Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41844
   


Автор запитання: Філомена із міста: Жовква :: Запитання: 43846  
Філомена запитує:
Допоможіть знайти інформацію на наукову роботу за темою «Розвиток івент-туризму в Україні»
Наша відповідь:
Доброго дня, Філомено! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями:– https://cyberleninka.ru/article/n/suchasniy-stan-ta-perspektivi-rozvitku-podievogo-turizmu-v-ukrayini-na-prikladi-rozroblenogo-ivent-turu-vidkriy-dlya-sebe-pokuttya/viewer
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/25681/2/FMZKP_2018v2_Goncharuk_N-Modern_state_and_development_12-14.pdf
http://tourlib.net/statti_ukr/tyschenko.htm
file:///C:/Users/User/Desktop/7071-14196-1-SM.pdf
https://eventzakarpattya.wordpress.com/event-tourism/
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/4885/1/ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА РОЗВИТОК ПОДІЄВОГО ТУРИЗМУ РЕГІОНУ.pdf
http://maptimes.inf.ua/CH_16/13.pdf
http://pev.kpu.zp.ua/journals/2019/5_16_uk/6.pdf
https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/06/191-1.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/34533/1/Чайка Ю.Б.pdf
https://www.work.ua/articles/career/1245/
http://vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2018/30-2018/8.pdf
http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/8424/1/Eventtourism in Ukraine.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/49635/1/ilovepdf_com-121-122.pdf
http://infotour.in.ua/babkin09.htm
– Вишневська Г.Г. Івент-туризм у контексті розвитку світового туризму / Г.Г. Вишневська // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: зб. наук. праць: наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – 2011. – Вип. 17. – Т. 2.
– Влодарчик Т. В. Подієвий (event) туризм в Україні / Т. В. Влодарчик // Здобутки, проблеми та перспективи розвитку готельно- 75 ресторанного та туристичного бізнесу : Всеукраїнська науково-практична конференція, 29-30 жовт. 2012 р. : тези доповідей. – Київ : НУХТ, 2012 р. – С. 409.
– Карпюк О.А., Сингаєвська A.О. Event-менеджмент в туристичній галузі: світовий досвід та перспективи для України. Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні та Польщі: матеріали дев’ятої міжнародної науково-практичної конференції; за ред. І.В. Саух. – Житомир : ЖФ КІБІТ, 2016. С. 39-42.

.: Розділ: Загальні :: 20.02.2020 12.05.43 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Яна із міста: Київ :: Запитання: 43843  
Яна запитує:
Доброго дня, хотілося б отримати літературу, для дипломної роботи: "Створення блогу Викриття інформаційної війни в Фейсбуці". Бажано все на тему інформаційної війни та соціальних мереж. Буду дуже вдячна!!!)
Наша відповідь:
Доброго дня.
Пропонуємо переглянути наступні посилання:
1. Дуцик Д. та ін. АБВ. Збройний путівник в термінах - https://mkms.gov.ua/files/ABC_Slovnyk_terminiv.pdf
2. Попова Т. Як діє російська пропаганда - https://www.pravda.com.ua/columns/2014/06/21/7029684/
3. Ковалевич Б.В. Соціальні мережі як новий інструмент ведення інформаційних війн у сучасному світі - https://www.pravda.com.ua/columns/2014/06/21/7029684/
4. Курбан О. В. Інтрентет-технології та онлайнові соціальні мережі у сучасній гібридній війні - http://nz.uad.lviv.ua/static/media/1-54/33.pdf
5. Юсуфов Р.Ю. Інформаційні війніи у соціальних мережах - https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2017/paper/download/3166/2516
6. Горбань Ю. О. Інформаційна війна проти України та засоби її ведення - http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2015/04/20.pdf
7. Онищенко О.С. Соціальні мережі як інструмент взаємовпливу влади та громадянського суспільства - http://nbuviap.gov.ua/images/dopovidi_konf/smivvts.pdf
8. Пілат М. Інформаційні впливи та інформаційні війни: сутність понять та їхніх взаємозв’язок в інформаційну епоху - https://intrel.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/VLNU_Mv_2013_32_25.pdf
9. Мудра І. Інструменти інформаційної війни проти України в інтернет-ЗМІ - http://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2019/apr/16124/mydrasinkova.pdf
10. Інформаційна безпека під час інформаційної війни - https://maidan.org.ua/wp-content/uploads/2019/10/infowar4veterans.pdf

