Знай свої права, дитино

Всесвітня декларація про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей: Прийнята на Всесвіт. зустрічі на найвищому рівні в інтересах дітей, яка відбулася в Організації Об'єднаних Націй у м.Нью-Йорку 30 верес. 1990 року // Дитячий садок.- 1999.- №20.- Вкл.- С.3-4 [мл, с]

Гавриш С. Маленькі історії про великі істини: Права та свободи дитини /Худож. О.Кулаков, Н.Тулуб.- К.: Емма, 2001.- 142 с.: ілюстр. [мл 67 Г 12]
Книга висвітлює історію різних епох, держав, народів з погляду ставлення до прав і свобод дитини.

Грива О. Соціально-педагогічний захист прав дітей і молоді в сучасній Україні // Шлях освіти.- 2002.- №4.- С.40-42 [ст]
Про захист інтересів і прав дітей та молоді в Україні. Проблеми та їх подолання.

Данилов О. ...Именем закона!: Науч.-худож. кн. /Рис. и оформл. Ю.Бочкарева.- Л.: Дет. лит., 1990.- 238 с.: ил. [с 67 Д 18]
Книга розповідає про закони, права та обов'язки дітей і громадянську відповідальність перед ними.

Декларація прав дитини: До Дня захисту дітей // Початкова освіта.- 1999.- №21-22.- С.4 [мл, с]

Декларація прав дитини: Проголош. Генер. Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй 20 листоп. 1959 р. // Дитячий садок.- 1999.- №20.- Вкл.- С.1-2 [мл]

Дитинство в Україні: Права, гарантії, захист = Childhood in Ukraine: Rights, Guarantees, Protection: Зб. док. Ч.1 /М-во України у справах сім'ї та молоді; Укр. ін-т соц. досліджень.- К.: Столиця, 1998.- 245 с.: ілюстр. [ст 67.9(4УКР) Д 49]
До збірника документів включені нормативно-правові акти, що регулюють питання щодо прав та обов'язків дітей і їх батьків чи осіб, які їх замінюють.

Дитинство в Україні: Права, гарантії, захист = Childhood in Ukraine: Rights, Guarantees, Protection: Зб. док. Ч.2 /М-во України у справах сім'ї та молоді; Укр. ін-т соц. досліджень.- К.: Столиця, 1998.- 290 с. [ст 67.9(4УКР) Д 49]
До збірника документів включені нормативно-правові акти, що регулюють питання соціального захисту дітей-сиріт, дітей-інвалідів, захисту житлових та майнових прав дітей, соціальних гарантій професійної підготовки та праці дітей.

Діти, молодь і закон: Зб. док. Ч.1 /М-во України у справах молоді і спорту; Укр. наук.-дослід. ін-т проблем молоді.- К.: Academpress, 1994.- 207 с. [ст 67.9(4УКР) Д 49]
Збірник висвітлює нормативні акти, що регулюють питання державної молодіжної політики, освіти, культури, спорту, а також основні засади правового положення дітей і молоді та їх відповідальність за порушення закону.

Євченко О. Деякі аспекти особистих прав дитини в міжнародних актах, Конституції України і національному законодавстві: Правознавство // Історія в шк. України.- 1997.- №4.- С.38-40 [ст]

Закон України "Про освіту": права, обов'язки, пільги і гарантії учасників навчально-виховного процесу // Шость Н. Енциклопедія сучасного права неповнолітніх /Н.Шость, М.Козир, О.Ситник.- К., 1997.- С.91-103 [ст 67 Ш 79]

Законодавство, яке тебе захищає: Випускнику школи-інтернату для дітей сиріт і дітей, позбавлених бітьківського піклування. Кн.2 /Л.Волинець, Т.Говорун, І.Пєша; Український інститут соціальних досліджень.- К., 2000.- 78 с.- (На порозі самостійного життя). [ст 67.9(4УКР) З-19]
У книзі наводяться юридичні норми та практичні поради щодо соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Захист прав і законних інтересів дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків //Шость Н. Енциклопедія сучасного права неповнолітніх /Н.Шость, М.Козир, О.Ситник.- К., 1997.- С.153-184 [ст 67 Ш 79]

