Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41162
   


Автор запитання: Марія із міста: Суми :: Запитання: 38775  
Марія запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію для курсової роботи на тему "Схема відпрацювання навиків собак по виявленню наркотиків". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Маріє!
На жаль, це все, що вдалося знайти у доступних нам джерелах (зверніть увагу на списки літератури в кінці статей):
Баратюк В. І. Діяльність кінологічної служби митних органів Республіки Білорусь [Електронний ресурс] / В. І. Баратюк, В. П. Жданова // Митна безпека. - 2014. - № 2. - С. 11-16. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mb_2014_2_4.
Була Л. В. Взаємозв'язок показників відбору та працездатності спеціальних собак по пошуку наркотичних речовин та зброї / Л. В. Була // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (6-22 квітня 2004р.). - Суми: 2004. - С. 108-109.
Була Л. В. Вплив факторів навколишнього середовища на процес підготовки спеціальних собак для пошуку наркотичних речовин / Л. В. Була // Вісник Сумського державного аграрного університету, серія «Тваринництво». - Суми, 2001. - Вип. 5. - С. 34-37.
Була Л. В. Оцінка службових собак, які дресируються по пошуку наркотичних засобів та зброї : автореф. дис... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Л. В. Була ; Ін-т розведення і генетики тварин НАН України. - с. Чубинське (Київ. обл.), 2009. - 20 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09blvnzz.zip.
Виноград О. В. Основи службової кінології : навч. посіб. / О. В. Виноград ; Держ. мит. служба України, Кінол. центр Держ. мит. служби України. - Хмельницький : Меркьюрі-Поділля, 2011. - 190 c.
Гиль М. І. Дресирування собак : навч. посіб. / М. І. Гиль, О. В. Коновалов, Є. М. Агапова, Р. Л. Сусол ; ред. М. І. Гиль ; МОНМС України, М-во аграр. політики та продовольства України. - Одеса : Одес. держ. аграр. ун-т, 2011. - 319 c.
Горальський Л. П. Анатомія та особливості фізіології собак з основами дресирування : навч. посіб. / Л. П. Горальський, В. Т. Хомич, Ю. С. Ших, П. А. Дехтярьов, В. В. Самойлюк. - Житомир : Полісся, 2008. - 448 c.
Ляшук Р. М. Застосування силових заходів у діяльності Державної прикордонної служби України (адміністративно-правовий аспект) : монографія / Р. М. Ляшук ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. - Хмельницький, 2013. - 167 c.
Полищук Ф. И. Одорология : пособие / Ф. И. Полищук, А. Л. Трофименко, В. М. Туринский. - Київ ; Ирпень : Перун, 2012. - 240 c.
Прокопенко Н. М. Про особливості механізму збуту наркотиків, що виведені з легального обігу [Електронний ресурс] / Н. М. Прокопенко // Форум права. - 2013. - № 1. - С. 800-805. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.
Снігерьов О. П. Правові та організаційно-тактичні засади використання службово-розшукових собак в оперативно-розшуковій діяльності : навч. посіб. / О. П. Снігерьов, Н. Є. Філіпенко, М. В. Корнієнко ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Львів, 2008. - 152 c.
Тактико-спеціальна підготовка працівників ОВС України: навчальний посібник / С. М. Банах, В. Р. Булачек, І. С. Винярчук, Ю. Р. Йосипів та ін. – Львів: ЛьвДУВС, 2011. – 300 с. - Режим доступу:http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_low/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=VFEIR&P21DBN=VFEIR&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/UL0000031.PDF.
http://8ref.com/2/referat_21716.html
http://findpatent.com.ua/patent/216/2160529.html

