Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45242
   


Автор запитання: Ірина із міста: Вінниця :: Запитання: 47267  
Ірина запитує:
Добрий день,підберіть літературу з теми ,,Феміністичні погляди О.Кобилянської,,
Наша відповідь:
Добрий день, Ірино. Перегляньте підібрану літератру:Базів Л. М. Материнський дискурс у мегатексті Ольги Кобилянської [Електронний ресурс] / Л. М. Базів // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. — 2013. — № 4(2). — С. 114-121. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2013_4(2)__17
Голик О. «Загадкова сила музики». Образи нових жінок-інтелектуалок у творі О. Кобилянської «Меланхолійний вальс» / О. Голик // Українська мова і література в школах України. — 2018. — № 11. — С. 24-28.
Гуляк А. Б. Мала проза Ольги Кобилянської: проблеми сучасної наукової рецепції [Електронний ресурс] / А. Б. Гуляк // Питання літературознавства. — 2008. — Вип. 76. — С. 45-51. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2008_76_8
Дергаль Л. Жіноча мрія як домінанта інтенційності у творах О. Кобилянськоі та Е. Золя [Електронний ресурс] / Л. Дергаль // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. — 2011. — Вип. 15. — С. 81-85. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spml_2011_15_20
Кирилюк С. Жінка з чорним знаком в українській прозі fin de siecle (на матеріалі прози Ольги Кобилянської) / С. Кирилюк // Біблія і культура. — 2009. — Вип. 11. — С. 178-183. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bicu_2009_11_24
Кучківська Н. Ольга Кобилянська «Меланхолійний вальс». Три жіночі образи як три тенденції модерної емансипації : українська література, 10 клас / Н. Кучківська // Українська мова і література в школах України. — 2020. — № 7-8. — С. 24-27.
Масіян Н. Б. Незабутня зірка Буковини (до 150-річчя від дня народження Ольги Кобилянської) [Електронний ресурс] / Н. Б. Масіян // Архіви України. — 2013. — № 5. — С. 167-180. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2013_5_12
Мехдієва Т. В. Образ «нового» чоловіка в жіночій феміністичній прозі кінця ХІХ – початку ХХ століть (за творами О. Кобилянської «У неділю рано зілля копала», «Людина») [Електронний ресурс] / Т. В. Мехдієва // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Сер. : Філологія. Літературознавство. — 2012. — Т. 200, Вип. 188. — С. 59-63. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdufl_2012_200_188_15
Папіш В. А. Вияви нарцисизму в повісті О. Кобилянської «Земля» [Електронний ресурс] / В. А. Папіш // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. — 2015. — Вип. 38. — С. 271-274. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2015_38_65
Парфенюк О. Місце жінки в суспільстві (за повістю Ольги Кобилянської «Людина») [Електронний ресурс] / О. Парфенюк, О. Гаврилюк // Українська література в загальноосвітній школі. — 2014. — № 2. — С. 28-29. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ulvzsh_2014_2_10
Разгільдєєва А. Таїна людської душі. Особиста і творча доля Ольги Кобилянської за романом Валерії Врублевської «Шарітка з Рунгу» [Електронний ресурс] / А. Разгільдєєва // Українська література в загальноосвітній школі. — 2012. — № 12. — С. 27-31. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ulvzsh_2012_12_8
Савич К. Репрезентація жіночих образів у літературних творах О. Кобилянської, Лесі Українки та О. Забужко [Електронний ресурс] / К. Савич // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Культурологія. — 2010. — Вип. 5. — С. 252-256. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoakl_2010_5_33
Савка М. Б. Християнсько-екзистенційні імперативи творчості Ольги Кобилянської (з антимілітаристського циклу новел та оповідань) [Електронний ресурс] / М. Б. Савка // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. — 2012. — № 2. — С. 237-246. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvntsh_sl_2012_2_25
Ткаченко Т. І. Жанрове розмаїття малої прози Ольги Кобилянської [Електронний ресурс] / Т. І. Ткаченко // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. — 2015. — № 1. — С. 285-293. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_fi_2015_1_35
Турчанська О. С. Образ жінки-аристократки у творчості Елізабет Гаскелл та Ольги Кобилянської: гендерний аспект [Електронний ресурс] / О. С. Турчанська // Мова і культура. — 2012. — Вип. 15, т. 2. - С. 339-346. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2012_15_2_59
Турчанська О. С. Проблема конформізму / нонконформізму жінки у повісті О. Кобилянської «Царівна» та романі Е. Гаскелл «Дружини і дочки» [Електронний ресурс] / О. С. Турчанська // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Філологічна. — 2012. — Вип. 27. — С. 292-295. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2012_27_89
Турчанська О. С. Протиріччя жіночої душі крізь призму концепту «Я-інший» (на основі компаративного аналізу творчостей Е.Гаскелл та О.Кобилянської) [Електронний ресурс] / О. С. Турчанська // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Сер. : Філологічні науки. — 2013. — Вип. 4.11. — С. 277-281. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmduf_2013_4
Чернова Ю. Філософсько-світоглядні засади формування ідеї «нової жінки» у творчості Ольги Кобилянської [Електронний ресурс] / Ю. Чернова // Українознавчий альманах. — 2011. — Вип. 6. — С. 162-166. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2011_6_38