Захист прав і законних інтересів неповнолітніх нормами шлюбно-сімейного законодавства //Шость Н. Енциклопедія сучасного права неповнолітніх /Н.Шость, М.Козир, О.Ситник .- К., 1997.- С.109-148 [ст 67 Ш 79]

Знай свої права, дитино: Основні засади конвенції про права дитини (1989 р.) /Авт.-упоряд. С.Кириленко, Л.Слабошпицька; Худож. Л.Гончарова.- К.: Махаон-Україна, 2000.- 46 с.: ілюстр. [мл 67 З-70]

Знай свої права дитино: Основні засади "Конвенції про права дитини" 1989 р. // Дитячий садок.- 2001.- №21.- Вкл. [мл]
Права дитини у віршах.

Іноземцева В. Знаємо свої права, виконуємо обов'язки: До 12-річчя прийняття Генеральною Асамблеєю ООН "Конвенції про права дитини" // Позакл. час.- 2001.- №11-12.- С.18-21 [с]

Кобринский Ю. Подросток и закон /Ю.Кобринский, И.Туркевич.- К.: Политиздат Украины, 1986.- 77 с.- (Прав. знания - в массы) [ст 67 К 55]
Про роботу державних органів та громадськості, спрямовану на попередження правопорушень серед неповнолітніх.

Конвенція ООН про права дитини (скорочено) // Пометун О. Практичне право: 8 кл.: Навч. посіб. /О.Пометун, Т.Ремех, І.Гейко. - К., 2003.- С.185-187 [ст 67.9(4УКР) П 55]

Конвенція про права дитини та законодавство України: Роз'яснення, комент.- К.: ДІНІТ, 2002.- 199 с. [В 67 К 64]
Збірник законодавчо-правових документів.

Королев Ю. Супруги, родители, дети.- М.: Юрид. лит., 1985.- 176 с. [ст 67 К 68]
Розповідається про особисті і майнові права та обов'язки батьків і дітей.

Молодежь в меняющемся обществе: В помощь дискуссии.- Б.м.: ЮНИСЕФ, 2001.- 90 с.: ил. [ст 60.5 М 75]
В брошурі розглядається стан здоров'я молоді, освіта, робота, стосунки із законом, а також роль молодих громадян у житті суспільства. Викладення фактів поєднується з рольовими іграми.

Освіта - право чи обов'язок // Пометун О. Практичне право: 8 кл.: Навч. посіб. /О.Пометун, Т.Ремех, І.Гейко. - К., 2003.- С.44-49 [ст 67.9(4УКР) П 55]

Положение детей в мире, 2003 год /Детский фонд ООН; Исполн. дир. К.Белками.- New York Unicef, 2002.- 120 с.: ил. [ст 74.27 П 52]
Доповідь ЮНІСЕФ про права та положення дітей у світі.

Право на освіту // Основи правознавства: Навч. посіб.- К., 2003.- С.104-112 [ст 67 О-75]

Права дитини: від витоків до сьогодення: Зб. текстів, метод. та інформ. матеріалів /Авт.-упоряд. Г.Лактіонова.- К.: Либідь, 2002.- 278 с. [В 67 П 68]
До збірника увійшли тексти відомих педагогів і мислителів минулого й сучасності, а також конкретні методичні напрацювання, що розкривають зміст Конвенції ООН про права дитини, інші документи й матеріали.

Права дитини: До Другого Всеукр. з'їзду працівників освіти /М-во освіти і науки. Представництво ЮНІСЕФ в Україні.- К.: UNISEF, 2001.- 40 с. [ст 67.9(4УКР) П 68]
Представлена Конвенція про права дитини, Закон України "Про охорону дитинства".

Права дитини: Зб. док. /Упоряд. В.Усенко; Ред. І.Зелена.- Л.: Оксарт, 1995.- 110 с.: ілюстр. [ст 67 П 68]
Міжнародні документи про права дитини: "Декларація прав дитини", "Конвенція ООН про права дитини", "Всесвітня деларація про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей" та ін.