.: Розділ: Зоологія. Тваринництво :: 8.04.2016 15.19.53 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Суми :: Запитання: 38635  
Марія запитує:
Доброго дня! Підкажіть будь ласка літературу з тами "Організація племінного розплідника породи англійськи кокер спаніель"
Наша відповідь:
Пропонуємо таку інформацію:
1. Болезни собак / [Астраханцев В.И., Данилов Е.П., Дубницкий А.А. и др.] ; под ред. С.Я. Любашенко. – М. : Колос, 1978. – 367 с.
2. Борисевич В.Б. Заразные и незаразные болезни собак. / В.Б. Борисевич, Б.В. Борисевич – К. : Кировоградское гос. изд.-во, 1997. – 436 с.
3. Бурлака В.А. Кінологія: утримання та годівля собак: навчальний посібник / В.А. Бурлака, Н.В. Павлюк, В.М. Степаненко та ін. – Житомир, вид-во “Волинь”, 2004. – 412 с. 4. Вавилова Н.М. Периоды развития в жизни собак. / Н.М. Вавилова, В.Г. Касиль – Л. : 1984. – 180 с.
5. Гигаури В.С. Диетика собак. / Гигаури В.С. – М. : Эйвис, 1991. – 120 с.
6. Гиль М.І. Порівняльна оцінка поживності раціонів службових собак / М.І. Гиль, Ю.О. Панасенко, О.І. Юлевич та ін. // Науковий вісник НАУ. – 1991 – № 34. – С.132–137.
7. Дехтяров П.А. Анатомія і фізіологія собаки / П.А. Дехтяров, В.В. Самойлюк, В.О Ушка лов, Б.Т. Стегній – Харків: ІЕКВМ, 2004. – 164 с.
8. Зорин В.Л. Кормление собаки / Зорин В.Л. – М. : Аквариум ЛТД, 2001. – 64 с.
9. Зубко В.Н. Основы служебного собаководства / Зубко В.Н. – М. : ДОСААФ, 1975. – 400 с.
10.Зубко В.Н. Служебное собаководство / Зубко В.Н. – М. : ДОСААФ, 1987. – 285 с. 11.Кормление собак: Справочник / [под ред. С.Н. Хохрина] – М. : ВСВ- Сфинкс, 1997. – 320 с.
12.Левченко В.І. Клінічна діагностика внутрішніх хвороб тварин / Левченко В.І., Влізло В.В., Кондрахін І.П. – М. : Колос, 2004. – 520 с.
13.Норми добового годування службових собак: Постанова Кабінету Міністрів України від 16.06.92 №336.
14.Полищук Ф.И. Кинология : учебник / Ф.И. Полищук, А.Л. Трофименко – К. : Ирпень : Перун, 2007. – 1000 с.
15.Симпсон Дж.В. Клиническое питание собак и кошек. Руководство для ветеринарного врача / Симпсон Дж. В., Андерсон Р.С., Маркуелл П.Дж. – М. : Аквариум ЛТД, 2001. – 256 с.
16.Фольмерхаус Б. Анатомия собаки и кошки / Б Фольмерхаус, Й. Фревейн, в. Мейер и др. / Пер. с нем. Е. Болдырева, И. Кравец. – М. : Аквариум, 2003. – 580 с.
17.Хохрин С.Н. Кормление служебных собак / Хохрин С.Н. – М. : Колос, 1986. – 200 с. 18.Хохрин С.Н. Кормление племенных собак / С.Н. Хохрин, М.В. Лаврова – М. : Колос, 1990. – 175 с.
19.Хохрин С.Н. Кормление собак / Хохрин С.Н. – СПб. : Лань, 2001. – 192 с. 164 20.Шмидт-Нельсен. Размеры животных: почему они так важны? / Шмидт- Нельсен. – М. : Мир, 1987. – 300 с.
21.Сайт питомника немецких и бельгийских овчарок "Волчья стая" [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.wolferudel.ru.
22.Сайт питомника "От Сольника" [Электронный ресурс]. – http://www.solnik.ru/index.htm. 23.Сайт питомника "Линия Грации". Тервюрен, Грюнендаль, Пиренейская овчарка [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://lofg.ucoz.ru.
24. Сайт питомника "Красный Сокол", Маленуа [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://malinua.narod.ru/oblojka.html.
Англійська кокер-спанієль, англійський кокер, кокер-спанієль, породи собак,... – Режим доступу: http://pmed.pp.ua/anglijska-koker-spaniyel-anglijskij-koker-koker-spaniyel-porodi-sobak-sobaki-foto-fotografiya-spaniyel-poxodzhennya-ptici-shukach-polyuvannya-poroda-sobak-zdatnist-sabaneev-korotkij-pos/
*****************************************************************************
Спаниели
Куропаткина Марина

В этой книге содержится подробный перечень и описание различных видов спаниелей, а также даны рекомендации по уходу за ними, их воспитанию и подготовке к выставкам.

