Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 42965
   


Автор запитання: Жанна із міста: Конотоп :: Запитання: 44893  
Жанна запитує:
Дякую за відповідь. І ще дороможіть із списком літератури для курсової : Колоніальне питання в Німеччині в другій половині 19 ст. Дякую
Наша відповідь:
Жанно, добрий день! Скористайтеся, будь ласка, такими джерелами інформації:

Великі географічні відкриття та їх наслідки, колоніальна політика західноєвропейських країн : навчально-методичний посібник / [укладачі : Р.К. Бутенко, С.І. Гальченко] ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Навчально-науковий інститут історії та філософії, Кафедра всесвітньої історії. - Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2013. - 51 с.

Гончаренко Л. Л. Огто фон Бісмарк та Самоанський законопроект 1879-1880 pp. /Л. Л. Гончаренко // Наук. пр. іст. ф-ту ЗапорІз. нац. ун-ту. - Запоріжжя: ЗНУ, 2013. - Вин. 35. - С. 253-257.

Косяк С.М. Зовнішньополітичний курс Німеччини в другій половині XIXст.: характеристика геополітичних концепцій / С.М. Косяк // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 17. ? Рівне: РДГУ, 2009. ? С. 109?113

Косяк С. М. Німецький колоніально-товариський рух 70-х – початку 80-х років ХІХ ст. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії:Наукові записки РДГУ. Рівне: РДГУ, 2006. Вип.12. С. 141–144.
Личко С.О.Німецький колоніальний рух у 1894-1904 рр. Та його вплив на колоніальну політику Вільгельма І // Сумський історико-архівний журнал. – 2012. - № XVІ-ХVІІ. – C.223-227.

Личко С. О. Вільгельм ІІ та німецька колоніальна політика в Південній Африці у 1890–1896 рр. [Електронний ресурс] / С. О. Личко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Історичні науки. - 2010. - № 19. - С. 66-73. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlui_2010_19_8

Луценко С. М. Соціальна структура германського колоніального суспільства в Африці // Зб. наук. праць. Серія «Історія та географія». Харк.нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. Харків : 2013. - Вип. 47.- С. 77–83.

Папенко Н. Колоніальна політика німецької імперії в Китаї та Океанії в ост. третині 19-поч. 20 ст. [Електронний ресурс] // Європейські історичні студії. – 2019. - № 13. – С.157-182.- Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1wL7qJ6js25GnNnFmJIuHSQTtyoSIp2rp/view

Пирогова, Лідія. Німецька імперія у 1871-1900 рр. // Історія України (Шкільний світ). - 2011. - № 3. - Всесвітня історія. - 2011. - № 1. - С. 3-10.

Питльована Л. Ю. Англо-німецькі відносини на рубежі XIX–XX ст. : проблеми колоніального поділу Африки: автореф. дис. канд. іст. наук:07.00.02 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2003.- 20 с.

Саїд Е. Культура й імперіалізм / пер. з англ. – Київ : Критика, 2007. – 608 с.

Троян С. С. Китай у сфері колоніальної політики Німецької імперії (кінець XIX ст.) / С. С. Троян // Університет: Історіїко-філософський журнал. -К.. 2009. -№ 6.-С. 10-15.

Троян, Сергій Станіславович. Колоніальне питання і пропаганда в Німеччині (1841-1891) [Текст] : монографія / Сергій Троян, Павло Троян. - Київ : Кондор, 2018. - 241 с

Троян С. С. Колоніальна політика кайзерівської Німеччини у форматі боротьби за «місце під сонцем» (1896-1900 роки) / С. С Троян // Історична пам'ять: Науковий збірник. - Полтава. Полтавський нац. нед. ун-т ім. В. Г. Короленка, 2001. - №1. - С. 95-110.

