Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41258
   


Автор запитання: Ілля із міста: Тернопіль :: Запитання: 43073  
Ілля запитує:
особливості розвитку творчих здібностей у дітей молодшого шкільного віку
Наша відповідь:
Доброго дня, Ілля! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 42998, 42668.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 29.04.2019 16.42.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Київ :: Запитання: 43068  
Тетяна запитує:
Підберіть літературу на тему навчання дитини читати.
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно! Перегляньте наступні джерела:
Навчання читанню / С. Є. Гавріна [та ін.] ; пер. В. Середи. - Київ : Перо, 2008. - 16 с. : іл. - (Розвиток дитини. 5-6 років).
Таровита І. О. Удосконалюємо техніку читання : читання : 1 кл. / І. О. Таровита ; дизайн обкл. К. В. Смирнова. - Харків : Укр. літ. агентство "УЛА", 2015. - 16, [1] c. - (Вчимося читати швидко).
Таровита І. О. Удосконалюємо техніку читання : читання : 2 кл. / І. О. Таровита ; дизайн обкл. К. В. Смирнова. - Харків : Укр. літ. агентство "УЛА", 2015. - 16, [1] c. - (Вчимося читати швидко).
Таровита І. О. Удосконалюємо техніку читання : читання : 3 кл. / І. О. Таровита ; дизайн обкл. К. В. Смирнова. - Харків : Укр. літ. агентство "УЛА", 2015. - 16, [1] c. - (Вчимося читати швидко).
Кузнєцова Є. Науковий блог: що і як читати з дітьми [Електронний ресурс] / Є. Кузнєцова // BBC Україна : [веб-сайт]. — Електронні текстові дані. — Режим доступу: //www.bbc.com/ukrainian/blogs/2016/05/160524_children_reading_science_blog_or.
Як навчити дитину читати [Електронний ресурс] // Школа раннього розвитку. Дитячий клуб «Лоло» : [веб-сайт]. — Електронні текстові дані. — Режим доступу: http://lolo.kiev.ua/ukr/reading.html. — Назва з екрану.
Як навчити дитину читати швидко та невимушено [Електронний ресурс] // Розвиток дитини : [веб-сайт]. — Електронні текстові дані. — Режим доступу: https://childdevelop.com.ua/articles/develop/10/. — Назва з екрану.
Як НЕ варто вчити дітей читати. Основні помилки педагогічного процесу [Електронний ресурс] // Освіта нова [портал]. — Електронні текстові дані. — Режим доступу: http://osvitanova.com.ua/posts/159-yak-ne-varto-vchyty-ditei-chytaty-osnovni-pomylky-pedahohichnoho-protsesu.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 26.04.2019 16.57.07 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Людмила із міста: Київ :: Запитання: 43067  
Людмила запитує:
Застосування інтелект-карт у засвоєгнні знань учнями
Наша відповідь:
Доброго дня, Людмило! Перегляньте наступні джерела:
Квятковська Ю. Теорія і практика застосування інтелект-карт на уроках зарубіжної літератури : методика, пошук, досвід / Ю. Квятковська // Всесвітня літ. в школах України. - 2019. - № 3. - С. 21-26.
Інтелект-карти — саме те для сучасного освітнього процесу [Електронний ресурс]. — Педрада : [портал освітян України]. — Електронні текстові дані. — Режим доступу: https://www.pedrada.com.ua/article/1241-qqq-17-m3-17-03-2017-ntelekt-karti-same-te-dlya-suchasnogo-osvtnogo-protsesu. — Назва з екрану.
Кодола В. Методичні родзинки «Створюємо інтелект-карту (Mind Map)» [відеоресурс[ : відеоурок 8 / В. Кодола. — Youtube : [відеопортал[. — Електронні графічні дані. — Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=9SOsJP3RxdE. — Назва з екрану.
Маслієнко А. І. Розробка інтелект-карт, фрагменти уроків грамоти та Я досліджую світ з їх використанням : авторська розробка [Електронний ресурс] / А. І. Маслієнко. — На урок : [веб-сайт].— Електронні текстові дані. — Режим доступу: https://naurok.com.ua/avtorska-rozrobka-na-temu-intelekt-karti-fragmenti-urokiv-navchannya-gramoti-ta-doslidzhuyu-svit-z-h-vikoristannyam-84380.html. — Назва з екрану.
