Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45532
   


Автор запитання: Мар'яна із міста: ОЛЕКСАНДРІЯ :: Запитання: 47539  
Мар'яна запитує:
Розділ 1. Педагогічні та психологічні основи процесів індивідуалізації 1 Поняття і сутність індивідуалізації 1.1 Облік психічних особливостей учнів як психічна основа індивідуалізації навчання 1.2 Спеціальні прийоми роботи зі «слабкими» 1.3 Спеціальні прийоми роботи з інертними і рухливими учнями 1.4 Етап мотивації, як найважливіший чинник успішного навчання математики 2 Особливості індивідуалізації у викладанні математики Розділ 2. Методика застосування індивідуального підходу у викладанні математики 1 Методика використання індивідуалізації на уроках математики Розділ 3. Застосування індивідуального підходу у викладанні математики на практиці
Наша відповідь:
Доброго дня, Мар'яно! Перегляньте наступні джерела:
Бех І. Д. Виховання особистості : у 2 кн. Кн.1: Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади : навч.-метод.вид. / І. Д. Бех. – Київ : Либідь, 2003. – 280 с.
Бех І. Д. Виховання особистості : у 2 кн. Кн.2 : Особистісно орієнтований підхід : наук.-практ. засади : навч.-метод. посіб. / І. Д.
Бех. – Київ : Либідь, 2003. – 344 с.
Вікова і педагогічна психологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / уклад. О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. – Київ : Каравела, 2007. – 418 с.
Власова О. І. Педагогічна психологія : навч. посіб. / О. І. Власова. – Київ : Либідь, 2005. – 400 с.
Педагогічна психологія : навч. посіб. для студ. педін-тів / за ред.
Л. М. Проколієнко, Д. Ф. Ніколенка. – Київ : Вища школа, 1991. – 184 с.
Поліщук В. М. Вікова та педагогічна психологія (програмні основи, змістові модулі, інформаційне забезпечення) : навч.-метод. посіб. /
В. М. Поліщук. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2007. – 330 с.
Савчин М. В. Педагогічна психологія : навч. посіб. / М. В. Савчин. – Київ : Академвидав, 2007. – 481с.: іл. – (Серія Альма матір).
Семиченко В. А. Психологія педагогічної діяльності : навч. посіб. / В. А. Семиченко. – Київ : Вища школа, 2004. – 335 с.
Синдром «професійного вигорання» та професійна кар’єра працівників
освітніх організацій : ґендерні аспекти / за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки, Т. В. Зайчикової – Київ : Міленіум, 2006. – 368 с.
Барановська О. В. Індивідуалізація навчання: здобутки, труднощі, перспективи [Електронний ресурс] / О. В. Барановська // Інноваційні технології в науці і освіті. - Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/724265/1/IX-ConferenceMarch-04-062021-book-страницы-160-164 (3).pdf
Годованок Т. Л. Психологічні аспекти індивідуалізації навчання [Електронний ресурс] / Т. Л. Годованок // Вісник психології і педагогіки : вебсайт. - Електронні дані. - Режим доступу: https://www.psyh.kiev.ua/Психологічні_аспекти_індивідуалізації_навчання.
Павловська Ю. В. Психологічні передумови індивідуалізації навчання англійської мови майбутніх аналітиків систем [Електронний ресурс] / Ю. В. Павловська // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія "Педагогіка і психологія". - 2013. - № 1. - С. 54-58.- Режим доступу: https://pedpsy.duan.edu.ua/images/PDF/2013/1/10.pdf.
Токарева Н. М. Основи педагогічної психології [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / Н. М. Токарева. – Кривий Ріг, 2013. – 223 с. - Режим доступу: https://elibrary.kdpu.edu.ua/bitstream/0564/1758/1/пед.пс.pdf.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 24.11.2023 05.58.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Єлизавета із міста: Дніпро :: Запитання: 47538  
Єлизавета запитує:
Доброго дня. Підкажіть будь ласка яка література може бути корисною для теми дипломної роботи "Адаптація українською мовою англомовних мультфільмів (Шрек 1)".
Наша відповідь:
Висоцький Ю. Характерологічні особливості акторської творчості в мистецтві дубляжу ігрових фільмів [Електронний ресурс] / Ю. Висоцький, О. Москаленко-Висоцька // Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія : Сценічне мистецтво. - 2022. — Т. 5, № 2. — С. 181-192. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bknucassa_2022_5_2_12
Гудманян А. Г. Критерії добору ліпсинк-відповідників в українському дубляжі англомовних анімаційних фільмів [Електронний ресурс] / А. Г. Гудманян, О. В. Полякова // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. — 2017. — Вип. 67. — С. 93-95. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2017_67_26
Демченко Н. Тенденції перекладу сучасних англомовних фільмів на українську мову [Елекронний ресурс] // Young Scientist». — 2017. —№ 12. — С. 25-29. — Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/12.1/6.pdf
Зосімова О. В. Способи перекладу назв американських і британських мультфільмів українською мовою [Електронний ресурс] / О. В. Зосімова // Лінгвістичні дослідження. — 2017. — Вип. 45. — С. 206-212. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_lingv_2017_45_33
Калитюк Л. П. Мовні засоби вираження когезії в англомовному мультфільмі Torill Kove "The Danish Poet” [Електронний ресурс] / Л. П. Калитюк, Ю. П. Турта // Studia philologica. — 2016. — Вип. 6. — С. 42-44. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stfil_2016_6_10
Полякова О. В. Стратегія відбору ліпсинк-відповідників за принципом фонетичного синхронізму у дубляжі англомовних анімаційних фільмів українською [Електронний ресурс] / О. В. Полякова // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. — 2014. — Вип. 45. — С. 305-307. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2014_45_91
Савчук Г. В. Стратегії перекладу назв англомовних кінофільмів та мультфільмів німецькою, українською та російською мовами [Електронний ресурс] / Г. В. Савчук, Г. С. Рибакова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. — 2018. — Вип. 35(2). — С. 82-84. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2018_35(2)__23
Юзвяк І. Мультфільми на уроках з української мови як іноземної [Електронний ресурс] / І. Юзвяк // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. — 2012. — Вип. 7. — С. 76-83. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Timvum_2012_7_13
https://shron1.chtyvo.org.ua/Zosimova_Oksana/Sposoby_perekladu_nazv_amerykanskykh_i_brytanskykh_multfilmiv_ukrainskoiu_movoiu.pdf?
https://lingua.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/Konkursna-robota-ANHLOMOVNI-KINOTEKSTY.pdf
https://theses.oa.edu.ua/DATA/1320/Магістерська Парасіна О.В. ЗМА-6.pdf
http://ekhsuir.kspu.edu/xmlui/bitstream/handle/123456789/12892/Nuzhdin_FUIFZh_2020 (1).pdf?sequence=1
http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/handle/123456789/15661/Особливості перекладу англомовних дитячих мультфільмів.pdf?sequence=2&isAllowed=y