Троян С. С. Імперія Отто фон Бісмарка: причини і початок німецької колоніальної політики (1871–1885 рр.) [Електронний ресурс] / С. С. Троян // Зовнішні справи. - 2020. - № 5-6. - С. 31-35. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/zovsp_2020_5-6_8

Троян С.С. Німецька колоніальна політика рейхсканцлера Отто фон Бісмарка // Науковий вісник Дипломатичної академії України. Вип. 22. Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. Частина І. Серія «Історичні науки» / за ред. В.Г.Ціватого, Н.О.Татаренко. – Київ : ДАУ при МЗС України, 2015. – С. 130 – 135.

Троян С.С. Німецькі колоніальні товариства (друга половина ХІХ століття): Монографія / С.С.Троян, С.М.Косяк. - Рівне: РІС КСУ, 2008. - 60 с.

.: Розділ: Історія :: 17.11.2020 14.03.28 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Жанна із міста: Конотоп :: Запитання: 44887  
Жанна запитує:
Роль Отто Бісмарка в економіці й політиці Німеччини
Наша відповідь:
Жанно, добрий день! Для вас підібрано такі джерела інформації:

Гончар Б. Право і сила. Парламентаризм Отто фон Бісмарка [Електронний ресурс] / Б. Гончар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. - 2007. - Вип. 89-90. - С. 7-9. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ist_2007_89-90_4

Гончаренко Л. Л. Отто фон Бісмарк та Самоанський законопроект 1879 - 1880 рр. / Л. Л. Гончаренко // Наук. пр. іст. ф-ту Запоріз. нац. ун-ту. - 2013. - Вип. 35. - С. 254-258. - Бібліогр.: 14 назв. - укp.

Гончаренко Л. Л. Отто Фон Бісмарк та перехід Німеччини до політики колоніальних захоплень, 1882 - 1884 рр. / Л. Л. Гончаренко // Наук. пр. іст. ф-ту Запоріз. нац. ун-ту. - 2014. - Вип. 38. - С. 289-293. - Бібліогр.: 21 назв. - укp.

Гончаренко Л. Л. Колоніальна концепція Отто фон Бісмарка [Електронний ресурс] / Л. Л. Гончаренко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Історичні науки. - 2013. - № 1(2). - С. 20-27. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlui_2013_1(2)__5

Добромильський, Андрій. Обман, що об'єднав Німеччину [Текст] : змінивши кілька слів в Ємській депеші, Бісмарк домігся об'єднання понад 30 державок в імперію, а Перша та Друга світові війни стали майбутнім людства / Андрій Добромильський // Історія . - 2015. - Вересень, № 9. - С. 14-15

Дубинянский, М. Отто Бисмарк: железом и кровью [Текст] / М. Дубинянский // Личности. - 2009. - № 3. - С. 33-47 : фото

Єжижанський, Олег. Щастя для Німеччини [Текст] : упродовж 30 років "залізний канцлер" кував омріяну державу / Олег Єжижанський // Історія . - 2015. - Квітень, № 4. - С. 15

"Железный" канцлер Отто фон Бисмарк [Електронний ресурс] // Всемирная история в лицах [сайт]. - Режим доступу: http://vivl.ru/bismark/bismark.php

Коломієць А. Є. Етико–філософський аналіз політичної діяльності Отто фон Бісмарка [Електронний ресурс] / А. Є. Коломієць // Гілея: науковий вісник. - 2017. - Вип. 119. - С. 146-151. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2017_119_37

Костюк Д. А. Зовнішня політика та таємна дипломатія Отто фон Бісмарка після утворення Німецької імперії [Електронний ресурс] / Д. А. Костюк // Гілея: науковий вісник. - 2016. - Вип. 115. - С. 451-455. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2016_115_113

Марценюк, С. В.Європа й Америка за доби об'єднання й модернізації суспільства : всесвітня історія : 9 кл. // Історія та правознавство. - 2011. - № 30. - С. 12-15. - Бібліогр.: с. 15.

Матвєєв, С. О. Соціальна політика Отто фон Бісмарка і сучасність / С.О. Матвєєв, Г.В. Музиченко // Український історичний журнал. - 2008. - № 6. - С. 134-150.

