Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45790
   


Автор запитання: Ольга із міста: Київ :: Запитання: 47821  
Ольга запитує:
Добрий день! Цікавить література про кримських татар, зокрема депортація населення.
Наша відповідь:
Абдулаєва Г. Кримські татари: від етногенезу до державності / Г. Абдулаєва ; пер. з рос. Ю. Фомічова. — Київ : Гамазин, 2021. — 384 с.
Адамовський В. Ешелони у вічність : депортації населення в першій половині 20 ст. / В. Адамовський ; Інститут історії України НАН України. - Кам'янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2007. — 184 с.
Війна і міф. Невідома друга світова : 1939-1945 / І. Бігун ; Український інститут національної пам'яті [та ін.] ; за заг. ред. О. Зінченка [та ін.]. — 2-е вид. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2019. — 269 с.
Громенко С. 250 років фальші: російські міфи історії Криму : справжня історія / С. Громенко ; худож.-оформ. О. А. Гугалова-Мєшкова. — Харків : Фоліо, 2019. — 254 с.
Історичний шлях кримськотатарського народу з Криму до Литви / тексти Н. Казьоннової ; фот. А. Якубаускас та Ю. Белявців. - Львів : Папуга, 2019. — 61 с.
Історія Криму та кримськотатарського народу : навч. посіб. / Г. Бекірова ; проєкт ГО "Кримська родина". — Київ : Кримська родина : Майстер книг, 2020. — 199 с.
Кириченко Д. Депортація кримських татар у СРСР: історико-правовий аналіз [Електронний ресурс] / Д. Кириченко // Юридичний вісник. — 2017. — № 1. — С. 238-242. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urid_2017_1_42
Кримськотатарський національний рух у 1917-1920 рр. за архівами комуністичних спецслужб / Галузевий державний архів Служби безпеки України ; Науково-дослідний інститут українознавства М-ва освіти і науки України ; Центр досліджень визвольного руху ; упоряд.: А. Іванець, А. Когут. — Київ : К.І.С., 2019. — 446 с.
Левкова А. За Перекопом є земля : крим. роман / А. Левкова. — Вид. 3-є. — Київ : Лабораторія, 2023. – 390 с.
Мусаєва С. Мустафа Джемілєв. Незламний / С. Мусаєва, А. Алієв ; дизайнер обкл. В. Котенджи. — Харків : Віват, 2018. — 252 с.
Хаялі Р. Депортація кримських татар та регулювання організації режиму їх спецпоселень (1944–1948 рр.) [Електронний ресурс] / Р. Хаялі // Юридична Україна. — 2013. — № 3. — С. 21-26. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urykr_2013_3_6
Якубова Л. Кримський вузол / Л. Якубова, С. Кульчицький. — Вид. 2-е. - Київ : КЛІО, 2019. — 495 с.

.: Розділ: Література :: 29.05.2024 11.40.40 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Київ :: Запитання: 47820  
Юлія запитує:
Добрий день. Потрібна література про інститут лобіювання в Україні та закордоном. Дякую
Наша відповідь:
Юлія, добрий день. Радимо вам таку літературу за вашим запитом:
Бондаренко Н. Громадянське суспільство у процесі євроінтеграції в умовах війни / Н. Бондаренко // Зовн. торгівля: економіка, фінанси, право. — 2022. — № 5. — С. 100-110.
Бризіцький М. Загальнотеоретична характеристика правового механізму лобіювання [Електронний ресурс] / М. Бризіцький // Вісник Львівського університету. Серія юридична. — 2015. — Вип. 61. — С. 3-9. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_yu_2015_61_3.
Бризіцький М. І. Лобіювання: деякі теоретичні аспекти [Електронний ресурс] / М. І. Бризіцький // Університетські наукові записки. — 2014. — № 3. — С. 22-29. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2014_3_5.
Бризіцький М. І. Правовий механізм лобіювання: загальнотеоретична та порівняльно-правова характеристика : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / М. І. Бризіцький ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2017. — 16 с.
Газізов М. М. Легітимація інституту лобіювання у провідних демократичних країнах [Електронний ресурс] / М. М. Газізов // Право та державне управління. — 2015. — № 4. — С. 63-68. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ptdu_2015_4_16.
Годний С. П. Етико-політичні засади лобіювання: зарубіжний досвід в українському контексті / С. П. Годний // Наук. часоп. Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. — 2018. — Вип. 24. — С. 81-86.
Долженков О. О. Лобіювання як політична діяльність в Україні [Електронний ресурс] / О. О. Долженков // Політикус. — 2015. — Вип. 2. — С. 34-37. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/polit_2015_2_9.
