Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 40765
   


Автор запитання: Любов із міста: м. Кропивницьки :: Запитання: 41539  
Любов запитує:
Допоможіть підібрати літературу на тему "Створення творчого середовища у роботі з обдарованими дітьми"
Наша відповідь:
Доброго дня, Любове! Радимо Вам використати наступний список літератури: – http://budulatiil.klasna.com/uk/site/robota-z-obdarovanimi-dit.html
file:///C:/Users/User/Desktop/Nzspp_2012_3_20.pdf
http://ird.npu.edu.ua/files/biloxa_2.pdf
http://klasnaocinka.com.ua/ru/article/kursovii-proekt-stvorennya--osvitnogo-seredovishch.html
– Методичні рекомендації щодо організації роботи з обдарованими дітьми школи І ступеня // Початкова освіта. - 2012. - № 24. - С. 5-30.
– Шевченко О. Організація роботи школи з обдарованими дітьми / О. Шевченко // Психолог. - 2016. - № 3-4. - С. 55-60
– Киричук Г. Обдарована дитина : творча активність як основний чинник розвитку / Г. Киричук, М. Киричук // Психолог. - 2017. - № 1-2. - С. 19-22
– Александрова И. В. Развивающая среда для работы с одаренными детьми на занятиях изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества / И. В. Александрова // Одарен. Ребенок. - 2012. - № 4. - С. 54-59.
– Гердт Н. И. Творческая образовательная среда ДОУ как средство развития одаренности / Н. И. Гердт // Одарен. Ребенок. - 2010. - № 2. - С. 86-108.
– Корж Н. Школа - це стиль виховання, навчання й життя : реалізація особистісного потенціалу учня: індивідуальна траєкторія його освіти та гімназійний освітній округ / Н. Корж // Директор школи, ліцею, гімназії. - 2011. - № 3. - С. 46-65.
– Дворянцева С. Е. Механизмы формирования образовательной среды, обеспечивающие высокие достижения обучающихся / С. Е. Дворянцева, И. М. Панкова // Профил. шк. - 2013. - № 2. - С. 10-14.
– Малішевська А. П. Розвиток творчого потенціалу учнів / А. П. Малішевська // Обдар. Дитина. - 2009. - № 4. - С. 10-11.
– Смолянова И. А. Учреждение дополнительного образования как творческая образовательная среда, способствующая выявлению, поддержке и развитию одренных детей : из опыта работы МДОУ ДОД "Центр внешкольной работы" р-на Талнах г. Норильска Краснояр. края [Рос. Федерация] / И. А. Смолянова // Одарен. ребенок. - 2010. - № 4. - С. 56-63.
– Романченко Т.В. Психолого-педагогічні умови створення розвивального середовища для обдарованих дошкільників / Т. В. Романченко // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І .Франка, 2010. - Т. 6 : Психологія обдарованості, Вип. 5. - С. 273-281.
– Михайлик Л. В. Формування освітнього середовища для розвитку обдарованої дитини / Л. В. Михайлик // Інноваційні технології навчання обдарованої молоді : матеріали міждисциплінар. наук.-практ. конф., 02-03 груд. 2009 р., м. Київ / АПН України, Ін-т обдарован. дитини АПН України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти МОН України. - [Київ] : [б. в.], [2009?]. - С. 119-125 : іл.
– Сологуб А.І. Особистісно-розвивальне середовище креативної освіти творчо обдарованих / А. І. Сологуб // Моделювання особистісно-розвивального середовища обдарованої дитини : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 11-12 жовт. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НАПН України. Ін-т обдарован. дитини, Нац. центр "Мала Академія наук України". - Київ : Ін-т обдарованої дитини, 2011. - С. 122-127 : іл.
– Обдаровані діти - інтелектуальний потенціал держави : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., 26-30 верес. 2013 р., смт. Гаспра, АР Крим / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдарован. дитини НАПН України. - Київ : Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2013. - 485 с.
– Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія і практика : зб. наук. пр. Вип. 2 / АПН України ; [редкол.: Волощук І. С. та ін.]. - Київ : [б. в.], 2009. - 275 с.
– Обдаровані діти - інтелектуальний потенціал держави : матеріали наук.-практ. конф., 8-9 жовт. 2008 р. / АПН України, Ін-т обдарован. дитини АПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України, Ін-т проблем виховання АПН України, Ін-т педагогіки АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти МОН України, Мала акад. наук учнів. молоді. - Київ : [б. в.], 2008. - 103 с.
– Розвиток творчих здібностей учнівської молоді в навчально-виховній системі МАН України : матеріали наук.-практ. конф., 10-11 груд. 2008 р. / АПН України, Ін-т обдарован. дитини АПН України, Мала акад. наук учнів. молоді, Міжнар. благод. Фонд "Україна 3000". - Київ : [б. в.], 2008. - 216 с.
– Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія і практика : зб. наук. пр. Вип. 3 / НАПН України, Ін-т обдарован. дитини НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України ; [редкол.: Волощук І. С. та ін.]. - Київ : [б. в.], 2010. - 313 с.
– Лякішева А.В. Соціально-педагогічні умови розвитку обдарованих дітей у центрах науково-технічної творчості : Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.05 / Лякішева А. В. ; наук. кер. Левченко Т. І. ; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк, 2007. - 209, [4] с.
– Приходченко К. І. Дослідно-експериментальна робота зі створення творчого освітньо-виховного середовища в загальноосвітніх закладах гуманітарного профілю / К. І. Приходченко // Управління школою. - 2008. - № 25. - вкл. 1-16.
– Чиркова С. І. Шкільне освітнє розвивальне середовище як умова розвитку здібностей та творчості обдарованих дітей / С. І. Чиркова // Педагогічний вісник. - 2014. - № 3. - С. 5-7.
– Вітко, М. А. Ігровий комплекс для розвитку творчого мислення / М. А. Вітко // Обдарована дитина. - 2011. - № 4. - С. 38-47 ; Обдарована дитина. - 2011. - № 5. - С. 27-37.
– Калуцька В. Створення оптимальних умов для виявлення творчих ресурсів учнів і розвитку їхніх здібностей та обдарувань / В. Калуцька // Директор школи, ліцею, гімназії. - 2011. - № 3. - С. 78-89 : фотогр.
– Иванилова Н. Н. Развитие творческой одаренности ребенка через театрализованную деятельность / Н. Н. Иванилова // Обдарована дитина. - 2012. - № 5. - С. 18-23.
– Кухар Л. О. Робота з обдарованими дітьми в літературно-мистецькій студії "Первоцвіт" / Л. О. Кухар // Педагогічна майстерня. - 2012. - № 6. - С. 41-47.
– Пилипенко Г. А. Развитие творческих способностей литературно одаренных детей / Г. А. Пилипенко // Обдарована дитина. - 2012. - № 6. - С. 8-15.
– Зверик А. П. Тест на выявление творческой технической одаренности / А. П. Зверик // Обдарована дитина. - 2013. - № 2. - С. 23-29.
– Полторацька В. Організація освітньо-розвивального простору в роботі з обдарованими дітьми / Валентина Полторацька // Школа. - 2013. - № 11. - С. 4-28 : табл.
– Кучеренко Т. Л. Особливості виявлення, навчання та підтримання розвитку здібностей (обдарувань) учнів / Т. Л. Кучеренко // Управління школою. - 2015. - № 13-15. - С. 52-95 : мал.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 11.01.2018 17.09.02 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
   

Generated in 1.101516 seconds