Т.Г.Шевченко - маляр


      Андрущенко Т. Національне в мистецькій спадщині Тараса Шевченка і сучасна образотворчість // Образотв. мистец.- 2000.- № 1-2.- С.22-25. [ст]

      Вічний як народ: Сторінки до біогр. Т.Г.Шевченка: Навч. посіб. /Авт.-упоряд. О.І.Руденко, Н.Б.Петренко.- К.: Либідь, 1998.- 272 с.: ілюстр. [ст 83.3(4УКР) В 54]

      Гаско М. Про що розповідають малюнки Тараса Шевченка: Шевченкознав. етюди.- К.: Рад. письм., 1970.- 224 с.: ілюстр. [ст 85.143(4УКР) Г 22]
      Дослідження життя і малярської творчості Т.Г.Шевченка на засланні.

      Касіян В. Мистецтво Тараса Шевченка.- К.: Т-во "Знання", 1963.- 75 с.: ілюстр. [ст 85.143(4УКР) К 28]
      Творчий шлях Т.Г.Шевченка як великого українського народного художника - живописця, графіка, майстра , рисунка, акварелі.

      Красицкий Д. Тарас-художник: Рассказы о юности Т.Г.Шевченко /Пер. с укр. Л.Воронковой.- М.: Дет. лит., 1971.- 126 с.: ил. [ст 83.3(4УКР) К 78]

      Німенко А. Тарас Шевченко - скульптор // Образотв.мистец.- 2000.- № 1-2.- С. 26-27.

      Офорти Т.Шевченка: Альбом /Авт. вступ. ст. та упоряд. В.М.Яцюк.- К.: ВТП ред. газ. "Ділова Україна", 1993.- б.с., 6 арк. репрод. [ст 85.143(4УКР) О-91]
      Факсимільна репродукція офортів Т.Шевченка "Живописна Україна".

      Т.Г.Шевченко. Графіка: Альбом /Авт. тексту та упоряд. М.І.Мацапура.- К.: Мистецтво, 1964.- б.с.: ілюстр. [ст 85.143(4УКР) Ш 37]

      Шевченко і "передвижники" // Історія української культури.- К., 1994.- С.542-550. [ст 63.3(4УКР) І-90]
      Про образотворчу спадщину Т.Г.Шевченка і українських художників - передвижників та працю над відродженням українського національного мистецтва.

      Тарас Шевченко: Альбом /Авт. вступ. ст. та упоряд. Г.П.Паламарчук.- К.: Мистецтво, 1976.- 348 с. : ілюстр. [ст 85.143(4УКР)я6 Ш 37]
      Малярські та графічні твори Т.Г.Шевченка.
      У вступному слові стисло висвітлюються основні віхи долі Шевченка, становлення його як поета і художника.

      Шевченко Т. Альбом 1845 року /Упоряд. С.Гальченко.- К.: Наук. думка, 2000. [ст 85,153(4УКР) Ш 37]
      Факсимільне видання містить малюнки із шевченківської малярської спадщини.

      Яцюк В. Живопис - моя професія: Шевченкознав. етюди.- К.: Рад. письм., 1989.- 302 с.: ілюстр. [ст 85.143(4УКР)1 Я 94]

      Яцюк В. Рукою власною: Студії над автопортретами Т.Г.Шевченка.- Б.м., б.р.- 22 с.: ілюстр.- (Живопис. Україна). [ст 85.143(4УКР) Я 94]