Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 41393
   


Автор запитання: Олена із міста: Одеса :: Запитання: 43292  
Олена запитує:
Допоможуть будь ласка знайти зразки документація асистента вчителя в початковому класі( зразки заповненого річного плану, графік роботи, журнал щоденного обліку часу, журнал спостережень). Дуже дякую вам!!
Наша відповідь:
Добрий день, Олено! На жаль, це все що вдалось знайти у доступних нам джерелах:
Асистент учителя в інклюзивному класі: навчально-методичний посібник / Н. М. Дятленко, Н. З. Софій, О. В. Мартинчук, Ю. М. Найда ; [під заг. ред.: М. Ф. Войцехівський, Н. М. Дятленко, Н. З. Софій] ; М-во освіти і науки України, Київ. Ун-т ім. Б. Грінченка, Ін-т після диплом. пед. освіти, Всеукр. Фонд «Крок за кроком». — Київ : Плеяди, 2015. – 171 с. : іл., табл.
Документи асистента вчителя щодо роботи з учнями з особливими освітніми потребами [Електронний ресурс] // Педрада: портал освітян України : [веб-сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://www.pedrada.com.ua/article/1187-dokumenti-asistenta-vchitelya-shchodo-roboti-z-uchnyami-z-osoblivimi-osvtnmi-potrebami. — Назва з екрану.
Інклюзивна освіта [Електронний ресурс] // Блог асистента вчителя Пісної О. В. : [веб-сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://incluzivnaosvita.blogspot.com/p/blog-page_23.html. — Назва з екрану.
Інклюзивна освіта: зразки документів [Електронний ресурс] // На урок : [веб-сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://naurok.com.ua/inklyuzivna-osvita-zrazki-dokumentiv-56490.html. — Назва з екрану.
Інформаційний портал [Електронний ресурс] // D-Grand : [веб-сайт]. — Електрон. дані. – Режим доступу: http://d-grand.com/inforaciiny-portal/dokumentatsiia-asistenta-vchitelia-shchodo-roboti-z-uchniami-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami. — Назва з екрану.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 13.08.2019 17.21.30 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Надітичі :: Запитання: 43288  
Марія запитує:
Добрий день. Буду дуже вдячна, якщо допоможете знайти лекції, практичні чи тестові завдання на тему: "Директор ДНЗ. Статут ДНЗ, його характеристика".
Наша відповідь:
Доброго дня, Марія! Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Коляско Т. Діяльність керівників шкіл щодо сприяння успішній адаптації молодих педагогів до професійної діяльності / Т. Коляско // Практика управління закладом освіти. — 2009. — № 10. — С. 29-38.
Королюк С. В. До проблеми розвитку управлінської культури сучасного директора школи / С. В. Королюк // Управління школою. — 2004. — № 19-21 (57-59). — С. 6-8.
Павловський Б. Орієнтовна річна циклограма управлінської діяльності адміністрації загальноосвітнього навчального закладу / Б. Павловський // Практика управління закладом освіти. – 2009. - № 8. – С. 23-31.
Примірний Статут дошкільного навчального закладу // Дошкільне виховання. — 2003. — № 7. — С. 22-27.
Примірний Статут дошкільного навчального закладу // Інформаційний збірник МОН України. — 2003. — № 9. — С. 14-18.
Свирида Л. Використання технологій менеджменту та маркетингу в управлінні навчальним закладом / Л. Свирида, О. Майдебура // Практика управління закладом освіти. — 2009. — № 12. — С. 17-22.
Складові іміджу сучасного закладу освіти // Початкова школа. — 2000. — № 7. — С. 51-54.
Чикало О. Планування роботи дошкільного навчального закладу / О. Чикала // Практика управління закладом освіти. — 2009. — № 5. — С. 5-16.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 11.08.2019 13.27.00 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Сергей із міста: Полтава :: Запитання: 43280  
Сергей запитує:
Интересует поиск изданий занимавшихся сбором и публикациями статистических отчётов ВУЗов в Украине за период 1960-2015 годов, в частности экономических. В данные сборники входила информация о численности студентов, видов специальностей, успеваемости и тд.
Наша відповідь:
Добрий день, Сергію! Радимо опрацювати такі джерела інформації, підібрані за вашим запитом:

Андрущенко В. П.Основні тенденції розвитку університетської освіти в ХХІ столітті / В. П. Андрущенко // Ідея університету: сучасний дискурс : монографія / Л. В. Губерський, В. Г. Кремень, С. В. Курбатов та ін. ; за ред. Л.В.Губерського, А. С. Філіпенка. – Київ, 2014. – С. 57–64.

