Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44057
   


Автор запитання: ольга із міста: Яготин :: Запитання: 46063  
ольга запитує:
Як визначити якісні показники роботи бібліотеки? Середнє відвідування, сереню обертаність фонду, середню читаність.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго! Радимо Вам використати наступні посилання: – http://lib.khnu.km.ua/about_library/naukova_robota/2012/mac_pok.htm
http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/13103/1/10_Сучасні критерії та показники оцінювання якості роботи бібліотеки.pdf
https://library.vn.ua/Konf2019/texts/1_6.htm
https://elib.hduht.edu.ua/bitstream/123456789/2126/1/Грищенко.pdf

– Білик О. Роздуми щодо оцінювання якості роботи бібліотеки / О. Білик, Н. Гудімова // Бібл. планета. – 2011. – №4. – С. 28-32.
– Венідиктова А. В. Міжнародні стандарти якості бібліотечно-інформаційного обслуговування / А. В. Венідиктова // Наук. пр. Нац. б-ки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 48. – С. 100-112.
– Вилегжаніна Т. Якісні бібліотечні послуги – запорука ефективної діяльності публічних бібліотек / Т. Вилегжаніна // Бібл. планета. – 2019. – № 1. – С. 4-6.
Середня читаність = книговидача : кількість читачів; середнє відвідування = кількість відвідувань : кількість читачів; обертаність = книговидача : книжковий фонд.

.: Розділ: Загальні :: 25.11.2021 13.34.23 :.
.: ip адресса: :: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Київ :: Запитання: 46062  
Катерина запитує:
Мотивація діяльності державного службовця в Україні, література до курсової роботи
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бондар В. Д. Мотивація трудової діяльності державних службовців: світовий та вітчизняний досвід [Електронний ресурс] / В. Д. Бондар // Університетські наукові записки. — 2006. — № 3-4. — С. 428-433. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2006_3-4_68.
Калашник Н. С. Мотивація та демотивація самоосвіти державних службовців у розвитку людського потенціалу державного управління [Електронний ресурс] / Н. С. Калашник // Теорія та практика державного управління. — 2012. — Вип. 3. — С. 410-416. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2012_3_57.
Лаврищева М. В. Розвиток системи трудової мотивації державних службовців [Електронний ресурс] / М. В. Лаврищева. // Державне будівництво. — 2014. — № 2. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2014_2_23.
Лукашева Н. А. Мотиваційно­ціннісний компонент готовності державних службовців до професійної діяльності в умовах сучасних глобальних змін [Електронний ресурс] / Н. А. Лукашева // Аспекти публічного управління. — 2013. — № 1. — С. 66-71. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aplup_2013_1_13.
Малімон Л. Я. Мотивація професійної діяльності державних службовців місцевих органів виконавчої влади / Л. Я. Малімон, І. В. Глова. — Луцьк : Вежа-Друк, 2015. — 219 c.
Передерій М. О. Мотивація державних службовців [Електронний ресурс] / М. О. Передерій // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління. — 2014. — Т. 15, Вип. 281. — С. 84-88. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpdduuu_2014_15_281_12.
Провоторова Н. Дослідження професійної мотивації державних службовців як представників соціономічних професій [Електронний ресурс] / Н. Провоторова // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. — 2011. — Вип. 16(2). — С. 164-173. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpfsp_2011_16(2)__22.
Щегорцова В. М. Управління мотивацією праці державних службовців в органах виконавчої влади України [Електронний ресурс] / В. М. Щегорцова // Актуальні проблеми державного управління. — 2011. — № 2. — С. 356-363. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2011_2_51.

.: Розділ: Держава і право :: 25.11.2021 11.54.38 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ульяна із міста: Київ :: Запитання: 46061  
Ульяна запитує:
Курсова робота "Імідж державного службовця: поняття, складові елементи та види"
Наша відповідь:
Доброго дня, Ульяно! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Волянська М. Р. Визначення основних негативних факторів іміджу державного службовця та заходи щодо його покращання [Електронний ресурс] / М. Р. Волянська // Актуальні проблеми державного управління. — 2010. — № 1. — С. 148-153. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2010_1_21.
Круп’як Л. Б. Організація діяльності державного службовця: навч. посібник / Л. Б. Круп’як. — Тернопіль: Крок. — 2015. — 243с.
Ларіна Н. Імідж як комунікативна основа позиціонування влади / Н. Ларіна // Вісник державної служби України. — 2013. — № 2. — С. 20-23.
Логунова М. М. Соціально-психологічні аспекти управлінської діяльності / М. М. Логунова. — Київ : Центр сприяння інституц. розв. держ. служби, 2006. — 196 c.
Пантелейчук І. В. Харизматичний фактор як складова іміджу державного службовця [Електронний ресурс] / І. В. Пантелейчук // Університетські наукові записки. — 2009. — № 1. — С. 362-365. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2009_1_66.
Попова Г. Л. Фактори, що впливають на формування іміджу та ефективність розвитку управлінської компетентності державних службовців [Електронний ресурс] / Г. Л. Попова // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Сер. : Державне управління. — 2013. — Т. 226, Вип. 214. — С. 25-30. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdu_2013_226_214_7.
Синицина Н. Надання управлінських послуг державними службовцями: питання професійної компетентності / Н. Синицина // Освіта і управління. — 2011. — 14, № 1. — С. 25-30.
Сімеоніді І. А. Формування іміджу державної служби / І. А. Сімеоніді // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології: зб. наук. пр. — Херсон, 2010. — № 1-2. — С. 136-146.
Хомуленко Т. Б. Теоретичні та практичні аспекти дослідження іміджу / Т. Б. Хомуленко, Ю. Г. Падафет, О. В. Скориніна; НДІ педагогіки та психології ім. В. О. Сухомлинського Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. — Харків : ВД "Інжек", 2005. — 272 c.