Крушельницька Т. А. Лобіювання інтересів громадського суспільства в системі забезпечення безпеки України [Електронний ресурс] / Т. А. Крушельницька // Європейські перспективи. — 2019. — № 4. — С. 67-75. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evpe_2019_4_12.
Мохончук Б. Лобіювання та адвокація: міжнародні стандарти, зарубіжний досвід та перспективи правового регулювання в Україні / Б. Мохончук, О. Мокроусова // Укр. часоп. конституц. права. — 2023. — № 4. — С. 77-90.
Нестерович В. Ф. Зміни у конституційно-правовому регулюванні лобіювання у Німеччині та Франції [Електронний ресурс] / В. Ф. Нестерович // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. — 2015. — Вип. 2. — С. 23-33. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlduvs_2015_2_5.
Нестерович В. Ф. Політико-правові чинники та передумови легітимації лобіювання у США [Електронний ресурс] / В. Ф. Нестерович // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. — 2015. — Вип. 1. — С. 16-26. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlduvs_2015_1_4.
Руденко О. М. Лобіювання – політична корупція чи суспільний компроміс [Електронний ресурс] / О. М. Руденко // Державне управління та місцеве самоврядування. — 2020. — Вип. 2. — С. 77-83. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2020_2_11.
Трофименко А. В. Grassroots як непрямий метод лобіювання політичних рішень [Електронний ресурс] / А. В. Трофименко, М. В. Трофименко // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Історія. Політологія. — 2023. — Вип. 35-36. — С. 130-140. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_ip_2023_35-36_14.
Шведа О. С. Міжнародно-правове регулювання інституту лобіювання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / О. С. Шведа ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. — Київ, 2019. — 20 с.

.: Розділ: Держава і право :: 29.05.2024 09.49.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Даша із міста: Суми :: Запитання: 47819  
Даша запитує:
Допоможіть підібрати літературу для написання дипломної роботи на тему Вирощування петунії
Наша відповідь:
Добрий день, Дашо. У доступних для нас джерелах пошуку за вашим запитом вдалось знайти наступну інформацію:
Kovaleva L. V. PM H -ATPase is a potential target of hormone signaling during pollen tube growth in petunia [Електронний ресурс] / L. V. Kovaleva, A. S. Voronkov, E. V. Zakharova, G. V. Timofeeva // Фактори експериментальної еволюції організмів. — 2017. — Т. 21. — С. 87-91. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/feeo_2017_21_18.
Бессонова В. П. Зміна поглинальної здатності коренів інтродукованих декоративних квіткових рослин в умовах забруднення ґрунту сполуками заліза і хрому [Електронний ресурс] / В. П. Бессонова, О. Є. Іванченко // Інтродукція рослин. — 2002. — № 3-4. — С. 133-139. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/IR_2002_3-4_19.
Гаврилюк В. А. Вплив субстратів на основі ферментованих добрив на розвиток квітково-декоративних рослин [Електронний ресурс] / В. А. Гаврилюк, Т. П. Бортнік, Н. С. Ковальчук, С. В. Гаврилюк, Р. Я. Мелимука // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Сільськогосподарські науки. — 2022. — Вип. 1. — С. 3-14. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnuvgp_sg_2022_1_3.
Марченко А. Видовий склад однорічних квітково-декоративних рослин у структурі квіткових композицій та їх фітопатологічний стан [Електронний ресурс] / А. Марченко, В. Гаврилюк // Вісник Львівського національного аграрного університету. Агрономія. — 2013. — № 17(2). — С. 162-169. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnau_act_2013_17(2)__36.
Мельник Т. І. Використання петунії гібридної в контейнерному озелененні [Електронний ресурс] / Т. І. Мельник, О. В. Сурган, В. М. Дробілко // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія : Агрономія і біологія. — 2014. — Вип. 3. — С. 92-95. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsna_agro_2014_3_22.
Піковський М. Й. Вплив метеорологічних факторів на динаміку поширення та розвитку сірої гнилі петунії гібридної [Електронний ресурс] / М. Й. Піковський // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. — 2015. — № 2(1). — С. 104-110. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhnau_2015_2(1)__16.
Піковський М. Й. Особливості паразитування гриба Botrytis cinerea Pers. на петунії гібридній в умовах відкритого ґрунту [Електронний ресурс] / М. Й. Піковський, О. В. Колесниченко // Карантин і захист рослин. — 2015. — № 9. — С. 25-27. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kizr_2015_9_10.
Пюрко О. Є. Адаптивні структурно-функціональні перебудови органів інтродукованих рослин роду PETUNIA [Електронний ресурс] / О. Є. Пюрко // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. — 2014. — Вип. 43. — С. 55-59. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pslis_2014_43_13.
