Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 41328
   


Автор запитання: тетяна із міста: гірник :: Запитання: 42829  
тетяна запитує:
Становище православної церкви в добу Центральної Ради, Гетьманату, Директорії!
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно! Радимо Вам використати наступні посилання:– https://naub.oa.edu.ua/2014/evolyutsiya-derzhavno-tserkovnyh-vidnosyn-v-dobu-natsionalno-vyzvolnyh-zmahan-1917-1920-h-rr/
http://www.info-library.com.ua/books-text-262.html
file:///C:/Users/User/Desktop/Ntip_2013_7_32.pdf
https://moodle.znu.edu.ua/pluginfile.php?file=/122975/mod_resource/content/1/Тема 6.pdf
http://istznu.org/dc/file.php?host_id=1&path=/page/issues/21/21/ganzulenko.pdf
https://ukrlit.net/lib/doroshenko/3.html
https://www.religion.in.ua/main/analitica/11836-do-istoriyi-derzhavnogo-organu-u-spravax-religij-v-ukrayini.html
http://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/reient_problemy.pdf
http://www.investplan.com.ua/pdf/14_2017/21.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/1208-Текст статті-2293-1-10-20180817.pdf
ftp://tor.kpi.ua/pub/pavlov/Books/Ukrainika/ (г)/ - 2/d/doroshenkyu/derzh.html
http://dn.khnu.km.ua/dn/k_default.aspx?M=k0103&T=04_2&lng=1&st=0
http://ua-referat.com/Боротьба_за_автокефалію_православної_церкви_на_Україні_в_1917_-_1919_рр.
– Андрусишин Б. Державно-конфесійні відносини доби Української революції 1917-1921 рр. / Б. Андрусишин // Державно-конфесійні відносини в Україні: сучасний стан та тенденції розвитку / М-во культури України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2012. - С. 122-135.
– Бондаренко В. Д. Модель державно-церковних відносин початкового етапу комуністичного будівництва (1917-1921 рр.) / В.Д.Бондаренко, Б. І Андрусишин // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 18: Економіка і право / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2015. - Вип. 27. - С. 160-165.
– Андрусишин Б.І. Церква в Українській Державі 1917–1920 рр. (доба Директорії УНР) : навч. посібн. / Б.І.Андрусишин. – Київ,1997.
– Гамрецький Ю.М. Православна церква на Україні на зламі епох (1917– 1918 рр.) / Ю.М.Гамрецький // Український історичний журн. – 1989. – № 11. – С. 47–49.
– Ільченко І. Церковні братства України в 1918–1919 рр. / І.Ільченко // ЛІС. – 1996. – № 5. – С. 34–36.
– Історія православної церкви в Україні : зб. наук. праць. – Київ, 1997.
– Мартирологія українських церков : У 4-х т. – Т. 1. Українська Православна Церква : документи, матеріали, християнський самвидав. – Торонто; Балтимор, 1988.
– Реєнт О.П. Українська національна ідея і християнство / О.П.Реєнт, О.П.Лисенеко.. – Київ, 1997.
– 1917 : релігія, церква, суспільство. Хроніка подій // ЛІС. – 1997. – № 11- 12. – С. 16–18.
– Ульяновський В.І. Церква в Українській Державі 1917–1920 рр. (доба Української Центральної Ради) : навч. посібн. / В.І.Ульяновський. – Київ, 1997.
– Український церковно-визвольний рух і утворення української автокефальної православної церкви. – Київ, 1997.

