Back

Пaлле один нa свете

      Сигсгорд Иенс. Палле один на свете / И. Сигсгорд ; пер. с дат. В. Островского, Ю. Яхниной ; рис. А. Унгерманна. – М. : Дет. лит., 1973. – 47 с. : ил.

    Ресурс надано Миколаївською обласною бібліотекою для дітей ім. В. О. Лягіна

    Текст читала Голенко Ірина Олександрівна