Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 36340
   


Автор вопроса: Оксана из города: Харків :: Вопрос: 20087  
Оксана спрашивает:
Просторічна лексика в драматичних творах Миколи Куліша, найважливіше в "Патетичній сонаті"
Наш ответ:
Доброго дня, Оксано!
Статті, що конкретно висвітлює Ваше питання, нам знайти не вдалося. Пропонуємо Вам скористуватись інформацією у наступних джерелах:
ДАВНЬОУКРАЇНСЬКА ТА ДАВНЬОПОЛЬСЬКА ДЖЕРЕЛЬНА ОСНОВА ДРАМ МИКОЛИ КУЛІША-http://vesna.org.ua/txt/donvisn/t4/03.html
НАУКОВІ ЗАПИСКИ Серія:Філологічні науки(літературознавство).Вип. 47-http://www.kspu.kr.ua/download/nauk_zapiski/2002_vipusk_47_zamovlennya_2949.pdf
Драматургія Пантелеймона Куліша: духовні виміри, проблематика, жанровий діапазон: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 [Електронний ресурс] / С.І. Ковпік; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2005. — 20 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05ksipjd.zip
Жанр трагедії в українській драматургії 1910 - 1920-х років: ідейно-естетична парадигма: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 [Електронний ресурс] / В.П. Атаманчук; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2007. — 20 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2007/07avpiep.zip
Ліричне вияскравлення драматизму у п 'єсі Миколи Куліша "Патетична соната" [Електронний ресурс] / М. Юськів // Культура народов Причерноморья. — 2002. — N31. — С. 212-214.-http://www.nbuv.gov.ua/Articles/kultnar/knp200231/knp31_49.doc
Мовна особистість Пантелеймона Куліша: Автореф. дис. канд. філол. наук: 10.02.01 [Електронний ресурс] / Т.І. Должикова; НАН України. Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні. — К., 2004. — 21 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2004/04dtiopk.zip
Поетика драматургії Миколи Куліша 1927 - 1932 років: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 [Електронний ресурс] / І.М. Лисенко; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2006. — 19 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2006/06limmkr.zip
Принцип абсурдного в організації художнього простору драматичних творів Миколи Куліша: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.06 [Електронний ресурс] / В.О. Мартинюк; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2009. — 23 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2009/09mvotmk.zip
Проблема національного характеру в українській драматургії 20- початку 30-х років ХХ століття: Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.01.01 [Електронний ресурс] / В.С. Працьовитий; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 35 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2004/04pvsprs.zip
Романтичні засади української драматургії 20-х років ХХ століття (І.Дніпровський, Я.Мамонтов, М.Куліш): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 [Електронний ресурс] / О.П. Гудзенко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 19 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2002/02gopdrs.zip
Типологія та поетика драм Миколи Куліша у контексті європейської "нової драматургії": Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.05 [Електронний ресурс] / М.Л. Кореневич; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2001. — 18 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2001/01kmlend.zip
Українська драматургія кінця ХІХ - початку ХХ століття в системі модерністського художнього мислення: Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.01.01 [Електронний ресурс] / С.І. Хороб; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2002. — 45 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2002/02hsimhm.zip
Український національно-культурний компонент у мові художньої історичної прози Пантелеймона Куліша: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 [Електронний ресурс] / Н.Ю. Слободянюк; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 20 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2001/01snyppk.zip
Бернадська, Н. І. Українська література ХХ століття : довідник / Бернадська, Ніна Іванівна. - К. : Знання-Прес, 2007. - 259 с.
Голобородько Я. «Патетична соната» України: художні версії Миколи Куліша /Я.Голобородько //Вітчизна. – 1998. - №1-2. – С.143-147.
Жила, С. Особливості розгляду п'єси Миколи Куліша "Патетична соната" : Діалог літератури й музики. // Дивослово. - 2001. - №7.-С.47-51.
Крупа, Л. "Патетична соната" Миколи Куліша - аналогія сучасноі України / Л. Крупа // Культура і життя. - 1993.- 29 трав. - С.4.
Кудрявцев, Михайло. Драма Миколи Куліша "Патетична соната": сучасне прочитання / Кудрявцев Михайло // Українська література в загальноосвітній школі. - 2004.- №7. - С.4-12.
Марковська, О. Ідеї чи людина? : особливість п'єси М.Куліша "Патетична соната" / Олена Марковська // Українська мова та література. - 2007. - № 37-39(533-535). - С. 35-36 : іл.
Матющенко, А. "...Розмова людини з самим собою про зраду й смерть" : "Маклена Граса" і "Патетична соната" Миколи Куліша: аспект внутрішньої колізії героя. // Дивослово. - 2004. - №10.-С.24-28.