.: Розділ: Історія :: 14.02.2019 19.52.01 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Харків :: Запитання: 42804  
Катерина запитує:
Підкажіть, будь ласка, літературу на тему "Винниченко як політичний діяч"
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Громадсько-політична діяльність Володимира Винниченка
http://shron1.chtyvo.org.ua/Kuras_Ivan/Hromadsko-politychna_dialnist_Volodymyra_Vynnychenka_zb.pdf
Володимир Винниченко: український політичний діяч, революціонер, письменик
https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-hum/all-hum-2017/paper/download/1801/1457
В.Винниченко: письменник, історик, політичний діяч
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/94331/16-Velyogodskiyy.pdf?sequence=1
Володимир Винниченко: політик, письменник, художник
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/11421/1/Ryashchenko.pdf
Відображення політичних поглядів В. Винниченка в його листуванні
http://shron1.chtyvo.org.ua/Sakhno_Iryna/Vidobrazhennia_politychnykh_pohliadiv_V_Vynnychenka_v_ioho_lystuvanni.pdf
Державно-правові погляди Володимира Винниченка
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/22741/1/205-206.pdf
Політик Винниченко і його ювілей: кілька некон’юнктурних міркувань
https://dt.ua/SOCIETY/politik_vinnichenko_i_yogo_yuviley_kilka_nekonyunkturnih_mirkuvan.html
Погляди на державу і право Володимира Винниченка
http://librarychl.kr.ua/kn_in/vynnychenko/vin_polit_grom.php
Еволюція суспільно-політичних поглядів В.Винниченка в добу української революції
http://history.org.ua/JournALL/journal/1995/1/3.pdf

.: Розділ: Історія :: 7.02.2019 19.23.24 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віктор із міста: Воллвець :: Запитання: 42796  
Віктор запитує:
Будь ласка дайте інформацію про публїкаціі про невицький замок
Наша відповідь:
Доброго дня, Вікторе! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Вечерський В. Замки Закарпаття / В. Вечерський // Українська культура. - 2014. - № 5. - С. 22-27.
Дзембас О. Невицький замок [Текст] : історичний нарис / О. Дзембас, Й. Кобаль. - Ужгород : ВАТ Вид-во "Закарпаття", 2005. - 80 с.: іл. - (Замки Закарпаття).
Дзембас О. Невицький замок. Екскурс у середньовіччя та проблеми ХХІ віку [Текст] : [путівник] / О. Дзембас. - Ужгород : Timpani, 2013. - 130, [1] с. : іл.
Закарпатські замки у легендах, переказах та літературних творах / упоряд., підгот. текстів, вступ. ст., приміт. І. В. Хланти. - Ужгород : Закарпаття, 1995. - 173 с. : іл.
Ільницький В. Міфічні і реальні таємниці Невицького замку : "Єдиний шлях врятування історичної пам'ятки - створення заповідника" - дослідник / В. Ільницький // День. - 2018. - 20-21 лип. - С. 17.
Найкращі мандрівки школярів : [кращі туристські маршрути з путівника] // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2012. - № 44. - Шкільний туризм. - 2012. - Вип. 11. - С. 1-23.
Невицьке : замки України // Куля. - 2015. - № 9. - С. 18-19.
Невицький замок [Електронний ресурс] // WE.ORG.UA : [веб–сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://we.org.ua/malovnychi-kutochky-ukrayiny/zakarpatska-oblast/nevytskyj-zamok/. — Назва з екрана.
Невицький замок [Електронний ресурс] // Замки та храми України : [веб–сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://www.castles.com.ua/n.html. — Назва з екрана.
Невицький замок, с. Кам’яниця рік [Електронний ресурс] // Мандруй впевнено! : путівник Українськими Карпатами : [веб–сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://guide.karpaty.ua/uk/places/nevuzkyj-zamok#. — Назва з екрана.
Основні результати історично-археологічного дослідження пам’ятки архітектури національного значення «Невицький замок» на 2011 рік [Електронний ресурс] // Порталу Археології Закарпаття : [веб–сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://archaeology.com.ua/?p=1463. — Назва з екрана.
Понятишин Н. Невицький замок — володіння Поганої діви на березі річки Уж (фото) [Електронний ресурс] // Всесвіт : [веб–сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://vsviti.com.ua/makepeaple/26621. — Назва з екрана.
Шкільна серія. Вип. 2 : Замкові сходи: Тексти для читання з іст. й літ. краєзнавства та народознавства / упоряд. та передм. Г. Попович. - Ужгород : Карпати: Гражда, 1997. - 72 с. : іл.

