Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 40229
   


Автор запитання: Соломія із міста: Ужгород :: Запитання: 41916  
Соломія запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати літературу на курсову з темою "Обрядова лексика у" Наддністрянському регіональному словнику" Г. Шила".
Наша відповідь:
Соломіє, добридень! Радимо скористатися такими джерелами інформації:

Бондар О.І. Українське діалектне словникарство початку ХХ століття // Вісник Одеського національного університету. Т. 17, вип. 4. – Одеса, 2012. – С.5-26.
http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/handle/123456789/2714/5-26.pdf;jsessionid=F385F57DD275A0129DCCC5F0B45B22DD?sequence=1

ЛИЧУК С. НОМЕНИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОЇ ГРУПИ “ЯМА” В ДІАЛЕКТНОМУ МОВЛЕННІ ІВАНО-ФРАНКІВЩИНИ / Світлана Личук // ЕТНОС І КУЛЬТУРА. Часопис Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника : збірник науково-теоретичних статей. Гуманітарні науки / [голов. ред. В. І. Кононенко]. – Івано-Франківськ, 2015–2016. – No12–13. – С. 82-87
http://www.pu.if.ua/depart/EtnosCul/resource/file/Етнос 12-13.pdf

Миголинець О. Зі спостережень над лексикою весільного обряду: назви молодих в українських Закарпатських говірках [Електронний ресурс] / О. Миголинець // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. - 2017. - Вип. 22. - С. 37-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spml_2017_22_9

Наддністрянських говір
http://uahrofjoy.ru/rizne/13720-naddnistrjanskih-govir.html

Полюга Л. Професор Г. Ф. Шило та його "Наддністрянський регіональний словник" // Шило Г. Ф. Наддністрянський регіональний словник. – Львів, 2007. – С. 18–27.

Руснак Ю. Назви головних весільних персонажів у буковинському діалекті / Руснак Ю., Руснак Н.// Актуальні питання суспільних наук та історії медицини . – 2014. – № 3 (3). – С. 64-69.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=17&ved=0ahUKEwik_MuGnL7aAhXIXiwKHXZCAiQ4ChAWCFYwBg&url=http://e-apsnim.bsmu.edu.ua/article/download/2411-6181.3.2014.41/89370&usg=AOvVaw2n0zgxqc1OOkACbvDQBb8D

Хібеба Н. Весільна лексика в „Наддністрянському регіональному словнику” Гаврила Шила // Мовознавчі студії. Вип. 3. Діалект у лінгвокультурологічному просторі (За матеріалами Міжнар. наук. конф. на пошану 100-річчя від дня народження професора Гаврила Шила). – Дрогобич : Швидкодрук, 2010. – С. 350–358.

Шелемех Віра.НАЗВИ СТРАВ ТА КУХОННОГО НАЧИННЯ В НАДСЯНСЬКОМУ ТА НАДДНІСТРЯНСЬКОМУ ГОВОРАХ [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwiqo7rki77aAhUIiSwKHaGlBTYQFgg3MAI&url=http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/spml_2008_12_58.pdf&usg=AOvVaw2RwYWDi_LWQDqtUMUbqRvE

Шило Гаврило. Наддністрянський регіональний словник. - Львів: Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України, 2008. – (Серія "Діалектологічна скриня"). - 288 с.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Наддністрянський_реґіональний_словник

.: Розділ: Мовознавство :: 15.04.2018 13.29.44 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
   

Generated in 0.390558 seconds