Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 40229
   


Автор запитання: Вероніка із міста: Київ :: Запитання: 41924  
Вероніка запитує:
Можна підібрати матеріал на тему: "Професійне самовизначення. Чинники та процеси професійного самовизначення"
Наша відповідь:
Доброго дня, Вероніко! Перегляньте наступні джерела:
Баріхашвілі І. І. Психологічні основи профорієнтації та професійного самовизначення : навч. посібн. / І. І. Баріхашвілі, М. П. Ворона, Г. В. Грищенко / за заг. ред. І. М. Старікова. – Київ : ВД «Професіонал», 2009. – 208 с.
Варнавський К. Проблеми професійного самовизначення молоді на сучасному етапі ринкових перетворень / К. Варнавський // Педагогіка і психологія. – 2013. – № 4. – С.109-115.
Вітковська О. І. Професійне самовизначення особистості і практичні аспекти професійної консультації / О. І. Вітковська. – Київ : Науковий світ, 2009. – 92 с.
Вітковська О. І. Професійне самовизначення як життєва проблема особистості / О. І. Вітковська // Педагогіка і психологія. – 2010. – № 3. – С.171-179.
Єлова Т. Основні чинники професійного самовизначення старшокласників [Електронний ресурс] / Т. Єлова // Педагогічний часопис Волині. – 2016. – №2(3) – С. 76-82. – Режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/12135/1/r_2-21-27.pdf.
Мачуська І. М. Основні чинники професійного самовизначення старшокласників [Електронний ресурс] / І. М. Мачуська. – С. 474-482. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Tmpvd_2013_17(1)__54.pdf.
Саппа Г.-М. М. Процес професійного самовизначення учнівської молоді: модельний аналіз [Електронний ресурс] / Г.-М. М. Саппа // Репозиторій НТУ «Харківський політехнічний інститут» [веб-сайт]. – Режим доступу: http:// repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/5846/1/2011_Sappa_Protses_profesiinoho.pdf.

.: Розділ: Освіта :: 17.04.2018 10.25.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.521489 seconds