Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 40150
   


Автор запитання: Катерина із міста: Кривий Ріг :: Запитання: 40460  
Катерина запитує:
Доброго дня, допоможить з інформацією для наукової статті на тему: "БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ В КРАЇНАХ СВІТУ" Дякую*
Наша відповідь:
Катерино, добрий день! Для вас підібрані такі джерела інформації:

Блей Дж., Ореол А. Европейский бухгалтерский учет. Справочник / Пер. с англ. - М.: Информ.-изд. дом "Филинь", 1997. - 400 с.

Єфименко Т.І., Ловінська Л.Г., Ярошенко Ф.О. Податок на прибуток: концепція визначення об'єкта оподаткування. - К.: НДФІ, 2004. - 192 с.

Квочкіна, С. Особливості оподаткування прибутку підприємств [Текст] / С. Квочкіна, Т. Черниш // Вісник. Право знати все про податки і збори. - 2015. - № 41. - С. 14-20.

Копчинська, К. О. Запровадження європейських стандартів оподаткування прибутку підприємств в Україні [Текст] / К. О. Копчинська // Економіка та держава. - 2015. - № 11. - С. 138-142. - Бібліогр. с.141-142 (16 назв).

Малишкін, Олександр. Особливості оподаткування прибутку корпорацій і його облік на підприємствах Німеччини / О. Малишкін // Бухгалтерський облік і аудит. - 2014. - № 2. - С. 42-52. - Бібліогр. с. 52 (12 назв).

Мостовий Г.І., Дєгтяр А.О., Греченко В.В. Податки та податкова політика: [Навч. посіб.]. - X.: Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2005. - 184 с.

Свердан, М. М. Прибуткове оподаткування підприємств в Україні: еволюція і перспективи [Текст] / М.М. Свердан // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. - 2005. - № 1. - С. 39-45.

Циганов, С. А. Удосконалення оподаткування прибутку підприємств: зарубіжний досвід та практика в Україні / С. А. Циганов // Вісник КНУ Шевченка: Сер. Міжнародні відносини. - 2002. - вип. 21/24. - С. 220-226.

Дєгтяр А. О. Гармонізація вітчизняного податкового законодавства до міжнародних стандартів як чинник прискорення євро інтеграційних процесів в Україні http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2008-2/doc/1/01.pdf

Кучер С. Бухгалтерський облік оподаткування прибутку підприємств в країнах світу http://sophus.at.ua/publ/2014_04_17_18_kampodilsk/sekcija_2_2014_04_17_18/bukhgalterskij_oblik_opodatkuvannja_pributku_pidpriemstv_v_krajinakh_svitu/52-1-0-891

Кучер С. В. Податок на прибуток як об'єкт соціально-економічних взаємовідносин "держава-підприємство" http://pbo.ztu.edu.ua/article/viewFile/49290/46171 (зверніть увагу на список використаних джерел)
Міжнародний досвід гармонізації бухгалтерського та податкового обліку з податку на прибуток http://ndi-fp.asta.edu.ua/files/doc/publications/smirnova/mign-dosvid-garmon.pdf

Міжнародний досвід застосування МСФЗ в контексті оподаткування прибутку підприємств http://pidruchniki.com/1376102554253/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/mizhnarodniy_dosvid_zastosuvannya_msfz_konteksti_opodatkuvannya_pributku_pidpriyemstv

Податок на прибуток підприємств як форма корпоративного прибуткового оподаткування http://p-for.com/book_405_glava_59_6.1._Podatok_na_pributok_pіdp.html

Ставки податку на доходи корпорацій деяких країн світу http://ebooktime.net/book_181_glava_90_СТАВКИ_ПОДАТКУ_Н.html

Сучасні тенденції оподаткування прибутку підприємств в Україні http://firstconsulting.com.ua/articles/33-ifrs-tax

Таптунова І. Трансформація податку на прибуток підприємств у податок на виведений капітал http://euinfocenter.rada.gov.ua/uploads/documents/28909.pdf

Шмичкова І. Ю. Оподаткування прибутку підприємств: аналіз застосування в Україні http://www.business-inform.net/pdf/2014/9_0/278_285.pdf

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 18.03.2017 14.29.37 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
   

Generated in 0.3983 seconds