Поняття, ознаки і функції держави

Виборча система України // Основи держави і права: Навч. посіб.- К., 1997.- С.67-75 [ст 67.9(4УКР) О-75]

Декларація про державний суверенітет України: Прийнята Верхов. Радою УРСР 16 лип. 1990 р.- К.: Політвидав України, 1990.- 8 с. [В 67 У 45]
Зміст Декларації про державний суверенітет України.

Держава // Основи правознавства: Навч. посіб.- К., 2003.- С.17-27 [ст 67 О-75]
Про поняття, ознаки та форми держави.

Луць Л. Шляхи розбудови правової держави // Правознавство.- Л., 1995.- С.55-61 [ст 67 П 68]
Основні ознаки, напрями, структура державної влади України.

Народний суверенітет // Основи правознаства: Навч. посіб.- К., 2003.- С.113-121 [ст 67 О-75]
Поняття і форми здійснення народного суверенітету. Виборча система в Україні.

Михайленко О. Україна як держава // Михайленко О. Основи держави і права (Правознавство).- К., 1995.- С.27-59 [ст 67 М 69]

Поняття й ознаки правової держави. Основні напрямки формування правової держави в Україні // Савчук П. Основи правознавства /П.Савчук, Ю.Самойленко.- К., 2000.- С.41-43 [ст 67 С 13]

Право // Основи правознавства: Навч. посіб.- К., 2003.- С.28-40 [ст 67 О-75]
Про поняття права, його ознаки, функції і джерела (форми) права.

Правова держава. Громадянське суспільство // Основи правознавства: Навч. посіб.- К., 2003.- С.49-54 [ст 67 О-75]
Про поняття, головні ознаки та основні напрями формування правової держави в Україні.