Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 32 .:. Запитань у базі: 40072
   


Автор запитання: інна із міста: Кривий Ріг :: Запитання: 40958  
інна запитує:
Здравствуйте, мне нужны тезы, стать на тему : " Сучасний стан і перспективи розвитку аналізу маркетингової діяльності підприємства" , если можно с ссылками, заранее спасибо!
Наша відповідь:
Доброго дня, Інно!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. відповіді – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за номером запитання - 33723, 30679.
2. Гармідер Л. Д. Підходи щодо оцінки ефективності маркетингової діяльності на підприємствах сфери послуг [Електронний ресурс] /Л. Д. Гармідер // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. - 2016. - № 3 - С.177-181. – Режим доступу: http://journal.puet.edu.ua/index.php/nven/article/download/1349/1065.
3. Дудяк Р. Маркетингові стратегії в діяльності підприємств [Електронний ресурс] / Р. Дудяк, Ю. Голембйовська, Р. Грабовський // Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія : Економіка АПК. - 2014. - № 21(1). - С. 295-300. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnau_econ_2014_21(1)__57
4. Захарченко О. В. Аналіз маркетингової діяльності сільськогосподарських підприємств Черкаської області щодо м'ясопродуктового під комплексу та її вплив на їх конкурентоспроможність / О. В. Захарченко// Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – Мелітополь, 2013. - № 2 (22), т. 3. - С. 134-145. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znptdau_2013_2(3)__18.
5. Курдиш Р. Ф. Напрямки підвищення ефективності управління маркетинговою діяльністю підприємства [Електронний ресурс] / Р. Ф. Курдиш, Н. А. Потапова // Бізнес Інформ. - 2016. - № 4. - С. 293-297. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2016_4_48.
6. Лукан О. Аналіз ефективності маркетингової діяльності підприємства [Електронний ресурс] / О. Лукан // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. - 2014. - № 5. - С. 42-51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknteu_2014_5_6.
7. Лукан О. М. Економічна сутність маркетингової діяльності підприємства [Електронний ресурс] / О. М. Лукан // Економічний простір. - 2014. - № 84. - С. 172-180. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2014_84_19.
8. Мохненко А. С. Формування маркетингової діяльності підприємств [Електронний ресурс] / А. С. Мохненко, К. М. Байша // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. - 2014. - Вип. 8 (7). - С. 116-119. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2014_8(7)__29
9. Муштай В. А. Обґрунтування маркетингових можливостей підприємства та аналіз ризиків його діяльності [Електронний ресурс] / В. А. Муштай // Вісник Сумського національного аграрного університету. Фінанси і кредит. - 2013. - № 1. - С. 154-162. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsnau_2013_1_29.
10. Надвиничний О. А. Методичний підхід до економічного аналізу маркетингової діяльності підприємств [Електронний ресурс] / О. А. Надвиничний // Інноваційна економіка. - 2013. - № 1. - С. 211-216. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2013_1_53.
11. Надвиничний О. А. Організація економічного аналізу маркетингової діяльності підприємств [Електронний ресурс] / О. А. Надвиничний // Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. - 2013. - Вип. 42. - С. 149-154. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlca_ekon_2013_42_19.
12. Надвиничний О. А. Теоретичні основи застосування діагностичної функції в аналізі маркетингової діяльності підприємства [Електронний ресурс] / О. А. Надвиничний // Економічний аналіз. - 2014. - Т. 16(2). - С. 132-137. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2014_16(2)__21.
13. Овсієнко Н. В. Методичні підходи маркетингового стратегічного аналізу діяльності підприємств [Електронний ресурс] / Н. В. Овсієнко // Моделювання та інформаційні системи в економіці. - 2013. - Вип. 88. - С. 12-23. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mise_2013_88_4.
14. Пілько А. Д. Прогнозування ефективності управління маркетинговою і збутовою діяльністю підприємства [Електронний ресурс] / А. Д. Пілько, О. М. Лукан // Моделювання регіональної економіки. - 2012. - № 1. - С. 272-279. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Modre_2012_1_33.
15. Пілько А. Д. Сучасні тенденції розвитку моделей маркетингових комунікацій [Електронний ресурс] / А. Д. Пілько, О. М. Лукан // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. - 2011. - Вип. 7 (2). - С. 253-260. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprer_2011_7(2)__48.
16. Полторак К. А. Застосування крауд-технологій в маркетинговій діяльності підприємств [Електронний ресурс] / К. А. Полторак, О. В. Зозульов // Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". - 2014. - № 11. - С. 422-429. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evntukpi_2014_11_66.
17. Потрашкова Л. В. Оцінювання маркетингової діяльності підприємства за критерієм створення майбутніх спроможностей до формування попиту [Електронний ресурс] / Л. В. Потрашкова // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2015. - № 3. - С. 47-55. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mimi_2015_3_6.
18. Райко Д. В. Визначення розвитку маркетингової діяльності промислового підприємства [Електронний ресурс] / Д. В. Райко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – №3. – Т.1. – С. 117-124. – Режим доступу: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2011_3_1_117_124.pdf.
19. Руденко Ю. В. Багатомірний статистичний аналіз в управлінні маркетинговою діяльністю машинобудівних підприємств [Електронний ресурс] / Ю. В. Руденко // Економіка промисловості. - 2012. - № 3-4. - С. 283-290. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econpr_2012_3-4_42.
20. Рябуха І. С. Аналіз та оцінка маркетингових можливостей і ресурсів в ефективному управлінні маркетингової діяльності сільськогосподарського підприємства [Електронний ресурс] / І. С. Рябуха, М. О. Скринник // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Сер. : Економічні науки. - 2014. - № 5. - С. 273-281. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhnau_ekon_2014_5_43.
21. Тюріна В. М. Контроль та аналіз маркетингової діяльності підприємства [Електронний ресурс] / В. М. Тюріна , С. В. Телятник, А. В. Євдокімова. – Режим доступу: http://economy.kname.edu.ua/images/files/konferenc/feb2015/119-121.pdf.
22. Філонов В. І. Розвиток інтегрованих форм економічного і маркетингового аналізу ефективності діяльності підприємств [Електронний ресурс] / В. І. Філонов // Економічні науки. Cерія : Облік і фінанси. - 2010. - Вип. 7(3). - С. 418-425. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2010_7(3)__53.
23. Шепарська О. О. Особливості контролінгу маркетингової діяльності підприємства [Електронний ресурс] / О. О. Шепарська, І. І. Поліщук // Молодий вчений. - 2015. - № 9(2). - С. 49-53. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2015_9(2)__14.
24. Шпак Н. О. Аналізування ризиків, що виникають при залученні нових збутових каналів у процесі диверсифікації маркетингової діяльності малих машинобудівних підприємств [Електронний ресурс] / Н. О. Шпак, Т. Ю. Кирилич // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. - 2014. - № 797. - С. 162-167. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2014_797_23.
25. Штефанич Д. Аналіз впливу зміни макросередовища на маркетингову діяльність підприємства [Електронний ресурс] / Д. Штефанич, О. Дячун // Вісник Тернопільського національного економічного університету. - 2013. - Вип. 2. - С. 44-53. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vtneu_2013_2_7.
26. Шумейко В. М. Контроль та аналіз маркетингової діяльності підприємства [Електронний ресурс] / В. М. Шумейко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – Кіровоград, 2005. - Вип. 7, ч. 1. - С. 270-274. - Режим доступу: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/3292/1/44.pdf.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 12.09.2017 22.22.22 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.803303 seconds