Книги:
Английский кокер-спаниель, Джесси Рассел. High Quality Content by WIKIPEDIA articles!Английский кокер-спаниель — порода собак по 8-й группе МКФ.
Английский кокер спаниель, Д. Кэдди. Английский кокер спаниель уже покорил вас своим обаянием, широкой дружелюбной "улыбкой" и выразительными глазами?
Михаил Дубов «Английский кокер - спаниель»
Эта книга посвящена самому маленькому спаниелю - английскому кокеру. В ней описаны история происхождения и стандарт породы, правила выбора и выращивания щенка, а также ухода за ним! Кроме того, читатель найдет на ее страницах информацию о заболеваниях, наиболее часто встречающихся у кокеров, принципы их натаски и разведения. Книга рассчитана на широкий круг читателей, решивших связать свою жизнь с кокер-спаниелем.
В. И. Пасик «Английский кокер-спаниель»
Альбом содержит практические советы и рекомендации по приобретению, воспитанию и кормлению щенка английского кокер-спаниеля, содержанию взрослой собаки, ее дрессировке и натаске. Приведены основные правила проведения полевых испытаний спаниелей, а также выставок охотничьих собак. Для широкого круга читателей.Издательство: "Агропромиздат" (1992)

На жаль другої інформації не маємо.

.: Розділ: Зоологія. Тваринництво :: 22.03.2016 14.27.49 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталя із міста: Полтава :: Запитання: 38483  
Наталя запитує:
Доброго дня! Підкажіть, будь-ласка, у якому нормативно-технічному документі (ДБН, ДСТУ,ВСН) можна знайти норми температури повітря у фермерських господарствах?
Наша відповідь:

.: Розділ: Зоологія. Тваринництво :: 2.03.2016 13.52.27 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Ужгород :: Запитання: 38303  
Ольга запитує:
Доброго дня! Підкажіть, бідь ласка, літературу з теми "Тематика дослідницької роботи з тваринами (наприклад, на шкільній тваринницькій фермі). Дякую
Наша відповідь:
Добрий день, Ольго! Радимо скористатися такими джерелами інформації:

Бабюк Т. Й. Організація дослідницько-експерементальної діяльності дітей у природі : навч.-метод. посіб. / Т. Й. Бабюк ; М-во науки і освіти, молоді та спорту України, Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. - Кам'янець-Подільський : Сисин О. В. : Абетка, 2012. - 63 с.

Біологічні експерименти в школі / С.М. Шамрай, К.М. Задорожний. - Київ : Основа, 2003. - 96 с.

Васильєва С.О. Підготовка учнів до науково-дослідної діяльності / С.О. Васильєва // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. праць. - Вип. 20. - Харків : Харківська державна академія дизайну і мистецтв, 2002. - С. 45-50.

Вербицький В. Еколого-натуралістична діяльність позашкільних закладів: шляхи розвитку / В. Вербицький // Біологія і хімія в школі. - 1998. - № 1. - С. 23-25.

Вербицький В. В. Розвиток позашкільної еколого-натуралістичної освіти в Україні (1925-2000 рр.) : Автореф. дис. д-ра пед. наук: 13.00.01 / В. В. Вербицький ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : [Б. в.], 2004. - 48 с.

Головецький, Ігор. Дослідницька робота на навчальний пасіці / І. Головецький, О. Лосєв. - С.24-32. - Бібліогр.: 21 назв. : іл., табл.

Робота в гуртках юннатів / Л.П. Манорик, С.А. Клименко, Г.П. Пустовіт та ін. - Київ: Рад. шк., 1989. - 144 с.

Відділ еколого-натуралістичного напряму // http://balakliya-sun.edu.kh.ua/struktura/viddil_ekologo-naturalistichnogo_napryamku/

Мешканці кутка живої природи ЗОЕН" // http://zoenc.edukit.uz.ua/tvorchi_laboratorii/kutok_zhivoi_prirodi/

Методичні рекомендації щодо організації науково-дослідницької діяльності учнів у відділенні екології та аграрних наук Малої академії наук України // http://man.gov.ua/files/49/organozacija-NDD-viddilennia-ekologiji.pdf

Мій рідний край - моя земля // http://junnat.kherson.ua/miy-ridniy-kray-moya-zemlya.htm

