Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41851
   


Автор запитання: Оксана із міста: Чернівці :: Запитання: 43114  
Оксана запитує:
Допоможіть з літературою по питанню "Донські походи князя Володимира Мономаха 1103 й 1111"
Наша відповідь:
Шановна Оксано ! Скористайтеся віртуальною довідкою за № 43113 в якій підібрано матеріал по Вашій темі. Але я теж рекомендую список літератури по цій темі. На Ваш вибір.

1. Котляр М. Ф. Київські повстання 11—12 століть // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. — К.: Наукова думка, 2007. — Т. 4 : Ка — Ком. — С. 278.

2. Літопис руський / Пер. з давньорус. Л. Є. Махновця; Відп. ред. О. В. Мишанич. — Київ: Дніпро, 1989.

3. Полное собрание русских летописей [Текст] / Изданное по высочайшему повелению Археографическою комиссиею. - СПб. : В тип. Эдуарда Праца, 1841 -
Т. 2 : Ипатиевская летопись. - 1843. - 377,[1] с.

4. Довідник з історії України. За ред. І. Підкови та Р. Шуста. — К. : Генеза, 1993

5. Котляр М. Ф. Володимир Мономах // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. — К.: Наукова думка, 2003. — Т. 1 : А — В. — С. 616. 6. .


5. Войтович Л. В. 3.13. Всеволодовичі. // Князівські династії Східної Європи (кінець IX — початок XVI ст.): склад, суспільна і політична роль. — Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича, 2000. — 649 с

6. Яворський, Матвій.
Нарис історії України - Харків : Держ. вид-во України, 1925 -
Ч. 1 : Господарство натуральне. - 3-тє вид. - 1925. - 174,[2] с


https://uk.wikipedia.org/wiki/Київське_повстання_(1113)

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:udQcNhb-KzkJ:https://gazeta.ua/articles/history/_volodimir-monomah-rozbiv-ordu-polovciv-za-den/829426 &cd=3&hl=uk&ct=clnk&gl=ua

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:fd5kaYtxrwYJ:https://www.e-reading.club/chapter.php/1040004/19/Kotlyar_-_Istoriya_Ukraini_v_osobah__Davnoruska_derzhava.html &cd=4&hl=uk&ct=clnk&gl=ua

.: Розділ: Історія :: 13.05.2019 16.50.41 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Чернівці :: Запитання: 43113  
Оксана запитує:
Допоможіть з літературою по питанню "Донські походи князя Володимира Мономаха 1103 й 1111"
Наша відповідь:
Доброго дня, Оксано! Радимо Вам попрацювати з наступними джерелами: – https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/bitva-pri-sal-nitsie
https://www.e-reading.club/chapter.php/1040004/19/Kotlyar_-_Istoriya_Ukraini_v_osobah__Davnoruska_derzhava.html
http://1576.ua/people/3857
https://knowledge.allbest.ru/history/2c0b65635a2bd68b4d53a88521316d37_0.html
http://www.refine.org.ua/pageid-2114-1.html
https://history.wikireading.ru/324305
http://www.planeta-zemla.info/vvmon.html
http://www.rozum.org.ua/index.php?a=term&d=20&t=30
http://www.niez.com.ua/museums/енциклопедія-заповідника/історичний-календар/особистості/1220-володимир-всеволодович-мономах-князь,-людина,-письменник
– Іщенко О. С. Володимир Мономах в українській історичній пам’яті / О. С. Іщенко // Український історичний журнал. – 2015. – № 1. – С. 11-25.
– Від Володимира Мономаха до Романа Галицького : Київ. літопис, 1113-1199 / [авт. пер. із східнослов. мови, післямови, комент. та прим. В. В. Яременко]. – Київ : Веселка, 2015. – 506, [2] с. : іл. – (Програма ”Українська книга”).
– Сліпушко О. Таємниці володарів Русі : (від Олега до Володимира Мономаха). – Київ : Аконіт, 2003. – 190, [1] с. : іл.
– Сліпушко О.М. Код Святої Софії (князі-фундатори Софійського собору: Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Володимир Мономах) / О. Сліпушко. - Київ : Аконіт, 2007. - 254, [1] с. : іл.
– Костомаров Н.И. Князь Владимир Мономах / Костомаров Н.И. // Костомаров Н.И. Исторические произведения. Автобиография. - Киев,1989. - С. 212-238.
– Котляр М.Ф. Володимир Мономах / Котляр М.Ф., Смолій В.А. // Котляр М.Ф., Смолій В.А. Історія в життєписах. - Київ, 1994. - С. 108-124.
– Котляр М. Ф. Володимир Мономах : 950-ліття з дня народження великого київського князя Володимира Мономаха / М.Ф. Котляр // Православний вісник. - 2003. - № 3-4. - С. 40-53.
– Ріпецький М. Великий князь Володимир Мономах : християнський лицар і письменник: (його життя й діяльність) / М. Ріпецький. - Торонто : Видавництво і Друкарня ОО. Василіян, 1954. - 55,[1] с. : карти, портр. - (Сер. "Сторінки з історії Української Церкви і культури" ; вип. 3).
– Вілкул Т. Л. Володимир Мономах: тексти і версії / Т.Л. Вілкул // Український історичний журнал : Науковий журнал. - 2004. - № 1. - С. 53-71.
– Володимир Мономах : (1053 - 1125) // Радул О. Історія педагогіки України X-XVII століть: Персоналії : навчальний посібник / О. Радул. - Київ : Основи, 2005. - С. 27-36.
– Іщенко О. С. Володимир Мономах в українській історичній пам‘яті / О.С. Іщенко // Український історичний журнал. - 2015. - № 1. - С. 11-25.
– Сахаров А.Н. Владимир Мономах // Полководцы Древней Руси / В.В. Каргалов, А.Н. Сахаров. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – С. 199-574. – (Жизнь замечательных людей).
– Сліпушко О.М. Володимир Мономах // Література Київської Русі : нариси / О.М. Сліпушко. – Київ, 2005. – С. 51-57.

