Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41319
   


Автор запитання: Марія із міста: Миколаїв :: Запитання: 43002  
Марія запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію на тему "Програми розвитку лідерства як професійної компетентності" (Освітологія). Щиро Вам дякую!!!
Наша відповідь:
Доброго дня, Марія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Андрущенко В. П. Образовательная политика (обзор повестки дня) / В. П. Андрущенко, В. Л. Савельев. – Київ : МП «Леся», 2010. – С.106-131.
Беляков С. А. Образовательная политика и управление образованием / С. А. Беляков // Университетское управление: практика и анализ. – 2008. – № 6. – С. 12-31.
Білобровко Т. І. Економіка освіти: навч.-метод. посіб. [Елктронний ресурс] / Т. І. Білобровко. – Переяслав-Хмельницький: ПереяславХмельницький держ. пед. ун-т імені Григорія Сковороди, 2002. – Режим доступу: http://www.google.ru/url?sa=t&.doc&ei=Gz2VTqHDoaP-wakotn8Aw&usg=АFQjCNHbG1laOmtbiXxu6pPxOljYUWZnOQ&cad=rjt.
Бондар В. І. Теорія і технологія управління процесом навчання в школі : [навч. посіб.] / В. І. Бондар ; АПН України. Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2000. – 191 с. : ил.
Валєєв Р. Г. Освітнє право України: навч. посібник / Р. Г. Валєєв. – Луганськ : Луганська правова фундація, 2011. – 287 с.
Глузман О. В. Історичні передумови становлення університетської педагогічної освіти у світовому і національному контексті / О. В. Глузман // Педагогічна і психологічна науки в Україні (до 15-річчя АПН України) / ред. колегія Сухомлинська О.В., Бех І.Д., Луговий В.І. – Київ : Педагогічна думка, 2007. – Т.4. Педагогіка і психологія вищої школи. – С. 250-263. Дзвінчук Д. І. Розвиток освіти як суспільної цінності: історикофілософський дискурс / Д. І. Дзвінчук / Розвиток сучасної освіти: освітологічні наголоси: наук. пр./ за матер. Першої Всеукр. наук.-практ. конф. «Освітологія – науковий напрям інтегрованого пізнання освіти». – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. – С. 75-93.
Крылова Н. Б. Вопросы культурологи образования [Электронный ресурс] / Н. Б. Крылова // Научно-методическая серия «Новые ценности образования». – 2011. – № 5. – С. 2-16. – Режим доступа: http://www.values-edu.ru/?page_id=96.
Освітній менеджмент: навчальний посібник / за ред. Л. І. Даниленко, Л. М. Карамушки. – Київ : Шкільний світ, 2003. – 400 с.
Пінчук Є. А. Світоглядно-філософські передумови розробки стратегії освітньої політики / Є. А. Пінчук // Філософія. – 2010. – № 2 (102). – С. 120-124.
Прокопенко Л. Л. Державна освітня політика: історикотеоретичний аспект [Електронний ресурс] / Л. Л. Прокопенко // Державне управління та місцеве самоврядування: зб. наук. праць. – 2009. – № 2 (2). – С. 1-8. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Dums/2009-02.

.: Розділ: Освіта :: 6.04.2019 19.11.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.507688 seconds