Біла книга національної освіти України / НАПН України; за заг. ред. В.Г. Кременя; [авт. кол.: Алєксєєнко Т.Ф., Аніщенко В.М., Луговий В.І. та ін. ; заст. голов. ред.: В.І.Луговий, В.М.Мадзігон, О.Я.Савченко]. – Київ: Інформ. системи, 2010. – 340 с.

Заклади вищої освіти (1990-2019)
http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/osv_rik/osv_u/vuz_u.html

Вища освіта в Україні у 2017 році : статистичний збірник. – КИЇВ, 2018. – 298 с.

"Вища освіта в Україні: реалії, тенденції, перспективи розвитку", Міжнародна науково-практична конференція. Вища освіта в україні: реалії, тенденції, перспективи розвитку [Текст] : матеріали Міжнародної наук.- практ. конф., 17-18 квітня 1996 р. / ред. В. П. Андрущенко [та ін.] ; АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. - К., 1996 .
Ч. 1 : Нова парадигма вищої освіти. - [Б. м.] : [б.в.], 1996. - 112 с.

"Вища освіта в Україні: реалії, тенденції, перспективи розвитку", Міжнародна науково-практична конференція. Вища освіта в україні: реалії, тенденції, перспективи розвитку [Текст] : матеріали Міжнародної наук.- практ. конф., 17-18 квітня 1996 р. / ред. В. П. Андрущенко [та ін.] ; АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. - К., 1996 .
Ч. 1 (прод.), ч. 2 : Нова парадигма вищої освіти ; Інтеграція вищої освіти України в єдиний освітній простір ; . - [Б. м.] : [б.в.], 1996. - 100 с.

"Вища освіта в Україні: реалії, тенденції, перспективи розвитку", Міжнародна науково-практична конференція. Вища освіта в україні: реалії, тенденції, перспективи розвитку [Текст] : матеріали Міжнародної наук.- практ. конф., 17-18 квітня 1996 р. / ред. В. П. Андрущенко [та ін.] ; АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. - К., 1996 .
Ч. 3, ч. 4 : Гуманітаризація вищої освіти як засіб гуманізації ; Інноваційні технології в навчально- виховному процесі вузу ; . - [Б. м.] : [б.в.], 1996. - 140 с.

"Вища освіта в Україні: реалії, тенденції, перспективи розвитку", Міжнародна науково-практична конференція. Вища освіта в україні: реалії, тенденції, перспективи розвитку [Текст] : матеріали Міжнародної наук.- практ. конф., 17-18 квітня 1996 р. / ред. В. П. Андрущенко [та ін.] ; АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. - К., 1996 .
Ч. 4 (прод.) : Інноваційні технології в навчально- виховному процесі вузу. - [Б. м.] : [б.в.], 1996. - 152 с.

Давидов, Павло Григорович. Вища освіта в Україні. ”Університетська освіта” : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. освіти] / П. Г. Давидов, С. М. Жуков, О. А. Поцулко ; Донец. ін-т залізн. трансп., Укр. держ. акад. залізн. трансп., Каф. соц.-гуманіт. дисциплін. — Донецьк : Світ книги, 2012. — 200 с. : іл., табл. — Бібліогр. наприкінці тем та у підрядк. прим.

Статистичний збірник «Україна» : Комплексні статистичні публікації за 2000-2016 рр.
https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/01/Arch_Ukr_.htm

Кураев А. Радянська вища освіта як альтернативний конструкт західній університетській парадигмі
http://www.edu-trends.info/soviet-higher-ed/

Майборода В. К.Вища педагогічна освіта в Україні: історія, досвід, уроки (1917–1985 рр.) / Майборода В. К. – Київ: Либідь, 1992. – 196 с.

Наука і вища освіта в Україні: міра інтеграції : темат. вип. / Ін-т вищ. освіти АПН України ; [редкол.: В. П. Андрущенко (голова) та ін.]. — Київ : Клас. приват. ун-т, 2009. — 307 с. : табл. — (Вища освіта України. №2, дод. 1). — Бібліогр. наприкінці ст.

Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні / Нац. акад. пед. наук України ; [редкол.: В. Г. Кремень (голова), В. І. Луговий (заст. голови), А. М. Гуржій (заст. голови), О. Я. Савченко (заст. голови)] ; за заг. ред. В. Г. Кременя. — Київ : Педагогічна думка, 2016. — 448 с. — Бібліогр.: с. 21. — (До 25-річчя незалежності України)

ОСВІТА В УКРАЇНІ: БАЗОВІ ІНДИКАТОРИ : інформаційно-статистичний бюлетень
результатів діяльності галузі освіти у 2017/2018 н. р.
https://osvita.ua/doc/files/news/617/61743/1serpkonf-informatsiyniy-byuleten.pdf

Статистичний бюлетень «Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України» : [2010-2016]
http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/15/Arch_vnz_bl.htm

Пилипенко, Валерій Євгенович. Вища освіта в Україні: історія та пострадянські реалії (соціологічний аналіз) / В. Є. Пилипенко, Е. Г. Позднякова-Кирбят’єва ; Держ. вищ. навч. закл. ”Запоріз. нац. ун-т” М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. — Запоріжжя : ЗНУ, 2012. — 152 с. — Бібліогр.: с. 140–151.

Реформи освіти та науки в 50-60-х рр.
https://studopedia.su/16_161410_reformi-osviti-ta-nauki-v---h-rr.html

Стан освіти, науки і культури в середині 1960-х — у 1980-х рр.
https://studfiles.net/preview/3761816/page:2/

Черевичний, Геннадій Семенович. Вища освіта в Україні на зламі епох (1985-1991 рр.) / НАН України. Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва. — К., 2002. — 122 с. : табл. — Бібліогр. у підрядк. прим.

Яблонський, Валентин Андрійович. Вища освіта України на рубежі тисячоліть [Текст] : проблеми глобалізації та інтернаціоналізації / В. А. Яблонський. - К. : [б.в.], 1998. - 228 с. - Библиогр.: с. 219-225.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 6.08.2019 09.39.20 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Сергей із міста: Полтава :: Запитання: 43276  
Сергей запитує:
Статистические справочники экономических вузов Украины 1960 - 2015 года
Наша відповідь:
Доброго дня, Сергію! Будь ласка, уточніть своє питання про статистичні збірники

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 5.08.2019 00.15.57 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Денис із міста: Полтава :: Запитання: 43275  
Денис запитує:
розвиток підготовки економістів в зарубіжних освітніх системах у другій половині ХХ ст. развитие подготовки экономистов в зарубежных образовательных системах во второй половине ХХ ст.
Наша відповідь:
Доброго дня, Денисе! Перегляньте наступні джерела:
Клименко А. Профессиональная классификация экономистов[Електронний ресурс] / А. Клименко. – Режим доступу: https://hrliga.com/index.php?module=profession&op=view&id=906.
Кучеренко Д. Г. Стратегії розвитку освітніх систем країн світу [Електронний ресурс] / Д. Г. Кучеренко, О. Г. Мартинюк. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2011. – 312 с. – Режим доступу: http://ipk.edu.ua/journal/El-librari/Kutsherenko Martinjuk Strategiy.pdf.
Логвиненко Т. О. Вища освіта Данії, Норвегії, Швеції у сучасному європейському вимирі [Електронний ресурс] / Т. О. Логвиненко // Наук. вісник Ужгородського національного університету. Сер.: Педагогіка, соціальна робота. – 2014. – Вип. 30. – С. 86-89. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nvuuped_2014_30_33.pdf.
Пашков В. О. Стратегії модернізації вищої освіти: світовий досвід (друга половина XX – початок XXI сторіччя) [Електронний ресурс] / В. О. Пашков // Стратегічні пріоритети. - 2012. - №1 (22). - С. 137-141. - Режим доступу: http://sp.niss.gov.ua/content/articles/files/19-1439458487.pdf.
Проблемы инженерного и социально-экономического образования в техническом вузе в условиях модернизации высшего образования - 2018 [Електронний ресурс]: матер. IХ Междунар. научно-методической конф., 26 апреля 2018 г. – Тюмень, 2018. – 708 с. – Режим доступу: https://www.tyuiu.ru/wp-content/uploads/2015/08/SB-Problemy-inzhenernogo-i-sotsialno-ekonomicheskogo-obrazovaniya-SBORNIK_PIO_ISOU_2018-03.07.pdf.
Российское образование: тенденции и вызовы [Електронний ресурс] : сб. ст. и аналитических докл. — М.: Изд-во «Дело» АНХ, 2009. — 400 с. Режим доступу: https://www.hse.ru/data/2012/11/26/1301610476/2009_Sbornik_Obrazovanie.pdf.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 5.08.2019 00.10.13 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.707355 seconds