Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44057
   


Автор запитання: Ульяна із міста: Київ :: Запитання: 46052  
Ульяна запитує:
Культурно-просвітницька діяльність дитячих бібліотек
Наша відповідь:
Доброго дня, Ульяно! Пропонуємо Вам переглянути джерела:
Гордієнко А. І. Передумови становлення дитячої бібліотеки як культурно-просвітницького інституту (1917-1920) / А. І. Гордієнко // Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство. — 2016. — Вип. 1. — С. 87-92. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mvkfm_2016_1_19.
Дзюба Н. Правова культура в Інтернеті: дитяча бібліотека інформує, вчить, роз’яснює / Н. Дзюба, В. Красножон // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. — 2013. — Вип. 37. — С. 156-168. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2013_37_16.
Інноваційна місія дитячих бібліотек у формуванні духовного потенціалу нації : матеріали наук.-практ. конф., присвяченої 70-річчю Хмельницької обл. бібліотеки для дітей ім. Т. Г. Шевченка (5-6 грудня 2007р.) / ред. кол. В. Ю. Черноус ; Управління культури, туризму і курортів Хмельницької обласної держ. адміністрації, Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т. Г. Шевченка. — Хмельницький, 2007. — 193 с.
Кучерева О. М. Шкільна бібліотека у формуванні освітньо-комунікаційного простору України : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / О. М. Кучерова ; Харків. держ. акад. культури. — Харків, 2016. — 21 с.
Литвиненко О. О. Веб-сайт дитячої та юнацької бібліотек як інноваційний інструмент залучення користувачів до читання / О. О. Литвиненко // Вісник Харківської державної академії культури. — 2009. — Вип. 27. — С. 139-147. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/hak_2009_27_17.
Погребняк Г. І. Становлення та розвиток дитячих бібліотек України / Г. І. Погребняк ; наук. ред. В. С. Бабич ; Державна бібліотека України для дітей. — Київ, 2003. — 92 с.
Шуляк С. О. Використання сучасних ігрових форм у бібліотечно-інформаційному обслуговуванні читачів дитячих бібліотек / С. О. Шуляк // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Сер. : Педагогіка. — 2010. — Т. 144, Вип. 131. — С. 101-105. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchduped_2010_144_131_20.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 23.11.2021 15.41.09 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Київ :: Запитання: 46051  
Олена запитує:
Допоможіть знайти літературу про політичну журналістику. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено! Відповідь на подібний запит шукайте: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запиту - № 45258. Крім того перегляньте додаткові джерела:
Дуцик Д. Політична журналістика : моногр. / Д. Дуцик. - Київ : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2005. - 138 с.
Воронова М. Ю. Політична журналістика : курс лекцій : конспект / М. Ю. Воронова. - Київ : Вид-во ЛАТ&К, 2019. - 184 с.
Політика і публіцистика : зб. наук. пр. / ред. А. А. Чічановський ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка ; Ін-т журналістики. — 2008. — Вип. 1(5). - 167 с.
Політична журналістика та політична інформація : навч.-метод. комплекс / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад. І. О. Гаврада. — Чернівці : Рута, 2008. — 56 с.
Воронова М. Політична журналістика як особливий різновид професійної діяльності [Електронний ресурс] / М. Воронова // Наук. записки Ін-ту журналістики. — 2013. — Т. 50. — С. 197-201. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizh_2013_50_40.
Маруховський О. О. Етичні аспекти політичної журналістики як професійної діяльності [Електронний ресурс] / О. О. Маруховський. - Режим доступу: http://dspace.khntusg.com.ua/bitstream/123456789/15663/1/3.pdf.

