Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44057
   


Автор запитання: Тетяна із міста: Плиски :: Запитання: 46022  
Тетяна запитує:
Доброго дня, цікавить питання атестації бібліотечних працівників, а саме чи потрібно проходити атестацію директору Публічної сільської біблфіотеки який працює за контрактом?
Наша відповідь:
Доброго дня! Рекомендуємо ознайомитись з наказом Міністерства культури та інформаційної політики "Про затвердження Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1023-07, а також законом України "Про професійний розвиток працівників" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4312-17#Text

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 15.11.2021 16.01.48 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Ніжин :: Запитання: 46021  
Катя запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти інформацію про Л. Гольденберга. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Катя! Перегляньте наступні джерела:
Українські бібліографи : біогр. відомості. Проф. діяльність. Бібліографія. Вип. 1 / М-во культури і туризму України ; Держ. заклад "Національна парламентська бібліотека України". - Київ : Нац. парламент. б-ка, 2008. - 231 с.
Бібліограф, книгознавець Лев Ізраїльович Гольденберг [Електронний ресурс] // Бібліотечний вісник. - 2011. - № 1. - С. 68. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2011_1_9.
Матвійчук Л. О. Внесок Л. І. Гольденберга у розвиток академічної літературознавчої біобібліографії (50-80-і роки ХХ ст.) [Електронний ресурс] / Л. О. Матвійчук // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2012. - № 2. - С. 73-79. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2012_2_12.
Патріарх української бібліографії: до 100-річчя від дня народження Льва Ізраїльовича Гольденберга [Електронний ресурс] // Віртуальний Бібліограф. ХОУНБ ІМ. О. ГОНЧАРА : [сайт відділу наукової інформації та бібліографії]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://biblio.lib.kherson.ua/patriarh-ukrainskoi-bibliografii.htm. - Назва з екрана.
Первак Т. Серед імен і книг ХХ століття [Електронний ресурс] : (до 100-річчя від дня народження бібліографа, книгознавця, педагога, кандидата філологічних наук Льва Гольденберга) : пам'ятні дати / Т. Первак // Бібліотека у форматі Д°. - 2021. - № 3. - С. 36-37. - Режим доступу: https://chl.kiev.ua/D0/Book/View/127#page/46/mode/2up.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 15.11.2021 15.18.13 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Настя із міста: Дрогобич :: Запитання: 46020  
Настя запитує:
Доброго дня, підкажіть, будь ласка, літературу для написання курсової роботи на тему: "Сучасні освітні телепроекти: тенденції розвитку в Україні."
Наша відповідь:
Доброго дня, Анастасіє! Літератури з цього питання дуже мало, тому радимо Вас використати наступні джерела: – Донченко І. Проект молодіжного телебачення / І. Донченко // Профтехосвіта : [журн. для працівників профтехосвіти всіх рівнів]. - 2016. - № 5. - С. 31.
– Темех Н. Телевізійні програми і розвиток духовного світу молодої людини / Н. Темех // Пам'ять століть. - 2004. - № 3/4. - С. 249-257.
– Дільна О. Особливості сучасного українського телевізійного продукту / О. Дільна // Педагогічна думка. - 2017. - № 2. - С. 3-6.
– Спориніна Т. Освітні програми Intel та історія учнівських проектів / Т. Спориніна // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. - 2013. - № 5. - С. 80-85.
– Киричук В. Упровадження системи управління освітніми проектами особистісного розвитку учнів закладів загальної середньої освіти засобами інтернет-технологій / В. Киричук // Післядипломна освіта в Україні. - 2018. - № 2. - С. 86-89.
– Роль освітніх проектів у процесі інформаційного забезпечення навчання педагогів та школярів // Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу: інноваційні засоби технології : колективна монографія / Академія Педагогічних наук України, Інститут засобів навчання. - Київ, 2005. - С. 175-204.
– Пенчук І. Л. Функціонально-жанрові особливості телевізійних освітніх програм / І. Л. Пенчук // Держава та регіони. Серія «Соціальні комунікації». – 2010. – № 4. – С. 71-79.

