Релігія стародавнього сходуАджиев М. Религия Степи: (Материал публикуется на правах проблем.) // Энциклопедия для детей.- М., 1996.- Т.6: Религии мира,ч.1.- С.211-218. [ст 86 Э 68]
Про тенгріанство, стародавню релігію тюрків-кіпчаків. Обряди та звичаї тенгріан.

Боги нильской долины // Я познаю мир: Религии.: Дет. энцикл.- М., 1999.- С.39-98. [с 86.3 Я 11]
Релігія Стародавнього Єгипту.

Буддизм // Я познаю мир: Страны и континенты. Евразия.- Назрань; Балашиха., 2000.- С.488-492. [с 26.89(0) Я 11]
Будда, його діяння. Напрями буддизму.

Вайнтруб І. Буддизм // Людина і світ.- 1998.- N 2.- С.41-46. [ст]
Виникнення, поширення та особливості буддизму.

Вайнтруб І. Ведизм: "Словесний портр." Сакрал. культури інд. цивілізації // Людина і світ.- 1998.- N 1.- С.44-46. [ст]
Ведизм - одне із вірувань стародавніх індійців.

Вайнтруб І. Даосизм: "Словес. портр." сакрал. культури китайс. цивілізації // Людина і світ.- 1999.- N 2.- С.39-42. [ст]

Вайнтруб І. Доля бірманської цивілізації та її віровчення: Словес. портр. сакрал. культури бірман. цивілізації // Людина і світ. - 2000.- N 1. - C. 54-57. [ст]
Буддизм в Бірмі.

Вайнтруб І. Земля Ханаан: Словес. портр. сакрал. культури ханаан. цивілізації // Людина і світ.- 1999. - N 10. - С. 30-34. [ст]
Релігійні вірування стародавніх народів, які населяли предьоазіатське Середземномор'я - біблійний Ханаан.

Вайнтруб І. Карфаген: "Словес. портр." сакрал. культури пуніч. цівілізації // Людина і світ - 1999. - N 8.- С. 41-44. [ст]
Релігійні вірування народів Карфагену (територія сучасної держави Туніс).

Вайнтруб І. Конфуціанство: Словес. портр. // Людина і світ - 1999. - N 1.- С. 39-43. [ст]
Віровчення, засноване в 6 столітті до н.е. китайським філософом Конфуцієм.

Вайнтруб І. Мат-хатті та хетти: Словес. портр. сакрал. культури хеттс. цивілізації // Людина і світ.- 2000. - N 3. - С. 51-54. [ст]
Релігійні вірування народів стародавнього Хеттського царства.

Веруем в тебя, Иисус Христос!.. // Я познаю мир: Религии.: Дет. энцикл.- М., 1999.- С.297-502. [с 86.3 Я 11]
Зародження та розвиток християнства.

Вечное колесо жизни // Я познаю мир: Религии.: Дет. энцикл.- М., 1999.- С.99-168. [с 86.3 Я 11]
Релігія Стародавньої Індії.

Дубровская О. Религии Востока // Дубровская О. Древние религии мира.- М., 2003.- С.189-256 [ст 86.2 Д 79]

Дорошенко Е. Зороастризм: верования и обычаи //Энциклопедия для детей.- М., 1996.- Т.6: Религии мира, ч.1.- С.171-194. [ст 86 Э 68]
Витоки та становлення релігії стародавніх народів Ірану, Середньої Азії, Азербайджану.

Заветы на все времена // Я познаю мир: Религии.: Дет. энцикл.- М., 1999.- С.211-296. [с 86.3 Я 11]
Походження та заповіді іудаїзму.

Ключков И. Религия Древней Месопотамии // Энциклопедия для детей.- М., 1996.- Т.6: Религии мира, ч.1.- С.81-108. [ст 86 Э 68]
Вірування древніх шумерів, вавілонян та асірійців.