Папенко Н. Отто фон Бісмарк та створення єдиної Німецької імперії [Електронний ресурс] / Н. Папенко, Є. Папенко // Етнічна історія народів Європи. - 2018. - Вип. 54. - С. 109–117. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eine_2018_54_19

Райхель, Ю. "Найрозумніший німецький державний діяч із часів Бісмарка" [Текст] / Ю. Райхель // День. - 2009. - 31 жовтня. - С. 7 : портр.
Троян, Сергій. Отто фон Бісмарк - політик і дипломат (40-60-ті роки ХІХ ст.) // Історія України (Шкільний світ). - 2011. - № 35. - Всесвітня історія. - 2011. - № 9. - С. 3-9. - Бібліогр.: с. 9.

Троян С. С. Імперія Отто фон Бісмарка: причини і початок німецької колоніальної політики (1871–1885 рр.) [Електронний ресурс] / С. С. Троян // Зовнішні справи. - 2020. - № 5-6. - С. 31-35. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/zovsp_2020_5-6_8

Троян С. С. Німецька колоніальна політика рейхсканцлера Отто фон Бісмарка [Електронний ресурс] / С. С. Троян // Науковий вісник Дипломатичної академії України. - 2015. - Вип. 22(1). - С. 130-136. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdau_2015_22(1)__18

Троян, Сергій.Отто фон Бісмарк: шлях до владного олімпу : до 200-ліття від дня народження : [життя і діяльність] // Історія в рідній школі. - 2015. - № 7-8. - С. 15-21. - Бібліогр.: с. 21.

.: Розділ: Історія :: 16.11.2020 17.02.01 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Козятин :: Запитання: 44858  
Ірина запитує:
Добрий день! Допоможіть підібрати літературу на тему: Історико-культурні особливості населення Японії. Буду дуже вдячна.
Наша відповідь:
Ірино, добрий день! За вашим запитатом підібрано такі джерела інформації:

Авіжень, Світлана. Японія. Історико-культурні особливості населення / Авіжень, Світлана // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2011. - № 7 (лютий). - С. 11-13.

Бесєдіна Н. В. Аристократична культура Японії епохи Хейан [Електронний ресурс] / Н. В. Бесєдіна // Історична пам'ять. - 2015. - Вип. 33. - С. 107-115. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ip_2015_33_12

Голець О. Я. Уявлення про красу в японській традиційній культурі: релігійний аспект [Електронний ресурс] / О. Я. Голець // Totallogy-XXI. Постнекласічні дослідження . - 2013. - № 29. - С. 288-301. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/totallogy_2013_29_17

Гриняєва, Н. З історії одягу. Національні особливості традиційного одягу японців [] / Н. ГРиняєва // Трудове навчання. - Грудень, №12. - С. 32-47

Гришелева, Лидия Диомидовна. Японская культура нового времени. Эпоха Мэйдзи [Текст] / Л. Д. Гришелева, Н. И. Чегодарь ; РАН, Институт востоковедения. - М. : Восточная литература, 1998. - 240 с. - (Культура народов Востока. Материалы и исследования). - Библиогр.: с. 228-235.

Данилова Т. В. Японські культурні цінності в контексті теорії ціннісних орієнтацій Ф. Клакхон і Ф. Стродтбека [Електронний ресурс] / Т. В. Данилова // Гілея: науковий вісник. - 2013. - № 78. - С. 218-221. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2013_78_68

Данн, Чарльз. Традиционная Япония [Текст] : быт. Религия. Культура / Ч. Данн ; пер. с англ. О. Д. Сидорова. - М. : Центрполиграф, 2006. - 221с.,

Зброєва Н. Б. Виховний потенціал культурних традицій у рамках сучасного японського сімейного виховання [Електронний ресурс] / Н. Б. Зброєва // Педагогічний дискурс. - 2012. - Вип. 13. - С. 123-127. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/0peddysk_2012_13_29

Искендеров, А. А.Происхождение японского народа [Текст] / А. А. Искендеров // Вопросы истории : Ежемесячный журнал. - 2011. - № 11. - С. 29-47.

