Корифеї української сцени


      Блажко Е. Зірочка, Зірка, Зоря: Роздуми: Жінка в мистец. // Веч. Київ.- 1994.- 7 квіт.- С.3. [ст]

      Волошин І. Актор Щепкін на Україні.- К.: Мистецтво, 1988.- 139 с.: ілюстр. [ст 85.334 В 68]
      Про вплив М.Щепкіна на розвиток українського театру, його діяльність на Україні. Дружба з Т.Г.Шевченком.

      Дурылин С. Мария Заньковецкая, 1854-1934: Жизнь и творчество.- К.: Мистецтво, 1982.- 447 с.: ил. [ст 85.334 Д 84]

      [Марія Заньковецька] // Укр. театр.- 1994.- № 4.- С. 32. [ст]

      Корифеї українського театру: [Зб.] /Упоряд., вступ. ст., прим. І.О.Волошина.- К.: Мистецтво, 1982.- 309 с.: ілюстр. [ст 85.334 К 66]
      Творча діяльність блискучої плеяди українських акторів кінця ХІХ - початку ХХ ст.

      Шаров І. Кропивницький Марко Лукич // Шаров І. 100 видатних імен України.- К., 1999.- С.210-212. [ст 63.3(4УКР) Ш 26]

      Марьяненко И. Прошлое украинского театра: Воспоминания /Пер. П.Нестеровского.- М.: Искусство, 1954.- 248 с.: ил. [ст 85.334 М 30]
      Правдива картина життя українського театру XIX - початку ХХ століття, діяльність його корифеїв - М.Кропивницького, М.Заньковецької, братів Тобілевичів.

      Пилипчук Р. Марія Заньковецька: Підсумки і перспективи вивч. життя і творчості // Укр. театр.- 1994.- № 4.- С.25. [ст]

      Пільгук І. Марія Заньковецька: Роман.- К.: Рад. письм., 1978.- 330 с. [ст 84(4УКР) П 32]

      Саксаганский П. Из прошлого украинского театра.- М.; Л.: Искусство, 1988.- 165 с.: ил. [ст 85.334 С 15]
      Спогади корифея українського театру, про своє життя і 36-річну працю у театрі та творчу співдружність з М.Заньковецькою, М.Кропивницьким, М.Садовським, М.Старицьким та ін. майстрами сцени.

      Спогади про Марка Кропивницького: Зб. /Упоряд. П.П.Перепилиці, В.П.Яроша.- К.: Мистецтво, 1990.- 216 с.: ілюстр. [ст 85.33(4УКР) С 73]

      Спогади про Миколу Садовського: Зб. /Упоряд., вступ. ст., прим. Р.Я.Пилипчука.- К.: Мистецтво, 1981.- 182 с.: ілюстр. [ст 85.334 С 73]

      Шаров І. Заньковецька Марія Костянтинівна // Шаров І. 100 видатних імен України.- К., 1999.- С.147-151. [ст 63.3(4УКР) Ш 26]
      Про життя та сценічну майстерність першої народної артистки України.