Куликов А. Египет /Худож. О.Павельева.- Тверь: Полина, 1994.- 80 с.: ил.- (Боги и герои). [с 63.3(0) К 90]
В книзі розповідається про те, як, за уявленням стародавніх єгиптян, виник світ, звідки взялись та чим займались боги та якими подвигами прославились.

Куликов А. Китай /Худож. С.Подивилов.- Тверь: Мартин: Полина; М.: Торжок, 1995.- 80 с.: ил.- (Боги и герои). [с 63.3(0) К 90]
Книга розповідає про богів та героїв стародавнього народу, про міфи, які до цього часу живі в свідомості китайців.

Лазарев Е. Солнечная мудрость Египта // Энциклопедия для детей.- М., 1996.- Т.6: Религии мира, ч.1.- С.59-80. [ст 86 Э 68]
Давньоєгипетська релігія.

Маслов А. Манихейство: учение о царстве света // Энциклопедия для детей.- М., 1996.- Т.6: Религии мира, ч.1.- С.195-210. [cт 86 Э 68]
Про стародавнє персидське віровчення, його розповсюдження в різних країнах. Життя маніхеїв.

Міфи Давньої Індії //Упорядк., переказ із гінді, післямова С.Наливайка; Мал. М.Пшінки.- К.: Веселка, 1992.- 199 с.: іл. [ст 84.2(5 ІНД) М 68]
До збірки увійшли найпопулярніші індійські міфи, які дають ши- роке уявлення про життя, побут, звичаї, світогляд та вірування жите- лів Давньої Індії.

Міфи стародавніх Єгипту, Індії, Китаю, Вавілона.- Одеса: Маяк; Ріно, 1995.- 55 с.- (Шк. прогр.; Кн. 2). [с 84.2(0) М 68]
Переказ міфів стародавніх єгиптян, індійців, китайців, вавіло- нян про їх богів.

Немировский А. Религия страны Ханаан // Энциклопедия для де- тей.- М., 1996.- Т.6: Религии мира, ч.1.- С.109-120. [ст 86 Э 68]
Релігійний світ ханаанеїв.

Просветленный Будда // Я познаю мир: Религии.: Дет. энцикл.- М., 1999.- С.169-210. [с 86.3 Я 11]
Стародавній буддизм.

Редько-Добровольская Т. Япония //Худож. Г.Златогоров.- Тверь: Мартин: Полина; М.: Торжок, 1995.- 80 с.: ил.- (Боги и герои). [с 63.3(0) Р 33]
В книзі зібрані стародавні перекази, що розповідають про по- ходження світу, народження Японії, про богів та героїв далекого ми- нулого.

Религия Древней Месопотамии // Я познаю мир: Религии.: Дет. энцикл.- М., 1999.- С.11-38. [с 86.3 Я 11]

Релігії народів Дворіччя // Релігієзнавство.- К., 1997.- С.40-41. [ст 86.3 Р 36]

Релігія стародавнього Єгипту // Релігієзнавство.- К., 1997.- С.39-40. [ст 86.3 Р 36]

Релігії стародавнього Китаю // Релігієзнавство.- К., 1997.- С.42-44. [ст 86.3 Р 36]

Релігії стародавньої Індії // Релігієзнавство.- К., 1997.- С.41-42. [ст 86.3 Р 36]

Чизхолм Д., Миллард Э. Боги и богини Древнего Египта // Чизхолм Д., Миллард Э. Ранние цивилизации.- М., 1995.- С.20-21. [с 63.3(0)3 Ч 59]

ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА

Рильке Р. Будда // Рильке Р. Стихотворения: (1906-1926) / Пер. К.Богатырева. -Х.; М., 1999. - С.18. [ст 84.4АВТ Р 50]

Рильке Р. Будда // Рильке Р. Стихотворения: (1906-1926) / Пер. К.Богатырева. -Х.; М., 1999. - С.350. [ст 844 АВТ Р 50]