Капранов С. В. Трансформації духовної культури Японії в ХІХ ст. (на прикладі сінто). Частина І [Електронний ресурс] / С. В. Капранов // Східний світ. - 2014. - № 3. - С. 26-35. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/SkhS_2014_3_5

Капранов С. В. Трансформації духовної культури Японії в ХІХ ст. (на прикладі сінто). Частина ІІ [Електронний ресурс] / С. В. Капранов // Східний світ. - 2014. - № 4. - С. 28-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/SkhS_2014_4_5

Кривоцюк Л. І. Людина та її образ світу в культурі Японії [Електронний ресурс] / Л. І. Кривоцюк, А. С. Ільницька // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Філософія, культурологія, соціологія. - 2018. - Вип. 15. - С. 38-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_fks_2018_15_7

Кучай Т. П. Досягнення Японії у сфері освіти - рушійна сила розвитку економіки, культури, прогресу нації [Електронний ресурс] / Т. П. Кучай // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. - 2014. - Вип. 1. - С. 222-229. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/OD_2014_1_30

Масаро, Тонгуу. Японська релігійна свідомість / Т. Масаро ; пер. з яп. С. Капранов // Народна творчість та етнографія. - 2009. - № 1. - С. 66 : граф. - Зміст: Вступ ; Релігія та погляд на природу ; Лінійне мислення та циклічне мислення ; Погляд на природу в добу Дзьомон ; Походження японської релігійної свідомості ; Виявлення притаманної японцям релігійної свідомості ; Поняття "шлях" як тло японської культури ; Спосіб засвоєння іноземної культури та сприйняття буддизму .

Масафумі, Сано. Професійний бейсбол, сумо та Джей-ліга: минуле і сучасність / С. Масафумі ; пер. з яп. О. Бутакова // Народна творчість та етнографія. - 2009. - № 1. - С. 45 : табл.

Мурашкин М. Японская культура как дзэнреализм в современной эстетике [Електронний ресурс] / М. Мурашкин // Мовні і концептуальні картини світу. - 2013. - Вип. 45. - С. 324-330. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mikks_2013_45_60

Невінчана О. В. Характеристика історико-культурних туристсько-рекреаційних ресурсів Японії [Електронний ресурс] / О. В. Невінчана // Географія та туризм. - 2010. - Вип. 8. - С. 82-87. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gt_2010_8_20

Ратко М. В. Духовно-світоглядні константи традиційної художньо-естетичної культури Японії [Електронний ресурс] / М. В. Ратко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. - 2013. - № 4. - С. 101-108. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ped_2013_4_22

Русінова, О. Ю. Японія - країна див : коспект інтегрованного уроку з української мови та трудового навчання / О. Ю. Русінова // Розкажіть онуку. - 2018. - № 6 (червень). - Змістове наповнення сучасного освітнього середовища початкової школи. Вип. 1. - С. 40-42.

Сэнсом, Дж. Б. Япония. Краткая история культуры [Текст] / Д. Б. Сэнсом ; пер. с англ. Е. В. Кириллов ; ред. А. Б. Никитин. - С.Пб. : Евразия, 1999. - 573 с.: ил. - (Пилигрим).

Ткач Ю. Політична культура сучасного японського суспільства [Електронний ресурс] / Ю. Ткач // Мовні і концептуальні картини світу. - 2013. - Вип. 45. - С. 300-305. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mikks_2013_45_55

Шевченко, Л. В.Така загадкова Японія : [розробка уроку] / Л. В. Шевченко // Розкажіть онуку. - 2014. - № 6 (червень). - С. 91-92.

Японія - далека і близька : інтегрований позакласний захід / Чекмарьова, Лариса [и др.]// Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2013. - № 14 (липень). - С. 16-21.

Япония: общество и культура [Текст] : реферативный сборник / отв. ред. А. И. Фурсов ; РАН, Институт научной информации по общественным наукам. - М. : ИНИОН РАН, 1999. - 170 с. - (Серия "Проблемы современной Японии"). - Библиогр.: с. 166-170.

