Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 42965
   


Автор запитання: Ілона із міста: Херсон :: Запитання: 44832  
Ілона запитує:
Добрий день! Мене цікавить будь-яка інформація про скіфські кургани в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Ілоно! Радимо вам попрацювати з такими джерелами інформації:
Андрієнко І. Україна — наддержава в галузі прадавньої історії людства : погляд на проблему / І. Андрієнко // Шкільний світ. — 2012. — № 38. — С. 3-4.
Болтрик Ю. Підземні поховальні споруди курганів скіфів (за матеріалами Дніпро-Молочанської степової області) / Ю. Болтрик // Магістеріум. — 2005. — Вип. 20. — С. 59-69.
Братченко С. Рідкісні бронзові знаряддя з катакомб Сіверськодонеччини та Донщини (III тис. до н.е.) / С. Братченко, С. Санжаров; Східноукр. нац. ун-т. — Луганськ, 2001. — 108 c.
Буров Г. Нариси історії Гуляйпільщини (з найдавніших часів до кінця XIX ст.) / Г. Буров. — Сімферополь : Сімф. міська друк., 2009. — 64 c.
Деміна А. Скелі, море і кургани: пам’ятки скіфського часу в ландшафті Північного Приазов’я [Електронний ресурс] / А. Деміна // Археологія і давня історія України. — 2018. — Вип. 1. — С. 169-176. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/arhdiu_2018_1_12.
Коваленко О. Стратифіковані кургани доби бронзи Сторожівського могильника [Електронний ресурс] / О. Коваленко, Д. Куштан, Р. Луговий // Археологія. — 2012. — № 3. — С. 83-96. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/arhl_2012_3_10.
Махнік Я. Кургани на Войнилівській височині у міжріччі Сивки та Лімниці [Електронний ресурс] / Я. Махнік, Д. Павлів, В. Петегирич // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. — 2012. — Вип. 16. — С. 283-306. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mdapv_2012_16_23.
Оленковський М. Археологічні пам'ятки Великолепетиського району Херсонської області. Археологічна карта : довідник / М. Оленковський; Херсон. обл. від-ня Конгр. укр. інтелігенції, Херсон. обл. редкол. т. "Зводу пам'яток історії та культури України". — Херсон : Айлант, 2005. — 51 c.
Петраускас А. Дослідження середньовічного кургану поблизу с. Тепениця (до питання про кургани з кам'яними конструкціями у Середньому Подніпров'ї) [Електронний ресурс] / А. Петраускас, Д. Бібіков, В. Івакін, С. Павленко // Археологія і давня історія України. — 2019. — Вип. 1. — С. 75-95. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/arhdiu_2019_1_10.
Петрашенко В. Узбережжя Канівського водосховища (каталог археологічних пам'яток) / В. Петрашенко, В. Козюба; ред.: О. П. Моця; НАН України. Ін-т археол. Ін-т пам'яткоохорон. дослідж. — Київ, 1999. — 329 c. — (Археол. б-ка. Україна).
Савчук А. Кургани з-за кону віків / А. Савчук // Старожитності. — 1993. — 7-8. — С.8
Сапожников І. Ягорлицькі кургани на лівобережжі Дністра (історія вивчення, картографія та топографія) [Електронний ресурс] / І. Сапожников, Ю. Болтрик // Археологія і давня історія України. — 2018. — Вип. 1. — С. 45-65. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/arhdiu_2018_1_6.
Супруненко О. Кургани з похованнями золотоординського часу поблизу Волошиного у пониззі Псла / О. Супруненко, С. Маєвська, А. Артем'єв, С. Горбенко; ред.: І. М. Кулатова; Центр пам'яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам'яток історії та культури, Ін-т археол. НАН України, ДП "Н.-д. центр "Охорон. археол. служба України", Центр охорони та дослідж. пам'яток археол. упр. культури Полтав. облдержадмін. — Київ; Полтава, 2006. — 140 c. — (Старожитності околиць Комсомольська; Ч. 3).
Супруненко О. Кургани між сс.Дуканичі та Солонці на Нижньому Пслі / О. Супруненко; Центр пам'яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам'яток історії та культури, Ін-т археол. НАН України, Держ. п-во "Н.-д. центр "Охорон. археол. служба України", Центр охорони та дослідж. пам'яток археол. упр. культури Полтав. облдержадмін. — Київ : ПП "Гротеск"; Полтава: ВЦ "Археологія", 2006. — 127 c. — (Старожитності околиць Комсомольска; Ч. 4).
Чебан О. До золота пасує фартушок : знахідки Гордіївського курганного могильника, що на Вінничині, спонукають науковців до дискусій / О. Чебан // Урядовий кур'єр. — 2011. — 25 жовт. — С. 10.

