Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 36384
   


Автор запитання: Оксана із міста: Івано-Франківськ :: Запитання: 18639  
Оксана запитує:
Доброго вечора! Дуже Вас ппрошу знайдіть будь-ласка джерела для написання диломної роботи на тему: "Інформаційно-тематична модель друкованого регіонального ЗМІ"
Наша відповідь:
1. Масова комунікація [Текст] : Підручник / А.З.Москаленко,Л.В.Губерський,В.Ф.Іванов,В.А.Вергун. - К. : Либідь, 1997. - 209,[3] с

2.Бебик, Валерій Михайлович
Засоби масової інформації посткомуністичної України [Текст] : монографія / Валерій Бебик, Олександр Сидоренко ; Міжрегіональна Академія управління персоналом; Дослідницький центр історії укр. преси. - К. : МАУП, 1996. - 121,[2] с. : табл.

3.Костенко,, Наталія Вікторівна
Досвід контент-аналізу [] : Моделі та практика / Наталія Костенко, Валерій Іванов, ; Академія української преси. - К. : Центр вільної преси, 2003. - 197,[3] с. : табл., граф

4.http://www.vuzlib.net/posibn_podatk/21.htm

5.http://www.mcenter.org.ua/uk-print/text/articles/media/200800404-1.html

6.http://www.helsinki.org.ua/index.php?id=1163507833

7.http://209.85.135.132/search?q=cache:O1Ufx4qhG9AJ:www.nbuv.gov.ua/E-Journals/DUTP/2007-2/txts/07kvvunc.htm Регіональні друковані засоби масової інформації&cd=21&hl=ru&ct=clnk&gl=ua

8.http://www.referaty.com.ua/ukr/details/2462
Про регіональні характеристики преси в умовах унітарної України, Детальна інформація

9.http://civic.kmu.gov.ua/civic/control/uk/publish/article?art_id=91999&cat_id=91680

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 26.11.2009 01.02.57 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Богдана із міста: Дніпропетровськ :: Запитання: 18648  
Богдана запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, знайти матеріали до теми: українська казка 20-30-х років ХХ ст. Наперед красно дякую!
Наша відповідь:
Доброго ранку, Богдано!
Пропонуємо Вам переглянути такі посилання:
1) матеріал до теми:
http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/31658.html
2) матеріал до теми:
http://lib.misto.kiev.ua/UKR/TVIR/UZAG/uzag102.txt
3) матеріал до теми:
http://h.ua/story/80493/
4) матеріал до теми:
http://otherreferats.allbest.ru/literature/00014661.html
5) матеріал до теми:
http://otherreferats.allbest.ru/literature/00014661_0.html
6) матеріал до теми:
http://www.philolog.ru/filolog/detlit.htm
7) матеріал до теми:
http://5ka.su/ref/literature/0_object10751.html
8) матеріал до теми:
http://www.lebed.com/2005/art4270.htm
9) матеріал до теми:
http://gofman.krossw.ru/html/shlapoberskaya-skazka-ls_1.html
10) матеріал до теми:
http://feb-web.ru/feb/ivl/vl4/vl4-1832.htm
Бажаємо подальших наукових досягнень!
На все добре!

Додаткова інформація:
1. Радишевський, Ростислав. Зберіть чарівне намисто... / Радишевський, Ростислав // Королів-Старий В. Чарівне намисто. - К., 1993. - С.3-4.
2. Ярмыш, Юрий. Зарождение украинской советской детской литературы.20-е годы / Ярмыш Юрий // Ярмыш Ю. Детская литература Украины. - М., 1982. - С.8-24.
3. Ярмиш, Юрій. Казки Наталі Забіли / Ярмиш Юрій // Весняні обрії. - К., 1969. - С.102-120.
4. Бычко, В. Наталья Забила / В. Бычко // Детская литература. 1960. - М., 1961. - С.82-109.
5. Ярмыш, Юрий. Оксана Иваненко / Ярмыш Юрий // Ярмыш Ю. Детская литература Украины. - М., 1982. - С.188-201.
6. Іваненко, Оксана. Казка про веселу Аль.- К.: Дитвидав ЦК ЛКСМУ, 1939.- 15 с. / Іваненко Оксана // Рец.: Копштейн А. // Детская литература. - 1940.- 7. - С.50-52.
7. Иваненко, Оксана. Лесные сказки.- М.-Л.: Детиздат, 1937.- 59 с. / Иваненко Оксана // Рец.: Кон Л. "Лесные сказки" // Детская литература. - 1937.- 16. - С.15-18.
8. Костюченко, Віктор. Чарівні зерна / Костюченко Віктор // Іваненко О. Три бажання. - К., 1986. - С.5-16.
9. Погребенник, Федір. Не така вже й страшна нечиста сила / Погребенник Федір // Королів-Старий В. Нечиста сила. - К., 1990. - С.5-11 ; Королів-Старий В. Нечиста сила. - К., 2005. - С.7-14.
10. Костюченко, Віктор. Чарівні зерна / Костюченко, Віктор // Іваненко О. Казки. - К., 1992. - С.5-12.
11. Чередниченко, Дмитро Семенович. Читайте і думайте / Чередниченко, Дмитро Семенович // Липа І. Велетень Максим. - К., 1993. - С.2.
12. Ярмыш, Юрий. Наталья Забила / Ярмыш Юрий // Ярмыш Ю. Детская литература Украины. - М., 1982. - С.167-187.
13. Костецький, Анатолій. Добра й чиста "нечиста сила" / Костецький Анатолій // Початкова школа. - 2000.- 10. - С.61-62.
14. Костецький, Анатолій. Казка житиме, поки є діти / Костецький, Анатолій // Українські літературні казки. - К., 2002. - С.3-4 ; Українські літературні казки. - К., 2003. - С.3-4.
15. Колотило, Танасій. Казка "Кий" В.Свідзінського : (Авторська типологія народної фантастики) / Колотило Танасій // Берегиня. - 2007.- №1. - С.33-36. - Бібліогр.: с.36.
16. Ярмиш Ю. У світі казки: Літературно-критичний нарис. – К.: Рад. письменник, 1975. – 143 с.
17. Ярмыш, Юрий Феодосиевич. Детская литература Украины : Очерки истории укр. сов. дет. лит. / Ярмыш, Юрий Феодосиевич ; Послесл. О.Иваненко; Оформ. В.Митченко. - М. : Детская литература, 1982. - 336 с.
18. Шашко А.М. Жанр літературної казки у творчості Олександра Олеся // http://www.nbuv.gov.ua/Portal/natural/VSU/Fil/2008_2/08samtoo.pdf