.: Розділ: Література :: 23.11.2021 14.38.16 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валерія із міста: Біла Церква :: Запитання: 46050  
Валерія запитує:
Доброго дня!Потрібна інформація для створення презентації за типами стилів управління:автократичний, партисипативний і делегативний. Потрібна біограія та відомості про діяльність людей, у яких домінує один з цих стилів. Це можуть бути еективні менеджери, політики, знаменитості, актори, незалежно від виду їхньої роботи. Буду вдячна будь яким ресурсам. Заздалегідь дякую і гарного дня!
Наша відповідь:
Батюк Б. Б. Партисипативний менеджмент як один з методів прийняття управлінських рішень [Електронний ресурс] / Б. Б. Батюк, О. Я. Батюк // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. — 2010. — Т. 12, № 2(5). — С. 3-7. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlnu_2010_12_2(5)__3
Дармограй О. О. Делегування повноважень – важлива складова розвитку стилю державно-управлінської діяльності [Електронний ресурс] / О. О. Дармограй. // Державне управління: теорія та практика. — 2012. — № 2. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Dutp_2012_2_13
Дацій Н. В. Партисипативність як принцип наукового управління в якості підвищення рівня освіти [Електронний ресурс] / Н. В. Дацій. // Державне управління: удосконалення та розвиток. — 2019. — № 5. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2019_5_3
Жиленко М. Умови ефективного делегування повноважень менеджером закладу вищоії освіти [Електронний ресурс] / М. Жиленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогіка. — 2020. — Вип. 2. — С. 16-20. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vknutshp_2020_2_6
Знаткова О. М. Фасилітація як партисипативна технологія в системі публічного управління в Україні [Електронний ресурс] / О. М. Знаткова // Актуальні проблеми державного управління. — 2018. — № 2. — С. 13-20. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2018_2_4
Ковальчук О. С. Забезпечення ефективності шкільного менеджменту через делегування повноважень [Електронний ресурс] / О. С. Ковальчук // Витоки педагогічної майстерності. Сер. : Педагогічні науки. — 2011. — Вип. 8(1). — С. 154-162. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpm_2011_8(1)__33
Мінцер О. П. Партисипація пацієнтів як елемент забезпечення безпеки надання медичної допомоги — особливості дистанційного формату [Електронний ресурс] / О. П. Мінцер, Н. В. Мироненко, Н. О. Сінєнко, А. М. Новик // Медична інформатика та інженерія. — 2019. — № 4. — С. 76-79. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mii_2019_4_13
Отич О. М. Стилі управління: аналіз наукових підходів до визначення сутності і видів [Електронний ресурс] / О. М. Отич // Вісник післядипломної освіти. Серія : Педагогічні науки. — 2016. — Вип. 1. — С. 86-97. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpopn_2016_1_11
Стефанишин Л. С. Теоретико-методичні основи застосування партисипативного управління закладом охорони здоров’я [Електронний ресурс] / Л. С. Стефанишин // Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. — 2019. — № 3. — С. 160-166. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2019_3_33
Стрижеус Л. В. Застосування партисипативного стилю управління підприємством [Електронний ресурс] / Л. В. Стрижеус // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. — 2013. — Вип. 1(1). — С. 179-187. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/esprstp_2013_1(1)__27