.: Розділ: Загальні :: 19.02.2020 15.22.59 :.
.: Одеська Центральна міська бібліотека для дорослих ім. І. Я. Франка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Філомена із міста: Жовква :: Запитання: 43836  
Філомена запитує:
Тема "Місце і роль соціокультурного менеджменту в діяльності органів публічної влади"
Наша відповідь:
Доброго дня, Філомена! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Безверхнюк Т. М. Управління проектами в публічній сфері : навч. посіб. / Т. М. Безверхнюк, Н. О. Котова, С. А. Попов. — Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2011. — 344 с. Захарченко В. І. Інноваційний менеджмент: теорія і практика в умовах трансформації економіки [Текст] : навч. посібник для вищ. навч. закл. / В. І. Захарченко, Н. М. Корсікова, М. М. Меркулов ; Одеський нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — Киїа : Центр учбової літ., 2012. — 446 с. — Режим доступу: http://www.culonline.com.ua/Books/Innovaciyniy_menedgment_Zaharchenko2012.pdf.
Бехтер Л. А. Методичний підхід для отримання інтегральної оцінки економічної безпеки сільськогосподарських підприємств на основі методу ентропії / Л. А. Бехтер // Бізнес-Інформ. — 2013. — № 2. — С. 83-87.
Гогіна Л. М. Компетенції та компетентності в державній службі України: до проблеми понятійного апарату [Електронний ресурс] / Л. М. Гогіна ; Центр адаптації держ. служби до стандартів ЄС. — Режим доступу : http://www.center.gov.ua/golovna/download-document.html?gid.
Державний менеджмент в контексті реалізації адміністративної реформи [Електронний ресурс] / Івано-Франківський центр науки, інновацій та інформатизації. — Івано-Франківськ, 2012. — 200 c. — Режим доступу: http://www.dbuapa.dp.ua/cpk/Lib/6_State management/Menedzhment_posibnyk.pdf.
Мармаза О. І. Інноваційний менеджмент в освіті: сутність, функції, засоби [Електронний ресурс] / О. І. Мармаза // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. — 2014. — Вип. 36. — С. 309-316. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2014_36_46.
Рубцов В. П. Державне управління та державні установи [Електронний ресурс] : навч. посіб. для дистанційного навчання / В. П. Рубцов, Н. І. Перинська; за ред. д-ра соціол. наук, проф. Ю. П. Сурміна. — Київ : Універ-ситет «Україна», 2008. — 440 с. — Режим доступу: http://ktpu.kpi.ua/wp-content/uploads/2014/02/DERZHAVNE-UPRAVLINNYA-TA-USTANOVI.pdf.
Русановська О. А. Контролінг як інноваційне рішення в розвитку теорії менеджменту [Електронний ресурс] / О. А. Русановська // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. — 2013. — Вип. 10. — С. 244-248. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzlubp_2013_10_58.
Сисоліна Н. П. Інноваційний менеджмент та перспективи його розвитку [Електронний ресурс] / Н. П. Сисоліна, Л. В. Кононенко, І. П. Сисоліна // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. — 2011. — Вип. 20(2). — С. 285-289. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkntu_e_2011_20(2)__41.

