Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41162
   


Автор запитання: Наталія із міста: Київ :: Запитання: 42926  
Наталія запитує:
Доброго дня, допоможіть, будь ласка, знайти літературу про життя і діяльність Якима Яреми. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня.
Пропонуємо переглянути наступні посилання:
1. Архівний фонд Якима Яреми: джерельне значення матеріалів - http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/6273/Sydorchuk_Arkhivnyi_fond.pdf?sequence=1&isAllowed=y
2. Зверюк Р. Є. Лінгводидактичні ідеї Якима Яреми - https://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/article/download/11149/10676/
3. Зверюк Р. Є. Виховання правдомовності як основи моральності особистості у педагогічній спадщині Якима Яреми - https://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/httpdoi.org10.31174send-pp2018-164vi68-15.pdf
4. Зверюк Я. Яким Ярема: типологія учителя на зламі педагогіки першої половини ХХ століття - http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/viewFile/494/400
5. Зверюк Р. Яким Ярема як предсатвник і творець національної академічної культури - http://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/123456789/5337/1/Zveryuk.pdf
6. Гапон Н. Соціально-психологічні погляди Якима Яреми - http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/27422/18-Hapon.pdf?sequence=1
7. Гапон Н. П. Історіософські погляди Якима Яреми в праці «Українська духовність в її культурно-історичних виявах» - http://www.asv.mil.gov.ua/content/nauka/editions/18/2012-18/126-136.pdf
8. Глобалізований світ: випробування людського буття. Збірник матеріалів Міжнародної науково-теоретичної конференції // Філософсько-педагогічні ідеї Якима Яреми та освіта сьогодні (с. 187) - http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/22652/1/I_Lomachinska_2017_GSVLB_FVRVKRK.pdf
9. Абрамова І. Г. До проблеми української ментальності - http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2008/fil_2008_1_2/2008-26-06/abramova.pdf
10. Бінкевич О. М. Деякі аспекти моральної свідомості педагога вищої школи - https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-aspekty-moralnoy-otvetstvennosti-pedagoga-vysshey-shkoli.pdf
11. Історичний календар. 125 років від дня народження українського педагога, психолога Якима Яреми - http://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/05/Історичний-календар-Рідної-школи.doc
12. Збруч. Яким Ярема - https://zbruc.eu/taxonomy/term/36368

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 15.03.2019 09.36.54 :.
.: Одеська Центральна міська бібліотека для дорослих ім. І. Я. Франка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Мирослава із міста: м. Київ :: Запитання: 42922  
Мирослава запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка встановити місцезнаходженння документів: Наркомос України "Порадник по соціальному вихованню дітей" (1921-1928 рр.). Дякую))
Наша відповідь:
Доброго дня, Мирославо! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:

Коляда Н. Журнал «Дитячий рух» (1925–1934) – центр теорії та практики дитячого руху в Україні / Н. Коляда // Рідна школа. – 2009. – № 5–6. – С. 62–66.
Піонерія України. 1917–1941 рр. : збірник / уклад. І. С. Вівілов – Київ : «Молодь», 1979. – 320 с.
Полтавська трудова колонія ім. М. Горького в документах і матеріаліх (1920-1926 рр.) / за ред. І. А. Зязюна. – Ч. 1. – Полтава, 2002. – 269 с.
Пугач А. Проблеми підготовки вчителя до професійної діяльності в українській педагогічній періодиці (20-ті – початок 30-тих років ХХ століття) : автореф. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / А. Пугач. – Київ, 2008. – 20 с.
Робота поміж жовтенятами (тези доповіди т. Гурарія) // Дитячий рух. – 1925. – № 1. – С. 29.
Семеног О. Мовно-літературна освіта в Україні: погляд крізь роки: навч. посібник / О. Семеног, Л. Базиль. – Київ : Фенікс, 2008. – 240 с.
Сірополко С. Історія освіти в Україні / С. Сірополко. – Київ : Наук. думка, 2001. – 912 с.
Тарасевич Г. Робота жовтенят улітку / Г. Тарасевич // Дитячий рух. – 1931. – № 11. – С. 23.
УСРР. Декларація Наркомосвіти УСРР про соціальне виховання дітей. – Київ : Б. Г. – 10 с.
Хижняк З. І. Історія Києво-Могилянської академії / З. І. Хижняк, В. К. Маньківський. – Київ : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 148 с.
Цибулько Л. Г.Соціальне виховання у вітчизняній педагогічній теорії та практиці 20-30-х рр. ХХ ст. : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Л. Г. Цибулько. – Слов'янськ, 2005. – 185 с.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 13.03.2019 13.57.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: Харьков, Украина :: Запитання: 42916  
Марина запитує:
Доброго дня. Доберіть, будь ласка, інформацію щодо музичних іграшок для дітей дошкільного віку. Дякую.
Наша відповідь:

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 12.03.2019 10.45.58 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оля із міста: Львів :: Запитання: 42909  
Оля запитує:
Добрий вечір! Допоможіть знайти лекційний і семінарський матеріал на тему: "Моральний розвиток і моральне виховання дітей дошкільного віку"
Наша відповідь:
Доброго дня, Олю!
Маємо Вам запропонувати наступний матеріал:
1. Бех, І. Д. Виховання особистості [Текст] : підручник для вузів / І. Д. Бех. - К. : Либідь, 2008. - 848 с.
2. Бех, І. Вчинок у морально-духовному розвитку особистості [Текст] / І. Бех // Дошкільне виховання. - 2005. - N2. - С. 3-5.
3. Бех, І. Моральна педагогіка: правила майстерності [Текст] / І. Бех // Дошкільне виховання. - 2010. - N 3. - С. 2-4
4. Долинна, О. Увагу моральному вихованню! [Текст] / О. Долинна // Дошкільне виховання. - 2005. - N12. - С. 15.
5. Каплуновська, О. Моральні бесіди: діяльнісний підхід [Текст] / О. Каплуновська // Дошкільне виховання. - 2015. - N 10. - С. 11-14.
6. Коберник, І. Моральне виховання: традиції, проблеми, інновації [Текст] / І.Коберник // Рідна школа. - 2002. - № 5. - С. 42-44.
7. Кононко, О. Щоб у житті не заблукали: головне завдання виховання [Текст] / О. Кононко // Дошкільне виховання. - 2012. - N 2. - С. 5-10.
8. Короленко, В. Л. До проблеми морального виховання дітей дошкільного віку / В. Л. Короленко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського [Текст] : збірник наукових праць. № 2(49) травень 2015. Педагогічні науки / ред.: Т. М. Степанова, В. Д. Бурдак, І. М. Кардаш. - Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2015. - С. 101.
9. Лохвицька, Л. Граємо з ляльками - "моральними путівниками" [Текст] / Л. Лохвицька // Палітра педагога. - 2017. - N 1. - С. 9-12
10. Лохвицька, Л. Моральне виховання: нові чи старі проблеми? [Текст] / Л. Лохвицька // Дошкільне виховання. - 2014. - N 7. - С. 12-16.
11. Лохвицька, Л. Моральне виховання: погляди класиків і практика сьогодення [Текст] / Л. Лохвицька // Дошкільне виховання. - 2018. - N 12. - С. 21-23
12. Лохвицька, Л. Чи вихований морально ваш дошкільник? [Текст] / Л. Лохвицька // Дошкільне виховання. - 2017. - N 10. - С. 6-7.
13. Мельникова, Н. Дошкольный возраст: о первоначальном формировании моральных представлений и норм [Текст] / Н. Мельникова // Дошкольное воспитание. - 2006. - N10. - С. 82-85.
14. Остапенко, Г. Моральне виховання у захопливих коміксах / Г. Остапенко, І. Стеценко // Дошкільне виховання. - С.18-20
15. Поніманська, Т. Виховання людяності [Текст] / Т. Поніманська // Дошкільне виховання. - 2008. - N2. - С. 6-9.
16. Поніманська, Т. Виховання людяності: програмні вимоги [Текст] / Т. Поніманська // Дошкільне виховання. - 2008. - N5. - С. 7-10.
17. Поніманська, Т. Виховання людяності: технологічний аспект [Текст] / Т. Поніманська // Дошкільне виховання. - 2008. - N4. - С. 3-5.
18. Сапронова, М. Культура поведінки - категорія моральна [Текст] / М. Сапронова // Дошкільне виховання. - 2003. - N10. - С. 8-9.
19. Скрипник, Н. І. Особливості формування морального ставлення дошкільників до однолітків засобами мистецтва / Н. І. Скрипник // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О.Сухомлинського [Текст] : збірник наукових праць. Вип. 1.41(93). Т. 1. Серія "Педагогічні науки" / ред.: В. Д. Будак, О. М. Пєхота. - Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2013. - С. 169-172
20. Тести для визначення моральної вихованості дошкільнят // Дошкільне виховання . - 2017. - № 10. - С.8-10.
21. Федорова, М. Формування культури поведінки у старших дошкільнят [Текст] / М.Федорова // Дошкільне виховання. - 2002. - № 12. - С. 8-9
22. Фридман, Л. М. Психологический справочник учителя [Текст] / Л. М. Фридман, И. Ю. Кулагина. - М. : Просвещение, 1991. - 288 с.
https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/programaskarbnitsya-moralilokhvitska.pdf
Лохвицька Л. В. Програма з морального виховання дітей дошкільного віку “Скарбниця моралі” / Л. В. Лохвицька. – Тернопіль : Мандрівець, 2014. – 128 с.
**************************
https://learning.ua/blog/201809/chym-vazhlyve-moralne-vykhovannia-ditei-molodshoho-shkilnoho-viku/
Чим важливе моральне виховання дітей молодшого шкільного віку? від Марини Корольчук
https://conference.pu.if.ua/forum/files/30112017/6/babak.PDF
Бабак І., Матішак М. МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ
https://eprints.oa.edu.ua/2537/1/Khimich N.E..pdf
Химич Н.Є. ДУХОВНО-МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ НА ХРИСТИЯНСЬКИХ ЦІННОСТЯХ В ПОЗАШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ОСВІТИ
https://lektsii.com/2-115361.html
Сутність морального виховання дітей дошкільного віку
https://drive.google.com/file/d/0BxTQRyhVjdHIaVVZZF8yMS1TMzg/view
Чейпеш Н.М. Моральне виховання дітей дошкільного віку
http://catalog.library.tnpu.edu.ua:8080/library/TopicDescription?topic_id=93088
Моральне виховання дітей дошкільного віку. Бібліографія
Успіхів!

