Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 42965
   


Автор запитання: Андрій із міста: Харків :: Запитання: 44261  
Андрій запитує:
Добрий день! Допоможіть з літературою про археолога Миколу Сібільова. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Андрію! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Принь М. До історії музейної справи в Сталінській окрузі в 1920-х – на початку 1930-х років [Електронний ресурс] / М. Принь // Праці Центру пам'яткознавства. — 2014. — Вип. 26. — С. 157-165. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pcp_2014_26_17.
Принь О. Шляхи формування та склад археологічних колекцій окружних музеїв східних округ Української СРР у 20-ті – на початку 30-х років ХХ ст. [Електронний ресурс] / О. Принь // Праці Центру пам'яткознавства. — 2014. — Вип. 25. — С. 139-151. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pcp_2014_25_16.
Сніжко І. Архівна спадщина М. В. Сібільова [Електронний ресурс] / І. Сніжко // Древности. — 2009. — Вып. 8. — С. 286-290. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drev_2009_8_27.

.: Розділ: Історія :: 20.05.2020 12.00.37 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Київ :: Запитання: 44256  
Ірина запитує:
Доброго вечора, підкажіть в яких джерелах пишеться про Голодомор 1932-1933 роках, як геноцид в Україні
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Барка В. Жовтий князь : роман / В. Барка ; передм. М.Жулинського. - Київ : Київська правда, 2003. - 319 с. : ілюстр.
Бедзик Ю. Гіпсова лялька : роман / Ю. Бедзик. - Київ : Юг, 2004. - 288 с.
Вдовиченко В. Голодомор: [добірка віршів] / В. Вдовиченко // Відлуння серця / В. Вдовиченко. - Одеса, 2005. - С. 33-44.
Воля О. Степівщина : роман / О. Міщенко ; худож. оформ. С. Білая. - Київ : Кобза, 2002. - 287 с. : ілюстр.
Голод 1932-1933 років в Україні : причини та наслідки. - Київ : Наукова думка, 2003. - 887 с.
Голод 1932-1933 років на Україні : очима істориків, мовою документів. - Київ : Політвидав України, 1990. - 605 с.
Граціозі А. Голод 1933 року був геноцидом проти українського народу : Сталін не прагнув винищити всіх українців, він хотів убити декілька мільйонів, аби змусити інших скоритися його владі / А. Граціозі // День. - 2007. - 9 верес. – С. 1, 4.
Гуцало Є. Голодомор / В. Гуцало // Сльози божої матері / Є. Гуцало. - Київ, 1990. – C. 3-84.
Збанацький Ю. Кандьор / Ю. Збанацький // Ошукана віра / Ю. Збанацький. - Київ, 1989. – С. 40-59.
Кульчицький С. Ціна "великого перелому" / С. Кульчицький ; худож. Ю. Щепкін. - Київ : Україна, 1991. - 431 с.
Мак О. Каміння під косою : повість / О. Мак ; худож. О.Коваль. - 2-е вид. - Київ : Глобус, 1994. - 126 с.
Макаренко, Н. Погляд із ХХІ століття : розсекречена пам’ять / Н. Макаренко // Молодь України. - 2007. - 6-10 верес. - С. 8.
Марочко В. Голодомор в українському селі / В. Марочко // Історія українського селянства. - К., 2006. – Т.2.- С. 178-199.
Міщенко О. Безкровна війна : кн. свідчень / О. Міщенко ; худож. оформ. С. Бівая. - К. : Молодь, 1991. - 174 с.
Руденко М. Хрест : Поема / М. Руденко ; передм. І. Власенка; пер. на англ. Р. Татчина. - Київ : Смолоскип, 1996. - 60 с.
Святиня і голодомор : док. і матеріали з наук. архіву Шевченк. нац. заповідника / упоряд. О. Білокінь ; фоторепрод. І. Синящокий. - Канів, 2003. - 60 с.
Сивирин А. І прости нам наші гріхи / А. Сивирин // Окупація / А. Сивирин. - Тернопіль, 2003. – С. 62-82.
Смертю смерть подолали : голодомор в Україні 1932-1933. – Київ : Україна, 2003. – 352 с.
Тевнен Е. Голод 1932-1933 років в Україні очима французів, американців та інших людей Заходу : cучасний погляд / Е. Тевнен // Всесвіт. - 2003. - № 1-2. - С. 151-160.
[Трагедія голодомору 1932-1933 років] : [добірка статей] // Пам'ять століть. - 2003. - №3. - С. 4-145.
Український голокост, 1932-1933 : свідчення тих, хто вижив. Т. 2 / за ред. Ю. Мицика; упоряд. А. Бойко та ін. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2004. - 442 с.
Шаповал Ю. Голод 1932-1933 років : політичне керівництво УСРР і Кремль / Ю. Шаповал // Сучасність. - 2003. - № 6. - С. 78-101.