.: Розділ: Історія :: 10.11.2020 10.46.00 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Дмитро із міста: Тернопіль :: Запитання: 44840  
Дмитро запитує:
Добрий день! Мені потрібна інформація про В'ячеслава Чорновола. Дякую
Наша відповідь:
Добрий день, Дмитро! Пропонуємо Вам наступні джерела для опрацювання:
Андрощук О. Чорновіл та ідея федералізації України: еволюція поглядів [Електронний ресурс] / О. Андрощук // Український історичний журнал. — 2010. — № 1. — С. 22-34. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/UIJ_2010_1_4.
Біла А. Зраджене сонце : до 20-річчя від дня фатальної втрати — 25 березня 1999 року : [пам'яті В'ячеслава Чорновола] / А. Біла // Дзвін. — 2019. — № 3. — С. 184-185.
Бондаренко О. Він був Україною : спогади про В'ячеслава Чорновола в день його пам'яті - 25 березня / О. Бондаренко // Слово Просвіти. — 2018. — 29 берез.-4 квіт. — С. 2-3.
Галай С. В'ячеслав Чорновіл: нарис портрета політика [Електронний ресурс] / С. Галай // Вісник Книжкової палати. — 2011. — № 12. — С. 20-21. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2011_12_5.
Главацький М. В’ячеслав Чорновіл / М. Главацький. — Київ : КМ-Букс, 2016. — 142 с. : іл. — (Творці державного престижу).
Гончарук В. В'ячеслав Чорновіл — апологет відновлення сучасної української державності : історія України : 11 клас : практичне заняття / В. Гончарук, Ю. Нужа // Історія та правознавство. — 2020. — № 4-6. — С. 58-66.
Гончарук В. В'ячеслав Чорновіл — апологет відновлення сучасної української державності : історія України : 11 клас : практичне заняття / В. Гончарук, Ю. Нужа // Історія та правознавство. — 2020. — № 4-6. — С. 58-66.
Гураль Л. Ціннісні орієнтири у текстах опозиційних політиків XX століття / Л. Гураль // Прикарпат. вісн. НТШ. Сер. Думка. — 2018. — № 15. — С. 251-264.
Деревінський В. В’ячеслав Чорновіл / В. Деревінський. — Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2017. — 251 с. : іл. — (Історія нескорених).
Деревінський В. В'ячеслав Чорновіл: журналіст, борець, державотворець : монографія / В. Деревінський; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — Тернопіль : Астон, 2013. — 386 c.
Деревінський В. Діяльність В. Чорновола щодо утворення Галицької асамблеї / В. Деревінський // Сторінки історії : зб. наук. пр. — 2015. — Вип. 39. — С. 140-146.
Коляда І. Опозиційний рух наприкінці 1960-х — у 1980-ті рр. : [матеріали до уроків] / І. Коляда, Р. Хомич // Історія в рідній школі. — 2019. — № 4. — С. 32-37.
Лазарович М. Деревінський В. В’ячеслав Чорновіл. Нарис портрета політика [Електронний ресурс] / М. Лазарович // Мандрівець. — 2012. — № 1. — С. 78. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mandriv_2012_1_17.
Нерубайський В. Великий поборник правди / В. Нерубайський, Л. Нерубайська, Л. Черепенко // Пед. вісн.. — 2009. — № 1. — С. 70-74.
Овсієнко С. Деревінський В. Вячеслав Чорновіл. Нарис портрета політика: монографія / В. Деревінський. – Тернопіль: Джура, 2011.– 224 с. [Електронний ресурс] / С. Овсієнко, О. Мардаренко // Інтелігенція і влада. — 2012. — Вип. 25. — С. 263-265. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/iiv_2012_25_28.
Побережець Г. Чорновіл В'ячеслав Максимович: життєпис — хроніка діяльності та творчості : монографія / Г. Побережець, В. Шкварець; ред.: В. Шкварець. — Миколаїв Іліон, 2012. — 146 c.
Сидоренко Н. Історія української журналістики. Особистості ХІХ — ХХ століть : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Н. Сидоренко; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2012. — 159 c.
Чорновіл В’ячеслав. Твори: У 10 т. – Т. 8: Статті, виступи, інтерв’ю (січень 1993 – грудень 1995) / Упоряд. В. Чорновіл. — Київ: Смолоскип, 2012. — 1088 с.: іл. [Електронний ресурс] // Слово і час. — 2013. — № 1. — С. 126. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2013_1_23.

