Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 40229
   


Автор запитання: Анастасія із міста: Олевськ :: Запитання: 41922  
Анастасія запитує:
Доброго вечора! Прошу Вас допомогти знайти критичні матеріали про літературну спадщину С. Єфремова. Буду вельми вдячна.
Наша відповідь:
Доброго дня, Анастасіє! Радимо Вам використати наступні посилання: – http://kraeznavstvo.at.ua/news/2009-08-29-21
http://litopys.org.ua/hrabo/hr15.htm
http://shron1.chtyvo.org.ua/Boiko_Yurii/Taras_Shevchenko_v_nasvitlenni_Serhiia_Yefremova.pdf
http://shron1.chtyvo.org.ua/Yefremov_Serhii/Taras_Shevchenko_Zhyttia_ioho_ta_dila.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/ubi_2013_10_19.pdf
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=0ahUKEwichuTN0sDaAhXH1qQKHWNiASI4ChAWCDAwAQ&url=http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10movkul.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&usg=AOvVaw3U_T03e7ul1Ol4UaYd-2iP
http://meest-online.com/culture/serhij-jefremov-shevchenkoznavets/
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/3593/1/hryhorenko.pdf
https://ru.calameo.com/books/0028207916df6dd678d32
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/82990/18-Ivanytska.pdf?sequence=1
http://pidruchniki.com/14451127/literatura/istoriya_ukrayinskogo_pismenstva_yefremova
http://1576.ua/people/3756
http://ukrbukva.net/118721-Zhitt-viiy-ta-tvorchiiy-shlyah-Serg-ya-fremova.html
file:///C:/Users/User/Desktop/240-Article Text-476-1-10-20170308.pdf
http://flightcollege.com.ua/library/8 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ/81 ЯЗЫКОЗНАНИЕ/81.2 УКР/Ефремов С. История украинського письменства.pdf
http://old.philology.lnu.edu.ua/vydannia/Ivan_Franko_zbirnyk_2010_t02/70Yevheniya_Sohacka.pdf
– Івашкевич Т. "Історія українського письменства" Сергія Єфремова у критиці початку ХХ століття / Івашкевич Т. // Українська мова та література. - 1999. - № 18.
– Масенко Л. "Щоденники" Сергія Єфремова як історичне й філологічне джерело / Масенко Л. // Дивослово. - 2000. - № 1. - С.10-13.
– Єфремов С. Іван Тобілевич : (Карпенко-Карий) / Єфремов С. // Духовні криниці. Українська література (70-90-ті роки ХІХ ст.) : хрестоматія для 10 кл. сер. шк. Ч. 1 / / упоряд. Г.Ф.Семенюк, П.П.Хропко. - Київ,1997. - С. 231-232.
– Єфремов С. Борис Грінченко / С.Єфремов // Духовні криниці. Українська література (70-90-ті роки Х1Х ст. ): хрестоматія для 10 кл. сер. шк. Ч. 1 / упоряд. Г.Ф.Семенюк, П.П.Хропко. - Київ,1997. - С. 420-424.
– Грабович Г. Сергій Єфремов як історик українського письменства / Г.Грабович // Грабович Г. До історії української літератури. - Київ,1997. - С. 418-432.
– Величко О. Сергій Єфремов про творчість Григорія Сковороди / О. Величко // Рідна школа. - 2004. - № 10. - С. 53-57.
Чехівський О. Шевченкова мудрість у "Щоденниках" Сергія Єфремова / О. Чехівський // Дивослово. - 2004. - № 7. - С. 12-14.
– Соловей Е. Єфремов і Франко : (До 130-х роковин Сергія Єфремова) / Е. Соловей // Слово і час. - 2006. - № 10. - С. 3-7.
– Меленчук О.В. Шевченкознавчий дискурс Сергія Єфремова у контексті українського літературознавства / О. Меленчук ; [наук. ред. Соловей (Гончарик) Е. С.] ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича : Рута, 2013. – 239 с.
– Болабольченко А.А. Сергій Єфремов : біогр. нарис / А. Болабольченко. – Київ : Щек, 2010. – 278, [1] с. : іл., портр.
– Єфремов С. О. Історія українського письменства / С.О. Єфремов ; [Ред., авт. передм. М.К.Наєнко]. – Київ : Femina, 1995. – 685, [1] с.
– Єфремов С. О. Літературно-критичні статті. – Київ : Дніпро, 1993. – 349, [2] с. : портр. – (Укр. літ. думка).
– Наєнко М. Сергій Єфремов як історична і літературна постать : (Сергієву Єфремову - 125) / М. Наєнко // Літературна Україна. - 2001. - 8 листоп. - С. 4.
– Кривуляк О. Зі свідомості небуття: листування І.Липи з С.Єфремовим / О. Кривуляк // Слово і час. - 2003. - № 9. - С. 58-66.
– Чехівський О. Шевченкова мудрість у "Щоденниках" Сергія Єфремова / О. Чехівський // Дивослово. - 2004. - № 7. - С. 12-14.
– Величко О. Сергій Єфремов про творчість Григорія Сковороди / О. Величко // Рідна школа. - 2004. - № 10. - С. 53-57.
– Любченко В. Літературна спадщина Івана Котляревського в оцінці Сергія Єфремова / Василь Любченко // Київська старовина. - 2004. - № 6. - С. 167-171.
– Сохацька Є. Ювілейна Франкініана Сергія Єфремова : до 40-річчя літературної діяльності І.Я.Франка / Є. Сохацька // День. - 2006. - 11 серп. - С. 8.
– Соловей Е. Єфремов і Франко: (До 130-х роковин Сергія Єфремова) [Текст] / Е. Соловей // Слово і час. - 2006. - № 10. - С. 3-7.
– Бойко Ю. Т. Шевченко в насвітленні С. Єфремова / Ю. Бойко // Український історик. - 1980. - № 1. - С. 45-57.
– Меленчук О. Біографія Тараса Шевченка в наукових розвідках Сергія Єфремова // Збірник праць П"ятих Єфремовських читань : до 135-ї річниці з дня народж. Сергія Єфремова та 120-річчя з дня народж. Павла Филиповича : 5-6 жовт. 2011 р. / Єфремовські читання. – Черкаси : Ю. Чабаненко, 2012. – С. 125-140.

.: Розділ: Література :: 16.04.2018 21.04.49 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
   

Generated in 0.410417 seconds