Московченко Л. І. Розробити інтелект-карти, фрагменти уроків математики та Я досліджую світ з їх використанням [Електронний ресурс] / Л. І. Московченко. — Super.urok : [освітній портал]. — Електронні текстові дані. — Режим доступу: https://super.urok-ua.com/rozrobiti-intelekt-karti-fragmenti-urokiv-matematiki-ta-ya-doslidzhuyu-svit-z-yih-vikoristannyam/. — Назва з екрану.
Онлайн Майндмэппинг [Електронний веб-сервіс]. — Режим доступу: https://www.mindmeister.com/ru?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=ua_ru_search&utm_content=mm&gclid=EAIaIQobChMIwNmyqbLt4QIVSuaaCh39JwoVEAAYASAAEgJmO_D_BwE.
Петров С. Використання інтелект-карт на уроках в початковій школі [Електронна презентація] / С. Петров. — Електронні графічні дані. — Режим доступу: https://prezi.com/vaitl7mwxbxe/presentation/. – Назва з екрану.
Реут Я. В. Майстер-клас "планування і проведення тематичного (інтегрованого) дня" [Електронний ресурс] / Я. В. Реут. — Мар’янівська загальноосвітня школа : [веб-сайт]. — Електронні текстові дані. — Режим доступу: http://maryanivkaschool.klasna.com/uk/article/maister-klas-planuvannya-i-provedennya-tematichnog-2.html. — Назва з екрану.
Синяговська Ю. Розробка інтелект-карт, фрагменти уроків грамоти та Я досліджую світ з їх використанням : авторська розробка [Електронний ресурс] / Ю. Синяговська. — На урок : [веб-сайт]. — Електронні текстові дані. — Режим доступу: https://naurok.com.ua/rozrobka-intelekt---kart-fragmenti-navchannya-gramoti-ta-ya-doslidzhuyu-svit-z-h-vikoristannyam-65801.html. — Назва з екрану.
Тарас Т. І. Інтелект-карта як інструмент для вивчення предметів освітньої галузі "Суспільствознавство" та освітньої галузі "Мистецтво" в ЗЗСО [Електронний ресурс] / Т. І. Тарас. — Всеосвіта : [веб-сайт]. — Електронні текстові дані. — Режим доступу: https://vseosvita.ua/library/intelekt-karta-ak-instrument-dla-vivcenna-predmetiv-osvitnoi-galuzi-suspilstvoznavstvo-ta-osvitnoi-galuzi-mistectvo-v-zzso-36348.html. — Назва з екрану.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 26.04.2019 12.10.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Київ :: Запитання: 43061  
Світлана запитує:
Розшукую літературу за темою: Мисленнєвий експеримент як один із ефективних засобів формування професійної компетеньності фахівців. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Світлано! Перегляньте наступні джерела:
Педагогічний експеримент : навч.-метод. посіб. / [уклад. О. Е. Жосан]. – Кіровоград : Вид-во КОІППО імені Василя Сухомлинського, 2008. – 72 с.
Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / Т. І. Поніманська. – Київ : Академвидав, 2006. – 456 с.
Барна Х. В. Експериментування як засіб організації діяльності дітей у дошкільному навчальному закладі [Електронний ресурс] / Х. В. Барна // Наук. вісник Мукачів. держ. ун-ту. Серія «Педагогіка та психологія». – 2015. - Вип. 2 (2). – С. 89-93. – Режим доступу: https://msu.edu.ua/visn1/wp-content/uploads/02_15/22.pdf.
Биков В. Ю. Теоретико-методологічні засади моделювання навчального середовища сучасних педагогічних систем. Інформаційні технології і засоби навчання : зб. наук. праць / за ред. В. Ю. Бикова, Ю. О. Жука / Ін-т засобів навчання АПН України. – Київ : Атіка, 2005. - 272 с.- Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/3583/1/1.pdf.
Горбунова В. В. До проблеми методологічних засад експерименту в психології [Електронний ресурс] / В. В. Горбунова // Наукові записки Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. академіка С. Д. Максименка. – Київ : Главник, 2005. – Вип. 26. – Т. 1. – С. 383-386. – Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/4029/1/11.pdf.