.: Розділ: Історія :: 19.05.2020 20.29.06 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Новомосковськ :: Запитання: 44239  
Ольга запитує:
Доброго дня! Допоможіть підібрати матеріали для реферату на тему: Київська Русь. Дякую
Наша відповідь:
Добрий день,Ольго! Скористайтеся, будь-ласка, наступною інформацією:
1.Король В. Ю. Історія України: Навчальний посібник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2005. – 496 с. (Альма-матер)
2.Бойко О. Д. Історія України: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Видання 3-тє, виправлене, доповнене. – К.: Академвидав, 2006. – 688 с. (Альма-матер)
3.Котляр М., Кульчицький С. Шляхами віків: Довідник з історії України.- К.: Україна, 1993. – 380 с.
4.Греченко В.А., Ярмиш О.Н. Історія України. Всесвітня історія XX-XXІ століть (новітня історія): Посібник для вступних та курсових іспитів в юридичних вузах. – Харків, 2001. – 316 с.
5.Субтельний Орест Україна: історія/Пер. з англ. Ю. І. Шевчука; Вст. ст. С. В. Кульчицького. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Либідь, 1993. 720 с.: іл
6.Лановик Б.Д., Лазарович М.В. Історія України: Навч. посіб. – К.: - Знання-Прес, 2001. – 698 с.
https://uk.wikipedia.org/wiki/
http://www.golos.com.ua/article/314096
https://osvita.ua/vnz/reports/world_history/32309/
https://prm.ua/p-yat-tsikavih-faktiv-pro-kiyivsku-rus/
https://sites.google.com/site/historystiopin/3-viniknenna-kiievskoie-rusi
https://sites.google.com/site/istoricniukraieskiderzavi/home/kiievska-rus

.: Розділ: Історія :: 18.05.2020 14.10.30 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Паша із міста: Бровари :: Запитання: 44227  
Паша запитує:
Доброго дня, підберіть літературу до рбіографічної довідки про Симона Петлюру. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Пашо! Перегляньте наступні джерела:
Дорошенко-Товмацький Б. Симон Петлюра : життя і діяльність / Б. Дорошенко-Товмацький. – Київ : Просвіта, 2005.
Кучерук О. Симон Петлюра, 1879-1926 : [до 130-ліття з дня народж.] / О. Кучерук ; Укр. ін-т нац. пам'яті, Музей Укр. Нар. Республіки. – Київ, 2009. – 16 c.
Литвин С. Симон Петлюра у боротьбі за самостійну Україну / С. Литвин. – Київ : Смолоскип, 2018.
Литвин С. Суд історії: Симон Петлюра і петлюріана/ С. Литвин. – Київ : Вид-во імені Олени Теліги, 2001.
Петлюра Симон. Статті. Листи. Документи / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Центр українознавства, Центр. держ. архів вищих органів влади і управління України, Центр. держ. архів громадських об'єднань України. – Київ : ПП Сергійчук М. І., 2006.
Солдатенко В. Ф. Винниченко і Петлюра. Політичні портрети революційної доби : [моногр.] / В. Ф. Солдатенко ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – Київ: [Світогляд], 2007. – 620 c.
Степовик Д. В. Симон Петлюра та його родина : до 70-ти річчя його трагічної загибелі : документи і матеріали / Д. В. Степовик; уклад. В. Михальчук; худож. оформ. В. Мітченко; ред. В. Полковенко. – Київ: Рада, 1996. – 318 с.
“ФРОНТ-MAN УНР”. Методичні рекомендації до відзначення 140-річчя від дня народження Симона Петлюри [Електронний ресурс] // Український інститут національної памяті : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://uinp.gov.ua/informaciyni-materialy/vchytelyam/metodychni-rekomendaciyi/front-man-unr-metodychni-rekomendaciyi-do-vidznachennya-140-richchya-vid-dnya-narodzhennya-symona-petlyury. – Назва з екрану.
Петлюра і погроми. Чому стався вибух насильства у 1919 році? : програма «Розсекречена історія» [Електронний ресурс] // Перший UA : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=eaYcnkR6P7U. – Назва з екрану.
Петлюра Симон Васильович (1879–1926) [Електронний ресурс] : матеріали // Україніка: електронна бібліотека. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/REF0000427.
Симон Петлюра. 1879 – 1926 [Електронний ресурс] // Музей становлення української нації : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://www.museumsun.org/person/52/. – Назва з екрану.
Хто він, Симон Петлюра? [Електронний ресурс] // Armyfm.com.ua : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://www.armyfm.com.ua/hto-vin-simon-petlyura/. – Назва з екрану.