Мова та стиль авторів І.О.Буніна, М.Г.Куліша, Ю.І.Яновського: зб. наук. праць /Відп. Ред.. Ю.О.Карпенко. – К.: ІСДОУ, 1994. – 156 с.
Поляруш, О. Герої апокаліпсиса : образи-символи "Патетичної сонати" Миколи Куліша / Поляруш, Олег // Українська мова та література (Шкільний світ). - 2007. - № 37-39. - С. 37-44.
Працьовитий, В. С. Національний характер в українській драматургії 20-х - початку 30-х років 20 століття / Працьовитий, Володимир Степанович ; Львівський національний університет. - 2-е вид., допов. - Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2004. - 299 с. -
Стех, Марко Роберт. "Революція маленької людини" у ранніх п'єсах Миколи Куліша / Стех Марко Роберт // Сучасність. - 2004.- №11. - С.107-118.
Додатково див. відповідь на Ваше запитання: Віртуальна бібліографічна довідка-Розширений пошук-Пошук по: Номеру запитання-20047.

.: Раздел: Языкознание :: 5.04.2010 10.34.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: катерина из города: івано-франківськ :: Вопрос: 20868  
катерина спрашивает:
доброго дня. підкажіть, будь ласка, літературні та електронні джерела для теми: "дослідники зооморфної керамічної пластики".дякую!
Наш ответ:
Доброго дня, Катерино!
Пропонуімо наступні джерела:
1. Малєєв Ю.М., Конопля В.М. Багатошарове поселення Блищанка на р. Серет // http://archaeology.kiev.ua/pub/maleev_konoplya.htm
2. Бурдо Н.Б. Теракота трипільської культури // http://www.iananu.kiev.ua/privatl/pages/Burdo03/Ceramika/ris/92.html
3. Косаківський В. А. Пізньотрипільське поселення Чечельник на Побужжі // http://muzey.vn.ua/node/55
4. Жишкович В. Кам'яна пластика Галицько-Волинської держави // http://www.anthropos.org.ua/jspui/bitstream/123456789/2838/1/340-361_Жишкович_В.pdf
5. Берест Р., Пелещишин Н. Творчий шлях в археології професора Миколи Пелещишина // http://www.franko.lviv.ua/faculty/webhistory/byz/2005_08/10Berest.pdf
6. Пелещишин М. А. Зооморфна пластика в культурах лійчастого посуду та трипільської на Західній Волині // Проблеми історії та археології давнього населення Української РСР. - К., 1989. - С. 173-174.
7. Пелещишин М. А., Заставна О. Б. Посудини із зооморфними ручками з поселення біля с. Зимне на Волині // АДЛУ. Львів, 1997. - Вип. 2. С. 92-94.
8. Зооморфні мотиви у декоративно-ужитковому мистецтві давніх українців [Електронний ресурс] / Т.О. Іваненко // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2002. — N 3. — С. 24-33. — Бібліогр.: 6 назв. http://www.nbuv.gov.ua/articles/2002/02itooup.zip
9. Малєєва О. Ю. Зооморфна пластика раннього залізного віку з території Середнього Подністров’я у колекції Національного музею історії України // Музейні читання. — К., 1998. — С.45–50.
10. Чечель Ж. А. Зооморфна пластика опішні XIX-XX століть // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Мистецька освіта та мистецтво освіти в контексті формування сталого суспільства». — К., 2005. — Ч.1. — С.300–303.
11. Чечель Ж. Глиняний зооморфний посуд як втілення жертовної тварини // Нове життя старих традицій. — Луцьк, 2007. — С.380–387.
12. Чечель Ж. А. Глиняний зооморфний посуд як втілення жертовної тварини // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. — К., 2007. — Вип.19. — С. 191–196.
13. Пошивайло І. Антропоморфність і зооморфність гончарних виробів Опішного // 100 років колекції Державного музею українського народного декоративного мистецтва. — К., 2002. — С.184–186.
14. Заставна О. До питання про розвиток зооморфної пластики в енеолітичній культурі лійчастого посуду в західному Побужжі та Люблінщині // V Міжнародна археологічна конференція студентів та молодих вчених, Київ, 22–24 квітня 1997 року. — К., 1997. — С.90–91.
15. Малєєва О. Предмети зооморфної пластики раннього залізного віку з поселення Жванець // V Міжнародна археологічна конференція студентів та молодих вчених, Київ, 22–24 квітня 1997 року. — К., 1997. — С.170–172.
16. Чечель Ж. А. Інтерпретація образу коня у пам’ятках української зооморфної пластики кінця XIX — середини XX століть (за матеріалами колекції Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному) // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Духовна культура як домінанта українського життєтворення». — К., [2005]. — Ч.2. — С.171–173.
17. Канторович А. Р. Зооморфные превращения в зверином стиле степной Скифии как изобразительный феномен // Проблемы скифо-сарматской археологии Северного Причерноморья. — Запорожье, 1999. — С.116–120.