Права дітей з особливими потребами: Посіб.-довід. /За заг. ред. О.Копиленка.- К.: ДІНІТ, 2002.- 249 с. [ст 67 П 68]
Посібник-довідник висвітлює міжнародно-правові стандарти захисту прав дітей з особливими потребами.

Права дітей та молоді: Посіб.-довід. нормат.-прав. док. /За заг. ред. О.Копиленка.- К.: ДІНІТ, 2002.- 298 с. [ст 67 П 68]

Раздобарін С. Не переступи межу.- К.: Молодь, 1990.- 200 с. [ст 67 Р 17]
Розповідається про молодіжну злочинність і те, як запобігти правопорушенням.

Соціальний захист і державна допомога окремим категоріям дітей // Шость Н. Енциклопедія сучасного права неповнолітніх /Н.Шость, М.Козир, О.Ситник .- К., 1997.- С.188-206 [ст 67 Ш 79]
Соціальний захист дітей-інвалідів, дітей потерпілих від Чорнобильської катастрофи.


Шнекендорф З. Права ребенка в законодательных актах: Материалы для изучения // История.- 1997.- №40.- Прил. к газ. "Первое сентября".- С.1-3 [ст]

Що треба знати аби захистити свої права в суді // Пометун О. Практичне право: 8 кл.: Навч. посіб. /О.Пометун, Т.Ремех, І.Гейко. - К., 2003.- С.172-177 [ст 67.9(4УКР) П 55]

Які права мають діти //Пометун О. Практичне право: 8 кл.: Навч. посіб. /О.Пометун, Т.Ремех, І.Гейко. - К., 2003.- С.33-37 [ст 67.9(4УКР) П 55]

Які права мені насправді потрібні в школі // Пометун О. Практичне право: 8 кл.: Навч. посіб. /О.Пометун, Т.Ремех, І.Гейко. - К., 2003.- С.50-51 [ст 67.9(4УКР) П 55]


Сценарії

Ваксман Л. Свято дитинства: До Дня захисту дітей // Розкажіть онуку.- 2004.- №3.- С.12-13 [мл]
Сценарій проведення Міжнародного Дня захисту дітей.

Глушко В. Міжнародний День захисту дітей: Сценарій // Позакласний час.- 2004.- №9-10.- С.91-92 [мл]
Рекомендації до проведення Міжнародного дня захисту дітей.

Грицкевич Л. Права та обов'язки дитини // Розкажіть онуку.- 2004.- №10-11.- С.116-119 [мл]
Урок по формуванню у дітей правової свідомості, вихованню умінь дотримуватися правових обов'язків та користуватися своїми правами.

Диспут на тему: "Права та обов'язки підлітків" // Шкільний світ.- 1999.- №3.- С.8 [ст]

Курінна Л. Я і мої права: Сценарій свята // Все для вчителя.- 2002.- №23-24.- С.73-74 [c]

Лоха Л. Захищати права кожної дитини // Історія в шк. України.- 2004.- №6.- С.37-39 [с]
Розробка уроку для 5-9 класів за темою прав дитини.

Люта Л. Юним правознавцям: Варіант брейн-рингу для 5-10 кл. /Л.Люта, О.Іщенко // Позакласний час.- 1999.- №7.- С.45-46 [с, ст]

Макаренко Ю. Игра-путешествие "Права детей" // Воспитание школьников.- 2004.- №3.- С.71-73 [c]

Марецька С. День захисту дітей // Розкажіть онуку.- 2004.- №13-14.- С.14-15 [мл]
Сценарій проведення Міжнародного Дня захисту дітей.

Соколова Ю. Ми і наші права: До Дня прав людини // Шкільний світ.- 2004.- №29-32.- С.42-44 [c]
Сценарій до Дня прав людини.

Стецина К. Гра-конкурс на кращих правознавців для учнів 9-11 класів // Шкільний світ.- 1999.- №9.- С.8. [ст]

Ушакова Л. Я і мої права: Сценарій свята // Позакл. час.- 2000.- №20-21.- С.55-56 [с]