.: Розділ: Література :: 26.05.2023 12.16.53 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: Рівне :: Запитання: 47266  
Марина запитує:
Добрий день! Потрібна література на тему: "Критика тоталітаризму в поезіях Василя Симоненка".
Наша відповідь:
http://eprints.zu.edu.ua/6899/1/Наталія Романова.PDF
https://vasylsymonenko.org/statti/alternatyvna-realnist-u-tvorchosti-vasylya-symonenka/
https://www.mao.kiev.ua/biblio/jscans/svitogliad/svit-2010-21-1/svit-2010-21-1-64-gulinskiy.pdf
https://www.ukrlib.com.ua/sochin/printout.php?id=62&bookid=53
https://is.muni.cz/th/phqhf/Bakalarska_diplomova_prace.pdf

Голик О. "Коли б усі одурені прозріли...". В. Симоненко. "Казка про Дурила" - оригінальний твір про долю українського народу в умовах тоталітарного режиму / О. Голик // Українська мова і література в школах України. — 2019. — № 9. — С. 33-36.
Дорошенко С. Про великого поета у два голоси. Анна Горнятко-Шумилович, Тетяна Космеда. Феномен креативності Василя Симоненка: літературознавчий та лінгвістичний аспекти / |А. Горнятко-Шумилович, Т. Космеда|; за ред. Т. Космеди. — Познань: Видавництво Університету ім. Адама Міцкевичаі, 2016. — 266 с. [Електронний ресурс] / С. Дорошенко // Українська мова. — 2017. — № 4. — С. 143-145. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrm_2017_4_17
Масловська Т. О. Індивідуальність поетики Василя Симоненка [Електронний ресурс] / Т. О. Масловська // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. — 2015. — Вип. 19(2). — С. 29-32. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2015_19(2)__10
Мовчун А. Василь Симоненко, який був більшим за самого себе [Електронний ресурс] / А. Мовчун // Початкова школа. — 2015. — № 5. — С. 45-50. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Psh_2015_5_15
Печарський А. Літературний дискурс Василя Симоненка в пресі тоталітарного режиму [Електронний ресурс] / А. Печарський // Вісник Львівського університету. Серія : Журналістика. — 2018. — Вип. 43. — С. 31-37. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Jur_2018_43_7
Печарський А. Поезія Василя Симоненка у світовому контексті: минуле і сучасне [Електронний ресурс] / А. Печарський // Слово і час. — 2015. — № 1. — С. 31-43. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2015_1_6
Романова Н. Альтернативна модель суспільства в сатиричній творчості Василя Симоненка [Електронний ресурс] / Н. Романова // Слово і Час. — 2010. — № 1. — С. 52-56. — Режим доступу: https://core.ac.uk/download/pdf/160451002.pdf
Слоньовська О. Цикл уроків за творчістю Василя Симоненка. Урок 2. Громадянська лірика : до 85-річчя від дня народження Василя Симоненка / О. Слоньовська // Українська мова і література в школах України. — 2020. — № 4. — С. 36-40.
Ткаченко А. Василь Симоненко - текст [Електронний ресурс] / А. Ткаченко, Д. Ткаченко // Слово і час. — 2015. — № 1. — С. 52-63. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2015_1_9
Шаф О. Лірика Тараса Мельничука та Василя Симоненка: світоглядно-естетичні паралелі в контексті шістдесятництва [Електронний ресурс] / О. Шаф // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. — 2011. — Вип. 15. — С. 304-307. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spml_2011_15_74