18. Рашев, Рашо. Антропо-зооморфные изображения на керамических сосудах с территории Первого Болгарского царства // Поливная керамика Средиземноморья и Причерноморья X-XVIII вв. — К., 2005. — С.15–19.
19. Канторович А. Р. Классификация и типология элементов «зооморфных превращений» в зверином стиле Степной Скифии // Структурно-семиотические исследования в археологии. — Донецк, 2002. — Т.1. — С.77–128.
20. Тащи Е. Зооморфная пластика позднегальштатского горизонта на Нижнем Днестре // Древности. - Вып. 19. - М.,1996. – С. 53-54.
21. Щербакова Т.А., Тащи Е.Ф. Терракоты из Нижнего Поднестровья // http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/sspik/2009_15/217-221.pdf

.: Раздел: Культура. Искусство. Пресса :: 22.06.2010 13.04.12 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Оксана из города: Запоріжжя :: Вопрос: 21022  
Оксана спрашивает:
Допоможіть, будь ласка, знайти матеріали про те, хто з письменників і науковців досліджував український гумор і сатиру (статті,рецензії, монографії, автореферати дисертацій, наукові конференції з окресленої проблеми). Дякую
Наш ответ:
Доброго дня! Ви можете скористатися наступними джерелами:
http://www.day.kiev.ua/28004
http://uk.wikipedia.org/wiki/Боцяновський Володимир Теофілович
http://chytay.com.ua/avtori/nechuy-levitskiy-ivan.html
http://chytay.com.ua/index.php?option=com_booklibrary&task=view&id=264&Itemid=38
http://zak-kray.do.am/publ/2-1-0-314
http://intkonf.org/marchuk-gi-satirichniy-diskurs-v-ukrayinskiy-literaturi-kinets-hih-pochatok-hh-st/
http://disser.com.ua/contents/4123.html
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Us/2005-2006_6-7/17Ukrstud67_Marchuk_Hanna.pdf.
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ls/2010_20/vazhenina.pdf.
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nikp/2006_2007/Marchuk.pdf.
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gnvp/2010_50/16.pdf.
http://knygy.com.ua/index.php?productID=47655
http://referaty.com.ua/ukr/details/19892/1/
http://avtoreferat.net/content/view/11867/66/
http://www.nbuv.gov.ua/portal//Soc_Gum/Vchu/N138/N138p024-036.pdf.
Воскрекасенко С. Веселе свято нашої літератури [Про творчість Остапа Вишні] / С. Воскрекасенко // «Портрети зблизька» / С. Воскрекасенко. - К. : Рад. письменник, 1977. - С. 3 - 27.
Гава О. Гумор душу лікує / О. Гава // Культура і життя. -2005. -7 верес. - С. 8
Герасименко Н. Під маскою єхидної посмішки : укр. іронич. новела 80-90 р. ХХ ст. / Н. Герасименко // Слово і час. -1999. - № 6. - С. 37-40
Грибкова Ю. І. “Сміх крізь сльози” Миколи Гоголя в контексті романтичної іронії / Ю. І. Грибкова // О природе смеха. Вып. 2. Материалы ІІ Международной научно-теоретической конференции. – Одесса, 2001. – С. 102–106.
Грибкова Ю. І. Традиції іронії в українській культурі / Ю. І. Грибкова, М. В. Кашуба // О природе смеха : сб. науч. трудов. Вып. 3. – Одесса, 2002. – С.168–172.
Даник В. О. У Черкасах - сміються! / В. О. Даник — Черкаси, 2006. – 49 с.
Долина Н. «Вишневих» вам усмішок! : [про творчість Остапа Вишні] / Н. Долина // Урядовий кур'єр. - 2009. - № 211 (13 листоп.). – С. 1.
Кирилюк В. «Я сміявся і плакав з любові» : листи О. Вишні до Варвари Губенко / В. Кирилюк // Літ. Україна. - 2004. - 4 березня. - С. 7.
Кручко М. Чудотворці українського сміху : Остап Вишня, Степан Олійник / М. Кручко // Укр. мова та л-ра. - 2004. - №38 (жовт.). - С. 5 - 7.
Нестор З. Гумор і сатира в творчості С. Васильченка / З. Нестор. – К., 1962.
Нога Г. Гумор у Шевченка / Г. Нога // Слово і час. - 2002. - № 3. - С.19-21.
Пересуньмо Т. Лексичні засоби гумору у творах Остапа Вишні / Т. Пересуньмо // Укр. мова та л-ра. - 2005. - № 15 (квіт.). - С. 26 - 27.
Пришва Б. І. Засоби гумору в творах Остапа Вишні : лінгвостиліст. аналіз. / Б. І. Пришва - К. : Вищ. шк., 1977. - 118 с.