Яковлєва-Носарь С. О. Вплив посухи та засолення на проростання насіння й інтенсивність росту вегетативних органів проростків Petunia ? Hybridа Vilm [Електронний ресурс] / С. О. Яковлєва-Носарь, В. I. Мозулевський // Актуальні питання біології, екології та хімії. — 2017. — Т. 14, № 2. — С. 5-15. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apd_2017_14_2_3.

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 28.05.2024 19.06.22 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Вінниця :: Запитання: 47818  
Ольга запитує:
Добрий день! Прошу допомогти оглядовими чи аналітичними статтями з теми: "Оцінка політичної та військової співпраці між Польщею та Україною у 2014-2024 роках."
Наша відповідь:
Ольго, добрий день. Радимо вам таку літературу:
Алексієвець М. Джерелознавчі засади дослідження українсько-польської співпраці в оборонно-безпековій сфері (1991–2017) [Електронний ресурс] / М. Алексієвець, Н. Лис // Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць.. Серія: : Історія, міжнародні відносини. — 2018. — Вип. 21. — С. 216-220. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ues_2018_21_27.
Антонюк Н. Актуальні проблеми українсько-польських відносин в сучасних геополітичних реаліях [Електронний ресурс] / Н. Антонюк, М. Мальський // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. — 2015. — Вип. 37(3). — С. 3–16. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mv_2015_37(3)__3.
Горбатенко В. Джерела і методологія дослідження сучасних українсько-польських відносин [Електронний ресурс] / В. Горбатенко // Studia politologica Ucraino-Polona. — 2018. — Вип. 8. — С. 51-57. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spup_2018_8_10.
Драбчук М. Польсько-українські відносини та стратегічне партнерство: минуле, сьогодення та майбутнє [Електронний ресурс] / М. Драбчук // Історико-політичні проблеми сучасного світу. — 2021. — Т. 43. — С. 286-290. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ippss_2021_43_28.
Ковач Л. Л. Українсько-Польські відносини в умовах сучасних викликів [Електронний ресурс] / Л. Л. Ковач // Наукові записки з української історії. — 2017. — Вип. 42. — С. 101-109. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzzui_2017_42_17.
Лісовський П. М. Імператив модернізації безпеки в постсучасній риториці українсько-польських відносин: класифікація та критерії оцінки [Електронний ресурс] / П. М. Лісовський // Українська полоністика. — 2017. — Вип. 14. — С. 50-57. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Up_2017_14_7.
Мєлєкєсцев К. І. Україна та Республіка Польща: від білатеральних відносин до євроатлантичної інтеграції (історичний аспект) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / К. І. Мєлєкєсцев; Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. — Дніпро, 2019. — 20 c.
Олдак Л. Я. Діяльність вишеградської групи в розрізі українсько-польських відносин у військовій сфері на сучасному етапі [Електронний ресурс] / Л. Я. Олдак, Л. В. Гунько, А. І. Шевкун // Ефективність державного управління. — 2020. — Вип. 4. — С. 63-74. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2020_4_7.
Ревкало Ф.-Й. В. Сучасний стан українсько-польських відносин [Електронний ресурс] / Ф.-Й. В. Ревкало // Соціально-гуманітарний вісник. — 2021. — Вип. 38. — С. 43-47. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sochumj_2021_38_17.
Становлення та розвиток співробітництва України з країнами Вишеградської групи : колект. монографія / ред.: Л. Стрільчук, О. Каліщук, О. Разиграєв; Волинський національний університет імені Лесі Українки, Генеральне консульство Республіки Польща в Луцьку, Centre for Eastern Studies. — Одеса : Гельветика, 2021. — 251 c.
Українсько-польські відносини в умовах гібридних загроз безпеці : [монографія] / В. Балюк, М. Дорошко, Ю. Гайдук, І. Гофман, І. Гурак, М. Кірсенко, В. Копійка, В. Матвієнко, О. Мітрофанова, Я. Ольховський, Г. Піскорська, В. Сокул, В. Ткаченко, Н. Яковенко; ред.: В. Балюк, М. Дорошко; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ун-т Марії Кюрі-Склодовської, Пол. Ін-т у Києві. — Київ. — Люблін : Ніка-Центр : Вид-во УМКС, 2019. — 279 c.
Фуртес О. О. УкрПолбат – важливий етап в історії розвитку українсько-польських військових відносин [Електронний ресурс] / О. О. Фуртес // Військово-науковий вісник. — 2023. — Вип. 40. — С. 103-117. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnv_2023_40_9.
Чорна Н. М. Джерельна база дослідження сучасних українсько-польських відносин [Електронний ресурс] / Н. М. Чорна // Гуржіївські історичні читання. — 2014. — Вип. 7. — С. 84-88. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gurit_2014_7_32.