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 8.03.2019 21.42.49 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Мар'яна із міста: Хуст :: Запитання: 42904  
Мар'яна запитує:
Екологічне виховання дошкільників
Наша відповідь:
Добрий день, Мар’яно! Рекомендую Вам такі джерела:
Екологічне виховання // Дошкілля. - 2017. - № 1. - С. 1-31.
Терещенко, Ірина. В іграх об'єкти природні ми пізнаємо сьогодні : дидактичні ігри для дітей середньої та старшої груп / Ірина Терещенко // Дошкільне виховання. - 2017. - № 4. - С. 24-25.
Штанько, Людмила. Відкриваємо таємниці Чорного моря : екологічний проект для дітей усіх дошкільних груп / Людмила Штанько, Тетяна Ніколіна, Людмила Маструко // Палітра педагога. - 2017. - № 4. - С. 12-16.
Присяжнюк, Лариса. Еколого-природнича освіта дошкільнят у поліфонії інноваційних підходів / Л. Присяжнюк // Палітра педагога. - 2017. - № 6. - С. 3-6.
Марущенко, Тетяна. Скажемо "Ні" сміттю в рідному місті : заняття для дітей старшої групи / Т. Марущенко// Дошкільне виховання. - 2017. - № 9. - С. 33-35.
Тоцька, Тетяна. Формуємо основи світобачення дітей : з використанням літературних творів В. Сухомлинського / Тетяна Тоцька// Дошкільне виховання. - 2017. - № 11. - С. 11-13.
Левченко, Тетяна. Земля в пакеті: пошуково-дослідницька діяльність дітей старшої групи : школа мислення / Тетяна Левченко // Дошкільне виховання. - 2018. - № 3. - С. 18-19.
Кайль, Наталя. Загадковий бджолиний світ : цикл інтегрованих занять з елементами дослідницької діяльності для дітей старшої групи / Наталя Кайль // Дошкільне виховання. - 2018. - № 4. - С. 16-19.
Опрук, Світлана. У моїх долоньках цілий світ : програма екологічно-виховних занять для дітей віком 5-6-ти років / Світлана Опрук // Психолог дошкілля. - 2018. - № 7. - С. 4-32. - Бібліогр.: с. 23.
Екологічне виховання дошкільнят // http://sadiki.in.ua/pedagogi/276-ekologchne-vihovannya-doshklnikv.html
Екологічне виховання // http://dnz73.klasna.com/uk/site/ekologichne-vikhovannya-.html
Дорошенко Н. Екологічне виховання дошкільнят з використанням словесних логічних завдань, творчих завдань // http://www.svyatoshinruo.kiev.ua/2013-10-10-14-41-03/3751-l---------r
Екологічне виховання дітей дошкільного віку // http://xvatit.com.ua/vixovannya-ditej/439-ekologichne-vixovannya-ditej-doshkilnogo-viku.html
Сучасні проблеми екологічного виховання дошкільників // http://www.novapedahohika.com/noloms-39-1.html
Конспект заняття з екологічного виховання для дітей старшого дошільного віку (конспект та презентації) // https://naurok.com.ua/konspekt-zanyattya-z-ekologichnogo-vihovannya-dlya-ditey-starshogo-doshilnogo-viku-konspekt-ta-prezentaci-56818.html
Екологічне виховання дітей : тренінг // https://vseosvita.ua/library/trening-ekologicne-vihovanna-ditej-konspekt-2126.html

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 6.03.2019 11.33.32 :.
.: Львівська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.938099 seconds