Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 40150
   


Автор запитання: Аліна із міста: Кривий Ріг :: Запитання: 40465  
Аліна запитує:
Здравствуйте,мне нужны тезисы статьи на тему"Особливості бухгалтерського обліку в розвинених країнах та в Україні",если можна с ссылками. За ранее Вам спасибо!
Наша відповідь:
Добрый день, Аліно!
Предлагаем Вам просмотреть следующие источники:
Андрєєва А. О. Принципи бухгалтерського обліку в міжнародній практиці [Електронний ресурс] / А. О. Андрєєва // Економічні науки. Cер. : Облік і фінанси. - 2012. - Вип. 9(4). - С. 7-12 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2012_9(4)__3.
Асмолова Т. В. Особливості обліку зобов'язань за національними та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку: порівняльний аспект [Електронний ресурс] / Т. В. Асмолова, С. В. Сирцева // Економічні науки. Cерія : Облік і фінанси. - 2015. - Вип. 12(1). - С. 15-22. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2015_12(1)__4.
Безверхий К. В. Звітність у теорії вітчизняних і зарубіжних інституціоналістів [Електронний ресурс] / К. В. Безверхий // Бізнес Інформ. - 2014. - № 2. - С. 299-307. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_2_54.
Безверхий К. В. Особливості бухгалтерського обліку за національними та міжнародними стандартами: порівняльний аспект [Електронний ресурс] / К. В. Безверхий // Облік і фінанси. - 2014. - № 2. - С. 8-13. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_2014_2_3.
Брік С. В. Нові методичні рекомендації з бухгалтерського обліку: особливості застосування в обліку та аудиті [Електронний ресурс] / С. В. Брік, Н. Ю. Мардус, О. В. Мелень // Інноваційна економіка. - 2014. - № 5. - С. 308-310. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2014_5_59.
Голов С. Вдосконалення бухгалтерського обліку і фінансової звітності в Україні в контексті євроінтеграції [Електронний ресурс] / С. Голов // Бухгалтерський облік і аудит. - 2014. - № 1. - С. 3-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boau_2014_1_2.
Демко І. І. Особливості відображення результатів переоцінювання основних засобів в бухгалтерському обліку [Електронний ресурс] / І. І. Демко // Науковий вісник НЛТУ України. - 2014. - Вип. 24.9. - С. 220-225. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2014_24.
Дріга О. П. Синтетична сек’юритизація в бухгалтерському обліку: особливості здійснення та вітчизняний досвід [Електронний ресурс] / О. П. Дріга // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. - 2015. - № 1. - С. 31-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhdtu_econ_2015_1_7.
Єфименко Т. І. Запровадження інтегрованої звітності та реформування бухгалтерського обліку в умовах євроінтеграції [Електронний ресурс] / Т. І. Єфименко // Фінанси України. - 2014. - № 10. - С. 7-23. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2014_10_3.
Ковтуненко К. В. Особливості бухгалтерського обліку бюджетних установ України в умовах переходу до міжнародних стандартів [Електронний ресурс] / К. В. Ковтуненко, Т. О. Кучеренко // Економіка: реалії часу. - 2014. - № 2. - С. 79-82. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econrch_2014_2_15.
Кощинець М. І. Зарубіжний досвід щодо реформування бухгалтерського обліку в державному секторі [Електронний ресурс] / М. І. Кощинець // Вісник соціально-економічних досліджень. - 2015. - Вип. 2. - С. 71-78. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsed_2015_2_10.
Кугай І. В. Бухгалтерський облік доходів і видатків суб’єктів державного сектору: національні особливості та зарубіжні тенденції [Електронний ресурс] / І. В. Кугай // Причорноморські економічні студії. - 2016. - Вип. 9(1). - С. 113-117. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2016_9(1)__26.
Ловінська Л. Г. Вплив євроінтеграційних процесів на розвиток бухгалтерського обліку та звітності в Україні [Електронний ресурс] / Л. Г. Ловінська // Фінанси України. - 2014. - № 9. - С. 21-30. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2014_9_4.
Макурін А. А. Проблеми облікового забезпечення господарських операцій в контексті євроінтеграції України [Електронний ресурс] / А. А. Макурін // Бізнес Інформ. - 2014. - № 11. - С. 233-237. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_11_41.
Пархоменко В. Євроконвергенція бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / В. Пархоменко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2014. - № 8. - С. 3-4. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boau_2014_8_2.
Плахтій Т. Ф. Особливості застосування категорії "якість" в бухгалтерському обліку [Електронний ресурс] / Т. Ф. Плахтій // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. - 2016. - Т. 21, Вип. 3. - С. 197-201. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2016_21_3_46.
Пліско І. М. Особливості відображення в бухгалтерському обліку розрахунків електронними грошима [Електронний ресурс] / І. М. Пліско // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. - 2014. - № 2. - С. 230-235. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vcndtue_2014_2_34.
Поліщук О. М. Особливості застосування комп’ютерних технологій для автоматизації бухгалтерського обліку на підприємствах [Електронний ресурс] / О. М. Поліщук // Економічні науки. Cерія : Облік і фінанси. - 2014. - Вип. 11(2). - С. 287-293. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2014_11(2)__41.
Приходько І. П. Теоретичні основи глобальної системи бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / І. П. Приходько // Держава та регіони. Сер. : Економіка та підприємництво. - 2013. - № 2. - С. 162-165. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2013_2_33.
Рєзнікова В. В. Напрями гармонізації бухгалтерського обліку та фінансової звітності суб’єктів господарювання в Україні до європейських стандартів [Електронний ресурс] / В. В. Рєзнікова, О. С. Орлова // Університетські наукові записки. - 2014. - № 2. - С. 210-224. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2014_2_26.
Рожелюк В. М. Нормативно-правове регулювання ведення бухгалтерського обліку як визначальний чинник його організації [Електронний ресурс] / В. М. Рожелюк // Бізнес Інформ. - 2014. - № 7. - С. 225-229. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_7_41.
Стрельніков О. І. Державне регулювання бухгалтерського обліку в умовах інтеграції України в Європейський Союз [Електронний ресурс] / О. І. Стрельніков, Ю. Л. Петрушевський // Інвестиції: практика та досвід. - 2012. - № 5. - С. 57-61. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2012_5_17.
Тополенко Н. М. Особливості та проблеми організації бухгалтерського обліку у країнах ЄС [Електронний ресурс] / Н. М. Тополенко, О. І. Нетовчена // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Сер. : Державне управління. - 2011. - Т. 159, Вип. 147. - С. 109-114. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdu_2011_159_147_21.
Хомовий С. М. Євроінтеграція в Україні: проблеми розвитку і стандартизації бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / С. М. Хомовий // Економічні науки. Cер. : Облік і фінанси. - 2013. - Вип. 10(4). - С. 363-369. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2013_10(4)__58.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 20.03.2017 19.03.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.540582 seconds