.: Розділ: Історія :: 6.02.2019 14.18.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Стас із міста: Харків :: Запитання: 42764  
Стас запитує:
Доброго вечора! Допоможіть будь ласка підібрати літературу для дослідження "18. Особливості теорії «лідерства» Макса Вебера." Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Стасе!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
- Олійник Д. В. Ефективність діяльності місцевих органів влади : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Д. В. Олійник; Донец. держ. ун-т упр. - Донецьк, 2013. - 20 c. - укp.
- Бегей І. І. Порадник із політології : Навч. посіб. / І. І. Бегей; Нац. банк України. Львів. банк. ін-т. - Л.d2006. - 351 c. - Бібліогр.: с. 138-148. - укp.
- Головинський К. Харизма та лідерство в умовах кризи / К. Головинський // Людина і політика. - 2000. - № 6. - С. 8-10. - Бібліогр.: 10 назв. - укp.
- Сорокопуд М. Чисті типи політичного лідерства у теорії М. Вебера [Електронний ресурс] / М. Сорокопуд // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. - 2015. - Вип. 7. - С. 84-91. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlu_fps_2015_7_10
- Бурлачук В. Десакралізація влади і сучасна політична криза в Україні / В. Бурлачук // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2007. - № 3. - С. 95-105. - Бібліографія: 9 назв.
- Казаков, Валерій. Ідеальний тип у творчості Карла Маркса та Макса Вебера / Валерій Казаков // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2018. - № 3. - С. 74-95. - Библиогр.: с. 93-95
- Козлов, Сергей. Крушение поезда : Транспортная метафорика Макса Вебера / Сергей Козлов // Новое литературное обозрение. - 2005. - № 1 (71). - С. 7-60. -
- Кравченко А.И. Концепция капитализма М.Вебера и трудовая мотивация / А.И.Кравченко // Социологические исследования. - 1997. - № 4. - С. 15-28
- Кутуєв П. Вибіркова спорідненість у соціології Макса Вебера / П. Кутуєв // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 1999. - № 3. - С. 136-148. - Бібліограф.:23 назв.
- Лозниця С. Вдосконалення людини та його вплив на соціально-економічний розвиток суспільства в концепції М.Вебера: сучасні реалії та перспективи / С.Лозниця // Молода нація. Альманах. - 2000. - № 3. - С. 74-93. - Бібліогр.: 45 назв.
- Лузан А. Релігійні елементи в системі легітимації влади / А. Лузан // Нова політика. - 2000. - № 3. - С. 25--30. - Бібліогр.: 9 назв.
- Медушевский А.Н. Книга о Максе Вебере / А. Н. Медушевский // Новая и новейшая история. - 2008. - № 1. - С. 130-136
- Сондюков, Ігор. Секрети прихованої влади / Ігор Сондюков // День. - 2012. - 7 грудня. - С. 9
- Сондюков, Ігор. Таємниця покликання : Макс Вебер про державу, харизму та владу / Ігор Сондюков // День. - 2004. - 9 жовтня. - С. 7
- Сондюков І. Українське мислення і дух капіталізму. Перечитуючи Макса Вебера / І. Сондюков // День. - 2003. - № 9. - С. 5
- Фреик Н.В. Политическая харизма: версии и проблемы / Н.В. Фреик // Социологические исследования. - 2003. - № 12. - С. 3-10. - Библиогр.: 14 назв.
http://um.co.ua/12/12-2/12-25028.html
https://stud.com.ua/56921/politologiya/tipologiya_liderstva_yogo_funktsiyi
http://www.info-library.com.ua/books-text-6442.html
http://radnuk.info/pidrychnuku/polit/271-rozenfeld/4259-s-2--.html
https://studopedia.org/12-25028.html

.: Розділ: Історія :: 24.01.2019 17.57.02 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Света із міста: харків :: Запитання: 42762  
Света запитує:
Доброго дня! допоможіть підібрати літературу для дослідження на тему:"особливості теорії лідерства Макса Вебера". дякую
Наша відповідь:

.: Розділ: Історія :: 23.01.2019 18.13.08 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.951094 seconds