг ; сост. П. С. Гуревич. - М. : Олимп ; М. : АСТ, 1998. - 480 с. - (Классика зарубежной психологии).
**********************************

1. Васильева, Н. Л.Факторы развития в психоаналитической теории личности и в имплицитных теориях [Текст] / Н. Л. Васильева // Вопросы психологии. - 2007. - N 6. - С. 128-136.
2. Гаврилюк, Т. Людина перед очима трансцендентного та трансцендентне в очах людини [Текст] / Т. Гаврилюк // Філософська думка. - 2006. - N2. - С. 119-136.
3. Ельяшевич, А. Эволюция взглядов Юнга на типологию [Текст] / А. Ельяшевич, Д. Лытов // Соционика, ментология и психология личности. - 2005. - N3. - С. 47-62.
4. Кедров, К. Поэзия бессознательного [Текст] : [Зигмунд Фрейд] / К. Кедров // Эхо планеты. - 2012. - N 1/2. - С. 34-36.
5. Кузнецов, Ю. Б. Зигмунд Фройд: історія створення психоаналізу [Текст] / Ю. Б. Кузнецов // Педагогіка і психологія. - 2016. - N 4. - С. 65-71.
6. Москалець, В. Персонологічні акценти фройдизму [Електронний ресурс] / В. Москалець // Психологія і суспільство : Науковий журнал. - 2011. - N 4. - С. 148-169.
7. Рікер, П. Від психоаналізу до питання про "Я", або тридцять років філософської праці [Текст] / П. Рікер // Філософська думка. - 2008. - N 2. - С. 94-123.
8. Шейко, В. М. Культуротворча діяльність та "логіка" несвідомого конфлікту З. Фрейда [Електронний ресурс] / В. М. Шейко // Культура України : Науковий збірник. - 2012. - N 37.
9. Шульман, Г. Ошибка Гения (Типология личностей К.Г. Юнга) [Текст] / Г. Шульман // Соционика, ментология и психология личности. - 2005. - N3. - С. 63-66.
***************
https://stud.com.ua/56292/filosofiya/psihoanalitichna_filosofiya_philosophy_psychoanalysis
Психоаналітична філософія (Philosophy of Psychoanalysis)
http://problemps.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/58/2016/03/28-3.pdf
Максименко С.Д. Психоаналітичні теорії розвитку особистості та психіки
http://psychology.ucu.edu.ua/publications/problema-naukovogo-statusu-psyhoanalitychnoyi-paradygmy
Фільц О., Мединська Ю. ПРОБЛЕМА НАУКОВОГО СТАТУСУ ПСИХОАНАЛІТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ
https://www.filosof.com.ua/Jornel/M_46/Storizhko.htm
Сторіжко, Л.В. ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ ВЧЕННЯ Е.ФРОММА ПРО ПОДАЛЬШІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПСИХОАНАЛІЗУ
http://psychologis.com.ua/analiticheskaya_teoriya_lichnosti.htm
Методи аналітичної психології К. Г. Юнга
http://elib.lutsk-ntu.com.ua/book/colleges/kovel/2011/11-32/page27.html
6.4. Проблема ірраціонального та несвідомого у філософії ХІХ – ХХ століття
http://novyn.kpi.ua/2005-2/05_Storigko.pdf
Сторіжко Л.В. ПРОБЛЕМИ КУЛЬТУРИ І РЕЛІГІЇ У ТВОРЧОСТІ З. ФРЕЙДА
http://www.dissercat.com/content/obraz-cheloveka-v-filosofii-z-freida
Образ человека в философии З. Фрейда
На все добре!

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 16.08.2018 10.33.10 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вероніка із міста: Жовква :: Запитання: 42046  
Вероніка запитує:
Допоможіть найти матеріал для есе на тему:Що менше-то більше. Розширюється простір здогадки.
Наша відповідь:
Доброго дня, Вероніка! Не зовсім зрозуміла тема Вашого запиту, уточніть, будь ласка, що саме мається на увазі.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 24.05.2018 09.38.40 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вероніка із міста: Жовква :: Запитання: 42037  
Вероніка запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти матеріали для есе на тему: Освіта - спосіб набути упереджень більше високого порядку
Наша відповідь:
Доброго дня, Вероніко! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – № 42032.
Богдан М. Психологічні особливості спілкування залежних від соціальних мереж / М. Богдан, О. Горецька // Збірник нукових праць з актуальних проблем економічних наук. – Київ, 2014. – С. 26-29.
Варивода К. Позитивні й негативні аспекти взаємодії сучасної молоді в соціальних мережах / К. Варивода // Журнал Науковий огляд. – 2015. ? № 7(17). – С. 1-16
Вплив соціальних мереж на зміст ціннісних орієнтацій у підлітковому віці [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://knowledge.allbest.ru/psychology/3c0b65625b3bd69b4c53a89521316c37_0.html
Городяненко В. Соціологія: підручник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. В. Городяненка. – Київ : Видавничий центр „Академія”, 2002. – 560 с.
Данилов С. Риски и потенциал интернет-социализации молодежи / С. Данилов // Известия Саратов. ун-та. Серия: Философия. Психология. Педагогика. – Саратов: Саратов. гос. ун-т, 2012. – Т.12. – С. 42-46.
Пырочкина С. Психолого-педагогическая и социальная поддержка подростков: программы, групповые занятия, проектная деятельность / С. Пырочкина, О. Погорелова. – Волгоград: Учитель, 2008. – 123 с.
