Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 32 .:. Запитань у базі: 40072
   


Автор запитання: Ангеліна із міста: Житомир :: Запитання: 40965  
Ангеліна запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу до теми курсової з методики викладання природознавства в початкових класах: "Тварини куточка живої природи". Буду дуже вдячна.
Наша відповідь:
Добрий день, Ангеліно! Раді допомогти. Скористайтеся такими джерелами інформації:

Базовий перелік засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів початкової освіти // Початкова школа. – 2006. – № 7. – С. 5 – 7.

Байбара Т. М. Я і Україна: Підруч. для З кл. / Т. М. Байбара, Н. Бібік. – К. : Форум, 2005. – 176 с.

Байбара Т. М. Методика навчання природознавства в початкових класах [Tекст]: навчальний посібник. / Тетяна Миколаївна. Байбара. – К. : Веселка, 2008. – 334 с.

Байбара Т. М., Коваль Н. С. Природознавство: 3(2) клас.— К.: Веселка, 2012. – 330 с.

Бібік Н. М. Я і Україна. Віконечко [Текст]: підр. для 1-го класу / М. Бібік, Н. Коваль. – 2-е вид. доопрацьоване. – К. : Генеза, 2007. – 112 с.

Богданова І.Б. Черепахи: сухопутные и красноухие : содержание – уход – кормление – разведение. – Х., 1998. – 32 с.

Грущинська І. Ведення спостережень за природою влітку / І. Грущинська // Початкова школа. – 2004. – № 7. – С. 35 – 37.

Дитиняк Г. Я досліджую, експериментую,спостерігаю. (Методика навчання природознавства в початкових класах). / Галина Дитиняк, Ліда Андрушко, Наталія. Древняк. – Львів-Торонто : Літопис, 2003. – 140 с.

Жизнь животных: в 7 т. Гл. ред. В. Е. Соколов. – Т. 5 : Земноводные. – М.: Просвещение, 1985. – 399 с.

Кисельов Ф. С. Методика викладання природознавства в початкових класах [Текст]: навч. посібник / Ф. С. Кисельов. – К. : Вища школа, 1975. – 176 с.

Книга вчителя біології, природознавства, основ здоров'я [Текст]: довідково-методичне видання / упоряд. О. В. Єресько, С. П. Яценко. – Харків : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005. – 352 с.

Коцун Борис.НАТУРАЛІСТИЧНА РОБОТА В СИСТЕМІ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
http://library.udpu.org.ua/library_files/psuh_pedagog_probl_silsk_shkolu/21/visnuk_6.pdf

Кукалець М. В. Методика викладання природознавства у початковій школі [Текст]: навчально-методичний посібник за модульно-рейтинговою системою навчання студентів спец. "Початкова освіта" / Мирослава Василівна Кукалець. – Рек МОН. – Львів : Новий Світ - 2000, 2013. – 222 с.

14.3 Куточок живої природи
http://npu.edu.ua/!e-book/book/html/D/ipgoe_ktmn_Moroz I.V. Zagalna metodyka navchannya biologii/870.html

6.Куточок живої природи.Організація і використання його обєктів у навчальному процесі.
https://studfiles.net/preview/5512001/page:4/

Луцан Н. І. "Людина і світ" в інноваційних технологіях навчання [Текст]: навч. посіб. / Надія Іванівна Луцан. – Рек. МОН. – К. : ВД "Слово", 2012. – 184 с.

Матеріальна база курсу природознавства початкової школи. Куточок живої природи. Географічний майданчик. Навчально-дослідна ділянка
http://allref.com.ua/uk/skachaty/Material-na_baza_kursu_prirodoznavstva_pochatkovoyi_shkoli|_Kutochok_jivoyi_prirodi|_Geografichniiy_maiydanchik|_Navchal-no-doslidna_dilyanka

Матеріальна база уроків природознавства в школі
http://lib.mdpu.org.ua/e-book/pryrodoznavstvo/temu/tema_1_5.htm

Методика викладання природознавства в початковій школі [Текст]: навч. посібник / уклад. Н.І.Луцан. – 2-ге вид.,перероб. і доп. – Ів.-Франківськ : Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2012. – 204 с.

Методика викладання природознавства в початковій школі [Текст]: навчальний посібник. / укладач Н.І.Луцан. – Ів.-Франківськ : Прикарпатський нац. універ. ім.В.Стефаника, 2010. – 204 с.

Міністерство освіти України. Примірна інструкція (орієнтовний варіант) з безпеки під час роботи в кабінеті (лабораторії) біології, куточку живої природи, на навчально-дослідній дільниці, у теплиці (оранжереї), під час екскурсії з біології та природознавства в загальноосвітньому навчальному закладі : Наказ Міністерства освіти України, 10 трав., 1999 р. № 134 // Все для вчителя. - 2007. - № 9. - С. 134-138.

Наумчук В. І. Завдання з природознавства: 2-4 класи : навч.-метод. посібник. / В. І. Наумчук. – Тернопіль : Астон, 2003. – 116 с.

Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. посібн. / За ред. О.І. Пометун. – К.: АСК., 2003. – 192 с.

Проект створення куточка живої природи
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=39&ved=0ahUKEwi1ybPtiqTWAhXJQZoKHR5fA_U4HhAWCFAwCA&url=http://metodkabnet.at.ua/barvy_maysternosti/proekt_stvorennja_kutochka_zhivoji_prirodi.doc&usg=AFQjCNERaocHb4VJRFH9kY8PrtBdScQ56g

Про затвердження Положення про куточок живої природи загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів : наказ МОН України : положення від 09.08.2002 № 456
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0715-02

Рослини і тваринами куточка живої природи. Консультація для вихователів та вчителів початкових класів.
http://ped-kopilka.com.ua/blogs/sokolova-natalja-aleksandrovna/rastenija-i-zhivotnye-ugolka-zhivoi-prirody-konsultacija-dlja-vospitatelei.html

Сосновский И.П., Коренева В.И. Уголок природы в школе: Книга для
учителя. – М.: Просвещение, 1986. – 112 с.

Танська В. В. Методика навчання природознавства у початковій школ і/ Танська В. В. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франко, 2014. – 236 с.

Тварини куточка живої природи
http://studopedia.com.ua/1_375614_tvarini-kutochka-zhivoi-prirodi.html

Трайтак Д.И. Как сделать интересной внеклассную работу по биологии:
Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1979. – 145 с.

Хитяєва Л. П. Цікаві завдання з природознавства для початкової школи. — Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2008. — 160 с.

Шандрівська Г. М. Я і Україна. Навколишній світ. 2 клас [Текст]: розробки уроків за програмою Н.Бібік, Н.Коваль. / Галина Миколаївна Шандрівська, М. М. Лясковська. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2005. – 112 с.

Штойко П. І. Концепції природознавства [Текст]: навч. посібник / Павло Іванович Штойко ; відп. за вип. В.І.Онопрієнко. – Рек. МОН. – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2011. – 456 с.

Яришева Н. Ф. Основи природознавства.Природа України [Tекст]: навчальний посібник. / Надія Федорівна. Яришева ; Рек. МОН. – К. : Вища школа, 2008. – 335 с.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 14.09.2017 00.10.16 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
   

Generated in 0.522099 seconds