.: Розділ: Історія :: 4.11.2020 16.49.15 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ніка із міста: Ковель :: Запитання: 44836  
Ніка запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, з джерелам про рееміграцію. Дякую
Наша відповідь:
Добрий день, Ніко! Радимо Вам опрацювати наступні джерела за Вашим запитом:
Алієв Р. Рееміграція кримських татар у 1860-х рр. / Р. Алієв // Укр. іст. журн. — 2014. — № 4. — С. 94-99.
Литвин М. Особливості еміграції та рееміграції в міжвоєнній Польщі I: (Шваб А. Еміграційна політика Польщі (1918?1939): монографія / А. Шваб. – Луцьк, 2014. ? 492 с.) [Електронний ресурс] / М. Литвин, Л. Хахула // Україна-Польща: історична спадщина і суспільна свідомість. — 2014. — Вип. 7. — С. 227-230. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrpol_2014_7_18.
Ніконова Д. Рееміграція внутрішньо переміщених осіб як складова механізму відтворення соціально-економічного потенціалу [Електронний ресурс] / Д. Ніконова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. — 2015. — Вип. 4. — С. 73-75. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2015_4_19.
Пасічник О. Дослідження факторів впливу на рееміграційні настрої [Електронний ресурс] / О. Пасічник, О. Овчиннікова // Наука й економіка. — 2014. — Вип. 1. — С. 187-192. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nie_2014_1_33.
Пиріг Р. Феномен рееміграції Михайла Грушевського: сучасні інтерпретації [Електронний ресурс] / Р. Пиріг // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. — 2007. — Вип. 91-93. — С. 47-50. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ist_2007_91-93_15.
П'ятковська О. Трудова рееміграція: особливості, фактори та роль у розвитку малого бізнесу в Україні / О. П'ятковська // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". — 2012. — № 725. — С. 193-199.
Романюк М. Закордонна трудова міграція та рееміграція в контексті національної безпеки України [Електронний ресурс] / М. Романюк // Регіональна економіка. — 2016. — № 4. — С. 22-30. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2016_4_5.
Садова У. Рееміграція як механізм соціальної політики у справах внутрішньо переміщених осіб в Україні [Електронний ресурс] / У. Садова, Р. Рісна // Регіональна економіка. — 2015. — № 2. — С. 55-64. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2015_2_9.
Смалійчук А. Вплив рееміграції на інноваційний розвиток України [Електронний ресурс] / А. Смалійчук // Соціально-трудові відносини: теорія та практика. — 2014. — № 2. — С. 387-391. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/stvttp_2014_2_58.
Смутчак З. Управління процесами рееміграції на етапі інтегрування України до європейського простору [Електронний ресурс] / З. Смутчак // Причорноморські економічні студії. — 2019. — Вип. 37. — С. 174-178. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2019_37_34.
Стаканов Р. Рееміграція як складова міграційної політики країн світу [Електронний ресурс] / Р. Стаканов // Економіка та держава. — 2014. — № 10. — С. 39-42. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2014_10_10.
Уварова І. Процеси рееміграції в сучасній системі міжнародного поділу праці [Електронний ресурс] / І. Уварова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. — 2013. — № 5-6. — С. 68-73. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/uazt_2013_5-6_13.
Халіна В. Концепція програми фінансування рееміграційного соціального підприємництва в Україні / В. Халіна, В. Смачило, О. Колмакова // Формування ринк. відносин в Україні : зб. наук. пр. — 2018. — № 9. — С. 147-158.
Шульга С. Чехи в Західній Волині: від оселення до рееміграції = ?e?i v Z?padn? Volyni od os?dlen? k reemigraci : монографія / С. Шульга; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк : Вежа-Друк, 2018. — 471 c.

.: Розділ: Історія :: 3.11.2020 22.24.53 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.462707 seconds