.: Розділ: Мовознавство :: 23.11.2023 22.18.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Мар'яна із міста: Новий Стародуб :: Запитання: 47537  
Мар'яна запитує:
Доброї ночі, допоможіть будь ласка підібрати матеріали для написання курсової роботи на тему "Індивідуальний підхід до навчання математики молодших школярів " Прохання:автори повинні бути українськими,література не раніше 2019 року
Наша відповідь:
Блищик Я. Р. Індивідуальний підхід до навчання математики молодших школярів [Електронний ресурс] / Я. Р. Блищик // Соціально-гуманітарний вісник. — 2020. — Вип. 32-33. — С. 33-34. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sochumj_2020_32-33_16
Баландіна І. Формувальне оцінювання : потенціал використання в навчальному процесі / І. Баландіна // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2020. — № 11-12. — С. 18-23.
Пучков І. Р. Формування ключових компетентностей учнів початкової школи в процесі вивчення математики [Електронний ресурс] / І. Р. Пучков, В. В. Стрілець // Інноваційна педагогіка. — 2019. — Вип. Спец. вип.. — С. 32-34. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2019_sp
https://archer.chnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/3649/1/educ_2022_211.pdf

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 23.11.2023 21.28.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Таїсія із міста: Кременчук :: Запитання: 47536  
Таїсія запитує:
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, з пошуком літератури на тему: " Сучасні ігри та іграшки як засіб розвитку математичних здібностей дошкільників". Завчасно дякую.
Наша відповідь:
Болотова О. Математичний турнір "Розумники" проти "Всезнайок" : 6-й рік життя / О. Болотова // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2021. — № 5. — С. 44-46.
Гавриш Н. Чим може бути мотузка під час занять та ігор з дітьми : формуємо розвивальне середовище / Н. Гавриш // Вихователь-методист дошкільного закладу. — 2023. — № 7. — С. 32-36.
Давлічена О. Рятівники : квест із завданнями логіко-математичного розвитку : старший дошкільний вік / О. Давлічена, А. Зубко // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2021. — № 6. — С. 55-57.
Ємчик О. Розвиток математичних здібностей у дітей старшого дошкільного віку засобами сюжетно-рольових ігор [Електронний ресурс] / О. Ємчик, Л. Коменда // Acta Paedagogika Volynieses. — 2022. - Вип. 1(1). — С. 50. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apv_2022_1(1)__10
Коваленко А. Юні робототехніки : заняття з конструювання для дітей старшої групи : школа мислення / А. Коваленко // Дошкільне виховання. — 2023. — № 4. — С. 23-25.
Математична мозаїка : [добірка матеріалів] // Палітра педагога. — 2021. — № 1. — С. 3-31.
Нєнашева А. Ю. Розвиток уваги дітей дошкільного віку в логіко-математичних іграх [Електронний ресурс] / А. Ю. Нєнашева, М. А. Машовець // Молодий вчений. — 2018. — № 10(1). — С. 86-89. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_10(1)__22
Никоненко Н. В пошуках захованих скарбів : квест-заняття з логіко-математичного розвитку : старший дошкільний вік / Н. Никоненко // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2021. — № 6. — С. 41-45.
Павленко Л. Г. Роль дидактичних ігор у розвитку логіко-математичних здібностей дошкільників [Електронний ресурс] / Л. Г. Павленко // Таврійський вісник освіти. — 2013. — № 2. — С. 80-87. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2013_2_18
Пагута Т. І. Розвиток логіко-математичних компетентностей старших дошкільників засобами ігрових методик [Електронний ресурс] / Т. І. Пагута // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. — 2017. — Вип. 2. — С. 98-106. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppog_2017_2_16