.: Розділ: Інше :: 23.11.2021 11.10.20 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Іван із міста: Ніжин :: Запитання: 46049  
Іван запитує:
Доброго дня, мені потрібна література про розвиток "зеленого" інвестування в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Іване! Перегляньте наступні джерела:
"Зелені" інвестиції у сталому розвитку: світовий досвід та український контекст [Електронний ресурс] : аналітична доповідь / підгот. К. Маркевич, В. Сіденко ; Центр Разумкова. - Київ : Заповіт, 2019. - 316 с. - Режим доступу: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2019_ZELEN_INVEST.pdf.
Довкілля України 2020 [Електронний ресурс] : стат. зб. / за ред. О. Прокопенка ; Держ. служба статистики України. - Київ, 2021. - 189 с. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/11/Dovk_20.pdf.
Мурована Т. О. Стан та перспективи «зеленого» інвестування в Україні та світі [Електронний ресурс] / Т. Мурована // Розвиток економіки України в умовах невизначеності глобалізаційно-інтеграційних процесів: економіка, фінанси, право : зб. матер. XVI Міжнар. наук.-практ. конф. (24 травня 2013 р.). – Київ : УДУФМТ, 2013. – С. 133-136. - Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/324731625_Stan_ta_perspektivi_zelenogo_investuvanna_v_Ukraini_ta_sviti.
На шляху зеленої модернізації економіки: модель сталого споживання та виробництва : довідник / С. В. Берзіна та ін. – Київ : Ін-т еколог. управління та збалансованого природокористування, 2017. – 138 с. - Режим доступу: https://www.ecolabel.org.ua/images/page/dovidnyk_ssp.pdf.
Основні засади впровадження моделі «зеленої» економіки в Україні [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Т. П. Галушкіна, Л. А. Мусіна, В. Г. Потапенко та ін. ; за наук. ред. Т. П. Галушкіної. – Київ : Ін-т еколог. управління та збалансованого природокористування, 2017. – 154 с. (Бібліотека екологічних знань). - Режим доступу: http://www.dea.edu.ua/img/source/Book/1.pdf.
Рибіна Л. О. Розвиток "зеленого" інвестування в Україні [Електронний ресурс] / Л. О. Рибіна, А. П. Адаменко // Інфрастуктура ринку. - 2020. - Вип. 42. - С. 327-331. - Режим доступу: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5790/1/6054_IR.pdf.
Розвиток "зелених" технологій як інвестиції у сталий розвиток [Електронний ресурс] // Business.ua : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://www.business.ua/uk/node/11738. - Назва з екрана.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 23.11.2021 09.27.11 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Кременчук :: Запитання: 46048  
Тетяна запитує:
Добрий день,питання: Шляхи виховання ціннісних орієнтацій молодших школярів засобами дитячої літератури. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно! Радимо Вам використати наступні джерела: – https://rshu.edu.ua/images/PhD/phd_anot_polischuk_disert.pdf
http://dano.dp.ua/attachments/article/392/Матеріали обласної науково-практичної конференції - 28 березня 2018 року.pdf
https://www.bestreferat.ru/referat-137749.html
https://www.academia.edu/37642755/ДИТЯЧА_ЛІТЕРАТУРА_ЯК_ОСНОВА_МОРАЛЬНОГО_ВИХОВАННЯ_МОЛОДШИХ_ШКОЛЯРІВ
https://msu.edu.ua/educationandscience/wp-content/uploads/2021/05/130-2021-остаточний-варіант-51-55.pdf
https://library.vspu.net/jspui/bitstream/123456789/6467/1/Bilyk Tetyana Olehivna.pdf
http://eprints.zu.edu.ua/13571/1/Світельська.pdf
https://www.cuspu.edu.ua/ua/konferentsiia-24-25-veresnia-2015-roku/sektsiia-2/3835-formuvannya-tsinnisnykh-oriyentyriv-u-molodshykh-shkolyariv-za-tvoramy-v-o-sukhomlynskoho
https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/Zbirnyk-tez-VI-Vseukrainskoi-studentskoi-konferentsii-Lviv.pdf
http://www.shostka-school1.edukit.sumy.ua/Files/downloads/Формування духовних цінностей.pdf

– Світельська-Дірко С. В. Виховання ціннісних орієнтацій молодших школярів засобами казки в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / С. В. Світельська-Дірко ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2017. – 20 с.
– Майзенберг І. Виховний потенціал авторських казок В. О. Сухомлинського / І. Майзенберг // В. О. Сухомлинський у діалозі з сучасністю : зб. наук. праць / за ред. проф. О. Є. Антонової, доц. В. В. Павленко. – Житомир, 2017. – С. 152-155.
– Ватаманюк Г. Художня література як засіб формування духовного світу дитини / Г. Ватаманюк // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського держ. університету. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2007. – Вип. ХІІІ. – С. 237-240.

.: Розділ: Освіта :: 23.11.2021 09.23.50 :.
.: ip адресса: :: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.240472 seconds