.: Розділ: Література :: 26.05.2023 09.20.46 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Максим із міста: Умань :: Запитання: 47265  
Максим запитує:
Добрий день, підберіть літературу про заповідники України.
Наша відповідь:
Добрий день, перегляньте підібрані матеріали: Браво О. Подорож у часі. Батьківська хата. : артішок / О. Браво // Однокласник. — 2022. — № 10. — С. 28-30.
Гетьман В. І. Грегочуть греготи в Горганах : охорона довкілля / В. Гетьман // Географія та економіка в рідній школі. — 2021. — № 1. — С. 18-23.
Гетьман В. І. Заповідна Фальц-Фейнова Асканія-Нова / В. Гетьман // Географія та економіка в рідній школі. — 2020. — № 1-2. — С. 55-59.
Замок Любарта : замки України // Куля. — 2020. — № 4. — С. 14-15.
Києво-Печерська лавра // Моє хобі. — 2020. — № 10. — С. 16-17.
Кращі парки Батьківщини : відкривай Україну // Позакласний час. — 2021. — № 2. — С. 41-44.
Лавриненко Н. Заповідник «Качанівка» : скарби України / Н. Лавриненко // Крилаті. — 2020. — № 3. — С. 2-3.
Марковська О. Природні чудеса України, які варто відвідати влітку : юний мандрівник /О. Марковська // Паросток. —2020. — № 2. — С. 57-59.
Найцікавіші історичні місця Батьківщини : відкривай Україну // Позакласний час. — 2021. — № 6. — С. 43-46.
Олійник А. Приватна бібліотека Кирила Розумовського : історичні розвідки бібліотек / Олійник, Анастасія // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2022. — № 1. — С. 47.
Символ козацької вольности : мій рідний край, моя земля // Журавлик. — 2021. — № 9. — С. 6.
Статкевич Н. Заповідні території рідного краю : конспект інтегрованого уроку. 3 кл. / Н. Статкевич // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2020. — № 1. — С. 51-65.
Стецюк В. В. Геологічні та геоморфологічні пам'ятки Карпатського регіону : географічне краєзнавство і туризм / В. В. Стецюк, В. П. Гриценко // Географія та економіка в рідній школі. — 2021. — № 6. — С. 30-33.
Стецюк В. В.Геологічні та геоморфологічні пам'ятки України. Донбас / В. Стецюк, В. Гриценко // Географія та економіка в рідній школі. — 2021. — № 2. — С. 25-38.
Хотин : історія замку над річкою : наша славетна історія // Веселі уроки – Jolly lessons. — 2022. — № 1. — С. 12, 17.
Чуб В. Символ козацької вольности : мій рідний край, моя земля / Ч. Вадим // Журавлик. — 2021. — № 10. — С. 7. — Продовження. Початок № 9, 2021.
Шкіря Н. Долина нарцисів - квіткова родзинка Закарпаття : охорона заповідних територій / Шкіря, Наталка // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). — 2021. — № 9-10. — С. 72-81.

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 25.05.2023 20.14.04 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Кіра із міста: Прилуки :: Запитання: 47264  
Кіра запитує:
Доброго дня, потрібна література про В. Петрова його образ-імідж, можливо є якісь статті про спогади сучасників.
Наша відповідь:
Добрий день, Кіра! Перегляньте наступні джерела за вашим запитом:
Бондаренко К. (2016). Віктор Петров-Домонтович: той, хто багато каламутить [Електронний ресурс] / К. Бондаренко // На скрижалях : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступа: https://na-skryzhalyah.blogspot.com/2016/08/blog-post_67.html. - Назваз екрана.
Колошук Н. Образ-імідж В. Петрова-Домонтовича у спогадах та листуванні його сучасників-емігрантів [Електронний ресурс] / Н. Колошук // Літературний процес: методологія, імена, тенденції. - 2021. - № 17. - С. 45–54. - Режим доступу: https://www.litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/541/517.