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 23.11.2023 21.22.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Хмельницький :: Запитання: 47535  
Ольга запитує:
Підберіть, будьте ласкаві, літературу до теми "Соціальний захист малозабезпечених сімей в Україні"
Наша відповідь:
Андрієнко І. С. Всезагальність соціального забезпечення в контексті надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим особам [Електронний ресурс] / І. С. Андрієнко // Південноукраїнський правничий часопис. — 2013. — № 2. — С. 67-69. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pupch_2013_2_26
Волошин І. Соціальний захист малозабезпечених осіб в Україні [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / І. Волошин ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2020. — 20 с.
Волошин І. Щодо проблеми соціального захисту малозабезпечених громадян соціальними гуртожитками в Україні [Електронний ресурс] / І. Волошин // Підприємництво, господарство і право. — 2018. — № 6. — С. 122-127. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2018_6_22
Данилюк О. І. Адресність соціальної допомоги як ефективний інструмент у подоланні малозабезпеченості: теоретичний підхід [Електронний ресурс] / О. І. Данилюк // Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Соціально-педагогічна. — 2016. — Вип. 27. — С. 88-97. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2016_27_12
Коломойцев М. М. Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям як інститут права соціального забезпечення [Електронний ресурс] / М. М. Коломойцев // Митна справа. — 2015. — № 3(2). — С. 234-238. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ms_2015_3(2)__41
Коломойцев М. М. Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям як інститут права соціального забезпечення [Електронний ресурс] / М. М. Коломойцев // Митна справа. — 2015. — № 3(2). — С. 234-238. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ms_2015_3(2)__41
Лутицька Л. П. Соціальний захист малозабезпечених верств населення та методи його вдосконалення [Електронний ресурс] / Л. П. Лутицька // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. — 2013. — Вип. 4. — С. 43-48. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvu_2013_4_9
Мiрошник М. О. Мікрокредитування як інструмент розвитку фінансових послуг для малозабезпечених верств населення [Електронний ресурс] / М. О. Мiрошник, І. В. Діденко // Економічний простір. — 2021. — № 173. — С. 71-75. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2021_173_14
Олійник Г. Cоціальна робота з малозабезпечими верствами населення як спосіб подолання бідності [Електронний ресурс] / Г. Олійник // Social work and education. — 2018. — Vol. 5, no. 2. — С. 28-34. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/socworkeduc_2018_5_2_6
Приходько А. Ф. Інструменти соціального забезпечення малозабезпечених осіб та сімей [Електронний ресурс] / А. Ф. Приходько // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 11 : Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління. — 2014. — Вип. 18. — С. 177-180. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_011_2014_18_30
Приходько А. Ф. Інструменти соціального забезпечення малозабезпечених осіб та сімей [Електронний ресурс] / А. Ф. Приходько // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 11 : Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління. — 2014. — Вип. 18. — С. 177-180. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_011_2014_18_30
Савельчук І. Б. Особливості організації соціальної роботи із малозабезпеченими сім’ями: механізми співпраці та взаємодії [Електронний ресурс] / І. Б. Савельчук, Ю. В. Гапич // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 11 : Соціальна робота. Соціальна педагогіка. — 2017. — Вип. 23. — С. 187-193. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_011_2017_23_34
Сокол М. В. Малозабезпеченість як один із юридичних фактів виникнення відносин по соціальній допомозі [Електронний ресурс] / М. В. Сокол // Юрист України. — 2013. — № 2. — С. 115-118. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/uy_2013_2_19
Толстих Н. Малозабезпеченість як системний бар’єр на шляху соціально-економічного розвитку України [Електронний ресурс] / Н. Толстих // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2020. — № 3. — С. 99-109. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stmm_2020_3_9
Труфанова Ю. В. Державні соціальні допомоги малозабезпеченим сім'ям в умовах воєнного стану [Електронний ресурс] / Ю. В. Труфанова // Актуальні проблеми правознавства. — 2022. — Вип. 3. — С. 130-134. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprpr_2022_3_22

.: Розділ: Соціологія :: 23.11.2023 15.30.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.331114 seconds