.: Розділ: Історія :: 13.05.2019 15.14.39 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ніна із міста: Київ :: Запитання: 43019  
Ніна запитує:
Особливості економіко-географічного положення Карпатського економічного району
Наша відповідь:
Доброго дня, Ніно! Шукайте подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – № 39756. Також пропонуємо Вам додатково переглянути наступні джерела:
Голiков А.П. Економiка України [Електронний ресурс] / Голiков А. П., Казакова Н. А., Шуба О. А. – Київ : Знання, 2009. – 286 с. – Режим доступу: http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/7011/2/Экономика Украины.pdf.
Економіко-географічні райони України [Електронний ресурс] // Академія: освітній портал: підготовка до ЗНО з географії. – Електронні дані. – Режим доступу: http://zno.academia.in.ua/mod/book/view.php?id=2529&chapterid=572. – Назва з екрану.
Мазур Ф. Ф. Соціально-економічні умови розвитку рекреаційної індустрії (на прикладі Карпатського регіону) [Електронний ресурс] / Ф. Ф. Мазур // Все о туризме: туристическая библиотека : веб-сайт. – Електронні текстові дані. – Режим доступу: http://tourlib.net/books_ukr/mazur50.htm. – Назва з екрану.

.: Розділ: Історія :: 9.04.2019 15.40.10 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Алла із міста: Кропивницький :: Запитання: 42978  
Алла запитує:
Добрий день. Підскажіть літературу до теми: Старовинні українські народні інструменти. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Хоткевич Г. М. Музичні інструменти українського народу. Друга
редакція / Г. М. Хоткевич ; упоряд., підг. тексту, покажч. О. О. Савчук ; післямови І. В. Мацієвський, В. Ю. Мішалов, М. Й. Хай. — Харків : Видавець Олександр Савчук, 2018. — 2-ге вид., стер. — 512 с.; 202 іл.

Україна у звуках: забуті народні музичні інструменти
https://uamodna.com/articles/pid-zvuky-trembity-chy-liry/
https://honchar.org.ua/pro-muzey/zbirka/muzychni-instrumenty-2/
http://edufuture.biz/index.php?title=Українські_народні_музичні_інструменти
http://www.ditto.in.ua/2/16.php
Традиційні музичні інструменти кобзарів і лірників : Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю (2 червня 2017 р.) ; упоряд. К. П. Черемський. — Харків : Видавець Олександр Савчук ; НЦНК «Музей Івана Гончара», 2017. — 240 с.
http://khotkevych.info/fond/wp-content/uploads/2017/06/tradycijni-muzychni-instrumenty-kobzariv-i-lirnykiv.pdf
А. І. Гуменюк Українські народні музичні інструменти
https://www.liveinternet.ru/users/zimorodokan/post138192269/
Черкаський Л. М. Українські народні музичні інструменти / Л.М.Черкаський. – Київ : Техніка, 2003. – 264c. http://proridne.com/content/книги/
Епічний інструментарій українців у працях Миколи Лисенка та розвиток його ідей у класичній органології першої третини хх століття
http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/artstudies/article/download/3245/3301
https://pidruchniki.com/kulturologiya/narodni_muzichni_instrumenti#286
https://web.posibnyky.vntu.edu.ua/icgn/5sidlecka_praktichna_kulturologiya/zmist.html

.: Розділ: Історія :: 29.03.2019 16.43.38 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Михаил із міста: Бахмут :: Запитання: 42958  
Михаил запитує:
Скажите пожалуйста, есть ли в библиотеке переиздание Д.И. Багалея в 6ти томах. В частности интересует Багалій Д.І. Вибрані праці: в 6 т. Т. 3. Опыт истории Харьковского университета (по неизданным материалам). Ч. 1 (1802—1815 гг.). – Х. : Вид-во НУА, 2004. – 1152 с.
Наша відповідь:
Доброго дня, Михайле! Дана книга є в Національній бібліотекці України ім. В.І.Вернадського (03039, м. Київ, Голосіївський пр.3).
Багалій Д.В. Вибрані праці : у 6 т. / Д. І. Багалій ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевського (Харків. філ.) [та ін.]. - Харків, 1999 . - (Золоті сторінки, повне зібр.).
Т. 3, ч. 1 : Опыт истории Харьковского университета (по неизданным материалам). (1802-1815 гг.) / Харк. гуманіт. ун-т "Нар. укр. акад.", Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського НАН України ; упоряд., вступ. ст., ред. В. В. Кравченко. – Харків : Видавництво НУА, 2004. - 1152 с.

.: Розділ: Історія :: 25.03.2019 12.48.02 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.582789 seconds