Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41396
   


Автор запитання: Катерина із міста: Переяслав :: Запитання: 41971  
Катерина запитує:
Доброго дня, допоможіть будь ласка знайти інформацію по темі: Проблеми підготовки вчителів географії до викладання у профільних класах.
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Перегляньте наступні джерела:
Кугай М. С. Підготовка майбутнього вчителя географії до екологічного виховання учнів [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Кугай Марина Сергіївна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2015. - 22 с.
Тімець О. В. Формування фахової компетентності майбутнього вчителя географії у процесі професійної підготовки [Текст] : [монографія] / О. В. Тімець; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань : Сочінський, 2010. – 340 с. :
Тімець О. В.. Теорія і практика формування фахової компетентності майбутнього вчителя географії у процесі професійної підготовки [Текст] : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Тімець Оксана Володимирівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2011. – 40 с.
Борисенко К. Б. Формування топографічної компетентності, як умови професійної підготовки майбутніх вчителів географії [Електронний ресурс] / К. Б. Борисенко // Наукові записки кафедри педагогіки. - 2014. - Вип. 37. - С. 62-72. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzkp_2014_37_9.
Елькін М. В. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя географії засобами проектної діяльності [Електронний ресурс] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.03 / М. В. Елькін ; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України. — Київ, 2005. — 20 с. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2005/05emvzpd.zip.
Запорожець Л. М. Стан професійної підготовки майбутніх вчителів до використання навчально-ігрових технологій у процесі вивчення географії [Електронний ресурс] / Л. М. Запорожець // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Сер. 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики. - 2015. - Вип. 25. - С. 162-165. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_016_2015_25_40.
Криловець М. Г. Система методичної підготовки майбутніх учителів географії [Електронний ресурс] : автореф. дис... д-ра пед. наук: 13.00.02 / М. Г. Криловець ; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2009. — 40 с. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2009/09kmgmug.zip.
Кушнаренко Н. М. Особливості реалізації краєзнавчого підходу в процесі навчання географії на профільному рівні у 10-11 класах [Електронний ресурс] / Н. М. Кушнаренко // Педагогічна освіта: теорія і практика. - 2015. - Вип. 18. - С. 279-282. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2015_18_51.
Мантуленко С. В. Методичні аспекти формування готовності майбутніх учителів географії до профільного навчання старшокласників [Електронний ресурс] / С. В. Мантуленко //Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. - 2016. - № 1. - С. 102-110. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2016_1_17.
Тімець О. Професіоналізм вчителя-географа в контексті його фахової підготовки [Електронний ресурс] / О. Тімець // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. - 2009. - Ч. 3. - С. 166-172. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpudpu_2009_3_25.
Трегубенко О. М. Упровадження технології проблемного навчання в процес професійної підготовки вчителів географії [Електронний ресурс] / О. М. Трегубенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. - 2013. - № 4. - С. 309-316. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2013_4_40.
Філончук З. В. Підготовка вчителів географії до професійної діяльності в умовах профільної школи[Електронний ресурс] / З. В. Філончук // Педагогічний альманах. - 2013. - Вип. 20. - С. 168-175. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedalm_2013_20_29.
Чикіна Ю. Ю. Використання засобів комп’ютерно-інформаційних технологій на практичних заняттях у контексті професійної підготовки вчителів географії [Електронний ресурс] / Ю. Ю. Чикіна // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. - 2013. - № 7. - С. 178-186. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2013_7_24.

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 27.04.2018 14.38.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.686607 seconds