Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41502
   


Автор запитання: Наталя із міста: Київ :: Запитання: 43138  
Наталя запитує:
Допоможіть знайти літературу за темою Англіцизми в сучасній українській літературі
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталя! Перегляньте наступні джерела:
Бороденко Л. М. Причини запозичень іншомовних лексем у сучасній українській мові (на матеріалі творів сучасних письменників) / Л. М. Бороденко // Функциональная лингвистика : науч. журнал / науч. ред. А. Н. Рудяков. – Симферополь, 2010. – № 1. – Т. 1. – С. 65-68.
Бублейник Л. В. Особливості художнього мовлення / Л. В. Бублейник. – Луцьк : Вежа, 2000. – 197 с.
Гудима Н. В Класифікація основних типів запозичень у сучасній українській літературній мові / Н. В. Гудима // Наук. праці Кам’янець-Подільськ. нац. ун-ту імені Івана Огієнка: Філологічні науки / відп. ред. Л. М. Марчук. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – Вип. 20. – С. 147-151.
Кислюк Л. П. Нові англійські запозичення і термінологія // Українська термінологія і сучасність : зб. наук. праць / відп. ред. Л. О. Симоненко. – Київ : КНЕУ, 2001. – Випуск IV. – С. 51–53.
Кочерган М. П. Вступ до мовознавства : підручник для студентів / М. П. Кочерган. – Київ : ВЦ Академія, 2000. – 368 с.
Дьолог О.С. Англіцизми та особливості їх засвоєння в сучасній українській мові / О. С. Дьолог // Функциональная лингвистика : науч. журнал / науч. ред. А. Н. Рудяков. – Симферополь, 2010. – № 1. – Т. 1. – С. 203-205.
Мельник С. М. Іншомовна лексика як джерело лексичних інновацій у художній прозі кінця ХХ-початку ХХІ століть / С. М. Мельник // Лінгвістика. – №2 (20). – 2010. – С. 186-192.
Ярмолка К. Англіцизми в сучасній українськомовній художній прозі : на матеріалі творів Ю. Андруховича [Електронний ресурс] / К. Ярмолка // Українська мова і література в школах України. — 2019. — № 4. — С. 31-32.
Давиденко Т. А. Специфіка англіцизмів сучасної прози [Електронний ресурс] / Т. А. Давиденко // Національний університет «Острозька Академія» : [науковий блог]. — Режим доступу: https://naub.oa.edu.ua/2015/специфіка-англіцизмів-сучасної-проз/.
Клименко Н. Ф. Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі [Електронний ресурс] : моногр. / Є. А. , Н. Ф. Клименко, Карпіловська, Л. П. Кислюк. – Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2008. – 336 с. — Режим доступу: http://www.inmo.org.ua/assets/files/lib/Dynamichni protsesy v such. ukr. leksykoni (2008).pdf.
Лапінська О. М. Англіцизми в мові персонажів сучасної української літератури [Електронний ресурс] / О. М. Лапінська // Ученые записки Таврич. нац. ун-та им. В. И. Вернадского. Сер. Филология. Социальные коммуникации. — 2017. — Т. 25 (64) — № 1. Ч. 1. — С. 102-106. — Режим доступу: http://sn-philol.cfuv.ru/wp-content/uploads/2017/01/018_lap.pdf.
Мединська А. В. Соціально-характерологічні експресеми в мовленні персонажів Гр. Тютюнника [Електронний ресурс] / А. В. Мединська. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/nvvnu/fi lolog_mov/2011_1/R1/Medynska.pdf.
Чернікова Л. Ф. Англіцизми в сучасній українській мові [Електронний ресурс] / Л. Ф. Чернікова, Т. І. Смілик // Культура народов Причерноморья. – 2009. - С. 129-133. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/34810/36-Chernikova.pdf?sequence=1.

.: Розділ: Мовознавство :: 23.05.2019 11.47.01 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.982972 seconds