Супрун М. Теорія і практика корекційного навчання дітей з обмеженими розумовими можливостями в Україні (друга половина ХІХ – перша половина ХХ ст.) / М. Супрун : автореф. десерт. … доктора пед. наук. – Київ, 2008. – 34 с.
Сухомлинська О. В. Соколянський І. П. / О. В. Сухомлинська // Українська педагогіка в персоналіях: у 2-х кн. – Кн.2 / за ред. О. В. Сухомлинської. – Киів : “Либідь”, 2005. – С. 296-301.
Сухомлинська О. Проблеми розвитку особистості в історичному контексті психології і педагогіки / О. Сухомлинська // Шлях освіти. – 2005. – № 1. – С. 41-45.
Таранченко О. Періоди становлення та розвитку системи спеціального навчання дітей зі зниженим слухом в Україні / О. Таранченко // Дефектологія. – 2006. – № 3. – С. 47-52.
Чистяков А. Социализац ия личности в обществе Интернет-коммуникаций: социокультурный анализ / А. Чистяков. – Ростов-на-Дону: Рост. гос. пед. Ун-т, 2006. – 278 с.
Шевченко О. Підготовка вчителів-дефектологів в Україні у 20-х рр. ХХ ст. / О. Шевченко // Дефектологія. – 2006. – № 3. – С. 43-46.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 22.05.2018 14.08.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вероніка із міста: Жовква :: Запитання: 42032  
Вероніка запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти матеріали для написання есе на тему: Освіта-це спосіб набути упереджень більше високого порядку
Наша відповідь:
Доброго дня, Вероніко! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Грива О. А. Соціально-педагогічні основи формування толерантності в дітей та молоді в умовах полікультурного середовища: Монографія / О. А. Грива; М-во освіти і науки України. – Київ : Парапан, 2005. – 228 с.
Гусен Т. Моніторинг стандартів освіти: чому і як усе почалося / Т. Гусен, А. Тайджнман // Моніторинг стандартів освіти / за ред. А. Тайджнмана, Т. Послтвейта. – Львів : Літопис, 2003. – С. 15-41.
Європейська конвенція про права людини: основні положення, практика застосування, український контекст (Бруно Недєлек. «Стаття 14 Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод») / під ред. О. Л. Жуковської. – Київ : ЗАТ «ВІПОЛ», 2004. – 960 с.
Инклюзивное образование: Политика, содержание и сравнительные перспективы / под ред. Ф. Армстронга, Д. Армстронга, Л. Бартона. – Лондон, 2000. – 78 с.
Інвалідність та суспільство: Навчальний посібник / Л. Байда, О. Красюкова-Еннс та ін. / під заг. ред. Л. Байди, О. Красюкової-Еннс. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. – 188 с.
Мешко Г. Емоційне благополуччя учнів в сучасній школі: бажане і реальне / Г. Мешко, О. Мешко // Практична психологія та соціальна робота. – 2008. – № 4. – С. 11-16.
Сбруєва А. Тенденції реформування середньої освіти розвинених англомовних країн в контексті глобалізації (90-ті рр. ХХ – початок ХХІ ст.) : моногр. / А. Сбруєва. – Суми : ВАТ «Сумська обласна друкарня», Видавництво «Козацький вал», 2004. – 500 с.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 21.05.2018 10.58.17 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Святослав із міста: Львів :: Запитання: 42001  
Святослав запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, з літературою для курсової на тему: "Homo symbolicus у християнському світі Середньовіччя"
Наша відповідь:
Доброго дня, Святославе! Перегляньте наступні джерела:
Андрущенко Т. Естетичне у творчості представників патристики та Блаженного Августина / Т. Андрущенко // Вища освіта України. — 2006. — № 3. — С. 94-98.
Білецька С. Дитинство епохи середньовіччя: становлення християнського сприйняття / С. Білецька // Шлях освіти. — 2009. — № 3. — С. 35-42.
Казьмирчук М. Г. Історія цивілізацій : прогр. та навч.-метод. посіб. / М. Г. Казьмирчук; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : Логос, 2012. — 128 c.
Туренко О. С. Пошуки смислів сумісності індивідуального й колективного: соціально-філософські досвідиСередньовіччя : монографія / О. С. Туренко. — Маріуполь : Схід. видав. дім, 2015. — 426 c.
Любасюк Т. І. Містичне спрямування духовної практики християнського Середньовіччя [Електронний ресурс] : автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Т. І. Любасюк ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2007. — 17 с. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2007/07ltiphs.zip.
Мошовський Т. М. Соціально-філософська концептуалізація нації: історична генеза та онтологічна сутність : автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.03 / Т. М. Мошовський ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2010. — 20 с. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2010/10MTMTOS.zip.
Муха О. Я. Категорія тіла в історико-філософській традиції раннього західноєвропейського Середньовіччя [Електронний ресурс] : автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.05 / О. Я. Муха ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Львів, 2007. — 22 с. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2007/07moyrzs.zip.
Стадник М. М. Трансформація ставлення християнства до науки: релігієзнавчо-філософський аспект [Електронний ресурс] : автореф. дис... д-ра філософ. наук / М. М. Стадник; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2007. — 36 c. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07smmrfa.zip.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 7.05.2018 21.18.16 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.695246 seconds