Михайло Гордійович Дерегус -
український живописець і графік
(22.11(5.12).1904 - )


      Білецький П. Михайло Дерегус. Живопис, графіка: Альбом.- К.: Мистецтво, 1987.- 136 с.: ілюстр. [ст 85.143(4УКР) Б 61]

      Журавель О. Михайло Дерегус: Хотів би, щоб мене почули // Укр. культура.- 1995.- № 9.- С.6-7. [ст]
      Бесіда з Михайлом Дерегусом з нагоди його 90-ліття.

      Чорнобривцева О. Михайло Дерегус // Чорнобривцева О. Художники.- К.: Молодь, 1987.- С.22-29. [ст 85.103(4УКР) Ч-75]

      Чорна М. Скитського степу козацькії думи...: Ліризм героїч. епосу в творчості М.Дерегуса // Образотв. мистец.- 2000.- № 1-2.- С.75-77. [ст]
      Розкриваються основні віхи творчості Михайла Гордійовича Дерегуса, його унікальний внесок в українське малярство ХХ століття.