Прохоренко А. Г. Посміємось разом / А. Г. Прохоренко, О. І. Страшенко, І. В. Павлік, В. К. Кириленко, О. В. Назарук. – К. : Знання України, 1991. -318 с.
Русанівський В. М. Український гумор і його мова / В. М. Русанівський // Мовознавство. -2005. - № 2. - С. 3-17.
Старовойт Л. В. Розмаїття жанрово – стильової палітри гумористики Павла Глазового / Л. В. Старовойт // Л. В. Старовойт Письменники Миколаївщини : літератур. – критич. матеріали до курсу «Літературне краєзнавство» : навч. посіб. / Л. В. Старовойт. – Миколаїв, 2007. – С. 93 – 98.
Хіль Ю. Щоб людям весело було : 30 серп. 2007 виповнюється 85 років від дня народження патріарха укр. сатири й гумору П. П. Глазового / Ю. Хіль // Рідне Прибужжя. – 2007. – 28 серп. – С. 4.
Чиженко А. Гумористичний феномен Павла Глазового / А. Чиженко // Рідне Прибужжя. - 2008. – 4 листоп. - С.3.

.: Раздел: Литература :: 22.07.2010 17.39.49 :.
.: Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Світлана из города: Черкаси :: Вопрос: 21152  
Світлана спрашивает:
Доброго дня, шановні бібліографи! Допоможіть,будь-ласка, знайти статті М.С. Васьківа на тему: "Романістика в українській літературі 1920-30-х років ХХ століття". Заздалегідь вдячна.
Наш ответ:
Доброго дня! Ознайомтеся, будь ласка, зі списком джерел:
1.Васьків М.С.РОМАННІ ЗАДУМИ І.ДНІПРОВСЬКОГО ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Npkpnu/Fil/2009_18/2_01_VaskivM.pdf
2.Васьків М.С.Проблема жанрової сутності роману у віршах І.Багряного "Скелька"
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Natural/Vznu/fil/2008_1_2/2008-26-06/vas2.pdf
3.М.С. Васьків,ГРАФІКА ЯК КОМПОЗИЦІЙНИЙ ПРИЙОМ УВИРАЗНЕННЯ (роман Я. Олесіча "На озерах вогні")//ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 48-50.
http://eprints.zu.edu.ua/840/1/15.pdf
4.Васьків М. Романні форми в українській літературі 1920 — 1930-х років / Микола Васьків : монографія. — Кам’янець-Подільський: ПП Буйцький О. А., 2009. — 325 с.
http://www.ilnan.gov.ua/biblio/new.html
5.Васьків М."Вальдшнепи" Миколи Хвильового як фрагмент завершеного роману. Проблеми інтерпретації й інтертекстуального прочитання //Слово і час. 2009 N5 C. 24-38.
6.Васьків М. С. Український роман 1920-х – 1930-х років : Генерика й архітектоніка / М. С. Васьків. –Кам’янець-Подільський : ПП “Буйницький О. А.”, 2007. – 208 с.
7.Васьків М. Мемуаристика і дослідження української романістики 1920–1950-х рр. // Документалістика початку ХХІ століття: Проблеми теорії та історії. Матеріали IV Всеукраїнської наукової конференції 19 жовтня 2007 р. – Луганськ, 2007. – С. 3–12.
8.Васькив, Николай Степанович Творчество Г. Сенкевича в контексте украинско-польских литературных взаимоотношений.-Днепропетровск, 1996.

.: Раздел: Литература :: 25.08.2010 15.41.48 :.
.: Севастопольская Центральная библиотека им. Л.Н.Толстого :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Оксана из города: Харків :: Вопрос: 21162  
Оксана спрашивает:
Фразеологізми у драматичних творах Миколи Куліша?
Наш ответ:
Вітаємо, Оксано!
Пропонуємо Вам переглянути такі посилання:
1) матеріал до теми:
http://ref.port4me.net.ua/64/7355/1/index.html
2) матеріал до теми:
http://diplomz.co.ua/subject/55/
3) матеріал до теми:
http://www.ukrtvory.com.ua/11tu138.html
4) матеріал до теми:
http://www.ukrtvory.com.ua/11tu136.html
5) матеріал до теми:
http://uk.wikipedia.org/wiki/Куліш_Пантелеймон_Олександрович
6) матеріал до теми:
http://ridnamova.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=22:hudozhnj-stil&catid=3:stislstika&Itemid=4
7) матеріал до теми:
http://referat.atlant.ws/?set=referat&mc=20&cm=1625
а також відповідь на запитання № 20087.
Бажаємо подальших наукових досягнень!
На все добре!

.: Раздел: Языкознание :: 27.08.2010 00.42.13 :.
.: Державна науково-педагогічна бібліотека ім. В.О.Сухомлинського :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.913564 seconds