.: Розділ: Загальні :: 15.02.2020 13.22.15 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Філомена із міста: Жовква :: Запитання: 43813  
Філомена запитує:
тема: Соціокультурний менеджмент і соціальні права людини в Україні. про соціальні права людей (дітей (діти зараз підпрацьовують), молоді (працюючі студенти, безробітні, багатодітні....), пенсіонерів), а потім про те, як в соціокульт. сфері ці права дотримують власники, державні установи. Чи є змога додаткового заробітку, пільг в соціокульт. сфері? Які податки в соціокульт. сфері та ін.
Наша відповідь:
Добрий вечір, Філомено!
Для Вас наступні посилання та перелік джерел:
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2019/4/29.pdf
Чорна М. CУТНІСТЬ ПРАВА ГРОМАДЯН НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
https://www.citizen.in.ua/photos/topic/f/20190822_130329_Тема 3.pdf
Тема 2.4. Хто відповідає за дотримання та забезпечення прав людини
https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/Avtoref_Tymofiiv.pdf
ТИМОФІЇВ Р. М. РОБОТОДАВЕЦЬ ЯК СУБ’ЄКТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ. AВТOРEФEРAТ дисертації на здобуття наукового ступeня кaндидaтa юридичних нaук. - Львів, 2019
********************
1. Пазенок, А. С. Права і свободи людини і громадянина [Текст] : навч. посібник / А. С. Пазенок. - К. : Академвидав, 2010. - 175 с.
2. Соціокультурний розвиток регіонального соціуму в контексті національної безпеки: междисциплінарний вимір [Текст] : колективна монографія / ред.: І. А. Мейжис, Л. А. Ляпіна. - Миколаїв : ЧНУ ім. Петра Могили, 2018. - 312 с.
***************************
1. Бадида, А. Соціальні права у системі фундаментальних прав людини [Текст] / А. Бадида // Право України. - 2019. - N 11. - С. 272-280.
2. Коваль, Л. Переселенці: відмова від довідки залишає без пенсії [Текст] : про порушення соціальних прав внутрішньо переміщених осіб розповіли представники громадськості / Л. Коваль // Урядовий кур’єр. - 2018. - 23 січня. - С. 5.
3. Лаврік, В. А. Генезис теоретичного осмислення соціокультурного простору розвитку міста [Електронний ресурс] / В. А. Лаврік // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : Міжвузівський збірник наукових праць. - 2014. - N 62. - С. 188-197.
4. Локшин, В. Формування професійної компетентності майбутніх менеджерів соціокультурної сфери у ВНЗ [Текст] / В. Локшин // Рідна школа. - 2010. - N 11. - С. 45-49. - Бібліогр. в кінці ст.
5. Патракова, А. Регіональна специфікація соціокультурних відмінностей в Україні [Текст] / А. Патракова, С. Макеєв // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2004. - N3. - С. 109-125.
6. Соціальна держава: обґрунтування концепції [Текст] // Вісник академії правових наук України. - 2011. - N 2. - С. 15-25.
Успіхів!

.: Розділ: Загальні :: 4.02.2020 16.23.28 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Філомена із міста: Жовква :: Запитання: 43798  
Філомена запитує:
Доброго дня! Тема " Місце і роль інформаційного права в діяльності органів публічної влади" наукові статті Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Філомено! Радимо Вам опрацювати наступні статті: – http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=609
http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/298
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2017/10/35.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Monogr/e008ca03-7c8b-49fa-9a91-1769523a94c7.pdf
http://www.pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2019/3_2019/10.pdf
https://arpi.org.ua/doc2/posibnyk.pdf
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/12547/Venher_Prozorist_yak_pryntsyp.pdf
https://onat.edu.ua/wp-content/uploads/2018/05/Part_011_Feb_2018.pdf
https://lpnu.ua/sites/default/files/dissertation/2019/12443/avtoreferat_dysertaciyi_na_zdobuttya_naukovogo_stupenya_doktora_yurydychnyh_nauk_dniprova_oleksiya_sergiyovycha.pdf
– Ібрагімова І. Інформаційне суспільство та взаємодія влади з громадськістю: вимоги ефективності / І. Ібрагімова / / Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2004. – № 1. – С. 36-41.
– Фурман Р. Ф. Інформаційне забезпечення органів державної влади: проблеми та шляхи їх подолання / Р. Ф. Фурман // Університетські наукові записки : часоп. Хмельниц. ун-ту упр. та права/ Хмельниц. ун-т упр. та права, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України [та ін.]. – Хмельницький : ХУУП, 2009. – № 1. – С. 357-361.
– Шурупова К. В. Адміністративно-правові аспекти регулювання інформаційної взаємодії органів влади та громади / К. В. Шурупова // Держава та регіони. Серія: Право : наук.-вироб. журн. – 2013. – № 4. – С. 21-26.
– Безверха Ю. В.Забезпечення права на доступ до інформації органами публічної влади України та Європейського Союзу: порівняльний аналіз / Ю. В. Безверха // Часопис Київського університету права. – 2016. – № 1. – С. 88-92.

.: Розділ: Загальні :: 27.01.2020 13.22.46 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.277024 seconds