.: Розділ: Історія :: 3.11.2020 19.46.49 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Назар із міста: Львів :: Запитання: 44827  
Назар запитує:
Добрий день! Мене цікавить література про Кошового Отамана Запорозької Січі Петра Калнишевського. Дякую
Наша відповідь:
Добрий день, Назаре! Радимо Вам опрацювати наступні джерела інформації за Вашим запитом:
Абаровський І. П. І. Калнишевський у пам’яті земляків [Електронний ресурс] / І. Абаровський // Часопис української історії. — 2016.
— Вип. 34. — С. 89-95. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ChasUkr_2016_34_14.
Білоцерківска А. Петро Калнишевський (1691–1803): шлях до святості [Електронний ресурс] / А. Білоцерківска // Часопис української історії. — 2016. — Вип. 34. — С. 77-84. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ChasUkr_2016_34_12.
Гончарук Т. Кошовий отаман Петро Калнишевський та Хаджибей (Одеса) : наук.-попул. нарис / Т. Гончарук. — Одеса : Фенікс, 2011. — 192 с. : іл.
Грибовський В. Кошовий отаман Петро Калнишевський / В. Грибовський ; Нікопольське регіональне відділення НДІ козацтва при Ін-ті історії України НАН України. — Дніпропетровськ : Пороги, 2004. — 128 с.: іл.
Дмитрушко В. Петро Калнишевський у працях українських дослідників (1991-2013 рр.) [Електронний ресурс] / В. Дмитрушко // Часопис української історії. — 2013. — Вип. 27. — С. 118-122. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ChasUkr_2013_27_26.
Коцур Г. Кошовий отаман Запорозької Січі Петро Калнишевський: нові підходи до з’ясування дискусійних сторінок біографії [Електронний ресурс] / Г. Коцур // Питання історії України. — 2011. — Т. 14. — С. 25-29. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Piu_2011_14_9.
Коцур Г. Петро Калнишевський: дискусії щодо соловецького періоду біографії [Електронний ресурс] / Г. Коцур // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. — 2011. — Вип. 108. — С. 23-26. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ist_2011_108_9.
Коцур Г. Петро Калнишевський: нескорений духом : монографія / Г. Коцур, Ю. Шовкун. — Київ ; Переяслав-Хмельницький : Книги-ХХІ, 2012. — 183 с.
Коцур Г. Соловецький в’язень Петро Калнишевський у науковій спадщині радянського вченого-історика Г.Г. Фруменкова [Електронний ресурс] / Г. Коцур // Наукові записки з української історії. — 2012. — Вип. 32. — С. 250-257. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzzui_2012_32_41.
Кулиняк Д. Лицар Дикого Поля : останній кошовий отаман Запорізької Січі Петро Калнишевський та його доба: Історико-док. повість-есе / Д. Кулиняк. — Київ : Варта, 2005. — 144 с. — (Військово-патріотична бібліотечка. Літературно-художня серія видавництва "Варта").
Сегеда С. Петро Калнишевський: соловецьке ув'язнення, доля могили, антропологічний портрет [Електронний ресурс] / С. Сегеда // Народознавчі зошити. — 2018. — № 1. — С. 70-79. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaZo_2018_1_13.

.: Розділ: Історія :: 2.11.2020 19.24.56 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валентина із міста: Магдалинівка :: Запитання: 44791  
Валентина запитує:
Добрий день, допоможіть підібрати матеріал з електронних носіїв ло Дня визволення України від німецько-фашистських загарбників. Дякую
Наша відповідь:

.: Розділ: Історія :: 25.10.2020 10.25.26 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Леся із міста: Дніпро :: Запитання: 44788  
Леся запитує:
Добрий день,допоможіть підібрати матеріал з електронних носіїв до Дня визволення Дніпра від фашистських загарбників
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Битва за Дніпро [Текст] : до 70-річчя визволення Києва від нім.-фашист. загарбників : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Київ, 31 жовт. 2013 р. : зб. наук. пр. / Кабінет Міністів України [та ін.] ; [упоряд.: Я. М. Антонюк, В. О. Бойко, І. Б. Наумова ; відп. ред. Р. І. Пилявець]. — Київ : Пріоритети, 2013. — 290 с.
Борзунов С. На Дніпровському рубежі : (записки військ. кореспондента) / С. Борзунов. — Київ : Київське обласне книжково-газетне видавництво, 1963. — 40 с.
Грицюк В. Битва за Дніпро [Електронний ресурс] / В. Грицюк, О. Лисенко // Віче. — 2013. — № 23. — С. 59-61. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2013_23_28
Грицюк В. Битва за Дніпро [Електронний ресурс] / В. Грицюк, О. Лисенко // Віче. — 2013. — № 24. — С. 2-4. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2013_24_2
Додонов Р. Затонулий понтон — свідок форсування Дніпра біля с. Розумівка у 1943 р. [Електронний ресурс] / Р. Додонов, Д. Кобалія // Київські історичні студії. — 2019. — № 2. — С. 112-119. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Khs_2019_2_16
Подвиг на віки : Місто-герой Київ: кн. пам'яті України. 1941-1945. - Київ : Книга Пам'яті України, 2000. — 909 с.
Чирка Л. Битва за Дніпро: тріумф чи трагедія? (аналіз радянських та німецьких мемуарів і документів) [Електронний ресурс] / Л. Чирка // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія. — 2016. — Вип. 1(1). — С. 146-150. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ist_2016_1(1)__34
Чорний О. Героїзм і трагедія 5-ї гвардійської армії в битві за Дніпро у вересні – жовтні 1943 р. [Електронний ресурс] / О. Чорний // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Історичні науки. — 2011. — Вип. 14. — С. 181-193. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_i_2011_14_25
Чорний О. Участь 66-ї гвардійської стрілецької дивізії у форсуванні Дніпра в жовтні 1943 року [Електронний ресурс] / О. Чорний // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 6 : Історичні науки. — 2015. — Вип. 13. — С. 223-228. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_6_2015_13_40

