Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 40765
   


Автор запитання: Катерина із міста: Кривой Рог :: Запитання: 41543  
Катерина запитує:
Доброго дня! Потрібна інформація для наукової статті з теми "Аналіз Бюджету України та країн ЄС" Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями:– http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5109
file:///C:/Users/User/Desktop/Vnbu_2013_9_4.pdf
http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/51858/7/Dekhtiar_Analiz_biudzhetnoi_polityky_krain.pdf
http://ces.org.ua/wp-content/uploads/2015/08/20151102_fiscal_spending_report.pdf
http://ces.org.ua/analiz-proektu-derzhavnoho-biudzhetu-na-2017-rik-pres-reliz/
https://feao.org.ua/wp-content/uploads/2016/04/FEAO_Schodennyk_A5_web.pdf
http://www.ier.com.ua/files/publications/Policy_papers/IER/2016/MOZ_budget_efficiency_IER_GIZ.pdf
http://www.business-inform.net/pdf/2013/8_0/45_50.pdf
http://www.econindustry.org/arhiv/html/2014/4-67.pdf
https://kyivcity.gov.ua/done_img/f/Моніторинг основних індикаторів бюджетноїсистеми України за січень-червень 2016.pdf
http://publicaudit.com.ua/reports-on-audit/derzhavnij-byudzhet-na-2017-rik-povnij-analiz-prognoznih-pokaznikiv-vid-publichnogo-auditu/
https://kneu.edu.ua/userfiles/d-26.006.02/2012/Prytula.doc
http://texty.org.ua/d/wldmr/budget/
– Фаріон М. М.Порівняльний аналіз джерел формування доходної частини бюджету країн ЄС та України [Електронний ресурс] / М. М. Фаріон // Ефективна економіка. — 2016. — № 8. — б.с.
– Маслій Л.П. Правові основи бюджетного процесу (за законодавством України та країн з розвиненою економікою) : дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Маслій Людмила Петрівна ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 1996. - 173 л.
– Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Ю. В. Пасічник. - Київ : Знання-Прес, 2002. - 495 с.: табл. - (Серія "Вища освіта ХХІ століття").
– Боярко І. Аналіз бюджетної політики країн ЄС та України у сфері формування та використання державних видатків / І. Боярко, Н. Дехтяр, О. Дейнека // Вісник Національного банку України. - 2013. - № 9. - С. 17-21.
– Діденко Н.Г. Бюджетна політика нейтральних країн - членів ЄС в оборонній сфері: досвід для України / Н. Г. Діденко, В. В. Цвірова // Стратегічні пріоритети. - 2013. - № 4. - С. 176-182 : табл.
– Мазуренко В.П. Бюджетна політика в розвинених країнах в умовах фінансово-економічної кризи 2008-2009 років: уроки для України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 2). – С. 126-137.
– Науменко І.І. Досвід правового регулювання бюджетного процесу в країнах Європейського Союзу та його значення для України // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2014. – № 14. – С. 245-256.
– Медведєв Ю.Б. Оборонний бюджет України та інших провідних європейських країн / Ю.Б. Медведєв, А.П. Смаль // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 95-98. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 24/25).
– Коркуна Н. Порівняльний аналіз динаміки податкових надходжень та їхній вплив на наповнення державного бюджету України з деякими країнами ЄС / Н. Коркуна, Г. Цегелик // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац. ун. ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 21 : Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 254-259.
– Маслій Л.П. Правові основи бюджетного процесу (за законодавством України та країн з розвиненою економікою) : Автореф... канд. юридичнихнаук: 12.00.07 / Маслій Л. П. ; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 24л.
– Затонацька Т.Г. Пріоритети бюджетної політики країн Європейського Союзу // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2014. – Вип. 3 (68). – C. 3-15.
– Сидорова Н.В. Про деякі проблеми удосконалення бюджетного законодавства в Україні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 43-48. – (Юридичні науки ; Вип. 35)
– Сергієнко Л.К. Сучасний стан та перспективи розвитку бюджетної політики України // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 2 (61). – С. 56-60
– Мартинюк В. П. Факторний аналіз чинників впливу на розміри податкових надходжень до державного бюджету України / В. П. Мартинюк // Фінанси України. - 2011. - № 1. - С. 40-51.
– Косаняк В. Понятійно-категоріальний апарат Бюджетного кодексу України: критичний аналіз / В. Косаняк // Вісник Львівського Університету. Серія юридична. Вип. 37. - 2002. - С. 295-306.
– Мазуренко Г. Сучасна ефективність бюджетних видатків: аналіз сучасного стану та досвід розвинених країн світу / Г. Мазуренко // Збірник наукових праць НАДУ при Президентові України. - 2004. - № 1. - С. 267-276.
– Плескач В. Статистичний аналіз податкових надходжень до зведеного бюджету України / В. Плескач // Київський національний університет ім. Т. Шевченка. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка / Київський національний університет ім. Т. Шевченка. - Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2012. - Вип. 139. - С. 5-10.
– Богачер Р. М. Порівняльний аналіз принципів фінансування медичної галузі в Україні та деяких країнах світу / Р. М. Богачев // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2013. - № 4. - С. 24-30 : портр.
– Мещеряков А. А. Аналіз сучасних тенденцій розвитку бюджетно-податкової політики України / А. А. Мещеряков, А. О. Синюк // Академія митної служби України. Вісник Академії митної служби України. Серія "Економіка" / Акад. митної служби України. - Дніпропетровськ : Акад. митної служби України, 2015. - 2015 р. № 1(53). - С. 56-61.
– Баранецька О. В. Аналіз бюджетотворення в Україні / О. В. Баранецька, Я. Г. Бучковська // Економіка та держава. - 2016. - № 8. - С. 79-84.
– Бойко С.В. Гармонічний аналіз показників державного бюджету України та його застосування в бюджетному процесі / С. В. Бойко, М. А. Однорог, Я. В. Юхименко // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. - 2017. - № 2. - С. 309-317.
– Захожай К. В. Факторний аналіз динаміки видатків держбюджету України протягом 2002-2011 років / К. В. Захожай // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 2. - С. 256-263.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 12.01.2018 15.29.59 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
   

Generated in 0.991362 seconds