Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41207
   


Автор запитання: Ярослава із міста: Київ :: Запитання: 42404  
Ярослава запитує:
Народ на педагогіка як елемент національно-патріотичного виховання дітей
Наша відповідь:
Доброго дня, Ярослава! Перегляньте наступні джерела:
"Козацтво на сучасному етапі" : поради козацької педагогіки / Донец. обл.. б-ка для дітей імені С. М. Кірова; підгот. Л. Д. Бодня, Л. В. Аксьонова. - Донецьк, 2006. - 15 с. - Бібліогр.: с. 13-14.
Бабій І. Народна педагогіка про виховання підростаючого покоління : (історичний аспект) / І. Бабій // Рідна школа . - 2008. - № 11. - С. 74-76.
Будник О. Компоненти народної педагогіки / О. Будник, З. Нижникевич // Укр. етнопедагогіка : навч.-метод. посіб. / за ред. В. Кононенка. – Київ : Івано-Франківськ, 2005. – С. 55-71.
Денисенко Н. Рідна етнопедагогіка - виховання здорової нації / Н. Денисенко // Наук. світ. - 2010. - № 8. - С. 16-17.
Карабаєва Л. Виховання має бути народним : громадянське виховання / Л. Карабаєва // Дошк. виховання. - 2011. - № 8. - С. 14-16.
Колесник М. Етнопедагогічні підходи в екологічному вихованні й освіті / М. Колесник // Біологія (Шк. світ). - 2009. - № 24. - С. 3-8.
Лисенко Н. Етнопедагогіка у сучасному дитсадку: формальність чи реальність? / Н. Лисенко // Дошк. виховання. - 2013. - № 2. - С. 23-25.
Максимович О. Сімейне виховання : народно-педагогічні традиції / О. Максимович // Початкова освіта (Шк. світ). - 2012. - № 1-2. - С. 3-6.
Моргун В. Педагогіка добра: від А. Макаренка та В. Сухомлинського до О. Захаренка й І. Зязюна / В. Моргун // Рідна школа. - 2014. - № 8-9. - С. 61-66.
Паламарчук Л. Василь Сухомлинський про роль етнопедагогіки у вихованні підростаючого виховання : наукові дослідження / Л. Паламарчук // Географія та основи економіки в школі. - 2008. - № 11-12. - С. 38-40.
Поніманська Т. Гуманістичне виховання: етнопедагогічні витоки / Т. Поніманська // Дошк. виховання. - 2011. - № 8. - С. 9-13.
Світлиця Л. Народна педагогіка в навчально-виховному процесі : методисту : [методичні поради] / Л. Світлиця // Позашкілля (Шк. світ). - 2013. - № 5. - С. 16-18.
Школа-родина - виховуємо разом : початкова школа XXI сторіччя : [добірка матер.] / упоряд. О. Ночвінова // Розкажіть онуку. - 2011. - № 17-18. - С. 29-46.
Скільський, Д. М. Вчення К. Д. Ушинського про народність виховання / Д. М. Скільський // Педагогіка і психологія. - 2012. - № 3. - С. 80-85.
Стельмахович М. Г. Українська родинна педагогіка : навч. посіб. – Київ : ІСДО, 1996. – 288 с.
Будник О. Етноекономічна компетенція школяра : моногр. / О. Будник. – Київ : Івано-Франківськ, 2008. – 200 с. – Режим доступу: http://194.44.152.155/elib/local/877.pdf.
Грицик Л. Етнопедагогіка виховання учнівської молоді на народних традиціях та творчості [Електронний ресурс] / Л. Грицик // Молодь і ринок. – 2012. - №1 (84). – С. 151-153.- Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Mir_2012_1_34.pdf.
Етнопедагогіка: навч.-метод. посіб. / [упоряд. В. В. Макарчук] ; Уман. держ. педагог. ун-т імені П. Тичини. – 3-е вид., переробл. і доповн. - Умань: РВЦ «Софія». - 2015. - 205 с.- Режим доступу: https://dspace.udpu.edu.ua//jspui/bitstream/6789/4336/1/etnopedagogika.pdf.
Етнопедагогіка як складова виховання дітей дошкільного віку [Електронний ресурс]. - Дошк. навч. заклад ясла-садок «Теремок» : [веб-сайт]. – Електронні дані. - Режим доступу: http://teremok7.zp.ua/index.php/--mainmenu-118/mainmenu-155/383-etnopedagogika-yak-skladova-vikhovannya-ditej-doshkilnogo-viku. - Назва з екрану.
Шелудько Т. І. Використання традицій української етнопедагогіки у навчально-виховному процесі [Електронний ресурс] / Т. І. Шелудько. – Шелудько Тетяна Іванівна, вчитель початкових класів : [блог]. - Режим доступу: eludko2013.wordpress.com/2015/12/30/використання-традицій-української-е/.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 11.10.2018 14.49.47 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.520849 seconds