Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 41331
   


Автор запитання: Владлена із міста: Київ :: Запитання: 42989  
Владлена запитує:
Доброго дня! допоможіть дібрати літературу до дипломної роботи. Тема "Семантико-синтаксичні особливості дієслів (на матеріалі сучасного поетиного тексту).
Наша відповідь:
Доброго дня, Владлено!
Пропонуємо Вам наступні джерела:
- Гошилик, Володимир Богданович. Семантико-синтаксична структура речень із предикатними стійкими дієслівно-іменними сполуками в сучасній українській мові [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Гошилик Володимир Богданович ; Прикарпатський національний ун-т ім. Василя Стефаника. - Івано-Франківськ, 2006. - 20 с.
- Котляренко, Світлана Василівна. Семантико-синтаксична структура речень з релятивними дієсловами [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Котляренко Світлана Василівна ; Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2006. - 22 с.
- Гмиря, Людмила Володимирівна. Семантико-синтаксична структура речень з двовалентними дієслівними предикатами [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Гмиря Людмила Володимирівна ; Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2008. - 20 с.
- Баган, Мирослава Петрівна. Семантико-синтаксичні параметри безособового вживання особових дієслів у сучасній українській мові [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Баган Мирослава Петрівна ; НАН України, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні. - К., 2000. - 18 с.
- Масицька, Тетяна Євгенівна. Семантико- синтаксична валентність дієслова [Текст] : автореф. дис...канд. філол. наук: 10.02.01 / Масицька Тетяна Євгенівна ; НАН України, Ін-т укр. мови. - К., 1995. - 16 с.
- Леута, Олександр Іванович. Семантико-синтаксичні параметри українського дієслова [Текст] / О. І. Леута. - К. : Видавництво НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2007. - 404 c. - Бібліогр.: с. 377-396
- Леута О.І. Дієслівні речення в українській літературній мові: структура, сематика, моделі: автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.02.01 / О.І. Леута ; Ін-т укр. мови НАН України. — К., 2009. — 35 с. — укp.
- Мартіна, Олеся Володимирівна. Семантико-синтаксична структура речення з інтерперсональними дієсловами [Текст] : монографія / О. В. Мартіна ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. - Кам'янець-Подільський : [б. в.], 2011. - 164 с. : табл. - Бібліогр.: с. 146-163. - 100 прим.
- Ачилова О. Л. Категорійна семантика кратності в системі мови та художньому тексті: автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / О. Л. Ачилова ; Тавр. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. — Сімф., 2011. — 20 с. — укp.
- Тиха Л.Ю. Метафора в поетичному дискурсі Івана Драча: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Л.Ю. Тиха ; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2007. — 18 с. — укp.
- Гургула О. Б. Семантико-синтаксична структура речень з інфінітивом мети в сучасній українській мові: автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / О. Б. Гургула ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. — Івано-Франківськ, 2011. — 20 с. — укp.
- Баган М.П. Семантико-синтаксичні параметри безособового вживання особових дієслів у сучасній українській мові: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / М.П. Баган ; НАН України. Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні. — К., 2000. — 18 с. — укp.
- Прокопенко І.М. Синтаксичні функції синсемантичних дієслів: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / І.М. Прокопенко ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2005. — 18 с. — укp.
- Леута О. І. Дієслівні речення в українській літературній мові: структура, сематика, моделі : автореф. дис... д-ра філол. наук : 10.02.01 / О. І. Леута; Ін-т укр. мови НАН України. - К., 2009. - 35 c. - укp.
- Сорочан О. В. Лексико-семантичні групи відприкметникових дієслів (семантичний та функціональний аспекти) : автореф. дис... канд. філол. наук / О. В. Сорочан; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2006. - 19 c. - укp.
- Леута О. І. Семантико-синтаксичні параметри українського дієслова : моногр. / О. І. Леута. - К. : Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2007. - 404 c. - Бібліогр.: с. 377-396. - укp.
- Овчиннікова І. І. Принцип семантико-синтаксичної єдності у типології дієслівної лексики української мови [Електронний ресурс] / І. І. Овчиннікова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 9 : Сучасні тенденції розвитку мов. - 2012. - Вип. 8. - С. 130-135. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_9_2012_8_23
http://www.info-library.com.ua/books-text-10692.html
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/15910/1/Medyns'ka.pdf
http://kulturamovy.univ.kiev.ua/KM/pdfs/mix/34-27-55-56-19.pdf
http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/123456789/1418/1/Митрофанова О.Г. Природа семантико-синтаксичної категорії валентності.pdf
https://otherreferats.allbest.ru/languages/00350754_0.html

.: Розділ: Мовознавство :: 1.04.2019 17.31.54 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
   

Generated in 0.582164 seconds