.: Розділ: Загальні :: 28.05.2024 16.57.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Хмельницький :: Запитання: 47817  
Ольга запитує:
Доброго дня! Тема: Процедура вступу до Європейського Союзу. Дякую
Наша відповідь:
Добрий день, Ольго.
Радимо скористатись наступними джерелами інформації:
Адміністративно-територіальний устрій країн Європейського Союзу: Європейський Союз, Данія, Ірландія, Кіпр : опорний конспект лекцій. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [авт.-упоряд.: П. В. Ворона та ін.]. - Київ : НАДУ, 2015. - 95 с. - (Бібліотека магістра).
Бочарова Н. В. Право Європейського Союзу. Частина 1 : навч. посібник / Н. В. Бочарова. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2014. – 232 с.
Грубінко А. В. Європейський Союз після Brexit: продовження історії : монографія / Грубінко А. В., Мартинов А. Ю. ; Західноукр. нац. ун-т, Центр стратег. аналітики та міжнар. студій. - Тернопіль ; Київ : Осадца Ю. В. [вид.], 2021. - 257 с.
Досвід вступу Польщі до Європейського Союзу: уроки для України : матеріали Міжнар. круглого столу, 21 травня 2009 р. / Волинський національний ун-т ім. Лесі Українки, Інститут Польщі, Генеральне консульство Республіки Польща в Луцьку ; голова ред. кол. Н. Н. Коцан. - Луцьк : [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки], 2009. - 123 с.
Європейське право: право Європейського союзу : підручник : у трьох кн. Кн. 1 / за заг. ред. В. І. Муравйова. – Київ : Ін Юре, 2015. – 315 с.
Європейський Союз : навч. посіб. / [А. О. Бояр та ін. ; ред.: А. О. Бояр, С. В. Федонюк] ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Київ : Освіта України, 2020. - 594 с.
Європейський Союз: від ідеї до імплементації [навч.-метод. посіб.] / Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Навч.-наук. ін-т історії, етнології та правознавства ім. О. М. Лазаревського ; [упоряд.: М. К. Кеда та ін. ; відп. ред. Дятлов В. О.]. - Чернігів : Десна Поліграф, 2017. - 615 с.
Європейський Союз: загальна інформація, організаційна структура, правова система : [слов.-довід.] / [уклад.: Ю. С. Кононенко, І. М. Лубко] ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки і права, Каф. держ.-прав. дисциплін. - Черкаси : Гордієнко Є. І., 2019. - 306 с.
Європейський Союз: теорія і практика інтеграції заради успіху : навч. посіб. / [Матвійчук А. В. та ін.] ; за заг. ред. А. В. Матвійчука ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. С. Дем'янчука. - Рівне : Волинські обереги, 2019. - 155 с. - Бібліогр.: с. 144-155
Європейський Союз у XXI столітті: функціонування та розвиток [Текст] : монографія / [В. С. Загорський та ін.] ; за заг. ред. чл.-кор. НАН України, проф. В. С. Загорського, проф. О. Я. Красівського ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2016. - 631 с. : іл.
Політика європейської ітерації: конспект лекцій. / Укладачі А.Л. Помаза-Пономаренко, Т.О. Луценко. – Харків : НУЦЗУ, 2016. – 40 с.
Бойчук Д. С. Процедура вступу України та Польщі до Європейського Союзу: історично-правовий аналіз / Д. С. Бойчук, А. В. Гой // Юридичний науковий електронний журнал. – 2021. ¬– № 11. – С. 786-788.; Режим доступу: http://www.lsej.org.ua/11_2021/201.pdf
Задорожна С. Членство в ЄС: процедура прийняття [Електронний ресурс] / Світлана Задорожна // Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу: https://law.chnu.edu.ua/chlenstvo-v-es-protsedura-pryiniattia/. – Дата звернення : 28.05.2024.
Нічук Н. В. ОСНОВНІ ЕТАПИ ПРОЦЕДУРИ ВСТУПУ ДО ЄВРОСОЮЗУ [Електронний ресурс] / Н.В. Нічук // Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-hum/all-hum-2018/paper/download/5122/4145. – Дата звернення : 28.05.2024.
Процедура вступу до ЄС: що потрібно про це знати [Електронний ресурс] // ТСН [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу: https://tsn.ua/ato/procedura-vstupu-do-yes-scho-potribno-pro-ce-znati-2040985.html. ¬ – Дата звернення : 28.05.2024.
Ріґерт Б. Вступ до Євросоюзу: процедура, яка вимагає терпіння [Електронний ресурс] / Бернд Ріґерт // dw.com [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу: https://www.dw.com/uk/vstup-do-yevrosoiuzu-protsedura-yaka-vymahaie-terpinnia/a-62250284. – Дата звернення : 28.05.2024.

.: Розділ: Держава і право :: 28.05.2024 13.55.24 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.518649 seconds