Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 40229
   


Автор запитання: Олена із міста: Житомир (Житомирська) :: Запитання: 41917  
Олена запитує:
Доброго дня. Чи не могли б ви надати статті з питань підготовки студентів з української мови у вищій школі. Дякую
Наша відповідь:
Шановна Олено, скористайтеся , будь ласка, наступною інформацією:
1.Білоус М., СербенськаО. Екологія українського слова:[ Практичний словник –довідник]. – Львів, 2003. – 68 с.
2.Богдан М.М., Власенко В.В., Конторчук Г.К. Сучасна українська літературна мова. Лексичний, фонетичний і граматичний аналізи: [Навчально-методичний посібник]. – Житомир, 2001. – 135 с.
3.Грищенко Т.Б. Українська мова за професійним спрямуванням:[ Навч. посіб.]. – К., 2010. – 624 с.
4.Демешко І. М. Сучасна українська літературна мова. Вступ. Фонетика. Фонологія. Морфонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія : таблиці, схеми : [навч. посіб.]. -[2-е вид., випр. і доп.] / І. М. Демешко. - Кіровоград : ПП „Центр оперативної поліграфії ,Двангард”, 2013. - С. 79¬-104.
5.Демешко І. М. Сучасна українська літературна мова. Синтаксис. Словосполучення. Просте неускладнене речення : модульний курс : [навч. посіб.]. - [3-є вид., переробл. і доп.] / І. М. Демешко. - Кіровоград :ПП „Центр оперативної поліграфії „Двангард”, 2013. - 244 с.
6.Дороз В. Ф. Методика викладання української мови у вищій школі : [навч. посіб.] / В. Ф. Дороз. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 176 с.
7.Каніболоцька О. А. Особливості використання „методу проектів” у поєднанні аудиторної та індивідуальної самостійної роботи студентів мовних спеціальностей у вищій школі / О. А. Каніболоцька // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия „Филология. Социальные коммуникации”. - Том 25 (64) N 1. - Часть 2. – С. 273-279.
8.Кононенко В. І. Українська лінгвокультурологія / В. І. Кононенко. - К. : Вища школа, 2008. - 327 с.
9.Кочан І. М. Контрольні завдання з методики викладання української
мови / І. М. Кочан. — Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – 59с.
10.Сагач Г. Становлення духовно-інтелектуальної особистості студентів гуманітарного профілю засобами красномовства// Педагогіка і психологія професійної освіти. – Львів, 1998. – N4. – С. 77–86.
11.Семеног О. М. Культура наукової української мови : [навч. посіб.] / О. М. Семеног. - К. : ВЦ ,Дкадемія”, 2010. - 216 с.
12.Сидоренко В. Х. Теоретичні та технологічні основи професійно-педагогічного спілкування : методичні рекомендації / В. Х. Сидоренко. — К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007. — 50 с.
13.Соколова С. В. Методика формування граматичної компетенції з української мови як іноземної : навчально-методичний посібник / С. В. Соколова; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НПУ імені М. П. Драгоманова, Ін-т укр. філології. — К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. — 122 с.

Режим доступу:
http://studentam.net.ua/content/view/8533/97/
http://studentbooks.com.ua/content/view/144/46/1/1/
http://www.ukrlit.net/article1/1966.html
http://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/doc/2011/4_2011/1.pdf
http://eprints.zu.edu.ua/10094/1/С._4.pdf
http://www.enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/14453/1/Zahorodnova.pdf

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 16.04.2018 11.06.57 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
   

Generated in 0.447279 seconds