.: Розділ: Література :: 25.05.2023 17.24.04 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лідія із міста: Розсохуватка :: Запитання: 47263  
Лідія запитує:
Допоможіть, будь ласка, знайти матеріали про праведників з Черкащини, які рятували євреїв в роки Другої світової війни
Наша відповідь:
Добрий день, Лідіє! Радимо Вам використати наступні джерела: – https://uk.wikipedia.org/wiki/Праведники_народів_світу_з_Черкащини
https://uk.wikipedia.org/wiki/Шулежко_Олександра_Максимівна
https://siver.com.ua/news/oleksandra_shulezhko_zhinochi_istoriji_drugoji_svitovoji/2016-05-07-18763
https://zn.ua/ukr/HISTORY/zhinochi-doli-u-viri-drugoyi-svitovoyi-_.html
https://pro-vincia.com.ua/novini/news_podyi/8214-u-cherkasah-vdkrili-memoralnu-doshku-na-chest-pravednic-narodv-svtu-oleksandri-shulezhko.html
https://xn--e1agqdganc.com.ua/portraits/render.php?id=Шулежко Олександра
https://web.archive.org/web/20220511151447/http://osvita-stn.ucoz.ua/shulezhko.doc
https://uk.wikipedia.org/wiki/Шимко_Ганна
https://uk.wikipedia.org/wiki/Курдус_Горпина
https://ck.ridna.ua/2021/05/14/pravednyky-narodiv-svitu-z-cherkashchyny/
https://ck.archives.gov.ua/?type=vystavka&id=35

– "Ворог народу", партизанка, Праведниця світу : [про меморіал. дошку в Черкасах О.М.Шулежко, яка в роки Другої світової війни організувала притулок для дітей-сиріт] // Черкаський край. – 2015. – 5 черв. – С. 7.
– Бедринець В. Лише за два місяці фашисти вбили в Черкасах більше 300 євреїв : [про голокост на Черкащині в роки ВВВ] / В. Бедринець // Нова Доба. – 2014. – 28 січ. – С. 5.
– Черкаська область : Кн. 7 / Черкас. облдержадміністрація, Черкас. обл. рада. - 2010. – 653 с.
– Шквар Г. Меморіальну дошку відкрито : ім’я праведниці світу на ній не згадується // Черкаський край. – 2007. – 21 листоп. – С. 6.
– Праведницю з Катеринополя привітав хлопчик Боббі з Англії // Нова Молодь Черкащини. – 2018. – 24 січ. – С. 11.
– Стригун Ю. Ніна Ткаченко отримала подарунок від англійського хлопчика / Ю. Стригун // Вечірні Черкаси. – 2018. – 24 січ. – С. 4.
– Ковба Ж. Людяність у безодні пекла. Поведінка місцевого населення Східної Галичини в роки "Остаточного розв'язання єврейського питання" / Ж. Ковба ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Вид. 4-е, випр. і доп. – Київ : Дух і Літера, 2019. – 295 с.
– Праведники народів світу. Україна / Єврейська конфедерація України ; Меморіал. центр Голокосту ”Бабин Яр”, EAJC Euro-Asian jewish conoress ; [упоряд. І. Іоффе, О. Євсюков]. – Київ : Наш формат, 2021. – 389 с.
– Праведники народів світу : довідник / [упоряд.: Є. А. Врадій, Д. В. Шаталов, І. Я. Щупак ; за ред. І. Я. Щупака ; вступ. ст. М. Ф. Маринович, І. Я. Щупак]. – Дніпро : Укр. ін-т вивчення Голокосту ”Ткума”, 2016. – 220, [1] с. : табл. – (Академічна серія ”Українська бібліотека Голокосту”).
– Праведники світу та інші рятівники під час Голокосту: приклад України у порівняльному контексті : зб. наук. ст. / Укр. ін-т вивчення Голокосту ”Ткума”. – Дніпропетровськ : Ліра ЛТД, 2015. – 198 с.
– Сусленський Я. М. Справжні герої : про участь громадян України у рятуванні євреїв від фашист. геноциду / Я.М. Сусленський ; Т-во євр. культури України та ін. ; [Упоряд. І.О. Ільєнко]. – Київ : Т-во «Україна», 1993. – 147, [1] с. : іл. – (Громадяни України – праведники світу; 1).

.: Розділ: Історія :: 25.05.2023 15.08.42 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.293319 seconds