Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41319
   


Автор запитання: Іванна із міста: Ужгород :: Запитання: 43052  
Іванна запитує:
Допоможіть, будь ласка, знайти літературу до теми: Людина й картина світу у молодіжному сленгу (з соціолінгвістики)
Наша відповідь:
Доброго дня, Іванно! Перегляньте наступні джерела:
Білецька О. Англійські запозичення в нестандартній лексиці сучасної української мови / О. Білецька // Вісник Книжкової палати. - 2016. - № 3. - С. 43-46.
Глазова О. Жаргон і сленг: як ставитися до них словеснику? : є проблема: вивчаємо... жаргон // Методичні діалоги - журнал для вчителів української мови й літератури. - 2013. - № 9. - С. 35-41.
Грабовий П. М. Український молодіжний сленг: сучасна картина світу. - Київ , Умань: ПП Жовтий, 2010. –221 с.
Демченко В. Арго як органічний елемент повсякденної української мови / В. Демченко // Дивослово. - 2010. - № 5. - С. 34-37.
Ірклій Є. Іншомовний молодіжний сленг: історія і сучасність / Є. Ірклій // Дивослово. - 2012. - № 12. - С. 35-37.
Мацько Л. І. Стилістика української мови / Л. І. Мацько. – Київ : Вища школа, 2003. – 450 с.
Подлевська Н. Культура спілкування в мережі Інтернет / Н. Подлевська // Укр. мова і літ. в школі. - 2011. - № 2. - С. 13-17.
Словник сучасного українського сленгу / Т. Н. Кондратюк. – Харків : Фоліо, 2006. – 349 с.
Словник юного хакера : молодіжний сленг // Шк. б-ка. - 2016. - № 6. - С. 39-44.
Ставицька Л. Арго, жаргон, сленг : соціяльна диференціяція української мови / Л. Ставицька ; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту, Ін-т Критики, НАН України, Ін-т укр. мови. - Київ : Критика, 2005. - 464 с.
Ставицька Л. О. Український жаргон: словник / Л. О. Ставицька. – Київ : Критика, 2007. – 494 с.
Фурса О. С. Англіцизм українського молодіжного сленгу: чинники, динаміки та проблеми класифікації / О. С. Фурса // Мова та історія : зб. наук. праць. – Київ, 2005. – Вип. 74. – С. 57–67.
Фурса О. С. Молодіжний сленг як об’єкт лінгвістичного дослідження / О. С. Фурса // Мова та історія : зб. наук. праць. – Київ, 2005. – Вип. 78 / 79. – С. 101–106.
Грабовий П. М. Український молодіжний сленг як лінгвокультурний феномен [Електронний ресурс] / П. М. Грабовий // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. - 2010. - Вип. 11. - С. 34-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kdsm_2010_11_8.
Грабовий П. М. Особливості функціонування українського молодіжного сленгу на регіональному рівні [Електронний ресурс] / П. М. Грабовий // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. - 2009. - Вип. 4. - С. 40-42. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apftp_2009_4_16.
Грабовий П. М. Ключові лексеми українського молодіжного сленгу [Електронний ресурс] / П. М. Грабовий // Наук. праці Кам'янець-Подільського нац. ун-ту імені Івана Огієнка. Філологічні науки. - 2009. - Вип. 20. - С. 138-140. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2009_20_40.
Соціолінгвістика, її предмет, завдання і проблеми [Електронний ресурс] / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Режим доступу: https://studfiles.net/preview/5258342/page:22/.
Соціолінгвістика, її предмет, завдання і проблеми [Електронний ресурс] // Кочерган М. П. Загальне мовознавство. – Літературне місто : онлайн-бібліотека укр. літератури. Освітній онлайн-ресурс : [веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://litmisto.org.ua/?p=15182. – Назва з екрану.
Тищенко О. Український молодіжний сленг у когнітивному вимірі / О. Тищенко // Лексикографічний бюлетень : зб. наук. пр. — Київ : Ін-т української мови НАН України, 2010. — Вип. 19. — С. 229-231. — Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/73121/21-Tyshchenko.pdf?sequence=1.

.: Розділ: Мовознавство :: 22.04.2019 22.49.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.529377 seconds