.: Розділ: Література :: 26.11.2009 10.48.10 :.
.: Державна науково-педагогічна бібліотека ім. В.О.Сухомлинського :.
.: Додаткова інформація від :.
.:  Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Александр із міста: Киев :: Запитання: 18652  
Александр запитує:
Здраствуйте, нуждаюсь в вашей помащи в поисках материалов для доклада с дисцыплины Интелектуальная собственность на тему: "Особливості передачі прав інтелектуальної власності за договорами комерційної концесії (франчайзінг)."
Наша відповідь:
Добрый день, Александр!
Предлагаем следующую информацию:
1. Особливості правового регулювання договору комерційної концесії (франчайзингу): Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 [Електронний ресурс] / І.І. Килимник; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2003. — 22 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/2003/03kiikkf.zip
2. Дельтей Жерар. Франчайзинг / В.А. Петров (пер.с фр.). — СПб. : Нева, 2003. — 125с. — (Школа бизне$а). — Библиогр.: с. 124.
3. Земляков Дмитрий Николаевич, Макашев Максим Олегович. Франчайзинг. Интегрированные формы организации бизнеса: Учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. "Менеджмент организации". — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. — 142с.
4. Корольчук Олександр Петрович. Франчайзинг (теорія, методологія, практика) / Київський національний торговельно-економічний ун-т. — К., 2006. — 207c.
5. Резніченко С. В. Розвиток франчайзингу в Україні та ризик, пов’язаний з його застосування // Актуальні проблеми держави і права. — О., 2007. — Вип.31. — С.58–62.
6. Спекторов Ю. І. Тенденції розвитку франчайзингу в Україні // Актуальні проблеми економіки: теорія і практика. — К., 2005. — Вип.1. — С.178–186.
7. Мирончук Т. В. Систематизація видів франчайзингу // Наук. вісн. — Львів, 2006. — Вип.1 (3). — С.219–229.
8. Становлення інституту комерційної концесії в Україні (цивільно-правовий аспект): Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 [Електронний ресурс] / Я.О. Сидоров; Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2004. — 19 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/2004/04syocpa.zip
http://www.refine.org.ua/pageid-5476-1.html
http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=56183
http://209.85.135.132/search?q=cache:GQmcgq6Z8Y8J:univer.km.ua/visnyk/1142.pdf Особливості передачі прав інтелектуальної власності за договорами комерційної концесії&cd=5&hl=ru&ct=clnk&gl=ua
http://www.yurincom.com/ua/analytical_information/?id=1715
http://www.stcu.int/documents/reports/distribution/newsletter/ISSUE4/IMAGES/Tveresenko.pdf
http://www.ecac.com.ua/fileadmin/files/12/11_NacStand4.doc
http://www.franchising.org.ua/index.php?pageid=48
http://referats.qip.ru/referats/preview/92604/8
http://revolution.allbest.ru/law/00062360_0.html
http://www.confcontact.com/2008dec/5_mahnusha.htm
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=997-14
http://www.pravoznavec.com.ua/period/chapter/2/36/1407
Рекомендованную литературу по Вашему вопросу можно посмотреть на сайте:
http://209.85.135.132/search?q=cache:k43fqB1aPBoJ:eprints.ksame.kharkov.ua/5651/1/Методичка_Інтел_власн.doc Особливості передачі прав інтелектуальної власності за договорами комерційної концесії&cd=19&hl=ru&ct=clnk&gl=ua

.: Розділ: Держава і право :: 27.11.2009 00.11.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олександр із міста: Миколаїв :: Запитання: 18658  
Олександр запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти матеріал на питання "Патронат" (правознавство) Дуже вам вдячний !
Наша відповідь:

.: Розділ: Держава і право :: 27.11.2009 00.38.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олександр із міста: Київ :: Запитання: 18674  
Олександр запитує:
Добрий день! Прошу Вас допомогти мені з пошуком інформації на Інтернет ресурсах та в підручниках для написання дипломної роботи з предмету Економіка підприємства на тему: «Оцінка основних засобів підприємства за первісною, відновною та залишковою вартістю». Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Олександре!
Радимо звернутись до наступних джерел:
http://www.djerelo.com/index.php?option=com_content&task=view&id=919&Itemid=157
http://www.refine.org.ua/pageid-1506-1.html
http://economic.lviv.ua/m-ske-gospodarstvo/ots-nka-osnovnikh-fond-v.html
http://referat.repetitor.ua/Виробничі_фонди_підприємства_Відмітні_ознаки_основних_і_оборотних_фондів
http://www.vuzlib.net/fdsg/7.htm
http://buklib.net/component/option,com_jbook/task,view/Itemid,99999999/catid,176/id,7337/
http://ukrref.com.ua/?id=MzI1Ng==
http://referat.atlant.ws/?set=referat&mc=55&cm=3914
http://arenta-group.com/ua/showarticle/104.html
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=522-92-
http://zakon.meta.ua/?type=039&q=
http://www.globalteka.ru/books/doc_details/2096.html
http://referatik.com.ua/manual/ukr/2/35/1379/
http://fingal.com.ua/content/view/314/54/1/2/
http://www.library.if.ua/book/20/1623.html
http://referat.atlant.ws/?set=referat&mc=55&cm=3893
http://buklib.net/component/option,com_jbook/task,view/Itemid,36/catid,93/id,1087/
Відтворення основних засобів аграрних підприємств (на прикладі Сумської області): Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.02 [Електронний ресурс] / О.В. Пасько; Сум. нац. аграр. ун-т. — Суми, 2005. — 20 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05povpso.zip
Відносини державної власності на засоби виробництва у перехідній економіці: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 [Електронний ресурс] / О.В. Лепіхов; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2002. — 15 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/2002/02lovvpe.zip
Економіко-експертна оцінка основних засобів підприємства в системі управління їх відтворенням: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 [Електронний ресурс] / Л.Д. Шурда; Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. — Донецьк, 2003. — 18 с.http://www.nbuv.gov.ua/ard/2003/03sldsuv.zip
Управління оборотними засобами підрядних будівельних організацій (на прикладі підрядних будівельних організацій Сумської області): Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 [Електронний ресурс] / О.Г. Коренєва; Укр. акад. банк. справи. — Суми, 1999. — 19 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/1999/99kogpbo.zip
Горанець І. С. Актуальні проблеми оцінки та переоцінки основних засобів підприємства // Вісник. — Х., 2007. — Вип.55: Економічні науки. — С.352–357.
Городянська, Лариса Володимирівна. Відтворення основних засобів на підприємствах України: теорія і практика обліку та аналізу: монографія / Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К. : КНЕУ, 2008. — 224с.
Круш Петро Васильович, Клименко Олена Володимирівна, Подвігіна Валентина Іллівна, Гулевич Валентина Опанасівна. Капітал, основні та оборотні засоби підприємства: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". — 2-ге вид., доп. і переробл. — К. : Центр учбової літератури, 2008. — 328с.
Кубік В. Д. Розбіжності у бухгалтерському і податковому обліку амортизації основних засобів на підприємстві // Вісник соціально-економічних досліджень. — Одеса, 2006. — Вип.24. — С.276–280.
Лісняк А. Є. Формування системи оцінки ефективності використання основних засобів підприємств // Таврійський наук. вісн. — Херсон, 2007. — Вип.48. — С.215–219.
Лончакова В. О. Критичний аналіз існуючої системи оцінки основних засобів на дату балансу та впливу її на показники фінансового стану підприємства // Економіка: проблеми теорії та практики. — Д., 2002. — Вип.166. — С.38–44.
Мазуркевич І. О. Оцінка ефективності використання основних засобів на підприємстві // Формування ринкових відносин в Україні. — К., 2006. — Вип.2 (57). — С.91–93.
Бібліотеки он-лайн - http://libr.org.ua/, http://fingal.com.ua/, http://chitalka.info/, http://enbv.narod.ru/, http://library.if.ua/, http://www.readbookz.com/, http://in1.com.ua/subject/102/, http://www.vuzlib.net/, http://buklib.net/component/option,com_frontpage/Itemid,1/,http://www.aup.ru/library/
Додатково пропонуємо звернутися до каталогів :
-Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ
www.nbuv.gov.ua - На сайті бібліотеки зробіть пошук за ключовими словами (напр., екон$ підпр$)
-Національної Парламентської бібліотеки України - http://www.nplu.kiev.ua (напр., екон* підпр*)
-Віртуальна бібліографічна довідка-Розширений пошук-Пошук по: Номеру запитання №№6949, 9041, 16367, 16710.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 29.11.2009 00.09.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.966709 seconds