Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41396
   


Автор запитання: Анастасія із міста: Кропивницький :: Запитання: 43173  
Анастасія запитує:
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, літературу до розділу курсової "Міщанство в аспекті соціальному, психологічному та філософському" (теорія)
Наша відповідь:
Анастасіє, добрий день! Радимо переглянути такі джерела інформації:

Бачинин, Владислав Аркадьевич.Мещанство как социально-нравственная проблема [Текст] / В. А. Бачинин. - Москва : Знание, 1982. - 64 с. ; 16 см. - (Новое в жизни, науке, технике. Этика ; № 3)

Бондаренко О. Міщанство Російської імперії дореформеної доби в дорадянській та радянській історіографіях [Електронний ресурс] / О. Бондаренко // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Історичні науки. - 2014. - Вип. 19. - С. 96-101. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_i_2014_19_22

Вигівська, О. Місце та роль господарської діяльності міщанок у повсякденності міст Волинської губернії наприкінці XVIII-середині ХІХ ст. [Текст] / О. Вигівська // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 6 : Історичні науки : сборник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. - Вип. 9. - С. 147-151

Глущенко, Ирина. О том, как идеология разбилась о быт [Текст] / И. Глущенко // Знание - сила. - 2011. - N 1. - С. 96-103.

Даниленко, Володимир.Доля, дім і дорога у творчості Анатолія Шевчука / В. Даниленко // Слово і час. - 2012. - № 10. - С. 51-56.

Дегтярьов С. І. Міщанське самоврядування в Україні: функції, повноваження, взаємодія з державними органами влади (огляд монографії В. Шандра Міщанські органи станового самоврядування в Україні (кінець ХVIII - початок ХХ ст.). - К.: Інститут історії України НАН України, 2016. - 344 с.) [Електронний ресурс] / С. І. Дегтярьов // Сумська старовина. - 2017. - № 50. - С. 104-110. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/SumS_2017_50_11

Демченко Т. Шандра В. Міщанські органи станового самоврядування в Україні (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.).– К.: інститут історії України НАН України, 2016. – 344 c. [Електронний ресурс] / Т. Демченко, Л. Шара // Сіверянський літопис. - 2017. - № 4. - С. 233-235. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sl_2017_4_29

Дорош, Галина Олексіївна. Українська психологічна драма 70 - 80-х років ХХ століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 - українська література / Дорош Галина Олексіївна ; [наук. керівник Семенюк Григорій Фокович] ; Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2002. - 20 с.

Зінченко, Арсен.Українське шляхетство, козацтво й міщанство Слобожанщини й Гетьманщини в обороні традиційної адміністративно-правової системи (60-ті рр. XVІІІ ст.) [Текст] / Арсен Зінченко // Українознавство : Науковий громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал. - 2015. - № 1. - С. 81-91.

Зелінська Л. В. Міщанство як тема повідомлення у міжкультурній комунікації (трагіфарс Габріели Запольської "Моральність пані Дульської" на сцені Рівненського державного музично-драматичного театру) [Електронний ресурс] / Л. В. Зелінська // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. - 2010. - Вип. 15. - С. 112-120. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2010_15_20

Історія української культури. Зшиток 4 / Під заг. ред. І.Крип'якевича. - Факс. вид. ; Львів: Вид. Івана Тиктора, 1937. - К. : АТ "Обереги", 1993. - 48 с. : іл. - (Історична бібліотека)

Кобзар О. Поетичний реалізм "Міщанської трагедії" "Марія Магдалина" [Електронний ресурс] / О. Кобзар // Філологічні науки. - 2009. - Вип. 1. - С. 23-30. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fil_Nauk_2009_1_6

Кошман, Л. В. Мещанство в России в ХІХ в [Текст] / Л. В. Кошман // Вопросы истории. - 2008. - N 2. - С. 3-20 .

Кунцевська О. Зміст і обсяг поняття «міщанство (етноісторичний підхід) / О. Кунцевська // Народна творчість та етнографія. – 2009. - № 2. –¬ С. 62-69. - Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/20287/07-Kuntsevska.pdf?sequence=1. – Назва з екрана.

Малий словник історії України / відпов. ред. В. А. Смолій. — К. : Либідь, 1997. — 464 с.

Міщанство // Юридична енциклопедія : [в 6-ти т.] / ред. кол. Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) [та ін.] — К. : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2001. — Т. 3 : К — М. — 792 с.

Сас П. М. . Міщани // Енциклопедія історії України : у 10 т. — К.: Наукова думка, 2009. — Т. 6 : Ла — Мі. — С. 770.

Степанов, Юрий Сергеевич Мещанство [Текст] : словарь / Степанов, Юрий Сергеевич // Степанов, Юрий Сергеевич. Константы : Словарь русской культуры / Ю.С. Степанов. - 2-е изд., исправ. и доп. - Москва : Академический Проект, 2001. - С. 659-663 .

Чубатий, Микола Дмитрович. Огляд історії українського права : Історія джерел та держ. права / Укр. вільний ун-т; За ред. В.Іваненка. - Мюнхен; К. : УДЖ "Ноосфера", 1994. - 224 с.

.: Розділ: Література :: 10.06.2019 15.29.08 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
   

Generated in 0.584799 seconds