Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 27 .:. Запитань у базі: 40350
   


Автор запитання: Лариса із міста: Кременчук :: Запитання: 41093  
Лариса запитує:
Доброго дня,допоможіть у пошуках літератури до теми: Історичні типи образів науковості: від протонауки до постнекласики. Філософія та наука: моделі співіснування, дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Ларисо! Для вас підібрано такі джерела інформації:

Гайденко П. П. К проблеме становления новоевропейской науки / П. П. Гайденко // Вопросы философии. - 2009. - № 5. - С. 80-92.

Добронравова І.С. Новітня філософія науки : підруч. для студ. філос. ф-тів ун-тів і аспірантів (для складання канд. іспиту з філософії та філософії науки)] / І. С. Добронравова, Т. М. Білоус, О. В. Комар. - Київ : Логос, 2009. - 244 с.

Добронравова І. С. Практична філософія науки / І. С. Добронравова - Суми: Університетська книга, 2017. - 351с.

Добронравова І.С. Практична філософія постнеклласичної науки про наукову істину та людську свободу / І. С. Добронравова // Філософія освіти. - 2014. -№ 2. - С. 224-234.

Лекторский В.А. Философия, общество знания и перспективы человека // Вопросы философии. - 2010. - № 8. - Режим доступу : http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=186&Itemid=52.

Литовка И. И. История протонауки и теоретические модели развития науки / И. И. Литовка // Философия науки. - 2008. - № 4 (39). - С. 31-48.

Максюта М. Є. Філософія : навч. пос. для студентів ВНЗ. - Київ : Урожай, 2014. - 410 с.

Мітченко І. Г. Епістемологія : основна проблематика і еволюція підходів у філософії науки / І. Г. Мітченко та ін. - Кемерово: Кузбас. держ. техн. ун-т, 2007. - Режим доступу : http://weblib.pp.ua/klassicheskaya-nauka-8189.html

Семенюк Е. П. Філософія сучасної науки і техніки : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Е. П. Семенюк, В. П. Мельник. - Львів : Світ, 2006. - 152 с.

Сидоренко Л. І. Аксіологія постнекласичної науки / Л. І. Сидоренко // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : зб. наук. праць / відп. ред. А.Є.Конверський, Л.О.Шашкова. - Київ : Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т", 2011 - 304 с.

Рижко Л. В. Науковий простір: проблеми формування та трансформації (філософсько-праксеологічний аспект) : дис. д-ра філос. наук: 09.00.09 / Л. В. Рижко ; Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України. - Київ, 2006. - 456 с. - Бібліогр.: с. 425-456.

Філософія і наука за умов формування інформаційного суспільства: морально-етичні та світоглядні проблеми : тези Всеукр. наук. конф. "ХХІІ Читання, присвячені пам'яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи К. Твардовського", 9-11 лют. 2010 р. / Нац. ун-т "Львів. політехніка", Каф. філософії. - Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2010. - 147 с.

Чекаль Л. Філософія науки та інноваційного розвитку : навч. посіб. / Л. Чекаль. - Київ: Міленіум, 2010. - 340 с.

Юдин Б. Г. Наука в обществе знаний / Б. Г. Юдин // Вопросы философии. - 2010. - № 8. - Режим доступу: http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=193&Itemid=52

Класична наука XVIII-XIX століть // https://studme.com.ua/144709245182/filosofiya/klassicheskaya_nauka_xviii-xix_vekov.htm

Наукові революції та зміни типів раціональності // http://stud.com.ua/28910/filosofiya/naukovi_revolyutsiyi_zmini_tipiv_ratsionalnosti

Сидоренко Л. І. Феномен науки / Л. І. Сидоренко // http://www.philsci.univ.kiev.ua/UKR/courses/asp/lecphilsidor.htm

Становлення і закономірності розвитку науки, наукова картина світу і наукова революція // http://pidruchniki.com/17670921/kulturologiya/stanovlennya_zakonomirnosti_rozvitku_nauki_naukova_kartina_svitu_naukova_revolyutsiya

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 12.10.2017 08.15.42 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
   

Generated in 0.398517 seconds