.: Розділ: Історія :: 16.05.2020 12.45.56 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Людмила із міста: Харків :: Запитання: 44213  
Людмила запитує:
Добрий день! Допоможіть з літературою про Празьку весну. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий дня, Людмило! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запитання - N 39546. Також радимо Вам переглянути наступні джерела за Вашим запитом:
Баханова С. "Празька весна" в шкільних підручниках з новітньої історії кінця ХХ – початку ХХІ ст. [Електронний ресурс] / С. Баханова // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. — 2013. — Вип. 24. — С. 270-274. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvtvi_2013_24_57.
Десятничук І. "Празька весна" 1968 р.: ініціативи регіонального самоврядування [Електронний ресурс] / І. Десятничук // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Історичні науки. — 2009. — Вип. 14. — С. 354-363. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoai_2009_14_31.
Десятничук І. "Празька весна" 1968 року: становлення громадянського суспільства : дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / І. Десятничук ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т. — Рівне, 2007. — 207 с.
Король І. "Празька весна" 1968 року і реакція світової громадськості / І. Король ; Закарпат. держ. ун-т. — Ужгород : Ліра, 2010. — 184 с. : фот.
Криза комуністичної системи в Чехословаччині: ”Празька весна” 1968 року та утвердження режиму ”нормалізації” / Р. Постоловський, І. Десятничук, А. Слесаренко, І. Філіпчук ; [за ред. Р. Постоловського]. — Рівне : О. Зень, 2018. — 239 с. : іл.
Постоловський Р. "Празька весна" 1968 р. в англомовній західній історіографії [Електронний ресурс] / Р. Постоловський // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. — 2016. — Вип. 27. — С. 273-275. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvtvi_2016_27_63.
Постоловський Р. "Празька весна" 1968 року в Чехословаччині в українській історіографії [Електронний ресурс] / Р. Постоловський, А. Слесаренко // Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки і знахідки. — 2018. — Вип. 27. — С. 106-119. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mzu_2018_27_8.
Рябий В. Празька весна очима окупанта / В. Рябий. — Тернопіль : Астон, 2008. — 117 с. : іл., портр.
Федорчак П. Празька весна: передумови, міжнародний резонанс та наслідки [Електронний ресурс] / П. Федорчак, Т. Федорчак // Вісник Прикарпатського університету. Історія. — 2012. — Вип. 22. — С. 76-82. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpu_Ist_2012_22_10.
Філіпчук І. "Празька весна” Йосифа Смрковського [Електронний ресурс] / І. Філіпчук // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. — 2012. — Вип. 23. — С. 466-472. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvtvi_2012_23_47.
Хромов А. Празька весна 1968 р. та антирадянські ігри в козаків одеських підлітків [Електронний ресурс] / А. Хромов // Чорноморська минувшина. — 2018. — Вип. 13. — С. 24-29. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chormyn_2018_13_6.

.: Розділ: Історія :: 15.05.2020 11.10.22 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.869958 seconds