Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 41649
   


Автор запитання: Неоніла із міста: Тернопіль :: Запитання: 42432  
Неоніла запитує:
Суспільна географія України.
Наша відповідь:
Доброго дня, Неоніло!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
- Бейдик, Олександр Олексійович. Унікальна Україна: географія та ресурси туризму : навч. посібник / Олександр Бейдик, Наталія Новосад. - К. : Альтерпрес, 2013. - 566,[3] с. : портр., табл., іл., схеми. - (Бібліотека професійного менеджера). - Бібліогр. в кінці розд.
- Блій Г. (де). Географія : Світи, регіони, концепти / Г. де Блій, Пітер Муллер, Олег Шаблій,; Пер. з англ. Даніела Олесневич, Олександр Олесневич, Надія Стельмах та ін., Ред. Світлана Головко (гол. ред.), Юрій Медюк, Авт. передм. Олег Шаблій,. - К. : Либідь, 2004. - 738 с. : іл. - (Сер. "Україна у світі"). - Геогр. покажч.: с. 706-738
- Колотуха, Олександр Васильович. Географія дитячо-юнацького туризму в Україні : навчальний посібник / Олександр Колотуха ; М-во освіти і науки України, Український держ. центр туризму і краєзнавства учнівської молоді. - К. : Б. в., 2008. - 276 с. - Бібліогр. : с. 198-210
- Мальська, Марта Пилипівна. Міжнародний туризм і сфера послуг : підручник / Марта Мальська, Наталія Антонюк, Наталія Ганич ; М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, Факультет міжнародних відносин. - К. : Знання, 2008. - 661,[1] с
- Пістун Микола Данилович Основи теорії суспільної географії : Навч. посібник для студ. географ. фак. ун-тів / Микола Пістун,; Ред. В.І.Бузун ; Міжнародний Фонд "Відродження"; Програма "Трансформація гуманітарної освіти в Україні". - К. : Вища школа, 1996. - 231 с
- Семенюк Л. Л. Суспільна географія України : навчально-методичний посібник з курсу / Л. Л. Семенюк ; КДПУ ім. Володимира Винниченка. - Вид. 2-е, доп. - Кіровоград : [б. в.], 2012. - 83 с. : табл. - Бібліогр.: с. 73-75. - Бібліогр. в кінці тем
- Сухомозський, Микола Михайлович. Україна у світі : Енциклопедичний довідник / Микола Сухомозський, Надія Аврамчук ; Міжрегіональна академія управління персоналом. - К. : МАУП, 2007. - 871,[1] с. : фото. - Бібліогр. с. 838-840
- Ісиченко І. В. Конкурентоспроможнність регіонів з позиції суспільної географії / І. В. Ісиченко // Український географічний журнал. - 2008. - № 4. - С. 34-39. - Бібліогр. с. 39 (9 назв)
- Гукалова І. В. Просторова ідентичність населення в руслі нових напрямів дослідження у суспільній географії / І. В. Гукалова // Український географічний журнал. - 2015. - № 4. - С. 24-30 : рис.
- Качаєв Ю. Д. Суспільно-географічні дослідження інвестиційної діяльності: становлення та сучасний стан / Ю. Д. Качаєв // Український географічний журнал. - 2010. - № 4. - С. 37-43. - Бібліогр. в кінці ст.
- Мальчикова Д. С. Планування території регіону: суспільно-географічна концептуалізація / Д. С. Мальчикова // Український географічний журнал. - 2012. - № 1. - С. 23-29 : рис. - Бібліогр. в кінці ст.
- Нагірна В. П. Розвиток суспільно-географічних досліджень в Інституті географії НАН України / В. П. Нагірна, Г. П. Підгрушний // Український географічний журнал. - 2018. - № 2. - С. 3-11. - Бібліогр. в кінці ст.
- Нагірна, Валентина. Методологічні основи суспільної географії у працях академіка М. Паламарчук / Валентина Нагірна // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2006. - № 43. - С. 11-13
- Олійник Я. Б. Про стратегію регіонального розвитку України: суспільно-географічний аспект / Я. Б. Олійник, М. Д. Пістун, А. Л. Мельничук // Економіка України. - 2015. - № 12. - С. 39-47. - Бібліогр. в кінці ст.
- Пістун М. Завдання суспільної географії в контексті проблем регіонального розвитку України / М. Пістун // Український географічний журнал. - 2003. - № 2. - С. 21-26. - Бібліогр.: 14 назв
- Палеха Ю. М. Розвиток ринку земель в Україні та стан їх грошової оцінки (суспільно-географічний аналіз) / Ю. М. Палеха // Український географічний журнал. - 2011. - № 4. - С. 45-49 : табл.
- Смиронов І. Геологістика як напрям суспільно-географічної науки / І.Смиронов // Український географічний журнал. - 2000. - № 4. - С. 18-22. - Бібліогр. : 10 назв
- Суспільно-географічна оцінка змін у регіональному природокористуванні України / С. А. Лісовський [та ін.] // Український географічний журнал. - 2017. - № 2. - С. 16-25 : рис., табл. - Бібліогр.: 12 назв
- Топчієв О.Г. Про предметну область і предмет суспільної географії / Топчієв О.Г. // Український географічний журнал. - 2004. - № 2. - С. 3 - 7. - Бібліогр. : 8 назв
- Чернов Б. О. Єдність географії: міф чи реальність? / Б. О. Чернов // Український географічний журнал. - 2017. - № 1. - С. 66-71. - Бібліогр. в кінці ст.
- Шевчук С. М. Комплексний аналіз дисертаційних робіт із суспільної географії в Україні (1936-2012 рр.) / С. М. Шевчук // Український географічний журнал. - 2015. - № 4. - С. 31-39 : рис. - Бібліогр. в кінці ст.
http://www.geograf.com.ua/human
http://svitppt.com.ua/geografiya/suspilna-geografiya.html
http://www.geokyiv.org/pdf/reports/0_Oliynik.pdf
http://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/11/Osnovy_suspilnoyi_geografii.pdf

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 17.10.2018 19.58.06 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
   

Generated in 0.571634 seconds