.: Розділ: Історія :: 23.10.2020 16.14.39 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Артур із міста: Київ :: Запитання: 44773  
Артур запитує:
Добрий день! Дуже потрібна будь-яка інформація про рух сіоністів. Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Артур! Радимо Вам попрацювати з такими джерелами інформації:
Доценко В. Об'єднатися щоб вижити: єврейський громадський рух в Україні (60-ті рр. XIX ст. - 30-ті рр. XX ст.) : монографія / В. Доценко. — Вінниця : Нілан, 2014. — 331 c.
Козерод О. Євреї України в 1921 – 1929 рр. : автореф. дис... д-ра іст. наук : 07.00.01 / О. Козерод; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2008. — 36 c.
Кононенко В. Діяльність жмеринської молодіжної сіоністської організації "Ейнікайт" у 1944–1948 рр. [Електронний ресурс] / В. Кононенко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія. — 2016. — Вип. 1(1). — С. 137-142. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ist_2016_1(1)__32.
Копил О. Єврейські політичні партії та рухи у 20-х роках ХХ ст.: політологічний аналіз : автореф. дис... канд. політ. наук : 23.00.02 / О. Копил; Миколаїв. держ. гуманіт. ун-т ім. П.Могили. — Миколаїв, 2009. — 19 c.
Лебедюк Є. Євангельські християни – святі сіоністи: формування церковного устрою організації [Електронний ресурс] / Є. Лебедюк // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Філософія. Соціологія. Політологія. — 2012. — Т. 20, вип. 22(2). — С. 194-199. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdufsp_2012_20_22(2)__44.
Машевський О. Створення держави Ізраїль і українська дипломатія / О. Машевський // Історія України (Шкільний світ). — 2013. — № 9. — Всесвітня історія. — 2013. — № 5. — С. 1-5.
Подольський А. Володимир Жаботинський та українські національні змагання першої чверті XX ст.: цінності міжетнічних відносин / А. Подольський // Історія в сучасній школі. — 2012. — № 6. — С. 41-43.
Прибєгін І. Молодіжний рух сіоністів-ревізіоністів на етапі становлення [Електронний ресурс] / І. Прибєгін // Держава і право. Юридичні і політичні науки. — 2014. — Вип. 64. — С. 474-482. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/dip_2014_64_69.
Саламаха І. Заснування та діяльність євангельських християн п'ятидесятників-сіоністів в Україні (1920 - 1950-ті рр.) / І. Саламаха // Наук. пр. іст. ф-ту Запоріз. нац. ун-ту. — 2011. — Вип. 31. — С. 262-265.
Скакун Р. Євангельські християни святі сіоністи: історія соціальної організації та віровчення : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 09.00.11 / Р. Скакун ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2012. — 18 с.
Скакун Р. Євангельські християни святі сіоністи: особливості життя й побуту [Електронний ресурс] / Р. Скакун // Українське релігієзнавство. — 2010. — № 55. — С. 148-157. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrr_2010_55_18.
Федьков О. Сіоністсько-соціалістичний рух в українських губерніях Російської імперії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / О. Федьков // Вісник Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Історичні науки. — 2015. — Вип. 8. — С. 229-243. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkpnui_2015_8_25.
Хмель А. Місце сіоністського руху у листуванні дипломатичної місії Іспанії в Туреччині (1920 рік) [Електронний ресурс] / А. Хмель // Емінак. — 2019. — № 2. — С. 107-113. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eminak_2019_2_13.

.: Розділ: Історія :: 20.10.2020 09.29.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.541694 seconds