https://www.poglyad.tv/v-ukrayini-rozroblyayetsya-masshtabnyj-osvitnij-televizijnyj-proyekt/
https://op.ua/news/osvita-v-ukraini/planuyet-sya-stvoriti-osvitniy-televiziyniy-proekt
http://www.lsl.lviv.ua/wp-content/uploads/Zb/NDI2016/JRN/PDF/26.pdf
http://lib.knukim.edu.ua/wp-content/uploads/TOP15.pdf

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 15.11.2021 15.16.44 :.
.: ip адресса: :: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Дмитро із міста: Львів :: Запитання: 46019  
Дмитро запитує:
Доброго дня. Мене цікавить література за темою "Земельне питання у Західноукраїнській Народній Республіці (ЗУНР)".
Наша відповідь:
Доброго дня, Дмитре! Радимо Вам використати наступні джерела: – Луцький М. Розв’язання аграрного питання згідно законодавства ЗУНР та УНР: порівняльний аспект / М. Луцький // Юридичний вісник. – 2014. – № 3. – С. 281-285.
– Терлюк І. Я. Аграрне питання як фактор правової політики українських державних формацій (1917-1921 рр.): започаткування національного земельного законодавства / І. Я. Терлюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів, 2016. - № 850 : Серія: Юридичні науки. - С. 461-468.
– Тимченко Р.Земельна реформа ЗУНР / Р. Тимченко // Український історичний збірник. – 2009. – Вип. 15. – С. 110-114.
– Сливка С.С. Правовий механізм реалізації земельної реформи в Західноукраїнській Народній республіці / С.С.Сливка // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – Львів, 2014. Вип. 2. – С. 24-31.
– Луцький М. Основи формування і практична реалізація земельного законодавства ЗУНР / М.Луцький // Право і суспільство. – 2014. – Випуск № 5-2. – С. 167-170.

http://history.org.ua/JournALL/green/green_2012_15/11.pdf
http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnik2/fail/Malyk.pdf
http://yuv.onua.edu.ua/index.php/yuv/article/view/835
https://www.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/02_2014/14sssznr.pdf
https://legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=743:171213-04&catid=90:7-1213&Itemid=110&lang=ru
http://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2017/aug/5769/vnulpurn201685069.pdf
https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/13479/1/Bulgakov_114-119.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/31212/1/285.PDF
https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/Materialy-KONFERENTSIYI-lystopad2018-3-2.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/31201/1/250.PDF
https://shron1.chtyvo.org.ua/Tymchenko_Roman/Zemelna_reforma_v_ZUNR_ZOUNR_1919_r.pdf?

.: Розділ: Історія :: 15.11.2021 13.13.04 :.
.: ip адресса: :: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лариса із міста: Київ :: Запитання: 46018  
Лариса запитує:
Доброго дня! Мені потрібна інформація про М. Дяченка. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ларисо! Перегляньте наступні джерела:
Шейко В. Відомий філософ, учений, педагог (до 80-річчя від дня народження М. Дяченка) : видатні діячі та визначні події / В. Шейко, Ю. Лошков, Н. Кушнаренко // Вісник Кн. палати. - 2021. - № 9. - С. 49-52.
Дяченко Микола Васильович - професор, доктор філософських наук, професор [Електронний ресурс] // Харківська державна академія культури : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://ic.ac.kharkov.ua/navchannya/avm/gm/dyachenko.html. - Назва з екрана.
Дяченко Микола Васильович [Електронний ресурс] // Науковці України: еліта держави. Т. 3. - Київ : Логос Україна, 2014. - Режим доступу: http://logos-ukraine.com.ua/project/index.php?project=nued3&id=1144.
Каністратенко М. М. Дяченко Микола Васильович [Електронний ресурс] / М. М. Каністратенко // Енциклопедія сучасної України. - Київ : Ін-т енциклопед. досліджень НАН України, 2008. - Режим доступу: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=19807.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 15.11.2021 11.34.45 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.225782 seconds