.: Розділ: Держава і право :: 25.11.2021 11.29.25 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аня із міста: Запороже :: Запитання: 46060  
Аня запитує:
Підберіть будь ласка, книжки які можна знайти по темі Готична література та Доби передромантизму й романтизму. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Аня! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Галич О. Б. Мовні засоби відтворення містичного в англійському готичному романі XVIII століття: функціонально-семантичний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / О. Б. Галич; Київ. нац. лінгв. університет. — Київ, 2011. — 19 c.
Голод Р. Б. «Петрії і Довбущуки» І. Франка в парадигмі української літературної ґотики [Електронний ресурс] / Р. Б. Голод, І. В. Гросевич // Філологічні трактати. — 2014. — Т. 6, № 1. — С. 5-11. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Filtr_2014_6_1_3.
Гросевич І. Елементи готики в оповіданні Богдана Голода «Процес (Жеребцеві жарти)» [Електронний ресурс] / І. Гросевич // Філологічні трактати. — 2015. — Т. 7, № 4. — С. 127-133. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Filtr_2015_7_4_18.
Жаборюк А. Історичні художні стилі доби Середньовіччя (візантійський, романський, готика) : посібник / А. Жаборюк; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — Одеса : Астропринт, 2007. — 128 c.
Левітас С. Ф. Міфопоетика жіночих образів у англійській готичній новелі кінця XIX — початку XX ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / С. Ф. Левітас; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2013. — 17 c.
Нагачевська О. Трансформація готичної літературної традиції в сучасному романі США / О. Нагачевська // Наук. вісн. Cхідноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. — 2013. — № 28. — С. 99-104.
Нагачевська О. Трансформація готичної літературної традиції в сучасному романі США [Електронний ресурс] / О. Нагачевська. — Режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/5739/1/20.pdf. — Назва з екрана.,
Оксень Н. А. «Франкенштейн» Мері Шеллі: взаємодія готичного і романтичного в романі [Електронний ресурс] / Н. А. Оксень. — Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/7435/1/60_48.pdf. — Назва з екрана.
Стешенко А. С. Традиція і новація в контексті філософської думки в Україні кінця ХVIII-ХIХ ст. [Електронний ресурс] / А. С. Стешенко. — Режим доступу: https://www.filosof.com.ua/Jornel/M_61/Steshenko.pdf. — Назва з екрана.,
Теорія літератури і порівняльне літературознавство / ред.: Р. Гром'як. — Т., 2000. — 295 с. — (Наук. зап. Терноп. держ. пед. ун-ту ім. В.Гнатюка. Сер. Літературознавство; Вип. 3(8)). (Висвітлено особливості сучасного американського готичного роману.).
Україна XVII століття: суспільство, філософія, культура : Зб. наук. пр. на пошану пам'яті проф. В.М.Нічик / Ін-т філос. ім. Г.Сковороди НАН України. — Київ : Критика, 2005. — 584 c.
Юган Н. Л. Традиції та новаторство Енн Райс в жанрі готичного роману / Н. Л. Юган, Я. В. Зосіч // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Філол. науки. — 2012. — № 12, ч. 2. — С. 184-190.

.: Розділ: Література :: 25.11.2021 09.52.02 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Золочів :: Запитання: 46059  
Оксана запитує:
Доброго дня. Шукаю інформацію про методики дослідження міжособистісного спілкування дітей молодшого шкільного віку. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Методики виявлення та оцінки міжособистісних взаємин в колективі та сім'ї
https://dnmcps.com.ua/sites/default/files/2019-11/8/2/Психологу для роботи. Діагностичні методики.pdf
Методика Рене Жиля
https://emotsijno-osobistisnij-rozvitok-ditej-v-umovakh-sim-ji.webnode.com.ua/vpravi-na-viznachennya-emotsijnogo-stanu-vashoji-ditini/
Соціометрія: дослідження міжособистісних відносин у групі
http://i-soc.com.ua/assets/files/book/zlobina/zlobina_sociometriy.pdf
Міжособистісна діагностика
https://dytpsyholog.com/2015/02/14/інструменти-діагностики/
Методика "Мій клас"
https://lektsii.org/6-24699.html
https://vseosvita.ua/library/diplomna-robota-za-osvitno-kvalifikacijnim-rivnem-specialist-na-temu-psihologicne-doslidzenna-konfliktnoi-povedinki-u-molodsih-skolariv-256248.html
Методики для вивчення колективу та міжособистісних стосунків учнів початкових класів
http://kyrskorped.bpc.ks.ua/course/view.php?id=6
Особливості використання проективних методик для діагностики міжособистісних стосунків
https://core.ac.uk/download/pdf/12083942.pdf
Дослідження міжособистіснихстосунків у різновікових групах дітей молодшого шкільного віку
https://core.ac.uk/download/pdf/12083553.pdf
https://studfile.net/preview/9183626/page:4/

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 24.11.2021 23.47.27 :.
.: ip адресса: :: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.251443 seconds