Григор’єв А. М. Мисленнєвий експеримент як один з ефективних засобів формування професійної компетентності фахівців екстремальних видів діяльності [Електронний ресурс] / А. М. Григор’єв, Ю. П. Романюк // Вісник Нац. академії Держ. прикордонної служби України. Сер. Педагогічні науки. – 2010. – Вип. 2. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vnadps_2010_2_8.
Подопригора Н. В. Сучасні засоби експериментування у підготовці майбутнього вчителя фізики [Електронний ресурс] / Н. В. Подопригора, М. І. Садовий, О. М. Трифонова // Дидактика фізики в контексті формування світоглядно-компетентнісних якостей фахівця. – Ч. 3. – С. 154-157. - Режим доступу: http://journals.uran.ua/index.php/2307-4507/article/download/35092/31100.
Ткаченко А. Мислений експеримент як засіб активізації пізнавальної діяльності студентів з фізики [Електронний ресурс] / А. Ткаченко ; Центральноукр. Держ. педагог. ун-т імені Володимира Винниченка // Центральноукр. Держ. педагог. ун-т імені Володимира Винниченка : [веб-сайт]. – Електронні текстові дані. – Режим доступу: https://www.cuspu.edu.ua/ua/iv-a-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-2017/sektsiia-4/6535-myslenyy-eksperyment-yak-zasib-aktyvizatsiyi-piznavalnoyi-diyalnosti-studentiv-z-fizyky. – Назва з екрану.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 24.04.2019 09.13.19 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анжела із міста: Київ :: Запитання: 43056  
Анжела запитує:
Допоможіть віднайти літературу за темою розваг до Великодня для дітей дошкільного віку. Щиро дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Анжело! Перегляньте наступні джерела:
[Високе і чисте свято] : [добірка матеріалів до свята Великодня] // Дит. садок (Шк. світ). - 2012. - № 9. - Вкладка. - С. 1-7.
Баршай Н. Разом будем зустрічати Великоднє гарне свято : розвага для старших дошкільнят / Н. Баршай, Л. Целік // Дошк. виховання. - 2009. - № 3. - С. 18-19.
Бургер Г. І. Світле свято Великодня : (сценарій свята для вихованців дитячого садка за участю учнів 5-7-х класів) / Г. І. Бургер // Мистецтво в шк. (музика, образотворче мистецтво, художня культура). - 2012. - № 3. - С. 27-32.
Великдень зустрічаємо, радіємо, співаємо : конструктор для вихователя : [добірка сценаріїв] // Розкажіть онуку. - 2018. - № 3. - С. 23-28.
Демченко В. О. На Великдень червоне яєчко славиться : святкова розвага / В. О. Демченко // Дошк. навч. заклад. – 2019. - № 4. - С. 33-35.
Дмитрук А. П. Пасхальні чудеса : [сценарій свята] / А. П. Дмитрук // Розкажіть онуку. - 2014. - № 3. - С. 107-108.
Зелена казка весни : 15 квітня - Великдень : [добірка статей] // Б-чка вихователя дит. садка. - 2012. - № 5. - С. 114-123.
Країна дошкілля : [добірка сценаріїв, пісень, ігор] // Розкажіть онуку. - 2012. - № 5-6. - С. 103-118.
Кузнецова Л. О. Свято Сонця "Колодій" / Л. О. Кузнецова // Б-чка вихователя дит. садка. - 2012. - № 1. - С. 115-120.
Лисун В. І. Диво писанкове : [інсценівка] / В. І. Лисун, Т. С. Карданова // Розкажіть онуку. - 2015. - № 3. - С. 58-59.
Правда О. П. Великодня казочка : [сценарій] / О. П. Правда // Розкажіть онуку. - 2013. - № 7-8. - С. 131-132.
Пшенична О. І. Великодні дива : свято у середній логопедичній групі / О. І. Пшенична // Дошк. навч. заклад. – 2019. - № 4. - С. 25-29.
Сенченко Г. П. Дзвенять стодзвони у церквах : [сценарій свята] / Г. П. Сенченко // Розкажіть онуку. - 2014. - № 3. - С. 109-110.
Усенко Н. Ю. Весну вітаємо - співаємо, танцюємо, граємо : розвага для дітей середнього дошкільного віку /Н. Ю. Усенко // Дошк. навч. заклад. – 2019. - № 4. - С. 30-32.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 23.04.2019 16.27.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.744835 seconds