Про проект // http://school3.ck.ua/pro-proekt/

ПРОГРАМА РОБОТИ ГУРТКА «ОСНОВИ БІОЕТИКИ»
http://old.dneprunnat.dp.ua/dokument/metod-materialy/gurtkova-robota/225-gurtkova-robota-9.html

Шулдик В.І.Навчально-польова практика з методики біології: навч.-метод. посібник.Вид. 2-е, змін. Й доп. – Умань: ПП Жовтий, 2013. – 244 с.
http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream/6789/712/1/schuldic_2013.pdf.pdf

.: Розділ: Зоологія. Тваринництво :: 8.02.2016 10.43.10 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена Андріївна із міста: Кременчук :: Запитання: 38194  
Олена Андріївна запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію до курсової роботи на тему: "Червонокнижні види хребетних тварин Полтавської області". Дякую!
Наша відповідь:
Добрий день, Олено Андріївно! Радимо використати для вашої курсової роботи такі джерела інформації:

ІГНАТЮК, М. ТВАРИННИЙ СВІТ : [Миргородщини] / М. ІГНАТЮК // Ігнатюк М. В. Фізико-географічна характеристика Миргородщини / М. В. Ігнатюк. - Миргород : Миргород, 2005. - С. 97-108.

МИНЧУК, О. КТО ЖИВЕТ В НАШИХ ЛЕСАХ? : [фауна Кременчугского р-ну] / О. МИНЧУК // КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ТЕЛЕГРАФЪ. - 2013. - 17 жовт. (№ 42). - С. 10 : фот.

НЕЇЖМАК, В. ЖУРАВЛИНА ТУГА [Текст] : червона книга України пишеться кров"ю рідкісних птахів / НЕЇЖМАК В. // УКРАЇНА МОЛОДА. - 2003. - 22 квіт.. - С. 8.

Поширення рідкісних хребетних тварин на природно-заповідних територіях Лохвицького району // Байрак О. М. Заповідними стежинами Лохвицького краю / О. М. Байрак. - Полтава : Дивосвіт, 2011. - С. 174-181.

ТЕПЕР - СВОЯ "ЧЕРВОНА КНИГА" // ДЕМОКРАТИЧНА УКРАЇНА. - 1998. - 23 черв.. - С. 2.

У СЕЛІ ЗАВЕДЕНО ЧЕРВОНУ КНИГУ // ПОЛТАВЩИНА. - 1995. - 16 черв.. - С. 2.

Червона книга України. Тваринний світ [Текст] / ред. М. М. Щербак. - К. : Українська енциклопедія, 1994. - 464 с.

ЧЕРВОНА КНИГА УКРАЇНИ : Полтавська область // Передати нащадкам. Екологічне краєзнавство: науково-популярні розповіді. - Полтава : Верстка, 2006. - С. 291-302.

Червонокнижні тварини національного природничого парку "Пирятинський" / упоряд. В. А. Горобчишин. - К. : Геопрінт, 2011. - 24 с. : іл.

Шеремет, Т. Біологія та екологія найпоширеніших хижих ссавців Котелевського району / Т. Шеремет, А. Бажан // Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Полтава, 16 квіт. 2015 року. - [Полтава] : [Б. в.], 2015. - С. 23-26.

ШОВКОПЛЯС, Л. "ЗБЕРЕЖИ, ДЕ СТОЇШ, ДЕ ЖИВЕШ" : під такою назвою з’явилася на Полтавщині своя Червона книга / Л. ШОВКОПЛЯС // ЗОРЯ ПОЛТАВЩИНИ. - 1998. - 26 трав.. - С. 3.

Перелік тварин Полтавської області, занесених до ЧЕРВОНОЇ КНИГИ УКРАЇНИ
http://www.eco-poltava.gov.ua/chervonk.htm#chertvar

Степові тварини Полтавської області, занесені до Червоної книги України
http://pryroda.in.ua/step/redlist/animal-poltava/

Тварини Полтавської області, занесені до Червоної книги України
http://redbook-ua.org/animals/region/poltavska

Хребетні
http://svit-tvarin.net.ua/hrebetn.html

Червона книга Полтавської області Тваринний світ
http://nature.land.kiev.ua/animals-obl-16.html

.: Розділ: Зоологія. Тваринництво :: 25.01.2016 17.10.32 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.888925 seconds